• 2019/2020
  • Názov súťaže
  • Kolo
  • Meno a priezvisko
  • 2022/2023

  • Domáce kolo

    • Margaréta Pidíková

    • 3. miesto
    • Beh ulicami obce Smižany · Domáce kolo · 2022/2023
    • Samuel Vanacký

    • 3. miesto
    • Beh ulicami obce Smižany · Domáce kolo · 2022/2023
    • Miriam Oravcová

    • 3. miesto
    • Beh ulicami obce Smižany · Domáce kolo · 2022/2023
  • 2021/2022

  • Regionálne kolo

    • Diana Grečková

    • 2. miesto
    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Heidi Maria Schwabik

    • 1. miesto
    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku · Regionálne kolo · 2021/2022
    • Mária Pidíková

    • 2. miesto
    • Štúrov Zvolen · Regionálne kolo · 2021/2022
  • Krajské kolo

    • Samuele Tomasello

    • 3. miesto
    • ...A SLOVO BOLO U BOHA... · Krajské kolo · 2021/2022
    • Viktória Šimco

    • 1. miesto
    • ...A SLOVO BOLO U BOHA... · Krajské kolo · 2021/2022
    • Mária Pidíková

    • 3. miesto
    • ...A SLOVO BOLO U BOHA... · Krajské kolo · 2021/2022
    • Slávka Kotradyová

    • 1. miesto
    • ...A SLOVO BOLO U BOHA... · Krajské kolo · 2021/2022
    • Michael Kotrady

    • 1. miesto
    • ...A SLOVO BOLO U BOHA... · Krajské kolo · 2021/2022
    • Natália Adamcová

    • 2. miesto
    • ...A SLOVO BOLO U BOHA... · Krajské kolo · 2021/2022
    • Monika Adamcová

    • 3. miesto
    • ...A SLOVO BOLO U BOHA... · Krajské kolo · 2021/2022
    • Timotej Jozef Pacák

    • 7. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Dominik Juhás

    • 7. miesto
    • Technická olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
    • Šimon Krausz

    • 7. miesto
    • Technická olympiáda · Krajské kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Marián Gorel

    • 4. miesto
    • Atletický štvorboj · Okresné kolo · 2021/2022
    • Diana Grečková

    • 5. miesto
    • Atletický štvorboj · Okresné kolo · 2021/2022
    • Linda Tabáková

    • 6. miesto
    • Atletický štvorboj · Okresné kolo · 2021/2022
    • 2. miesto
    • Majstrovstvá v malom futbale žiačok ZŠ · Okresné kolo · 2021/2022