• Money Master Challenge kvíz

      Dňa 15.3.2023 sa žiaci 7.A triedy zúčastnili medzinárodnej súťaže Money Master Challenge kvíz. Súťaž ponúkla VÚB banka zamestnancom pre ich deti, navštevujúce školy na celom Slovensku. Kvíz prebiehal online cez prostredie MS Teams z talianskej pobočky. Naši žiaci úporne bojovali a úspešne prechádzali jednotlivými otázkami. Otázky súviseli s históriou penažníctva a financií. Išlo o rýchlosť a o čo najviac správnych odpovedí, pretože žiaci odpovedali samostatne. Súboj bol napínavý až do posledných chvíľ, pričom na prvých piatich otázkach naša škola figurovala na prvom mieste. No napokon, napriek úpornému boju, sme neobsadili prvé tri miesta. Nevadí, bola to pre nás krásna skúsenosť a výborný pocit zo súťaže.

    • Školský korčuliarsky program
     • Školský korčuliarsky program

      Žiaci I.B sa v dňoch 20. - 24.5.2023 zúčastnili školského korčuliarskeho programu, prostredníctvom ktorého mali možnosť zažiť radosť z nového pohybu i pocit bezpečia v “nebezpečnom” prostredí. Za celý týždeň, deň po dni, bolo vidieť, aké sú deti húževnaté i šikovné. Na prvom tréningu viacerí používali pomôcky na korčuľovanie, po dvoch-troch tréningoch sa postupne osmeľovali a pomôcku odkladali nabok. Tréningy zvládali výborne. Boli motivovaní pestrými pohybovými aktivitami. Prizerať sa a pomôcť pri obúvaní chodili aj rodičia. Spoločne sme zažili veselý týždeň, v ktorom si prváci vyskúšali kontakt s ľadovou plochou a pobili sa s nástrahami ostrých korčuliarskych nožov.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

      ŽIVOT JE DAR

      Každý ľudský život je jedinečný a nesmierne dôležitý...

      25. marec je Sviatok Zvestovania Pána. Zároveň je to aj Deň počatého dieťaťa. Deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Je to tiež medzinárodný deň spomienky na milióny nenarodených detí...

     • Burza kníh

      Dňa 23. marca 2023 členovia školského parlamentu zorganizovali pre svojich spolužiakov Burzu kníh. Už týždeň vopred mohli žiaci nosiť knihy, s ktorými sa chceli podeliť so svojimi spolužiakmi. Tie sme roztriedili do dvoch kategórií podľa veku a pripravili sme ich na chodbe na druhom a treťom poschodí. Žiaci si počas prestávok z nich mohli vybrať.

    • Návšteva knižnice - ŠKD
     • Návšteva knižnice - ŠKD

      Mesiac marec je charakteristický tým, že sa vo väčšej miere venujeme knihám. V týchto dňoch deti z ŠKD navštívili mestskú knižnicu. Oboznámili sa s rôznymi knihami, ktoré si môžu nájsť v knižnici, ich označenie, podľa ktorého si žiak môže podľa veku knihu vypožičať. Dozvedeli sa aj to, že Krista Bendová, ktorá je najobľúbenejšia slovenská detská spisovateľka, by oslávila 100 rokov. Oboznámili sa s jej rozprávkami a knihami. Z jednej si prečítali krátku rozprávku. Nakoniec si deti pozreli knihy v detskom oddelení.

     • Duchovná obnova pre rodičov

      Dňa 28.2.2023 sa konala pôstna duchovná obnova pre rodičov s témou ,,Život viery - život lásky". Naším hosťom bol o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Počas sv.omše nás povzbudil, aby sme všetko konali s láskou, a tak premieňali náš život na modlitbu. V prednáške vyzdvihol dôležitosť adorácie ako i úctu k svätým, ktorí nám môžu byť veľkou pomocou aj pri výchove detí.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage