• Oznam

     • Z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení budú aj budúci týždeň zrušené všetky popoludňajšie aktivity a všetky hromadné aktivity organizované školou, t.j.: záujmové vzdelávanie (krúžky), korčuliarsky kurz, karneval, fašiangová diskotéka.

     • Oznámenie

     • O Z N Á M E N I E

      o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

                  v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005 – R z 31. 10. 2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujem Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole  napriek vykonaným opatreniam a na základe odporúčania RÚVZ prerušujem výchovno-vzdelávací proces dňa 24. 1. 2020 a 27. 1. 2020. Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 28. 1. 2020.

      riaditeľka školy

    • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo
     • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo

     • Dňa 18.01.2020 sa uskutočnila v Poprade krajská regionálna recitačná súťaž: "... a Slovo bolo u Boha ..."

      V 1. kategórii - poézia -  získal Michael Kotrady 1. miesto.

      V 2. kategórii - poézia -  získala Slávka Kotradyová 2. miesto.

      V 3. kategórii - poézia -  získal Jakub Baran 2. miesto.

       

      Žiak Michael Kotrady postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

       

      Všetkých srdečne blahoželáme!

    • Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo
     • Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo

     • Dňa 16. 01. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1.B získal krásne 1. miesto Andrej Gburík (8.A) a postupuje do krajského kola v Košiciach. Úspešným riešiteľom (6. miesto) sa stal v tej istej kategórii aj Nikolas Jarembák (9. roč.).

      Srdečne blahoželáme!

    • Pes - Najlepší priateľ človeka
     • Pes - Najlepší priateľ človeka

     • Pes je najlepším priateľom človeka.  Je ochotný za svojho pána položiť život. Psy, aj keď sa od nás odlišujú, majú tiež srdce, ktoré miluje. A často by za svojich majiteľov a svoju rodinu položili  život, len aby ich zachránili. Presvedčili sa o tom už mnohí z nás. Práve o takýchto „psích hrdinoch“ nám do školského klubu prišla 16. januára 2020 porozprávať MUDr. Eleonóra Lukáčová, prostredníctvom prezentácie na túto tému.

    •                    Karneval
     • Karneval

     • Pripravte si deti masky,

      bude smiech a špás!

      Fašiangový karneval

      príde medzi nás.

       

      Kedy? Dňa 31. januára 2020 o 08.30 hod.

      Kde? V telocvični našej školy.

       

      Pozývame všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ Sv. Cyrila a Metoda na tradičný fašiangový karneval spojený so zábavnými súťažami. Masky bude hodnotiť odborná porota. Tvorivosť a nápaditosť vždy vyhráva.

      Tešíme sa na vás!

    • Anglický jazyk - lektorka z USA
     • Anglický jazyk - lektorka z USA

     • Dňa 10.1.2020 nás navštívila lektorka Grace z USA. Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka si pripravila interaktívnu prezentáciu o svojej krajine, rodine a záujmoch. Žiaci boli do prezentácie zapájaní formou otázok, predstavovali seba a svoje záľuby, rozprávali o svojej rodine a pod. Na záver s ňou žiaci konverzovali na rôzne témy, ktoré ich zaujímali. Niektorí si tiež zahrali jazykové hry. Možnosť rozprávať sa s rodeným, anglicky hovoriacim, bolo pre žiakov i učiteľov spestrením i motiváciou do ďalšej práce.

      Milej lektorke ďakujeme za jej čas a tešíme sa na jej ďalšiu návštevu.

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo - 1. a 2. kategória
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo - 1. a 2. kategória

     • Vo štvrtok 9.1.2020 sa konalo  školské kolo súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy "...a Slovo bolo u Boha ...,"  v ktorom súťažili žiaci v 2. kategórii ( 3.- 4.ročník).

      V piatok 10.1.2020 o umiestnenie bojovali žiaci prvého a druhého ročníka v 1. kategórii. Umiestnenie bolo nasledovné:

       

      Umiestnenie v 2. kategórii - poézia:

      1. miesto: Slávka Kotradyová (3.B)

      2. miesto: Terézia Zúdorová(4.A)

      3. miesto: Jakub Lengvarský (3.B)

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto: Lia Kovalčíková (4.B)

      2. miesto: Laura Šimonovičová (3.B)

      3. miesto: Hugo Pacák (3.A)

       

      Umiestnenie v 1. kategóri i- poézia:

      1. miesto: Michael Kotrady (1.A)

      2. miesto: Anna Justhová(1.B)

      3. miesto: Andrej Gorel(1.A), Gréta Zekuciová (1.B), Matej Repaský (1.B)

        

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      2. miesto: Monika Adamcová  (2.B)

      3. miesto: Mária Šimonovičová (2.B), Veronika Pagáčiková (1.A)

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom jednotlivých kategórií, ktorí nás budú reprezentovať v regionálnom kole v Poprade, držíme palce.

    • Koleda
     • Koleda

     • "Do hory, do lesa, valasi!

      Či horí v tom našom salaši?

      Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje.

      Vstávajte bratkovia k jasličkám, aby ste zjavili svetlo nám."

       

      Po vianočných prázdninách a sviatkoch s nimi spojenými sme opäť otvorili bránu školy.

      Nový rok 2020 sme začali s požehnaním školy a všetkých, ktorí sú jej súčasťou, s koledou.

    • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu
     • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

     • V poslednom týždni pred Vianocami sa všetci žiaci pustili do upratovania a zdobenia svojich tried. Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu. V triedach nechýbali stromčeky a rôzne originálne ozdoby. Rozhodovanie poroty bolo  preto veľmi ťažké.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách a výsledky boli nasledovné:

      1. kategória: 1. miesto -  2.B, 2. miesto – 1.B, 3. miesto – 1.A

      2. kategória: 1.miesto - 8.B,   2. miesto – 5.B  3. miesto – 9. ročník.

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že horlivosť za krásu svojej triedy všetkým zostane čo najdlhšie.

    • Novoročný futbalový turnaj - výsledky
     • Novoročný futbalový turnaj - výsledky

     • Novoročného futbalového turnaja sa zúčastnilo 23 žiakov. Súťažili v piatich družstvách turnajovým spôsobom, každý s každým.

      Turnaj vyhralo družstvo v zložení: P. Matiašovský, M. Schlosser, T. Šimonovič, P. Spůra a L. Tabáková.

      Blahoželáme!

    • Novoročný futbalový turnaj
     • Novoročný futbalový turnaj

     • Základná škola sv. Cyrila a Metoda pozýva všetkých na novoročný futbalový turnaj.

      Podujatie sa uskutoční 03.01.2020 o 09:00 hod.  v telocvični našej školy.

      Zahrať si môže prísť každý, kto bude mať chuť.

    • MILÍ RODIČIA,
     • MILÍ RODIČIA,

     • POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOČNÉ SVIATKY VÁM  ŽELAJÚ ŽIACI A ZAMESTNANCI ZŠ SV. CYRILA A METODA

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 17.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "...a Slovo bolo u Boha ..."  v umeleckom prednese poézie a prózy s duchovnou tematikou. V tento deň súťažili žiaci v 3. kategórii (5. - 6. ročník).

      Umiestnenie v oblasti poézie:

      1. miesto: Jakub Baran (6. roč.)

      2. miesto: Mária Pidíková (6. roč.)

      3. miesto: Marko Matis (5.B)

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto: Tomáš Šimonovič (5.B)

      2. miesto: Katarína Kollárová (6. roč.)

      3. miesto: Jakub Lučivjanský (5.B)

       

      Žiaci, ktorí sa v oblasti poézie a prózy umiestnili na prvom mieste, budú našu školu reprezentovať v regionálnom kole súťaže.

      Blahoželáme!

    • Zázračný adventný čas ...
     • Zázračný adventný čas ...

     • ...Nebo sa sklonilo k Zemi a dotklo sa človeka. Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieka...

         Glória in excelsis Deo ! ...

           To je posolstvo Adventu, ktoré odovzdali žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda a CMŠ všetkým ľuďom dobrej vôle... Tohoročná slávnostná akadémia sa konala 12. 12. 2019 v Dome Kultúry Mier. Žiaci 1. až 7. ročníka  a malí škôlkari  spolu so svojimi učiteľkami pripravili s láskou kultúrny program  pre svojich rodičov, starých rodičov, blízkych, priateľov školy...

           Po programe si všetci prítomní vo vestibule  pochutnali na výborných koláčikoch, ktoré  pripravili  starší žiaci spolu so svojimi rodičmi. Teplý čaj každého zohrial a nás pri srdiečku hrial dobrý pocit....

            Tieto zázračné adventné chvíle sme  mysleli aj na tých, ktorí tu s nami nemohli byť. Maličké deti....Šimonko, Lilianka ... vymenili  hru v škôlke za hru v nemocnici. Statočne zdolávajú náročnú a únavnú liečbu....Aj im sme venovali túto slávnostnú akadémiu.

       

    • 100 slov o meste
     • 100 slov o meste

     • Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže pod názvom -  100 slov o meste. Ich napísané práce sa dočkali ocenenia.

      Umiestnenie:

      1. Kategória A (8 - 10 rokov):   2. miesto - Zuzana Kapustová (krátka práca)

                                                      2. miesto - Terézia Zúdorová (dlhá práca)

                                                      3. miesto - Bibiana Vanacká (dlhá práca)

       

      2. Kategória B (11 - 15 rokov): 2. miesto - Diana Klingová (dlhá práca)

       

      Srdečne blahoželáme!

       

     • Oznam ŠJ

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,

      že z obeda 19.- 20.12.2019 (štvrtok a piatok)

      je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 18.12.2019 (streda) do 8:00 hod.

    • Stretnutie Rodičovského spoločenstva
     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Milí rodičia!

      Pozývame Vás na triedne schôdzky Rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 19. 12. 2019 - štvrtok o 16:00 hod.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 9.12.2019 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese náboženskej poézie a prózy pod názvom "... a Slovo bolo u Boha ... "  Žiaci súťažili v 4. kategórii (7. - 9. roč.).

       

      Umiestnenie v oblasti poézie:

      1. miesto: Kristína Reháková (9. roč.)

      2. miesto: Katarína Pustaiová (9. roč.)

      3. miesto: Jakub Szentkereszty (8.A)

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto: Sofia Gondová (8.A)

      2. miesto: Emanuel Kollár (8.A)

      3. miesto: Tatiana Tomčíková (9.roč.)

       

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, budú našu školu reprezentovať v ďalšom kole súťaže.

       

      Všetkým blahoželáme!

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu "Zázračný adventný čas", ktorú si pre Vás s láskou pripravujeme. Tešíme sa na stretnutie 12. decembra o 16:30 hod. v priestoroch Domu Kultúry Mier. Po skončení programu Vás pozývame na adventný koláčik a teplý čaj.

      V tomto období myslíme aj na tých, ktorí tu s nami nemôžu byť. Maličké deti, Šimonko a Lilianka, ktorí vymenili  hru v škôlke za hru v nemocnici. Statočne zdolávajú náročnú a únavnú liečbu....Aj im venujeme tento program. Kúpou lampášikov, ktoré pripravujeme môžte prispieť na ich finančne náročnú liečbu.

      „ Aby každé srdce bolo v tento adventný  čas  otvorené, ochotné a pripravené prijať Spásu malého bezbranného Kráľa nebies.... Aby sa každé ľudské srdce premenilo na studňu lásky pre svojho blížneho a teda aj pre celý svet...“

           

           

    • Mikuláš v našej škole
     • Mikuláš v našej škole

     • Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Vďaka jeho štedrosti a vnímavosti na potreby druhých sa stal veľkým patrónom detí. Preto si každoročne aj v našej škole pripomíname jeho sviatok obdarovaním druhých. Aj v tomto roku zavítal do našej školy Mikuláš prostredníctvom študentov gymnázia.

      Nech nám tieto momenty pripomínajú Božiu štedrosť k nám!

    • Roráty
     • Roráty

     • Srdečne Vás v dňoch 5.1219.12. pozývame na votívne sv.omše o Panne Márii – Roráty.  Omše za svetla sviec začnú o 6:45 hod. Prosíme Vás, ak je to možné, aby ste si doniesli sviece v lampášoch alebo iných ochranných nádobách. Po sv. omši budú pre účastníkov pripravené raňajky v školskej jedálni.

       Pripravme Pánovi svoje srdcia aj obetou skorého vstávania a vytvorme tak spoločenstvo radostného očakávania Lásky!

    • Zdobenie stromčeka
     • Zdobenie stromčeka

     • Žiaci školského klubu 4. decembra 2019 ozdobili vianočný stromček pred Radnicou v Spišskej Novej Vsi, ktorý spolu s ostatnými stromčekmi iných škôl skrášľujú naše mesto v predvianočnom čase. 

       

    • Červený kríž - výtvarná súťaž
     • Červený kríž - výtvarná súťaž

     • Dňa 06.12.2019 sa v priestoroch historickej radnice konalo oceňovanie žiakov, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže - Červený kríž. Naša žiačka, Daniela Hajdučková (6.roč.), sa umiestnila na krásnom 1. mieste.

      Blahoželáme!

    • Akadémia o Štefanovi Mišíkovi
     • Akadémia o Štefanovi Mišíkovi

     • Dňa 10.12.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka  po svätej omši zúčastnili na Akadémii k 100. výročiu smrti Štefana Mišíka na Cirkevnom gymnáziu, podľa ktorého je aj pomenované. Študenti gymnázia si pre žiakov pripravili pásmo hovoreného slova, obrazovú prezentáciu s videonahrávkami, tzv. dokudrámu. Svojou prednáškou priblížili žiakom našej školy život a pôsobenie kňaza - Štefana Mišíka.

       

    • Basketbal žiakov - okresné finále
     • Basketbal žiakov - okresné finále

     • Dňa 02.12.2019 sa konalo okresné finále v basketbale žiakov. Zápasy prebiehali v mestskej športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Naši chlapci (Bruno Rusnák, Richard Kellner, Michal Lazor, Patrik Matiašovský, Lukáš Mižigár, Šimon Spišský, Jakub Skybjak, Marián Kotrady a Samuel Kašuba) skončili na krásnom 2. mieste.

       

      Chlapcom blahoželáme!

    • Posvätenie adventných vencov
     • Posvätenie adventných vencov

     • Adventné vence ako symbol adventného obdobia majú  dôležité miesto v našich rodinách. Požehnané symboly adventu so štyrmi sviecami nechýbajú ani v triedach našej školy, aby spojili kolektívy pri modlitbe v tomto čase očakávania.

    • „...aby sa zrodila Láska“
     • „...aby sa zrodila Láska“

     • Milé deti, vážení rodičia,

      opäť prežívame adventné obdobie. V tomto roku vás pozývame pripraviť si svoje srdcia zapojením sa do spoločnej aktivity „...aby sa zrodila Láska“. Každý deň bude na vás čakať nová výzva lásky! Zadanie dennej úlohy nájdete na jednej z násteniek na 2.poschodí. Ak danú úlohu splníte, vezmete z nádoby uloženej pod nástenkou jednou srdiečko, napíšete naň svoje meno a vložíte ho do pripravených jasieľ. Takýmto spôsobom môžeme spoločne skutkami lásky pripraviť príbytok Ježišovi. Na Vianoce vyberieme troch z vás, ktorých odmeníme malým darčekom.

      Požehnaný adventný čas!

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • Dňa 28.11. 2019 si zasadlo za stoly v školskej jedálni 24 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka, aby si potrápili svoje hlavičky netradičnými úlohami. Tí sa totiž zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko, aby svojimi vedomosťami zabojovali o titul  o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Ako sa im darilo popasovať s otázkami sa dozvedia už 20. decembra 2019.

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.