• Dokumenty

    • Žiadosť o prijatie žiaka do vyššieho ročníka stiahnete tu =>

     Potvrdenie o účasti na lekárskom ošetrení stiahnete tu =>

     Súhlas dotknutej osoby k prijatiu žiaka do 1. ročníka stiahnete tu =>

     Ponuku oddelení záujmového vzdelávania v šk. roku 2019/2020 stiahnete tu =>

     Zápisný lístok stravníka stiahnete tu =>

     Prihlášku do Anglického klubu detí stiehnete tu =>