• 2019/2020
  • Názov súťaže
  • Kolo
  • Meno a priezvisko
  • 2023/2024

  • Mestské kolo

    • Samuel Vanacký, Bruno Ondáš, Richard Hritz, Tobiáš Andrej Pacák, Tomáš Šuba, Peter Čarnický, Dominik Kaľavský, Sebastián Šteiner, Sebastián Mikuš, Andrej Novotný, Krištof Kavulič

    • 1. miesto
    • Súťaž v malom futbale · Mestské kolo · 2023/2024
  • Regionálne kolo

    • Monika Adamcová

    • 1. miesto
    • Piráti krásy · Regionálne kolo · 2023/2024
  • Krajské kolo

    • Margaréta Cvengrošová

    • 3. miesto
    • Piráti krásy · Krajské kolo · 2023/2024
    • Monika Adamcová

    • 3. miesto
    • Piráti krásy · Krajské kolo · 2023/2024
  • Okresné kolo

    • Hugo Jakubov

    • 2. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Okresné kolo · 2023/2024
  • 2022/2023

  • Mestské kolo

    • Laura Šimonovičová

    • 2. miesto
    • Slávik Slovenska · Mestské kolo · 2022/2023
    • Alžbeta Baranová

    • 2. miesto
    • Slávik Slovenska · Mestské kolo · 2022/2023
    • Viktoria Šimco

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín · Mestské kolo · 2022/2023
    • Slávka Kotradyová

    • 2. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín · Mestské kolo · 2022/2023
    • Monika Adamcová

    • 3. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín · Mestské kolo · 2022/2023
    • Natália Adamcová

    • 3. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín · Mestské kolo · 2022/2023
  • Regionálne kolo

    • Matúš Oláh

    • 2. miesto
    • Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy · Regionálne kolo · 2022/2023
    • Mária Pidíková

    • 1. miesto
    • Štúrov Zvolen · Regionálne kolo · 2022/2023
  • Celoštátne kolo

    • Mária Pidíková

    • 3. miesto
    • Štúrov Zvolen · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Jakub Lučivjanský

    • Expert Geniality Show · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Hugo Jakubov

    • Expert Geniality Show · Celoštátne kolo · 2022/2023
  • Krajské kolo

    • Michaela Gondová

    • 3. miesto
    • Atletika - Vrh guľou · Krajské kolo · 2022/2023
    • Sára Vadelová

    • 3. miesto
    • Atletika - Skok do výšky · Krajské kolo · 2022/2023
    • Hugo Jakubov

    • 10. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2022/2023
    • Mária Pidíková

    • 1. miesto
    • Olympiáda v matematike · Krajské kolo · 2022/2023