Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Základná škola sv. Cyrila a Metoda

Markušovská cesta č. 8
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 170 80 665

DIČ:  20 20 72 71 92

Tel: +421 53 41 88 830

 

Kontaktná osoba

Riaditeľka školy

Mgr. Slavomíra Michlíková

Email: riaditelzscam@gmail.comObjednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa Q1/2022 Súhrnná správa Q1/2022 s DPH 07.04.2022 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV 07.04.2021
VO: Súhrnná správa Q4/2021 Súhrnná správa Q4/2021 s DPH 20.01.2022 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV 20.01.2022
VO: Súhrnná správa Q3/2021 Súhrnná správa Q3/2021 s DPH 05.10.2021 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV 05.10.2021
VO: Súhrnná správa Q2/2021 Súhrnná správa Q2/2021 s DPH 07.07.2021 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV 07.07.2021
VO: Súhrnná správa Q1/2021 Súhrnná správa Q1/2021 s DPH 12.04.2021 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV 27.04.2021
VO: Súhrnná správa Q4/2020 Súhrnná správa Q4/2020 s DPH 12.01.2021 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV 27.04.2021
VO: Súhrnná správa Q3/2020 Súhrnná správa Q3/2020 bez DPH 12.10.2020 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV 12.10.2020
VO: Súhrnná správa Q4/2018 Súhrná správa Q4/2018 bez DPH 09.01.2019 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV 09.01.2019