• Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

      Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 29.6.2020.

      Program:

      - 8:00 hod. - odchod zo školy

      - 8:15 hod. - ďakovná sv. omša Te Deum

      - 9:15 hod. - príhovor riaditeľky školy, vyhodnotenie vychovno-vzdelávacích výslekov za 2. polrok šk. roka 2019/2020 spojené s rozdávaním vysvedčení

     • Informácie k otvoreniu všetkých ročníkov od 22.6.2020

      Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy po mimoriadnom prerušení kvôli prevencii nákazy COVID-19 dochádza od 22. 6. 2020 k otvoreniu všetkých ročníkov ZŠ a ŠKD za dodržania potrebných hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ. Pre žiakov, ktorí nenastúpia na dobrovoľné vyučovanie škola zabezpečí vzdelávanie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe. Čítajte viac tu.

     • OZNÁMENIE

      Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,

      že z obeda 26.6.2020 - 29.6.2020 /piatok a pondelok/

      je možné sa odhlásiť nanejskôr

      dňa 25.6.2020 /štvrtok/ do 8:00 hod.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Sté výročie narodenia Jána Pavla II.
     • Sté výročie narodenia Jána Pavla II.

      Projektové vyučovanie žiakov II. B triedy

      Ako sme začali?

      V kalendári sa blížil dátum 18. máj 2020. Všetci žiaci II.B i pani učiteľka pochopili, že domáce vzdelávanie nie je jednoduché, nuž si ho chceli spríjemniť. Tento dátum „zablikal“ významným výročím, výročím stého narodenia pápeža Božieho milosrdenstva, Jána Pavla II. Žiaci s radosťou začali čítať najprv texty z knihy Ján Pavol II. alebo ako sa Karolko stal Pápežom od poľskej autorky Joanny Krzyzanekovej. Vzápätí prejavili veľký záujem zakúpiť si knihy a prečítať ich celé. Po nástupe do školy sme si postupne dočítali celú knihu, ktorá pútavou formou opisuje život Karola Wojtylu od detstva až po vyhlásenie za pápeža.

    • Zmeny od pondelka 15.6.2020
     • Zmeny od pondelka 15.6.2020

      Milí žiaci, vážení rodičia!

      Minister školstva vo svojom rozhodnutí zo dňa 9.6.2020 vypúšťa niektoré body, vrátane maximálneho počtu žiakov v jednej skupine a zákazu migrácie žiakov medzi skupinami - platí pre žiakov 1.-5. ročníka.

      Budeme preto radi, ak sa od pondelka (15.6.2020) stretneme v škole vo väčšom počte. Nezabudnite, prosím, že pri prvom nástupe do školy (alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni) je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo nájdete TU).

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      život v našej škole sa postupne dostáva do normálnych koľají. Keďže sa blíži koniec školského roka a žiaci vyšších ročníkov sa vrátia do svojich tried, ktoré si chceme pred prázdninami upratať, rozhodli sme sa zorganizovať v dňoch 22. - 24. 6. (pondelok - streda) zber papiera. Odvážený a zviazaný papier môžte nosiť do kontajnera za budovou školy ráno pred vyučovaním (7:30 - 8:00), popoludní (13:30 - 16:30). Väčšie množstvo papiera je možné odovzdať priamo v zbernom dvore. Potvrdenie vystavené na školu žiak odovzdá triednemu učiteľovi.

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Už zajtra, symbolicky na Deň detí, otvárame bránu školy pre žiakov 1. - 5. ročníka.

      Chcem Vás ubezpečiť, že naša škola je na znovuotvorenie pripravená (po všetkých stránkach), na našich žiakov sa už veľmi tešíme. Verím, že to spoločne zvládneme a úspešne ukončíme tento “netradičný” školský rok.

    • Otvorenie školy od 1. 6. 2020
     • Otvorenie školy od 1. 6. 2020

      Vážení rodičia!

      V súvislosti s rozhodnutím zriaďovateľa po nariadení Úradu VZ SR a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa od 1. júna 2020 otvára škola pre 1. – 5. ročník ZŠ, školské kluby a školská jedáleň.

      Rodič svoje dieťa prihlásil záväzne cez rodičovské konto EduPage.

      Riaditeľka školy vydala pokyn na zabezpečenie dôkladného čistenia a dezinfekcie priestorov.

    • Máj - mesiac Panny Márie
     • Máj - mesiac Panny Márie

      Milí rodičia, naši vzácni žiaci,

      pozývame Vás k zapojeniu sa do aktivity o Panne Márii, ktorú organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum. Veríme, že Vám aj toto povzbudenie k modlitbe pomôže v rodinách nadobudnúť ešte vrúcnejší vzťah k našej nebeskej Matke.

      Všetky potrebné informácie nájdete TU.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • 1.stupeň       2.stupeň

   • Obsah vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách

  • Výchový poradca

   PaedDr. Renáta Štiavnická

    

   Konzultačné hodiny:

   pondelok - piatok:

   9,00 hod. - 14,00 hod.

   tel.číslo:  0948 447 080

    

  • Zvonenia

   Štvrtok 2. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Zber papiera
   • Záver školského roka
   • Školský výlet 5.A, 5.B
   • Školský výlet - 8.A, 8.B
   • Školský výlet - Pieskovec - 2.A, tretiaci, 4.A
   • Školský výlet - ZOO -prváci a 2.B
   • Deň otcov - ŠKD
   • 100. výročie narodenia Jána Pavla II.
   • Divadelný klub