• Šachový turnaj žiakov a žiačok ZŠ
     • Šachový turnaj žiakov a žiačok ZŠ

     • Dňa 16.11.2023 sa žiaci našej školy, Daniel Zrost (8.B) a  Bystrík Zrost (9.A), zúčastnili súťaže  „Šachový turnaj žiakov a žiačok ZŠ“. Hralo sa  podľa pravidiel FIDE pre rapid šach švajčiarskym systémom. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl Spišskej Novej Vsi v Kultúrnom dome v  Smižanoch.  Na prvom mieste sa umiestnil Daniel Zrost a druhé miesto  získal Bystrík Zrost.

       Našim žiakom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov v šachu.

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...

     • Naša škola sa v mesiaci november opäť zapojila do celoslovenskej výzvy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok... Práve v týchto dňoch prebieha na celom Slovensku už 6. ročník tejto zbierky. Cieľom je obdarovať všetkých osamelých seniorov krabičkou plnou lásky.

      Aj žiaci našej školy spolu so svojimi triednymi učiteľmi sa s nadšením pustili do balenia krabíc, prípravy darčekov pre seniorov z nášho mesta. Pekne vyzdobili krabice, ktoré naplnili rôznymi maličkosťami. Zabalili niečo sladké, slané, voňavé, teplé, mäkké... Pridali hrejivé slová a úprimné priania k blížiacim sa Vianociam. Do každého darčeka pribalili kúsok svojho srdca. Ukázali tak, že ich srdcia sú otvorené aj pre druhých, a že práve s prichádzajúcim adventným časom myslia nielen na svoje rodiny, ale aj na ľudí, ktorí sú osamelí a pre ktorých býva práve takýto darček jediný, ktorý dostanú. Otvorili tak svoje srdcia a zabalili kúsok svojej lásky do krabice od topánok. Pochopili, že v živote je dôležitejšie dávať ako brať.

      Všetkým nám to dáva nádherný pocit, že naše srdcia sú na správnom mieste....

    • "Beh o métu" - Súťaž v ŠKD
     • "Beh o métu" - Súťaž v ŠKD

     • Piatkové popoludnie sme si v ŠKD spestrili súťažou "Beh o métu". Úlohou detí bolo preniesť farebné loptičky po určenej dráhe so zaviazanými nohami. V prvom kole súťažili vo dvojiciach. Ten, kto bol prvý z dvojice v cieli, postúpil do finále. Víťazmi boli: Filip Stanko, Tomáš Goduš, Nela Turčanová.

      Víťazom blahoželáme.

    • Technická olympiáda - okresné kolo
     • Technická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 23.11.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej v SNV.

      Žiaci, Jakub Dobrovský (8.B) a Hugo Jakubov (9.B), ako družstvo umiestnili na krásnom 1. mieste a postúpili na krajské kolo  súťaže do Košíc.

      Žiak, Lukáš Olejník (7.B), obsadil v kategórii B pekné 3.miesto.

      Všetkým úspešným reprezentantom našej školy blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalšom kole súťaže.

    • Technická olympiáda - školské kolo
     • Technická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 11.10.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády.

      Súťaže sa zúčastnilo spolu 31 žiakov v dvoch kategóriách.

       

      Na základe dosiahnutých výsledkov školského kola postúpili na okresné kolo Technickej olympiády traja žiaci.

      Kategória A:  1. miesto: Jakub Dobrovský,  2. miesto: Hugo Jakubov

      Kategória B:  1. miesto: Lukáš Olejník

       

      Žiakom blahoželáme.
       

    • Návšteva Múzea Spiša
     • Návšteva Múzea Spiša

     • V mesiaci november žiaci ŠKD navštívili Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi s názvom programu "História Spiša - sprievodca pre najmenších". Žiaci sa prostredníctvom prednášky a exponátov dozvedeli o minulosti nášho mesta. Svoje nadobudnuté vedomosti si na záver overili spoločným vypracovaním brožúrky, ktorá obsahovala zaujímavé úlohy týkajúce sa prednášky.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • Dňa 20.11.2023 žiaci tretieho ročníka navštívili mestskú knižnicu.

      V oddelení literatúry pre deti a mládež absolvovali zábavné dopoludnie na tému: Ľudová rozprávka.

      Tretiaci si pripomenuli znaky ľudovej rozprávky, hravo vymenovali autorov, ktorí zbierali rozprávky. Čítali si ukážky z jednotlivých kníh. Na časovej priamke zvládli aj prerozprávanie príbehu. Na záver stretnutia si vymenili v knižnici knihy a nadšení sa vrátili späť do školy. Ukázali tak, že rozprávky sú ich každodennou súčasťou života.

    • Olympiáda zo SJL - okresné kolo
     • Olympiáda zo SJL - okresné kolo

     • Dňa 15.11.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentoval žiak, Hugo Jakubov, z IX.B triedy. Súťažiaci sa museli popasovať s vypracovaním písomného testu, s transformáciou textu a napokon ich čakala ústna časť (rečnícky prejav). Náš žiak, Hugo Jakubov, obsadil krásne 2.miesto, pričom od 1. miesta ho delil iba jeden bod. Žiak preukázal svoje nadobudnuté vedomosti z predmetu slovenský jazyk a literatúra na výbornej úrovni.

      Sme hrdí na nášho žiaka a tešíme sa z jeho úspechu.

      Prajeme mu veľa ďalších študijných úspechov.

    • 17. november - Deň študentstva
     • 17. november - Deň študentstva

     • 17. novembra si pripomíname Deň študentstva a Deň boja za slobodu a ľudské práva.

      Podstatu tohto sviatku a príčinu jeho oslavy sa nám snažili priblížiť členovia Školského parlamentu, ktorí si spolu s chlapcami z 8.A pripravili pre žiakov aktivity v telocvični školy. Žiaci i učitelia sa prostredníctvom krátkeho filmu preniesli na Václavské námestie v Prahe dňa 17. 11. 1989. Priblížili si udalosti Nežnej revolúcie, boja za slobodu a zmenu režimu v bývalom Československu. Postupne prechádzali jednotlivými stanovišťami, kde sa dozvedeli viac o živote v komunizme, o vojenskej technike, voľnom čase detí, o aktivitách, ktoré charakterizovalo toto obdobie. Vďaka ochotným rodičom a učiteľom, ktorí sa podelili o svoje spomienky si žiaci mohli prezrieť mnoho predmetov, ktoré sa vtedy používali. Dozvedeli sa viac aj o prenasledovaní kresťanov a o našich blahorečených, Zdenke Šelingovej, Titusovi Zemanovi, o odsúdených slovenských biskupoch, J. Vojtaššákovi, M. Buzalkovi a P. Gojdičovi.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať tento deň. Vážme si slobodu, v ktorej žijeme, že môžeme bez strachu vyznávať svoju vieru, cestovať a poznávať život aj za hranicami našej vlasti.

    • Planetárium v Prešove
     • Planetárium v Prešove

     • Dňa 16. 11. 2023  žiaci štvrtého ročníka absolvovali naplánovanú exkurziu do Planetária v Prešove. Prostredníctvom výkladu lektora si rozšírili svoje vedomosti o vesmíre, planétach, hviezdach, slnečnej sústave ..., ktoré nadobudli počas hodín prírodovedy. Ponorení do ticha, so zatajeným dychom, sledovali hviezdnu oblohu a úkazy, odohrávajúce sa na oblohe.

      Svoju exkurziu ukončili výstupom na prešovskú Kalváriu, ktorú v minulosti považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska. Cestou sa zastavili pri jednotlivých kaplnkách krížovej cesty a pomodlili sa. Mierne unavení a plní zážitkov sa vrátili domov.

    • Návšteva cintorína - ŠKD
     • Návšteva cintorína - ŠKD

     • V mesiaci november spomíname na našich zosnulých intenzívnejšie ako po zvyšok roka. Zároveň je to obdobie, počas ktorého môžeme vyprosovať milosti, odpustky pre duše v očistci. Deti zo všetkých oddelení ŠKD v tomto dušičkovom období navštívili mestský cintorín. Zapálením sviece a modlitbou pri kríži a pri pomníku padlých vojakov sme si uctili pamiatku zosnulých.

    • Piráti krásy
     • Piráti krásy

     • “Srdca môjho každý hlas, nádheru Tvoju a Tvoj jas chváli a velebí”

      Dňa 15.11.2023 sa konalo diecézne kolo recitačnej súťaže Piráti krásy, v ktorom nás reprezentovali žiačky: Monika Adamcová (6.B), Margaréta Cvengrošová (8.A) a Tereza Smižanská (9.A).

      Každá z týchto troch žiačok získala ocenenie, z čoho máme veľkú radosť a srdečne im blahoželáme.

      Ocenenia:

      1. kategória:

      3. miesto: Monika Adamcová (próza)

      3. kategória:

      3. miesto: Margaréta Cvengrošová (vlastná tvorba)

      Cena poroty: Tereza Smižanská (vlastná tvorba)

    • Workshop - 3D tlač
     • Workshop - 3D tlač

     • Dňa 8.11.2023 sa na našej škole uskutočnil Workshop pre žiakov druhého stupňa pod názvom 3D tlač.

      Workshop bol zameraný na oblasť využívania 3D tlače a 3D tlačiarní. Problematika je veľmi aktuálna, hlavne v dnešnej dobe, keďže sa 3D tlačiarne dostávajú  čoraz viac do povedomia. Podujatie viedol náš bývalý žiak, Ing. Dominik Sečka, ktorý v oblasti IT pracuje a venuje sa aj tejto problematike. Postupne sme prešli témy: Čo je 3D tlač, kde sa využíva, výhody a nevýhody, druhy 3D tlačiarní a ukážkou tlače a jednotlivých výtlačkov.

      Po veľmi pútavom vysvetlení problematiky 3D tlačiarní nás pán Sečka veľmi potešil veľkým darom. Našej škole daroval 3D tlačiareň spolu s náplňami na priamu tlač.


      Týmto by sme sa chceli pánovi Ing. Dominikovi Sečkovi veľmi pekne poďakovať za poučnú a
      pútavú prednášku a hlavne za dar, ktorý deťom urobil obrovskú radosť.

    • Informatická olympiáda
     • Informatická olympiáda

     • Dňa 14.11.2023 sa žiaci z našej školy zúčastnili Informatickej olympiády pre vybraných žiakov deviatych ročníkov zo základných škôl v rámci Spišskej Novej Vsi. Olympiáda sa konala v priestoroch  Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi. 

       

      Žiaci súťažili v týchto úlohách:

      1. vedomostný test
      2. 3D modelovanie
      3. jednoduché programovanie
      4. prezentačné zručnosti

       

      Naši žiaci sa pekne umiestnili: 1. miesto: H. Jakubov                                                                                                                                               3. miesto: T. Pacák                                                                                                                                                    8. miesto: M. Oláh

       

      Srdečne blahoželáme!

       

    • Návšteva "Spišských rytierov"
     • Návšteva "Spišských rytierov"

     • Dňa 2.11.2023 navštívili našu školu basketbalisti, ,,Spišskí rytieri,“ a ich hlavný tréner, Teo Hojč. Ich výška medzi nami bola neprehliadnuteľná. Sme radi, že sa naša telocvičňa mohla na pár hodín premeniť na miesto, v ktorom sme mohli zažiť neopakovateľné chvíle radosti, smiechu, diskusie, športových súťaží. Čerešničkou na torte bol zápas profesionálov s našimi žiakmi. Samozrejme, v závere nechýbala ani autogramiáda. Žiaci ešte stále prežívajú radosť z vydarenej akcie.

      Veríme, že sa s nimi uvídíme už čoskoro.

    • Piráti krásy
     • Piráti krásy

     • „Krása spasí svet ...“

      Dňa 6.11.2023 sa konalo oblastné kolo recitačnej súťaže Piráti krásy. Našu školu reprezentovali žiačky: Monika Adamcová (VI.B), Natália Adamcová (VIII.B), Lenka Pavlíková (VIII.B) a Veronika Zummerlingová (IX.A). Všetky zúčastnené žiačky nás vzorne reprezentovali a pekne sa popasovali s výberom a prednesom umeleckých textov.

      Úspešnou sa stala žiačka Monika Adamcová, ktorá vo svojej kategórii obsadila krásne 1. miesto.

      Teréza Smižanská (IX.A) a Margaréta Cvengrošová (VIII.A) v 3. kategórii (tvorba vlastného textu) získali postup na diecézne kolo súťaže, aby si obhájili svoju tvorbu.

      Výherkyniam srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.

      Všetkým ostatným žiačkam ďakujeme za umelecký zážitok v podobe ich prednesov.

    • Olympiáda zo SJL - školské kolo
     • Olympiáda zo SJL - školské kolo

     • Dňa 17.10.2023 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Olympiády sa zúčastnili vybraní žiaci z ôsmeho a deviateho ročníka. O postup na okresné kolo zabojovali títo žiaci: Margaréta Cvengrošová (VIII.A), Tomáš Janečko (VIII.A), Martin Samuel Kollár (VIII.A), Tereza Zúdorová (VIII.A), Hugo Jakubov (IX.B), Jakub Lučivjanský (IX.B), Martin Novotný (IX.B), Timotej Jozef Pacák (IX.B), Martin Šimonov (IX.B).

      Vybraní žiaci sa veľmi pekne popasovali s jednotlivými úlohami olympiády, ktoré neboli jednoduché. Po úspešnom absolvovaní online testu, žiakov čakala transformácia textu a rečnícky prejav. Všetci žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky a upevnili si tak svoje vedomosti z materinského jazyka. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, Hugo Jakubov, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov, a tak postupuje na okresné kolo.

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazovi prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • V školskom živote sú chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné. Pre prváčikov je to určite prvý deň v škole a tradičné Pasovanie za žiaka školy. Dňa 26.10.2023 nastal ten slávnostný deň, keď tr.p.učiteľky "mega ceruzou" prijali deti za právoplatných žiakov našej školy.

      Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. 

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Aj tento rok sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň jablka. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Po príchode do školy si mali žiaci možnosť pochutnať na rozličných dobrotách, ktoré sme si pre nich pripravili. Počas celého dňa získavali informácie o dôležitosti jabĺk pre naše zdravie, mohli sa zapojiť do zaujímavých aktivít a diskusií. 

     • Exkurzia Levoča

     • V dňoch 24. a 25. októbra žiaci 1. a 2. ročníka navštívili starobylé mesto Levoča. Prezreli si jeho krásne renesančné námestie a radnicu s klietkou hanby. Navštívili Baziliku sv. Jakuba, kde okrem iného obdivovali dielo Majstra Pavla z Levoče, najvyšší drevený gotický oltár na svete. Otestovali si svoje zmysly v Múzeu špeciálneho školstva, kde sa viac dozvedeli aj o brailovom písme a živote nevidiacich.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Posledný vyučovací deň pred prázdninami je piatok 27.10.2023. Jesenné prázdniny začínajú v sobotu 28.10.2023 a končia v stredu 1.11.2023. Vyučovanie po prázdninách začne vo štvrtok 2.11.2023.

     • „Kráčajme po ceste s horiacim srdcom.”

     • Uvedený citát je povzbudivým mottom tohtoročnej misijnej nedele, ktorú sme slávili 22.októbra. Pri tejto príležitosti sme v našej škole prežili misijný týždeň, počas ktorého sme si pripomínali bohatstvo jednotlivých kontinentov. Denne sme sa  jednotlivým častiam sveta venovali na hodinách, počuli sme o nich v reláciách a, čo je najpodstatnejšie, zahrnuli sme ich do svojich modlitieb. V stredu sme sa ako škola spojili v modlitbe misijného ruženca za pokoj vo svete.  Podnetné skúsenosti, o ktoré sa s nami podelila sr.Stellamaris, ktorá pôsobila 7 rokov ako misionárka v Afrike, nás povzbudili zapojiť sa do akcie Misijný koláč. Vo štvrtok ráno sa školská jedáleň naplnila vôňou chutných koláčov, ktoré s láskou priniesli žiaci i rodičia, za čo im patrí veľká vďaka. Následne si žiaci mohli z prinesených zásob kúpiť desiatu. Spoločnými silami sme vyzbierali 597 €, ktoré poputujú na pomoc deťom v Kongu. Chvála Pánovi za všetky srdcia, ktoré sú ochotné dávať druhým seba!

    • Otvorený klub - ŠKD
     • Otvorený klub - ŠKD

     • V mesiaci október deti z každého oddelenia po prvýkrát navštívili otvorený klub. Na úvod sme sa porozprávali o tom, prečo je október vzácny mesiac, koho si ctíme. Vypočuli sme si pieseň o babke a dedkovi, potom sme začali s výrobou darčekov pre starých rodičov. Deti sa naučili vyrábať koberček z vlny pomocou videa a šikovných rúk. V dokončovaní darčeka pokračovali v nasledujúce dni. Výroba sa deťom páčila a navzájom si pri práci pomáhali.

    • Indické preteky - ŠKD
     • Indické preteky - ŠKD

     • V stredu 18. 10. 2023 sa popoludnie v školskom klube zmenilo na netradičné - „Indické preteky.“ Odvážne deti si mali možnosť vyskúšať nosiť na hlave knihu tak, ako indické ženy nosia džbány na hlave. Súťažiaci mali za úlohu prejsť určenú vzdialenosť, sadnúť si na stoličku, postaviť sa a prejsť naspäť do cieľa, čo najrýchlejšie. Nesmela im však spadnúť kniha z hlavy. „Indickí pretekári“ mali príležitosť ukázať svoju šikovnosť, súťaživosť a zároveň zabaviť aj povzbudzujúce publikum. Pochopiteľne, najväčšiu radosť mali tí, ktorí sa umiestnili na stupienkoch víťazov (1. Tereza Novotná IV. B, 2. Ján Zummerling III. B, 3. Michal Szentkeresty III. B).

      Potlesk si však zaslúžia všetci zúčastnení.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     •  „Zdravá výživa, hry a šport, podporujú náš zdravý život.“

       

      Dňa 16.10. 2023 si žiaci prvého stupňa spolu so svojimi triednymi učiteľkami pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Pozreli si pripravené prezentácie, vypracovali pracovné listy, triedili potraviny, vyfarbovali omaľovánky s básničkami, riešili zdravé hádanky, lúštili vitamínové maxikrížovky, triedili ovocie a zeleninu, vytvárali pojmové mapy a pripravovali zdravé taniere plné ovocia a zeleniny. Nakoniec si na všetkých dobrotách pochutili.

       

       

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 28. septembra až 5. októbra sa žiaci 3. ročníka zúčastnili základného plaveckého výcviku. Konal sa v krytej plavárni. Žiaci sa hravo naučili splývať, neskôr zvládli aj plavecký štýl - kraul. Nechýbali ani súťaže a hry. Na záver výcviku zaplávali dĺžku bazéna.

      Odmenou im bol okrem diplomu aj dobrý pocit z toho, že sa naučili plávať.

    • Mestská športová olympiáda
     • Mestská športová olympiáda

     • Dňa 10. 10. 2023 sa konal turnaj v malom futbale žiakov 1. stupňa, ktorý je súčasťou Mestskej športovej olympiády. Turnaj sa odohral na multifunkčnom ihrisku pri ZŠ Zdenka Nejedlého v Spišskej Novej Vsi. Naši žiaci v silnej konkurencii ôsmich základných škôl ukázali bojovného ducha a značnú dávku šikovnosti.

      Vyhrali vo všetkých zápasoch a získali krásne 1. miesto.

       

      Školu reprezentovali títo žiaci: S. Vanacký, B. Ondáš, R. Hritz, T.A. Pacák, T. Šuba, P. Čarnický (4. B), D. Kaľavský, S. Šteiner (4. A), S. Mikuš (3. A), A. Novotný, K. Kavulič (2. B).

       

      Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.