Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia,

ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, prosíme vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky.  Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy. Prihláška je oficiálne zaevidovaná až po podpísaní rodičom, pri zápise. Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. Veríme, že oceníte tento spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje, prosíme, vypíšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne, podľa rodného listu).

Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku.

Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a zákona 163/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami ako aj potvrdenie prihlášky podpisom zákonného zástupcu  sa uskutoční  v čase určenom riaditeľkou školy. Bez podpisu zákonného zástupcu nie je žiadosť právoplatná.

V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky uveďte túto skutočnosť do poznámky v prihláške. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: