• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      Blíži sa veľký modlitebný deň – už zajtra,18. októbra sa budú deti a ich rodičia po celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu v rámci akcie Milión detí sa modlí ruženec.

      Pridajte sa preto aj vy.

      Pozývame Vás k tomu, aby ste k modlitbe ruženca povzbudili aj Vašich priateľov a známych. Poďme spoločne naplniť slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov dňa 18. 10. 2019 (piatok).

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

      Dňa 16. októbra si žiaci našej školy pripomenuli, aké je dôležité zdravé stravovanie pre ich vývoj. Ochutnávkou zdravých nátierok, ovocia a zeleniny odštartovali svoj deň, ktorý počas projektového vyučovania obohatili o prezentácie, rozhovory a výtvarné práce venované tejto tematike.

    • Testovanie 5 2019
     • Testovanie 5 2019

      V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019). Základné informácie k testovaniu T5 2019 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA / Testovanie 5.

    • Mimoriadny misijný mesiac
     • Mimoriadny misijný mesiac

      Buďme nie len prijímatelia, ale i hlásatelia misijných myšlienok. Pridajte sa k nám šírením misijného odkazu. Na Mimoriadny misijný mesiac – október 2019 – pre Vás, misionári verbisti, pripravili na každý jeden deň krátku myšlienku od pápeža Františka s obrázkom na misijnú tému a krátke zamyslenie.

    • Recykluj a vyhraj
     • Recykluj a vyhraj

      „Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“

      Naša škola sa zapojila do súťaže – „Recykluj a vyhraj,“ ktorú organizuje spoločnosť MILK – AGRO spol. s. r. o.

      Zapojili sme sa do troch kategórií:

      1. Úlohou žiakov je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI.

    • Stolný tenis žiačok ZŠ - okresné kolo
     • Stolný tenis žiačok ZŠ - okresné kolo

      Dňa 10.10.2019 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali tieto žiačky - Tatiana Tomčíková, Ivica Olexová, Magdaléna Filippová, Karolína Kozáková. Z 13 družstiev obsadili pekné 4. miesto.

      Súťažiacim srdečne blahoželáme!

    • Život delfínov - prednášky
     • Život delfínov - prednášky

      V mesiaci október sa žiaci štvrtého a piateho oddelenia ŠKD stretnú v priestoroch školskej knižnice na prednáškach, v ktorých sa dozvedia informácie o spôsobe života delfínov. Poukáže sa predovšetkým na ich slobodný život v moriach. Tento cicavec by sa nemal stať atrakciou, byť v zajatí. Žiaci sa naučia, prečo je potrebné chrániť tieto živé tvory na našej planéte.

     • Plavecká štafeta

      Plavecká štafeta sa konala 4. októbra 2019 v priestoroch mestskej plavárne v Spišskej Novej Vsi. Cieľom tejto aktivity nebolo podávať najlepšie dosiahnuté časy, ale zapojiť sa do akcie a urobiť niečo pre svoje zdravie. Z našej školy sa zapojili títo žiaci - Samuel Kašuba, Nicolas Jarembák, Bruno Rusnák, Lukáš Mižigár, Armin Schwabik, Šimon Spišský, Peter Mrovčák, Jakub Skybjak, Laura Geletková, Alex Geletko, Marko Matis.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

      Dňa 27.09.2019 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili okresné majstrovstvá žiakov a žiačok v cezpoľnom behu na Košiarnom briežku. Naši chlapci (Michal Grečko, Armin Schwabik, Richard Kellner) skončili na peknom 5. mieste.

      Blahoželáme!

    • Ružencová pobožnosť
     • Ružencová pobožnosť

      Počas celého mesiaca október Vás srdečne pozývame k účasti na modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa budeme modliť každý pondelok o 7:30 hod. v kaplnke.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      V rámci osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra, prebieha v jazykovej učebni v dňoch od 30. septembra do 4. októbra 2019 predaj kníh anglických vydavateľstiev Albion books, Usborne Children´s Books a burza cudzojazyčných kníh. Na hodinách anglického jazyka žiaci spoznávajú európske krajiny, ich jazyky a kultúru. Pokúšajú sa uhádnuť jazyk, ktorým hovoria ľudia na videozáznamoch formou kvízu. Vytvárajú strom s pozdravmi v rôznych jazykoch, diskutujú o potrebe štúdia cudzích jazykov, vyrábajú vlajky a ochutnávajú anglický čaj a pukance.

    • Anglický klub detí
     • Anglický klub detí

      Anglický klub detí, je súčasťou školského klubu a koncepčne nadväzuje na konverzáciu v anglickom jazyku v škole. Žiaci počas popoludnia počas relaxačných aktivít, prípravy na vyučovanie, hier, komunikujú výhradne v anglickom jazyku s lektorom, aj navzájom medzi sebou. Cieľom je vzbudiť záujem detí o cudzí jazyk, komunikovať a myslieť v ňom, rozširovať slovnú zásobu a naučiť sa ho používať v bežnom živote.

    • Začíname už dnes
     • Začíname už dnes

      Milé mamičky,

      srdečne Vás pozývame na cvičenie s FIT loptou, ktoré bude prebiehať každú stredu od 17:00 do 18:00 hod. v telocvični ZŠ. Začíname už dnes. Prineste si so sebou uterák, dobrú náladu a nezabudnite na pitný režim.

    • Oznam
     • Oznam

      Pre záujemcov o kurz anglického jazyka
      na ZŠ Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

      Prihlášky nájdete v riaditeľni, kde je potrebné ich aj odovzdať. registrácia do kurzu je možná aj online na adrese:

      wattsenglish.target-skola.sk


      Zber prihlášok končí v piatok (4.10.2019) doobeda, aby sa výučba mohla nasledujúci týždeň začať.

      Úvodná hodina bude v utorok 8.10.2019 priamo v priestoroch školy, kde bude po celý rok prebiehať. Predbežne je čas lekcií stanovený na utorok a štvrtok. Presný čas bude oznámený individuálne každému žiakovi po zozbieraní prihlášok.

    • Rodičovský príspevok
     • Rodičovský príspevok

      Rada rodičov odsúhlasila rodičovský príspevok pre šk. rok 2019/2020 nasledovne:

      17 € - najstaršie dieťa

      7 € - mladší súrodenec

      Príspevok prosíme uhradiť triednemu učiteľovi do 15.10.2019

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

      Aj piaty ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku sa niesol znova v duchu hesla - #BeActive, teda „buď aktívny,“ a čoraz viac sa stáva populárny aj na našej škole. Podujatia na podporu aktívneho pohybu by sa mali organizovať v termíne od 23. do 30. septembra. Preto sa v piatok, 27. septembra 2019, stretlo v telocvični našej školy 64 žiakov prvého stupňa, ktorí sa s radosťou pustili do plnenia športových aktivít, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka Drevená.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 18. 10. 2019
  • Fotogaléria

   • Mliečna hliadka
   • Svetový deň zdravej výživy
   • Ružencová pobožnosť
   • Európsky deň jazykov
   • Svetový deň mlieka
   • Plody jesene
   • Európsky týždeň športu
   • V ústrety životu
   • Začiatok šk. roka