• Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia,

  ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, prosíme vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky.  Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy. Prihláška je oficiálne zaevidovaná až po podpísaní rodičmi pri zápise. 

  Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie.

  Veríme, že oceníte tento spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova. Údaje, prosíme, vypíšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) podľa rodného listu.

  Po odoslaní formulára obdržíte na vašu e-mailovú adresu potvrdenie o zaevidovaní prihlášky. O možnosti rezervácie na kontrétny termín zápisu do ZŠ budete informovaní do niekoľkých hodín prostredníctvom e-mailu.

  Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a zákona 163/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami ako aj potvrdenie prihlášky podpisom zákonného zástupcu  sa uskutoční  v čase určenom riaditeľkou školy. Bez podpisu zákonného zástupcu nie je žiadosť právoplatná.

  V prípade dodatočného plnenia predškolskej dochádzky (odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky) uveďte túto skutočnosť do poznámky v prihláške. O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: