• Oznámenie o riaditeľskom voľne

      Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

      z prevádzkových dôvodov (odstávka pitnej vody)

      dňa 20. a 21. januára 2022 (štvrtok, piatok)

    • Logo školy
     • Logo školy

      Pri príležitosti 30. výročia našej školy Žiacka školská rada vyhlásila výtvarnú súťaž s názvom LOGO ŠKOLY. Žiaci mohli pomocou rôznych výtvarných techník vytvoriť špeciálne logo na túto príležitosť. Porota mala ťažkú úlohu, pretože prác bolo neúrekom a spracovanie témy zaujímavé.

      Medzi najkrajšie patrili logá týchto žiakov:

    • Môj mobil, moje wifi
     • Môj mobil, moje wifi

      V mesiacoch november a december sa mohli naši žiaci zapojiť do súťaže Môj mobil, moje wifi, ktorú pre nich pripravila firma SMARTSHOP. Úlohou žiakov bolo využiť svoje nadanie a akoukoľvek formou mohli spracovať túto tému.

      Žiaci vytvárali básne, výtvarné práce pomocou rôznych techník, ale aj prezentácie v počítači. Na tých najšikovnejších čakala odmena v podobe Samsung fitness náramka.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Ochrana našej Zeme a jej zachovanie aj pre ďalšie generácie je úlohou každého z nás. Jednou z aktivít v našej škole, ktoré k tomu prispievajú je aj ZBER PAPIERA. Zapojili sa do neho všetky triedy a tak sme spoločne nazbierali 4 852 kg.

      Medzi najusilovnejšie kolektívy patrili triedy 1. A a 6. A. Za odmenu im pani riaditeľka odovzdala tulivaky, na ktorých si môžu v triede oddýchnuť a spríjemniť spoločný čas cez prestávky.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage