• Vážení rodičia!

   Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2023/2024 sa uskutoční prezenčne 3.-5. apríla 2023 (pondelok, utorok, streda). Predtým je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá bude aktívna od 1.4.2023.

   Pri vyplňovaní prihlášky je dôležité:

   • uvádzať presné údaje podľa rodného listu dieťaťa,
   • používať diakritiku,
   • neuvádzať zdrobneniny krstného mena,
   • zapísať je možné dieťa narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a deti, ktoré mali v tomto školskom roku predĺženie predprimárneho vzdelávania.

   Pred zápisom, 1. apríla 2023, bude na web stránke školy spustená registrácia  s možnosťou výberu presného termínu a času na prezenčný zápis do 1.ročníka.

   Zápisu sa zúčastňujú obaja rodičia s dieťaťom. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, je potrebné priniesť podpísanú e-prihlášku oboma rodičmi.

    

   Na zápis prineste so sebou:

   • vytlačenú e-prihlášku a podpísanú oboma rodičmi,
   • občianske preukazy rodičov,
   • rodný list dieťaťa,
   • prípadne iné dokumenty (správa o predĺžení predprimárneho vzdelávania, správy z vyšetrení v CPPPaP....)

    

   Tešíme sa na Vás a našich budúcich prvákov!