• Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

   • Vážení rodičia,

    riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v pracovných dňoch od 1. apríla do 5. apríla 2022 v čase od 13:00 do 16:30 hod. v budove školy. Zápis bude prebiehať prezenčnou formou. Účasť dieťaťa je potrebná. K zápisu je potrebné doniesť vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku, rodný list dieťaťa, platný občiansky preukaz zákonného zástupcu. Presný termín zápisu si budete môcť zarezervovať cez rezervačný systém, ktorý bude sprístupnený na našej web stránke školy od 28. marca 2022. 

    Tešíme sa na Vás!