Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia,

tento dotazník bol vytvorený s ohľadom na súčasnú situáciu pandémie. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy. Prihláška je oficiálne zaevidovaná až po podpísaní rodičom, pri zápise. Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. Veríme, že oceníte tento spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje, prosíme, vypíšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne).

Ak v dotazníku uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku.

Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a zákona 163/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami ako aj potvrdenie prihlášky podpisom zákonného zástupcu  sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, alebo po oznámení konkrétneho termínu riaditeľom školy. Bez podpisu zákonného zástupcu nie je žiadosť právoplatná.

V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky uveďte túto skutočnosť do poznámky v prihláške. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: