Navigácia

Kontakt

 • Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi
  Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/4188830 - riaditeľ školy, 053/4188831- sekretariát, 053/4188832 - ekonómka školy, 053/4188833 - zástupkyňa riaditeľa, 053/4188835 - riaditeľka školskej jedálne
Počet návštev: 2596482

Kontakt

IČO: 17080665
DIČ: 2020727192
Streda 19. 6. 2019
Počet návštev: 2596483

Vitajte na oficiálnej stránke našej školy, za ktorú zodpovedá riaditeľ školy.

Novinky

 • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 25. - 26. 6. 2019

  /utorok a streda/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 24. 06. 2019 /pondelok/ do 8:00 hod.

  V dňoch 27. 6. 2019 a 28. 6. 2019 školská jedáleň neposkytuje stravu z prevádzkových dôvodov.

  Ivana Salajová

  riaditeľka ŠJ

 • Hľadanie pokladu

  V pondelok, 10. júna, sa deti v ŠKD zúčastnili hľadania tajomného pokladu. Vďaka indíciám, ktoré nachádzali a vďaka šikovnosti, ktorú preukázali, našli stratenú pirátsku truhlicu. Jej sladký obsah si ako dobrí spolužiaci a kamaráti rozdelili rovným dielom.

 • Vypni telku, zapni seba

  27. mája sa začal týždeň kampane - Vypni telku, zapni seba, ktorej sa zúčastnili i deti z ŠKD. Na znak toho, že svoj čas budú viac venovať svojim blízkym, ich pomoci a pohybu či hrám, nosili na ruke špeciálny náramok. V školskom klube ich čakali každý deň zaujímavé aktivity, ktorými rozvíjali svoje zručnosti, vzťahy i lásku k Bohu.

 • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo

  Dňa 05.06.2019 sa uskutočnili okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Naši žiaci sa vo svojich kategóriach umiestnili nasledovne:

  1. miesto - Heidi Mária Schwabik - 2. kat. próza

  1. miesto - Zuzana Faltínová - 2. kat. poézia

  2. miesto - Ema Faltínová - 3. kat. próza

  2. miesto - Ivica Olexová - 3. kat. poézia

  Žiaci, ktorí získali 1. miesto, postupujú do regionálneho kola v Kežmarku.

 • Medzinárodný deň detí

  I tento rok sme v našej škole slávili Medzinárodný deň detí, 30. mája 2019, na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Ani daždivý deň nám nedokázal pokaziť náladu. Začali sme ho slávnostnou svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Pán kaplán sa nám v kázni pripomenul, aby sme svojim správaním, vyjadrovaním, neprestávali robiť dobré meno sebe i škole, ktorej sme súčasťou. Po svätej omši sa žiaci prvých troch ročníkov postupne presunuli do Alex parku, kde prežili intenzívnu hodinovú zábavu. Vyskúšali si rôzne druhy preliezok, trampolín, šmýkačiek. Potom sa posilnili občerstvením a mohli sa veselo unavení vrátiť do školy. Druhý stupeň sa bol kultúrne vyžiť na divadelnom predstavení pod názvom - Perinbaba. Všetci žiaci sa presunuli do školy, aby si pochutnali na výbornom guľášiku, ktorý pripravili s láskou pani kuchárky.

 • Adamko - časopis

  V mesiaci máj sa žiaci I.B triedy pod vedením p. uč. Lazorovej zapojili do súťaže v časopise Adamko. Spoločne vyrobili plagát na tému: „Zvieratká z našich lesov."

  Fotografia s týmto plagátom bola uverejnená v júnovom čísle časopisu a žiaci získali pekné DVD.

 • Dopravné ihrisko

  Začiatkom mesiaca máj si žiaci I.A a I.B oprášili a rozšírili poznatky z dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Spišskej Novej Vsi. Po krátkej súťažno - teoretickej časti si mohli prakticky vyskúšať svoje znalosti na bicykloch a kolobežkách. V sprievode pani učiteliek a vychovávateliek tak prežili nielen zábavné a slnečné, no i osožné dni. Veríme, že nielen na cvičisku, ale aj v reálnom živote, budú naši žiaci dodržiavať pravidlá cestnej premávky s ostražitosťou.

 • "Modlitba je dýchaním duše."

  V dňoch 23. - 25. mája 2019 sa uskutočnilo duchovné cvičenie učiteľov v Zakopanom. Základnou témou nášho stretnutia sa stal - "Návrát k láske prvých kresťanov." Témy počas jednotlivých zamylení boli rôzne, napr.: "Štedrosť a jednota. Modlitba prvých kresťanov. Prví kresťania a spory." Modlitbou prosíme, ďakujeme, chválime a odprosujeme. V modlitbách musíme byť vytrvalí, trpezliví, aby sme dosiahli to, o čo prosíme. Nezabúdajme na to, že "Boh má otvorené nonstop," modliť sa môžeme kdekoľvek a kedykoľvek. To, čo máme, nie je len moje, ale je pre všetkých. Deliť sa máme o radosti, ale aj starosti. Radosť sa rozširuje iba vtedy, ak sa s radosťou podelíme. Zjednocovanie veriacich, ochota pomáhať druhým, vytvára jednu dušu, jedno srdce. Kresťan v ochote priblížiť sa ostatným, musí vedieť komunikovať, pretože práve tým buduje vzťah. Vzťah sa rozvíja v dialógu, dialóg poskytuje odpovede na nezodpovedané otázky v našich myšlienkach. Pomáha nájsť spoločnú cestu človeka k človeku.

 • Mladý záchranár

  Dňa 22. mája 2019 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili súťaže s názvom - Mladý záchranár - v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Žiaci druhého stupňa na čele s kapitánom, Radoslavom Kollárom, získali krásne 3. miesto.

  Žiakom blahoželáme!

 • Anglický jazyk - návšteva z USA

  Dňa 20. mája 2019 sa naši tretiaci, štvrtáci a deviataci mohli pozhovárať v anglickom jazyku s mladými súrodencami, Nicholasom a Brendonom, občanmi Spojených štátov amerických. Chlapci pochádzajú z oblasti blízko mesta New Jersey. Ich prirodzenou rečou je angličtina, hoci vedia i po španielsky. Naši žiaci si teda mohli vypočuť prirodzený anglický jazyk. Otázky žiakov smerujúce k chlapcom boli zamerané hlavne na ich rodinu, školu, prácu, obľúbené americké i slovenské jedlá, zaujímavosti zo života v ich krajine. Samozrejme, stretnutie bolo obohatením i pre pani učiteľky vyučujúce anglický jazyk.

 • Európsky deň obezity

  Európsky deň obezity vyšiel tento rok na sobotu, 18. mája, a niesol sa v duchu hesla- „Zvládnime obezitu spoločne!“ Preto si aj žiaci našej školy Deň obezity pripomenuli rôznymi aktivitami. Hneď ráno ich vo vestibule školy čakala nástenka venovaná tejto téme. Neskôr si vypočuli reláciu, pozreli prezentácie, vypracovali pracovné listy a s chuťou zacvičili v telocvični.

 • Finančná gramotnosť

  Dňa 17. mája 2019 našu školu navštívili žiaci Strednej odbornej školy ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi. Ich stretnutie nebolo náhodné. V rámci finančnej gramotnosti vtiahli títo žiači tých našich na druhom stupni do sveta financií. Počas dvoch vyučovacích hodín sa dozvedeli o základoch podnikania a manažmentu. Aktivitami sa žiaci nielen dozvedeli, ale aj naučili niečo nové, napr. vymýšľali si vlastný podnik, výrobky, reklamu naň, slogan alebo vypočítavali čistý príjem zo mzdy, ktorú dostanú, nakupovali v obchodoch a pod.

 • Botanikiáda 2019

  15.05.2019 sa dve žiačky piateho ročníka zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade v Košiciach. Téma 10. ročníka bola: „Vyrobené z rastlín“.

  Zaujímavou a hravou formou plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach. Ich odmenou bola vlastnoručne zasadená letnička. Pre školu získali zľavnené vstupné do botanickej záhrady do konca kalendárneho roka.

  Už teraz sa tešíme na ďalší ročník zaujímavého ekologického projektu BOTANIKIÁDY.

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z organizačných dôvodov

  udeľuje žiakom

  riaditeľské voľno

  dňa 24. 5. 2019 (piatok)

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 27. 5. 2019 (pondelok).

  Mgr. Ján Orinin

 • Duchovné sústredenie žiakov deviateho ročníka

  V dňoch 17. - 18. mája sme sa my, deviataci, zúčastnili duchovného sústredenia. Navštívili sme Spišskú Kapitulu a zažili niečo, čo sa už nezopakuje. Príchod, odchod, sväté omše, prechádzky, úlohy, rozhovory a aj chutné jedlo nám malo pomôcť nájsť smer putovania. Smer cesty. Je to cesta životom. Pán kaplán, Marián Kundla, nám ukázal cieľ, ku ktorému máme všetci smerovať. Večný život. Ukázal nám, aký obrat môže nastať v našom živote, ak sa postavíme pred Boha. A úprimne mu povieme: „Bože som slabý a často padám. Bez teba nedokážem byť dobrým človekom. Pomôž mi! Nechcem sebecky kráčať vlastnou cestou, ale cestou ktorú si mi pripravil Ty. Chcem kráčať s tebou. Sám som slabý, ale s tebou som silný. Sám som malý, ale s tebou som veľký. Pomôž mi!“

 • Triedne schôdzky

  Milí rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 16. 5. 2019 o 16:00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Deň matiek

  Boh stvoril lásku a dal jej meno MAMA.“

  Toto bolo hlavné motto slávnostnej akadémie, ktorú si pre naše mamičky k ich sviatku pripravili žiaci našej školy. Tá sa konala dňa 9. mája v Dome kultúry Mier. V programe sa predstavili mnohé povolania, ktorými by deti mohli byť, keď vyrastú. Našli jedno špeciálne, nenahraditeľné a výnimočné, a to je – mama.

  Ďakujeme Vám naše drahé mamičky za všetku lásku a starostlivosť, ktorou sprevádzate celý náš život.

 • Deň matiek

  Vážení rodičia!
  Srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa
  9. mája 2019 o 16.30 hod. v Dome kultúry MIER.
  Tešíme sa na Vás!

 • Prírodovedný kvíz - ŠKD

  Dňa 30. apríla sa v ŠKD uskutočnil prírodovedný kvíz. Zúčastnení žiaci odpovedali na otázky prostredníctvom testu, výberom z troch možností. Hravo zvládli aj poskladať a pomenovať obrázky chránených živočíchov a rastlín. Boli odmenení sladkou odmenou a symbolickou medailou ako úspešní riešitelia prírodovedného kvízu.

 • Majstrovstvá okresu vo vybíjanej dievčat

  Dňa 29.04.2019 sa konali okresné majstrovstvá vo vybíjanej dievčat, do ktorých sa úspešne prebojovali aj naše dievčatá po víťazstve v základnom kole. Po vyrovnaných zápasoch družstvo dievčat v zložení: S. Gondová, K. Kozáková (7.A), T. Grečková, M. Kmetzová (7.B), Z. Faltinová, L. Tabáková, L. Geletková, P. Vilková, N. Hložná (6.roč.), M. Polláková, D. Grečková (5.roč.), M. Gondová (4.B) obsadili pekné 2. miesto.

  Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme.

 • Slávik Slovenska - obvodné kolo

  Dňa 26.04.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže - Slávik Slovenska 2019 v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. V prevej kategórii nás reprezentovala Laura Šimonovičová, v druhej Tomáš Šimonovič a v tretej Lukáš Mižigár.

  Do okresného kola postúpil Tomáš Šimonovič.

  Blahoželáme!

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z organizačných dôvodov

  udeľuje žiakom riaditeľské voľno dňa 09. 04. 2019 (utorok)

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 10. 04. 2019(streda).

 • Bábková hra - dramatizácia

  Dňa 04.04.2019 si žiaci piateho ročníka na hodine slovenského jazyka a literatúry vyskúšali, aké je povolanie bábkoherca. S bábkami, ktoré si vlastnoručne vyrobili, odprezentovala každá skupinka svoje krátke divadielko. Vymýšľali si vlastné príbehy, ktoré korešpondovali s výzorom urobenej bábky (pavúk, dievčatko, otec, zajac, myška, ...). Texty museli byť pripravené v prozaickej aj dramatickej podobe. Z daného vymysleného príbehu vytvárali scenár. Zahrali sa na dramaturgov, režisérov, scenáristov v jednom.

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Okresné kolo chemickej olympiády sa konalo 22.03.2019. V kategórii D boli pozvaní štyria žiaci 9. ročníka.

  Umiestnenie:

  4. miesto - Martin Šponiar

  5. miesto - Matúš Vaľko

  8. miesto - Andrej Kalík

  17. miesto - Matej Marcinčin

  Našim deviatakom srdečne blahoželáme!

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 1. apríla do 3. apríla 2019 v čase od 12:00 do 16:30 hod. v budove ZŠ (3. poschodie vľavo).

  K zápisu je potrebná účasť dieťaťa, doniesť rodný list dieťaťa a svoje osobné doklady.

  Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

  EduPage Vám ponúka možnosť vypĺňať prihlášku elektronicky, ktorú si môžete vyplniť doma, vytlačiť si ju a priniesť podpísanú na zápis (nájdete ju v ľavom menu pod názvom elektronická prihláška). Ak nemáte možnosť elektronického vyplnenia prihlášky, vyplníte ju na počítači v škole pri zápise. Prihláška na vyplnenie bude aktívna od 1. apríla 2019.

 • Testovanie 9-2109

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2019 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

 • Beseda so spisovateľkou

  Dňa 29. marca 2019 sme prežili pekné dopoludnie pri besede so spisovateľkou, Gabrielou Spustovou - Izakovičovou, autorkou kníh poézie a prózy pre deti i dospelých. Pani spisovateľka pútavým spôsobom predstavila svoju tvorbu, prečítala zaujímavé úryvky zo svojich kníh. Deti s radosťou reagovali a kládli zaujímavé otázky, na ktoré odpovedala s pokorou a hĺbkou v srdci.

 • Rozprávkový kráľ - ŠKD

  Dňa 29.3.2019 sa v ŠKD konala súťaž pod názvom " Rozprávkový kráľ."

  Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov zo všetkých oddelení.

  1. miesto získala Sárka Palkovičová, III.B

  2. miesto získala Bibka Marčuková , III.B

  3. miesto získala Terezka Temňuková, IV.B

  V tomto školskom roku sme udelili aj 4. miesto, ktoré získala žiačka I.A triedy, Lilianka Mjartanová.

  Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami a ostatní súťažiaci sladkou odmenou.

  Víťazom srdečne blahoželáme.

 • ŽIVOT JE KRÁSNY...    CHRÁŇME HO OD POČATIA!

  25. marca sme si na našej škole pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Zároveň bol to aj deň spomienky na všetky nenarodené deti. Biela stužka sa stala symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Pripnutím stužky na odev, sme tak vyjadrili svoj postoj a potrebu chrániť každý počatý život...

  NA ŽIVOTOCH NENARODENÝCH DETÍ ZÁLEŽÍ!

 • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo

  Školské kolo súťaže - Slávik Slovenska 2019 (2. a 3. kategória) sa uskutočnilo 25.03.2019.

  Umiestnenie:

  2.kategória:

  1. miesto - Tomáš Šimonovič, 4.B

  2. miesto - Mária Pidíková ,5. roč.

  3. miesto - Michaela Gondová, 4.B

  Lucia Tabáková, 6. roč.

  3. kategória:

  1. miesto - Lukáš Mižigár 8. roč.

  2. miesto - Dominika Štiavnická 9. roč.

  3. miesto - Noemi Kovalčíková 8. roč.

  Blahoželáme!

 • Vybíjaná - mestská športová olympiáda

  Dňa 27.03.2019 sa konala Mestská športová olympiáda žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl.

  Chlapci 4. ročníka získali vo vybíjanej krásne 2. miesto a dievčatá pekné 4. miesto.

  Blahoželáme!

 • Z rozprávky do rozprávky - regionálne kolo

  Regionálne kolo súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorby sa konalo 27.03.2019 v Spišskej Novej Vsi. Tohto súťažného kola sa zúčastnili aj naši žiaci 1. stupňa zo školského divadelného klubu. Reprezentovali nás rozprávkou pod názvom - O (ne) smelej myške.

  Za krásne vystúpenie ďakujeme!

 • Svetový deň vody

  „KTOKOĽVEK STE, KDEKOĽVEK STE, VODA JE VAŠE ĽUDSKÉ PRÁVO.“ Toto je posolstvo tohtoročnej témy Svetového dňa vody, ktorý každoročne vyhlasuje OSN. Tento sviatok sme v našej škole oslávili v piatok, 22.marca. Prostredníctvom mnohých aktivít sme si viac uvedomovali nenahraditeľnosť vody pre zachovanie života na Zemi.

 • Výtvarná súťaž: „Biblia očami detí a mládeže“

  Víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách:

  2. kategória: roč. 1. – 2. : Miriam Oravcová I.B, Hugo Pacák II.A, Dorotka Kočišová II.A

  3. kategória: roč. 3. – 4. : Lenka Pavlíková III.B, Samuel Pivko IV.B, Terezka Temňuková IV.B

  4. kategória: roč. 5. – 6. : Miroslava Polláková V. roč., Sebastián Ševčík VI. roč., Anna Mária Luptaková VI. roč.

  5. kategória: roč. 7. – 9. : Simon Straka VII.B, Tatiana Tomčíková VIII. roč., Filip Kočiš VIII. roč.

  Práce týchto žiakov postúpili do Diecézneho kola.

 • Volejbal žiakov - okresné majstrovstvá

  Okresné majstrovstvá vo volejbale žiakov ZŠ sa konali 21. marca 2019. Naši žiaci (M. Lazor, P. Matiašovský, D. Mazúr, L. Mižigár, P. Mrovčák, D. Pernický, S. Petruška, Š.Puškár, Š. Spišský, M. Šponiar) získali krásne 2. miesto.

  Žiakom srdečne blahoželáme!

 • Deň čítania v anglickom jazyku

  Deň čitania v anglickom jazyku na druhom stupni sme začali diskusiou o tom, prečo je dôležité čítanie, a čo ním môžeme rozvíjať v oblasti cudzieho jazyka. V rámci tejto aktivity sme vyhlásili súťaž v čítaní anglických diel rôznych spisovateľov. Každý nasledujúci mesiac (apríl, máj, jún) bude venovaný vybraným autorom. Úlohou žiakov je prečítať zvolený text, zapísať si do zápisníka pekné myšlienky, ktoré ho oslovili. Samozrejme, s čítaním si žiak rozvíja slovnú zásobu v cudzom jazyku. Tieto čitateľské denníky budú každý mesiac vyhodnotené.

 • Biblická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 20.03.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády v kategórii základných škôl. Naši žiaci (E. Kollár, R. Kollár, A. Kalík) sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

  Žiakom blahoželáme!

 • Volejbal žiačok - okresné kolo

  Okresné majstrovstvá vo volejbale žiačok ZŠ sa uskutočnili 19.03.2019. Naše žiačky (M. Filippová, S. Gondová, T. Hricová, D. Klingová, S. Spišská, D. Štiavnická, T. Tomčíková, V. Lačná) sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

  Žiačkam blahoželáme!

 • Duchovné sústredenie žiakov 7. ročníka

  V dňoch od 15. do 16. marca 2019 sa uskutočnilo duchovné sústredenie pre žiakov siedmeho ročníka. Spišská Kapitula sa stala miestom nášho pobytu počas dvoch dní. V rámci tohto sústredenia sme boli sprevádzaní pánom kaplánom, Mgr. Mariánom Kundlom a rehoľnou sestrou Immaculatou. Náš pobyt sa začal sv. omšou. Neskôr nasledoval pestrý program. Veľmi zaujímavý bol večerný film o sv. Pavlovi. Na nasledujúci deň nás čakala prehliadka Biskupského úradu. Po nej sme si prešli Spišský Jeruzalem, v areáli ktorého sme sa pomodlili krížovú cestu. Celé duchovné sústredenie sme zakončili sv. omšou. Počas nášho sústredenia sme absolvovali veľa pekných aktivít, ktoré nás v duchovnej sfére posúvali neustále napred. Povzbudení a duchovne naplnení sme sa vrátili domov. (Anna Grečková, 7.A)

 • Strom detských spisovateľov - vyhodnotenie

  Eugen Suchoň

  Malé Slovensko v sebe ukrýva množstvo osobností, ktoré aj po sto rokoch, dokážu vzbudiť záujem súčasnej generácie. Sem môžeme začleniť aj hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, ktorý sa narodil pred 110. rokmi v Pezinku. Študoval v Bratislave a v Prahe. Preslávil sa operou, v ktorej vystupovali hlavné postavy: Štetina, Katrena, Ondrej. Úlohou bolo uhádnuť názov opery. Jej odpoveď bola Krútňava.Táto národná opera, bola napísaná podľa knihy Milana Urbana: Za vyšným mlynom.

  Správne odpovedalo 10 žiakov z 12.

 • Gymnastický štvorboj

  V dňoch 11. - 12. 03. 2019 prebiehali v ZŠ na Komenského ulici okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji. Účastníkov tejto súťaže každým rokom pribúda a konkurencia je vždy väčšia a väčšia. Cvičenci sú rozdelení do troch vekových kategórií. Naši žiaci svoje trénovanie zúročili a v konečnom hodnotení získali nasledovné umiestnenia.

  Kategória A: chlapci 2. miesto, dievčatá 4. miesto.

  Kategória B: chlapci 3. miesto, dievčatá 4. miesto.

  Kategória C: chlapci 2. miesto a dievčatá 5. miesto.

  Spomedzi jednotlivcov sa najviac darilo Andrejovi Kalíkovi (9.B), ktorý si vo svojej kategórii vybojoval nádherné 1. miesto.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  Obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín sa konalo 14. marca 2019 v priestoroch Základnej školy Ing. o. Kožucha v Spišskej Novej Vsi.

  Umiestnenie:

  1. kategória:

  Sára Búzová (4.B) - 2. miesto - próza

  Hana Brajerová (4.B) - 3. miesto - poézia

  3. kategória:

  Dominika Štiavnická (9.B) - 2. miesto - próza

  Kristína Reháková (8.roč.) - 2. miesto - poézia

  Emanuel Kollár (7.A) - 3. miesto - próza

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 11.03.2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci medzi sebou súťažili v 2. (5. - 6. roč.) a 3. kategórii (7. - 9. roč.).

  Umiestnenie v 2. kategórii:

  Poézia:

  1. miesto - Jakub Baran (5. roč.)

  2. miesto - Laura Geletková (6.roč.)

  3. miesto - Peter Spura (6.roč.)

  Próza:

  1. miesto - Diana Grečková (5. roč.)

  2. miesto - Monika Vansáčová (6.roč.)

  3. miesto - Bianka Mária Artimová (6.roč.)

  Umiestnenie v 3. kategórii:

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 5.3.2019. Žiaci medzi sebou súperili v 1. kategórii.

  Umiestnenie.

  Poézia:

  1. miesto - Hana Brajerová (4.B)

  2. miesto - Matúš Oláh (4.A)

  3. miesto - Patrícia Rút Lesniaková (2.B)

  Lia Kovalčíková (3.B)

  Próza:

  1. miesto - Sára Búzová (4.B)

  2. miesto - Natália Adamcová (3.B)

  3. miesto - Tomáš Šimonovič (4.B)

  Zuzana Kapustová (3.B)

  Všetkým súťažiacim blahoželáme!

 • Rodičovské spoločenstvo

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 7. marca 2019 o 16:00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

 • Stavanie lega

  Dňa 15. 2. 2019 sa v ŠKD uskutočnila súťaž - Stavanie LEGA. Zúčastnení žiaci mali možnosť využiť svoju fantáziu a zručnosti pri tvorbe krásnych výtvorov z lega. Odmenení boli tí najlepší.

  Na 1. mieste sa umiestnil Daniel Filipp (III.A), 2. miesto obsadil Oliver Hárenčár (III.A) a 3. miesto získala Miriam Oravcová (I.B).

  Výhercovia si so sebou odniesli diplom a LEGO stavebnicu.

  Všetkých šikovných zúčastnených čakala sladká odmena.

  Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť o rok!

 • IT PANPÚCH

  Dňa 14.02.2019 sa v Strednej odbornej škole ekonomickej v SNV konala súťaž pre žiakov 9. roč. pod názvom IT PANPÚCH. Na súťaži sa zúčastnilo sedem škôl po dvoch súťažiacich. Každý súťažiaci súťažil sám za seba. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Matej Marcinčin sa umiestnili na krásnom prvom mieste a Andrej Kalík na peknom druhom mieste.

 • Šikovníček

  Dňa 8.2. 2019 sa v ŠKD konal prvý ročník súťaže " Šikovníček." Deti zo všetkých oddelení si vyskúšali svoju zručnosť. Ich úlohou bolo, čo najrýchlejšie poskladať pyramídu z plastových pohárov a zložiť späť poháre do pôvodneho stavu.

  1. miesto získal Tobiaš Majzel z III.B

  2. miesto získala Margarétka Cvengrošová z III.A

  3. miesto získal Adam Štofko z III.B

  Výhercovia boli odmenení peknými vecnými cenami a diplomom, ostatní súťažiaci získali sladkú odmenu.

  Všetkým srdečne blahoželáme.

 • VŠETKOVEDKO

  Dňa 29. 11. 2018 si viac ako 20 tisíc detí druhého až štvrtého ročníka z celého Slovenska zasadlo do lavíc, aby čo najusilovnejšie zabojovali vo vedomostnej súťaži o titul Všetkovedka. Medzi ne patrilo i 37 žiakov našej školy. Úlohy boli zaujímavé. Ako sa hovorí - „Z každého rožka troška.“

  Titul Všetkovedka získali: T. Majzel, P. Maláková, S. Palkovičová z 3.B a T. Zúdorová z 3.A triedy.

  Medzi najúspešnejších štvrtákov sa zaradil J. Lučivjanský a Hugo Jakubov, ktorý súčasne získal aj titul Všetkovedko školy.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  30. januára 2019 obsadil vynikajúce 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády (kategória Z9) žiak 9.A triedy, Martin Šponiar. Úspešným riešiteľom bol aj Roland Valach z 9.B triedy, ktorý obsadil krásne 6. miesto.

  Našim nádejným matematikom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

 • Biblická olympiáda - školské kolo

  Dňa 24.01.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom si víťazí triednych kôl preverili svoje vedomosti. Víťazné miesta dosiahli: 1. Emanuel Kollár VII.A, 2. Radoslav Kollár IX.B, 3. Andrej Kalík IX.B.

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Dňa 28.1.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo 26. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V 3. kategórii (6. - 7. roč.) získala 3. miesto Ráchel Kovalčíková zo 6. roč.

  Blahoželáme !

 • Popolušky v ŠKD

  Dňa 25. 1. 2019 si deti zo všetkých oddelení ŠKD overili svoju šikovnosť v triedení strukovín. V piatkové popoludnie si v školskom klube zmeralo sily dvanásť „Popolušiek“ svojimi pracovitými prstíkmi. Iba tri najšikovnejšie dostali diplom a symbolickú cenu.
  Na 1. mieste sa umiestnila Bibka Vanacká (III.A), 2. miesto získala Miriamka Oravcová (I.B) a 3. miesto obsadila Sárka Vadelová (III.A).

  Všetkých dvanásť usilovných súťažiacich bolo odmenených drobnou sladkou odmenou.

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • ... a Slovo bolo u Boha ...

  Dňa 19.1.2019 sa uskutočnila krajská regionálna recitačná súťaž - ... a Slovo bolo u Boha ... , v ktorej T. Šimonovič (4.B) v rámci 2. kategórie získal 3. miesto v oblasti prózy.

  Blahoželáme!

 • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

  Dňa 17.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A získal Andrej Gburík (7.B) krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola v Košiciach. V kategórii 1B obsadil Roland Valach (9.B) krásne 3. miesto.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 16.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B získal Matúš Tököly , žiak 9.B triedy, pekné 3. miesto.

  Srdečne blahoželáme!

 • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

  Dňa 10. 1. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckej kresťanskej poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha ... Súťažili v nej žiaci prvého stupňa v 1. a 2. kategórii.

  Vyhodnotenie:

  1. kategória

  poézia

  1. Mária Šimonovičová (B)
  2. Monika Adamcová (1.B)
  3. Martin Rehák (2.A), Oravcová Miriam (1.B)

  próza

  1. Diana Gondová (B)
  2. Kristián Oliver Dunčko (A)
  3. Dorota Mária Kočišová (2:A)

  2.kategória

  poézia

  1. Jakub Lučivjanský (4.B)
  2. Natália Adamcová (3.B)
  3. Zuzana Kapustová (B)
 • Koleda

  V prvý pracovný deň nového kalendárneho roka, keď sa stretlo celé spoločenstvo školy, sme mali v škole koledu. Pán kaplán Marián Kundla posvätil priestory našej školy a spolu sme prosili o Božie požehnanie v novom roku pre žiakov a zamestnancov školy. Pán kaplán prichádzal do každej triedy. Sprevádzal ho školský spevácky zbor so svojimi koledami.

 • Martin Benka - čitateľská gramotnosť

  Pri príležitosti 130. výročia narodenia Martina Benku – maliara, grafika, ilustrátora, výtvarného pedagóga a esperantistu, sme sa v rámci čitateľskej gramotnosti z nástenky vo vestibule školy dozvedeli niečo o živote tohto vynikajúceho slovenského maliara.

  Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci prvého i druhého stupňa. Na vernisáži prác vo vestibule školy boli vystavené práce 38 žiakov. Hlasovalo 85 žiakov a 5 učiteľov.

  1. Stupeň:

  H. Brajerová – IV.B

  S. Buzová – IV.B

  M. Cvengrošová – III.A

 • Vianočná výstavka

  Vianoce.....

  Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.

  Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti.

  Starý rok už odchádza a nový ide za ním,

  nech Ti len radosť prináša, to je mojim prianím.

  Požehnané Vianoce chcú žiaci privítať výstavkou vianočných ikebán a ozdôb, ktoré sú inštalované vo vestibule školy. Žiarivý vianočný stromček a vianočná výstavka sa stali každoročnou tradíciou, ktorá sa teší veľkej obľube žiakov a rodičov našej školy

 • Vianočná akadémia

  Stalo sa už tradíciou našej školy, že v období adventu žiaci so svojimi učiteľmi pripravujú pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy Vianočnú akadémiu. Tá tohoročná sa niesla v duchu vianočného príbehu malého dievčatka – Alžbetky. To malé krehké dievčatko stratilo svoje milované pávy. Túžba nájsť svoje pávy, zaviedla dievčatko až k stromu života, ktorý prahol po ľudskej láske, viere a nádeji. Alžbetke sa spolu s deťmi , ktoré majú čisté srdiečka podarilo oživiť strom života a opäť sa raz ukázalo, že láska nedopustila, aby strom života vyschol. Do vianočnej akadémie sa zapojili všetci žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí pod vedením svojich učiteľov pripravili pekný program. Vianočnú akadémiu oživili aj naši malí kamaráti z MŠ, ktorí si pripravili krásne vystúpenie v podobe tancov a piesní. Veríme, že všetkým, ktorí sa prišli na nás pozrieť 12.12.2018 do Domu Kultúry Mier sa naše vystúpenie páčilo. Sme radi, že aj my sme mohli v tomto predvianočnom období potešiť srdiečka druhých ľudí.

 • ... a slovo bolo u Boha ... - školské kolo

  Dňa 10. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckej kresťanskej poézie a prózy -

  ... a Slovo bolo u Boha ... Súťažili v nej žiaci druhého stupňa v 3. kategórii.

  Vyhodnotenie:

  Poézia:

  1. miesto - Marián Kotrady - 7. B

  2. miesto - Matúš Tӧkӧly - 9. B

  3. miesto - Katarína Pustaiová - 8. roč.

  Próza:

  1. miesto - Emanuel Kollár - 7. A

  2. miesto - Ariana Molitorisová - 9. B

  3. miesto - Dominika Štiavnická - 9. B

 • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

  Dňa 17. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže - ... a Slovo bolo u Boha ...

  V tomto kole recitačnej súťaže v umeleckej kresťanskej poézii a próze súťažili žiaci v 2. kategórii.

  Vyhodnotenie:

  Poézia:

  2. miesto - Tobias Grunärmel - 5. roč.

  3. miesto - Laura Geletková - 6. roč.

  Próza:

  1. miesto - Katarína Kollárová - 5. roč.

  3. miesto - Veronika Slivošová - 5. roč.

  Monika Vansáčová - 5. roč.

 • Vianočné predstavenie

  Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Prostredníctvom kolied, básní, vinšovačiek, piesní a tanca sa 17. decembra 2018 žiaci zo Školského klubu naladili sviatočne a navštívili Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, kde svojim krátkym programom spríjemnili chvíle jeho obyvateľom.

 • Rorátna sv. omša

  V pondelok, druhého adventného týždňa ráno, ešte za tmy, len pri svetle sviec, ktoré si deti priniesli v lampášoch, sme slávili rorátnu svätú omšu v kaplnke školy.
  Pán kaplán Marián povzbudil deti aj dospelých, aby dovolili Ježišovi byť svetlom v ich živote. Ak bude Ježiš svetlom nášho života, on posilní našu vôľu konať dobro a v našom okolí bude ubúdať tma a stále viac sa šíriť svetlo.
  Po svätej omši sme sa stretli v školskej jedálni na agape pri teplom čaji a koláči.

 • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 20. - 21. 12. 2018 /štvrtok a piatok/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 19. 12. 2018 /streda/ do 8.00 hod.

  Ivana Salajová

  riaditeľka ŠJ

 • Rorátna svätá omša

  V tomto adventnom čase pozývame všetkých žiakov a ich rodičov

  ráno 10. 12. o 7.00 hod. spoločne prežiť komornú atmosféru rorátnej svätej omše, na ktorú si nezabudnite priniesť aj lampáše.

  Tešíme sa na Vás

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi udeľuje žiakom z prevádzkových dôvodov (prerušená dodávka pitnej vody) riaditeľské voľno dňa 05. 12. 2018 (streda).

  Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 6. 12. 2018 (štvrtok)

  Mgr. Ján Orinin

  riaditeľ základnej školy

 • Vážení rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 12.12. 2018 o 16:30 hod. v Dome kultúry Mier.

  Tešíme sa na Vás.

 • Vážení rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 13. 12. 2018 o 16:00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom

  riaditeľské voľno dňa 30. 11. 2018 (piatok)

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 3.12. 2018 (pondelok)

  Mgr. Ján Orinin

 • Prehadzovaná

  Dňa 28.11.2018 sa uskutočnila v rámci MŠO žiakov 1. stupňa súťaž v prehadzovanej. Zmiešané družstvo chlapcov a dievčat štvrtých ročníkov v zložení: T. Zekucia, L. Chovanec, L. Šimová, K. Janíková, M. Gondová, H. Brajerová, L. Tabáková, M. Matis, T. Šimonovič a H. Jakubov, získali pre našu školu pekné 3. miesto

 • Múzeum špeciálneho školstva

  Žiaci I.A a I.B triedy pod vedením triednych učiteliek v rámci učiva z prvouky o zmysloch navštívili 27. novembra 2018 Múzeum špeciálneho školstva v Levoči (múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti špeciálneho školstva), Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá sprístupňuje informačné bohatstvo literatúry všetkým zrakovo znevýhodneným Slovákom. Žiaci v múzeu mohli doslova využívať všetky zmysly a pozorovať ich zloženie a funkcie. Interaktívne počúvali, hmatali, voňali, ochutnávali. Okrem toho pozorovali rôzne prístroje a pomôcky, ktoré používajú ľudia so znevýhodnením. Teda takí ľudia, ktorí nemôžu používať všetky zmysly, pretože majú niektorý zmysel narušený. Naučili sa poďakovať a zatlieskať v posunkovej reči. V knižnici pre nevidiacich si poprezerali knihy, učebnice a predmety určené pre nevidiacich, tiež mohli pozorovať tlač kníh v Braillovom písme.

 • Moje mesto

  Dňa 27.11.2018 sa v priestoroch zasadačky MsÚ v Spišskej Novej Vsi konal už 12. ročník súťaže pod názvom „Moje mesto.“ Téma, ktorou sa súťažiaci museli prelúskať, bola zameraná na výročia s osmičkami v dátume a osobnosťami mesta, ako aj udalosťami roku 2018 týkajúce sa mesta Spišská Nová Ves. Trojčlenné družstvo chlapcov 4.B triedy v zložení: Hugo Jakubov, Jakub Lučivjanský a Marián Gorel si v silnej konkurencii žiakov mestských ZŠ vybojovali pekné 3. miesto.

 • Florbal žiakov - okresné finále

  Dňa 19.11.2018 sa konalo Okresné finále žiakov vo florbale (telocvičňa ZŠ Komenského v Smižanoch). Naši žiaci skončili na 5. mieste. Školu reprezentovali: Dávid Pernický, Šimon Puškár, Michal Lazor, Bruno Rusnák, Samuel Kašuba, Nicolas Jarembák, Peter Mrovčák, Daniel Mazúr, Šimon Spišský.

 • 1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

  Do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo šesť žiakov z druhého stupňa, konkrétne z 8. a 9. ročníka. Uskutočnila sa 6. novembra 2018. Pozostávala z troch častí (prvá časť- test, druhá časť - transformácia textu, tretia časť - ústna prezentácia zadaného slohového útvaru). Žiaci sa veľmi pekne popasovali so všetkými troma časťami.

  Vyhodnotenie:

  1. miesto - Andrej Kalík (9.B)

  2. miesto - Roland Valach (9.B)

  3. miesto - Dávid Valach (8. roč.)

  4. miesto - Matej Marcinčin (9.B)

 • Pasovanie prvákov - ŠKD

  Po takmer dvoch mesiacoch od začiatku školského roka sa prváci stali už i formálne súčasťou školského klubu. Nebolo to však zadarmo. Museli dokázať svoju zručnosť v zaháňaní ovečiek do košiara a pomôcť tak utrápenému bačovi, ale i ukázať, že sa už niečo stihli naučiť v krátkom, no krásnom kultúrnom programe. Tieto úlohy všetci prváci úspešne zvládli, a tak boli 26. októbra za právoplatných členov slávnostne pasovaní. Teraz ich už určite nezastaví žiadna úloha a budú veselo získavať nové vedomosti a zručnosti, v čom im držíme palce a želáme veľa zvedavosti a radosti.

 • Záložka - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

  Obrazovým výtvorom tohto projektu je záložka. No hlavnou úlohou je doviesť deti opäť ku KNIHÁM.

  Po oboznámení s tohtoročnou témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, pani učiteľky vo svojich triedach začali s tvorením záložiek. Deti pri výrobe záložiek použili rôzne techniky, materiály a zvolili si odlišné veľkosti.

  Od koho ich dostanú sa dozvedeli z nástenky vo vestibule. Mohli si prečítať o mesta Zlaté Moravce, kde sa nachádza naša patronátna škola. A pomocou fotiek mohli nakuknúť aj do školy, kde sa ich rovesníci tešia na krásne záložky.

 • Úcta k starším

  Dňa 17.10. 2018 sa deti z ŠKD zúčastnili vystúpenia v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti slávenia Mesiaca úcty k starším. Deti si pripravili krátky kultúrny program, ktorým chceli starým rodičom poďakovať za ich prácu, pomoc pri výchove detí, za ich milé slová a povzbudenie. Za to všetko im patrí jedno veľké - „ Ďakujeme.“

 • Deň jablka

  Dňa 23.10.2018 bol trochu iný ako po iné dni. Pani vychovávateľky nás milo prekvapili hneď po príchode do vestibulu školy. Na laviciach rozvoniavali jablkové koláče, ktoré pre žiakov, učiteľov a rodičov vlastnoručne upiekli. Na nástenke boli práce detí a články o tom, prečo je dobré každý deň zjesť aspoň jedno jablko. Žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, v popoludnajších hodinách čakala pekná prezentácia. Na stole nechýbali čerstvo narezané jablká, na ktorých si pochutili.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Aj my sme každý pondelok v mesiaci október o 7:30 hod. v školskej kaplnke uvažovali nad Božou láskou k nám, modlitbou posvätného ruženca.
  18. októbra sme sa zapojili do celosvetovej aktivity: Milión detí sa modlí ruženec. O 9:00 hod. sa naša telocvičňa zmenila na „Máriansku kaplnku,“ v ktorej sa stretlo spoločenstvo školy a spolu s ďalšími tisíckami detí sme prosili Pannu Máriu o jednotu a pokoj vo svete, dôverujúc slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“
  Nielen v mesiaci október, ale počas celého roka chceme zveriť Panne Márii naše životy a prosiť o Máriinu ochranu pre celé spoločenstvo našej školy.

 • Návšteva experiment galérie

  Dňa 10. októbra 2018 žiaci I.B s pani učiteľkou Lazorovou navštívili Laboratórium - experiment galériu v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavým spôsobom im bol priblížený život škrečkov, ktorý nielen pozorovali, ale mohli si ho vyskúšať experimentom zmenšenia, ktorý vymyslel „Gregor Experimentátor.“ Žiaci týmto spôsobom videli všetko v maxi rozmeroch a zahrali sa na škrečkov, ktorí sa krútia v škrečkovskom kolese, posedeli si v kokosovom orechu, šplhali sa po lane, okúsili maxi syr...

  Všetci odchádzali nadšení, ba niektorí odhodlaní stať sa vedcami.

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov

  udeľuje žiakom

  riaditeľské voľno dňa 19. 10. 2018 (piatok).

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22. 10. 2018 (pondelok).

 • Deň zdravej výživy

  Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra. Pripomínajú si ho ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa. Preto si aj žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili niekoľko aktivít, ktorými chceli pripomenúť všetkým, aká je dôležitá správna životospráva pre náš organizmus.

 • Korčuliarsky kurz

  V dňoch od 8.10. do 12.10. 2018 sa naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho kurzu pod záštitou Správy telovýchovných zariadení mesta Spišská Nová Ves a Slovenským zväzom ľadového hokeja. Spoločne sa pustili do realizácie projektu „Školský korčuliarsky program“ pre prvý stupeň základných škôl v našom meste. Deti si pod vedením skúsených trénerov zdokonalili svoje korčuliarske zručnosti a poniektorí zvládli svoje prvé kroky na ľade. Tréningy boli veľmi zaujímavé, plné rôznych súťaží. Žiaci po skončení kurzu obdržali ľadové vysvedčenie a sladkú odmenu.

 • Poznávame prírodné vzácnosti Slovenska

  Krásu jesennej prírody žiaci VII. ročníka obdivovali v NP – Slovenský kras v Zádielskej tiesňave. Kaňon bol modelovaný po mnohé geologické obdobia. Žiakov očarila krása prírodných vápencových útvarov. Naša exkurzia bola doplnená návštevou Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá žiakov zaujala vzácnou krasovou výzdobou. Tento podzemný klenot patrí k svetovým prírodným vzácnostiam.

 • Svetový deň zvierat

  Dňa 4. októbra si pripomíname Svetový deň zvierat. V rámci neho žiaci 6. ročníka navštívili Zoologickú záhradu a pavilón Aquatera v Spišskej Novej Vsi. Pozreli si život suchozemských a vodných zvierat a zdôraznili ich význam a hodnotu.

  Žiaci 2. ročníka navštívili Múzeum Spiša, kde sa zoznámili so živočíchmi, ktoré žijú na území Spiša, rozoznávali živočíchov podľa zvukov a vytvorili si záložky do knihy v tvare zvierat.

 • Jesenná výstavka

  Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata .....

  Každý dobrý hospodár v jeseni zbiera úrodu z polí a záhrad. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho štedrosť a dary.

  Aj žiaci našej školy formou výstavky jesenných dekorácií ďakujú za úrodu a krásu jesennej prírody, ktorá poteší telo i dušu.

 • Biologická exkurzia

  Žiaci VI. ročníka sa 27.09.2018 zúčastnili biologickej exkurzie do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Na náučnom chodníku sa žiaci zoznámili s históriou skanzenu, s prácou v lese, s lesnou technikou, s významom lesa v minulosti a dnes. Zdôraznená bola ekológia lesa a negatívne zásahy do prírody. Žiaci si mali možnosť vyskúšať vystavené exponáty a pracovník štátnych lesov im pripravil zaujímavé aktivity (meranie a priemerkovanie dreva, poznávanie semien, pracovný list, lesná škôlka).

  Biologická exkurzia bola prínosom pre žiakov, rozšírila im vedomosti z oblasti ekosystému LES.

 • Európsky týždeň športu

  Dňa 27.9.2018 sa žiaci našej školy zapojili do rôznych športových aktivít, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka Drevená v rámci „Európskeho týždňa športu.“ Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Témou kampane ostáva #BeActive, teda „buď aktívny.“ Je to týždeň plný športovej aktivity určený pre každého, bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Európska komisia sa projektom snaží prilákať k pohybovým aktivitám čo najviac ľudí. Aj naši žiaci svojimi výkonmi v telocvični ukázali, že hýbať sa vedia, že hýbať sa chcú a hýbať sa budú aj naďalej.

 • Európsky deň jazykov

  26. september je Európskym dňom jazykov. Pripomíname si ho od roku 2001. Dôvodom vzniku bolo poukázanie na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrenie podpory jazykovému vzdelávaniu.

  V tento deň sme sa na hodinách anglického jazyka prostredníctvom anglickej piesne naučili frázu pozdravu v rôznych jazykoch. Pracovali sme s mapou Európy, pomocou ktorej sme spoznávali jednotlivé štáty a ich vlajky. V priebehu dňa sme si popíjali anglický čaj a ochutnávali typické dobroty z vybraných krajín Európy. Poskladali sme si obrázky a dramaticky sme stvárňovali vtipy, ktoré humorným spôsobom vysvetlili dôležitosť ovládania cudzieho jazyka.

 • Svetový deň mlieka v škole

  V utorok 25.9.2018 si prváci a druháci našej školy pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Ich cesta viedla do školskej jedálne, kde si pre ne tety kuchárky pod vedením pani riaditeľky školskej jedálne prichystali ochutnávku nátierok pripravených z mliečnych výrobkov. Ako by to bolo, keby to všetko nezapili chutným mliekom. O jeho význame pre ich telo a zdravý vývoj si potom porozprávali na projektovej hodine prostredníctvom prezentácie. Na záver sa naučili krátku básničku, niektorí pesničku a všetci vypracovali pripravené pracovné listy, ktoré dozdobili peknými kresbami.

 • Pozývame Vás na celoškolské stretnutie Rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2018 - štvrtok o 16:00 hod. v telocvični školy.

  Po ukončení budú prebiehať triedne stretnutia rodičov.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra 2018.

  Zraz žiakov bude o 8:00 pred budovou školy. Školský rok sa začne spoločnou sv. omšou vo farskom kostole o 8:15 hod.

  • bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu - mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci - vo Vašej banke z Vášho účtu na účet základnej školy) - číslo účtu: SK950200 0000 0000 2683 9592, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko žiaka, výška platby: 6 €
  • bezhotovostne - cez Internet Banking mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci na účet základnej školy, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko žiaka,

  Variabilný symbol (VS) - MMRR (vo variabilnom symbole uviesť mesiac a rok za ktorý je platba vykonaná, príklad: VS 0918 znamená, že platba je uhradená za september 2018)

 • Školská knižnica - aktivity

  V aktivitách zameraných na "Predstavovanie svätých" pôsobiacich aj na Slovensku bolo hlavnou úlohou zodpovedať na jednu z otázok. Dočítať sa správnej odpovede mohli žiači po pristavení sa k nástenke, na ktorej bola fotografia a potrebné informácie priblížujúce nám život a pôsobenie jednotlivých vybraných svätcov.

  Vyhodnotenie február:

  Správne odpovedalo 31 žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci: V.Poklembová, D.Slebodník, Š.Turčánik z II.A.

  Vyhodnotenie marec:

  Správne odpovedalo 30 žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci: Š.Turčánik II.A, M.Kollár II.A, O.Harenčár II.A.

 • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

  Dňa 13.6.2018 sa ukutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali vybraní žiaci, ktorí spoznali krásu literatúry aj v inom než materinskom jazyku.

  Umiestnenie:

  3. - 4. roč. - prednes poézie: Tobias Grünärmel - 2. miesto

  5. - 7. roč. - prednes poézie: Ema Faltínová - 1. miesto

  prednes prózy: Heidi Schwabik - 1. miesto

  8. - 9. roč. - prednes poézie: Barbora Starnová - 2. miesto

  prednes prózy: Gabriela Lapšanská - 2. miesto

 • Spišské športové hry detí a mládeže

  Dňa 8.júna 2018 sa konal XXII. ročník Spišských športových hier detí a mládeže. Našu školu reprezentovali dievčatá 5. a 6. ročníka vo vybíjanej, chlapci 7. až 8. ročníka v hokejbale a plavci.

  Dievčatá si vybojovali pekné 3. miesto a chlapci skončili na 4. mieste.

  Z plavcov si dve 3. miesta vyplával Šimon Spišský (6.B) a Gabriela Lapšanská (9.B) jedno tretie miesto.

  Všetkým športovcom srdečne blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi
  Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/4188830 - riaditeľ školy, 053/4188831- sekretariát, 053/4188832 - ekonómka školy, 053/4188833 - zástupkyňa riaditeľa, 053/4188835 - riaditeľka školskej jedálne

Fotogaléria