• Zapáľ sviečku za všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť ...
     • Zapáľ sviečku za všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť ...

     • Každoročne si v čase sviatku Pamiatky zosnulých, 2. novembra, pripomíname našich blízkych, ktorí nás už opustili. Navštevujeme cintoríny ,myslíme na nich v modlitbách a zapaľujeme sviečky. Svetlo sviece je pre nás symbolom večnosti... Nezabúdajme však aj na nenarodené deti. Na tie nevinné deti,ktoré prišli o najvzácnejší dar – dar života. V deň, keď si budeme spomínať na našich blízkych zosnulých, zapáľme sviečku aj za nich.
      Zapálená sviečka v okne stáva sa symbolom súcitu s tými, ktorínemohli prísť na tento svet. Na deti, ktoré sa nemohli narodiť. Na deti, ktoré s nami boli len chvíľu. Na mamy, ktoré prekonali stratu dieťaťa. Preto zjednoťme sa všetci večer 2. novembra v modlitbe za zomrelé nenarodené deti a spomeňme si na krehkosť ľudského života. Buďme za život a jeho ochranu.

      Deti, ktoré sa nemohli narodiť, žili život v lone matky a na to sa niekedy zabúda...
      My na ne nezabúdame.

    • Korčuliarsky kurz
     • Korčuliarsky kurz

     • Od 21. do 25. októbra 2019 vymenili naši prváci šlabikáre, písanky a ceruzky za korčule. Dostali totiž možnosť popasovať sa nielen s písmenkami, ale aj s prvými krokmi po ľadovej ploche. Stali sa súčasťou korčuliarskeho kurzu, ktorý zastrešuje mesto SNV, STEZ SNV a SZĽH. Hoci ich prvé kroky po ľadovej ploche boli veľmi nesmelé, pod vedením skúsených trénerov to všetko hravo zvládli. 

    • Divadelný klub
     • Divadelný klub

     • Divadelný klub v stredu, 23. októbra 2019, navštívila herečka Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, Mgr. art. Mária Görögová. Najprv sa deťom predstavila, v krátkosti porozprávala o svojom živote a kariére. Neskôr požiadala deti, aby sa predstavili ony. Hlavný dôvod jej návštevy však bol ten, aby sa spolu s deťmi zahrali rôzne hry (na sústredenie, rolové, uvoľňujúce), vďaka ktorým sa môžu stávať skutočnými malými hercami. Deti sa stretnutiu veľmi potešili a budú rady, keď sa Mária Görögová opäť niekedy v našom divadelnom klube ukáže, ako nám to prisľúbila.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • 25. október 2019 sa stal pre našich prvákov výnimočným dňom. V telocvični našej školy sa uskutočnilo podujatie - Pasovanie prvákov. Spoločne zložili „Sľub prváka“ a boli veľkou ceruzou pasovaní za žiakov našej školy. Teraz čaká všetkých prvákov dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa všetky ich túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili aj veľa radosti z objavovania nových vecí, ale aj spokojnosti z dobre vykonanej práce.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Milí žiaci, v závere mesiaca október Vás čakajú jesenné prázdniny, ktoré začínajú v stredu 30.10.2019. V škole sa uvidíme v pondelok 4.11.2019.

    • Deň zdravej výživy - Hotelová akadémia
     • Deň zdravej výživy - Hotelová akadémia

     • Dňa 17.10.2019 navštívili niektorí žiaci z 8. a 9. ročníka v doprovode pani riaditeľky a výchovnej poradkyne Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o slovenskej kuchyni a zdravej výžive. Pedagógovia tejto strednej školy počas prezentácie predstavili svojich sponzorov a reštaurácie, do ktorých sa žiaci chodia zaúčať. Po krátkej prednáške mali možnosť ochutnať jedlá, ktoré pripravili žiaci tejto školy a kuchári, s ktorými spolupracujú. Žiaci sa dozvedeli množstvo nových informácií z oblasti gastronómie.

    • Misijný ruženec
     • Misijný ruženec

     • V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzval nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Z tohto dôvodu sme sa v našej škole pomodlili misijný ruženec za jednotlivé kontinenty a misionárov na celom svete. Nech Pán aj v nás prebúdza misijného ducha, aby sme o ňom svedčili všade, kam nás denne posiela!

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Október je každoročne mesiacom modlitby sv. ruženca a vzdávaním vďaky za ochranu našej nebeskej Matky, ktorá nám s veľkou láskou pomáha kráčať do neba. Preto sme sa aj v našej škole stretávali každý októbrový pondelok a vyprosovali spoločne požehnanie pre celú školu a naše rodiny. V piatok, 18.10 . 2019, sme s odvahou a radosťou priali výzvu, pripojiť sa k deťom na celom svete a vyprosovať modlitbou ruženca pokoj a mier pre svet. Tí, ktorí sa napriek riaditeľskému voľnu zapojili do akcie, Milión detí sa modlí ruženec, symbolicky prispeli jednou korálkou k vytvoreniu spoločného školského ruženca, ktorý nám bude navždy pripomínať duchovné puto našich modlitieb a lásku Nebeskej Matky.

    • Opálová baňa a Solivar - exkurzia
     • Opálová baňa a Solivar - exkurzia

     • 23. októbra 2019 sa žiaci 8.A triedy a žiaci 9. ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie do Slovenskej opálovej bane v obci Červenica na Dubníku a v Solivare v Prešove.V opálových baniach sa pri výklade oboznámili s veľmi ťažkou prácou baníkov. Opály sú na svetových trhoch vysoko cenné pre svoje vlastnosti. V Solivare získali informácie o tom, ako sa ťažila a spracovávala soľ. Táto poznávacia exkurzia obohatila vedomosti žiakov z oblasti biológie a chémie.

    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

       

      Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia. 

      V stredu, 23.10.2019, sa žiaci z ŠKD zúčastnili vystúpenia pre seniorov žijúcich v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Pripravili si pre nich pekný program, ktorý potešil a zahrial srdce nejedného dôchodcu.

       

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.

      Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli sladkou ochutnávkou jabĺčok a chutným domácich jablkových koláčok, ktoré si pre žiakov, rodičov a učiteľov pripravili pani vychovávateľky.

       

    • "Za najmenších z nás"
     • "Za najmenších z nás"

     • V tomto duchu sa uskutočnil už III. Národný pochod za život. Spoločenstvo našej školy sa zapojilo aj do duchovnej podpory pochodu. V piatok sme modlitbovým bdením, svätou omšou a eucharistickou adoráciou ďakovali Bohu za dar ľudského  života. Rovnako sme však aj prosili  o potrebné milosti pre všetky mamičky, ktoré nosia dieťatko pod svojím srdcom, ako aj za našu spoločnosť, aby v nej rástlo povedomie, že život pochádza od Boha a je potrebné ho chrániť.

      Nech nám Pán udelí potrebné dary, aby sme aj naďalej šírili úctu k životu svojím svedectvom každodennej radosti!

       

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Blíži sa veľký modlitebný deň – už zajtra,18. októbra sa budú deti a ich rodičia po celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu v rámci akcie Milión detí sa modlí ruženec.

      Pridajte sa preto aj vy.

      Pozývame Vás k tomu, aby ste k modlitbe ruženca povzbudili aj Vašich priateľov a známych. Poďme spoločne naplniť slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

      Každé dieťa, žiak, ktorý sa zapojí do tejto aktivity si v pondelok prinesie do školy korálku. Z týchto korálok spoločne zhotovíme ruženec.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov dňa 18. 10. 2019 (piatok).

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

     • Dňa 16. októbra si žiaci našej školy pripomenuli, aké je dôležité zdravé stravovanie pre ich vývoj. Ochutnávkou zdravých nátierok, ovocia a zeleniny odštartovali svoj deň, ktorý počas projektového vyučovania obohatili o prezentácie, rozhovory a výtvarné práce venované tejto tematike.

       

    • Recykluj a vyhraj
     • Recykluj a vyhraj

     • „Ten, kto separuje  odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“

       

      Naša škola sa zapojila do súťaže – „Recykluj a vyhraj,“ ktorú organizuje spoločnosť MILK – AGRO spol. s. r. o.

      Zapojili sme sa do troch kategórií:

      1. Úlohou žiakov  je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI.

      2. Úlohou žiakov v ŠKD je urobiť výtvory z výrobkov SABI.

      3. Vymyslieť pieseň (zvuková nahrávka – vybraná trieda).

       

      Viac informácií na stránke: https://www.milkagro.sk/

    • Stolný tenis žiačok ZŠ - okresné kolo
     • Stolný tenis žiačok ZŠ - okresné kolo

     • Dňa 10.10.2019 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali tieto žiačky - Tatiana Tomčíková, Ivica Olexová, Magdaléna Filippová, Karolína Kozáková. Z 13 družstiev obsadili pekné 4. miesto.

      Súťažiacim srdečne blahoželáme!

    • Život delfínov - prednášky
     • Život delfínov - prednášky

     • V mesiaci október sa žiaci štvrtého a piateho oddelenia ŠKD stretnú v priestoroch školskej knižnice na prednáškach, v ktorých sa dozvedia informácie o spôsobe života delfínov. Poukáže sa predovšetkým na ich slobodný život  v moriach. Tento cicavec by sa nemal stať atrakciou, byť v zajatí. Žiaci sa naučia, prečo je potrebné chrániť tieto živé tvory na našej planéte.

     • Ukončenie stavebných prác

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že rekonštrukčné práce na streche telocvične Hotelovej akadémie boli ukončené.

     • Plavecká štafeta

     • Plavecká štafeta sa konala 4. októbra 2019 v priestoroch mestskej plavárne v Spišskej Novej Vsi. Cieľom tejto aktivity nebolo podávať najlepšie dosiahnuté časy, ale zapojiť sa do akcie a urobiť niečo pre svoje zdravie. Z našej školy sa zapojili títo žiaci - Samuel Kašuba, Nicolas Jarembák, Bruno Rusnák, Lukáš Mižigár, Armin Schwabik, Šimon Spišský, Peter Mrovčák, Jakub Skybjak, Laura Geletková, Alex Geletko, Marko Matis.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Dňa 27.09.2019 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili okresné majstrovstvá žiakov a žiačokcezpoľnom behu na Košiarnom briežku. Naši chlapci (Michal Grečko, Armin Schwabik, Richard Kellner) skončili na peknom 5. mieste.

      Blahoželáme!

    • Ružencová pobožnosť
     • Ružencová pobožnosť

     • Počas celého mesiaca október Vás srdečne pozývame k účasti na modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa budeme modliť každý pondelok o 7:30 hod. v kaplnke.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V rámci osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra, prebieha v jazykovej učebni v dňoch od 30. septembra do 4. októbra 2019 predaj kníh anglických vydavateľstiev Albion books, Usborne Children´s Books a burza cudzojazyčných kníh. Na hodinách anglického jazyka žiaci spoznávajú európske krajiny, ich jazyky a kultúru. Pokúšajú sa uhádnuť jazyk, ktorým hovoria ľudia na videozáznamoch formou kvízu. Vytvárajú strom s pozdravmi v rôznych jazykoch, diskutujú o potrebe štúdia cudzích jazykov, vyrábajú vlajky a ochutnávajú anglický čaj a pukance.  

    • Anglický klub detí
     • Anglický klub detí

     • Anglický klub detí, je súčasťou školského klubu a koncepčne nadväzuje na konverzáciu v anglickom jazyku v škole. Žiaci počas popoludnia počas relaxačných aktivít, prípravy na vyučovanie, hier, komunikujú výhradne v anglickom jazyku s lektorom, aj navzájom medzi sebou. Cieľom je vzbudiť záujem detí o cudzí jazyk, komunikovať a myslieť v ňom, rozširovať slovnú zásobu a naučiť sa ho používať v bežnom živote.

      Prihlášku do Anglického klubu detí nájdete v sekcii "Dokumenty na stiahnutie."

    • Začíname už dnes
     • Začíname už dnes

     • Milé mamičky,

      srdečne Vás pozývame na cvičenie s FIT loptou, ktoré bude prebiehať každú stredu od 17:00 do 18:00 hod. v telocvični ZŠ. Začíname už dnes. Prineste si so sebou uterák, dobrú náladu a nezabudnite na pitný režim.

    • Oznam
     • Oznam

     • Pre záujemcov o kurz anglického jazyka
      na ZŠ Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

       

      Prihlášky nájdete v riaditeľni, kde je potrebné ich aj odovzdať. registrácia do kurzu je možná aj online na adrese:

      wattsenglish.target-skola.sk


      Zber prihlášok končí v piatok (4.10.2019) doobeda, aby sa výučba mohla nasledujúci týždeň začať.

      Úvodná hodina bude v utorok 8.10.2019 priamo v priestoroch školy, kde bude po celý rok prebiehať. Predbežne je čas lekcií stanovený na utorokštvrtok. Presný čas bude oznámený individuálne každému žiakovi po zozbieraní prihlášok.

       

      Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk.

    • Rodičovský príspevok
     • Rodičovský príspevok

     • Rada rodičov odsúhlasila rodičovský príspevok pre šk. rok 2019/2020 nasledovne:

               17 € - najstaršie dieťa

               7 €    - mladší súrodenec

      Príspevok prosíme uhradiť triednemu učiteľovi do 15.10.2019

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Aj piaty ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku sa niesol znova v duchu hesla - #BeActive, teda „buď aktívny,“ a čoraz viac sa stáva populárny aj na našej škole. Podujatia na podporu aktívneho pohybu by sa mali organizovať v termíne od 23. do 30. septembra. Preto sa v piatok, 27. septembra 2019, stretlo v telocvični našej školy 64 žiakov prvého stupňa, ktorí sa s radosťou pustili do plnenia športových aktivít, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka Drevená.

       

    • Svetový deň mlieka v školách
     • Svetový deň mlieka v školách

     • Aj tento rok si žiaci prvého stupňa pripomenuli, aké je mlieko a mliečne výrobky pre ich organizmus dôležité. Preto si v stredu, 25. septembra 2019,  prostredníctvom nástenky vo vestibule školy a na projektových hodinách prostredníctvom prezentácií a pracovných listov pripomenuli jeho význam. Aké by to bolo, keby to všetko nezapili chutným mliekom a nevyrobili si na hodinách výtvarnej výchovy kravičky, ktorým vďačia za tento chutný a zdravý nápoj.