Navigácia

Kontakt

 • Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi
  Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/4188830 - riaditeľ školy, 053/4188831- sekretariát, 053/4188832 - ekonómka školy, 053/4188833 - zástupkyňa riaditeľa, 053/4188835 - riaditeľka školskej jedálne
Počet návštev: 2478416

Kontakt

IČO: 17080665
DIČ: 2020727192
Sobota 16. 2. 2019
Počet návštev: 2478417

Vitajte na oficiálnej stránke našej školy, za ktorú zodpovedá riaditeľ školy.

Novinky

 • IT PANPÚCH

  Dňa 14.02.2019 sa v Strednej odbornej škole ekonomickej v SNV konala súťaž pre žiakov 9. roč. pod názvom IT PANPÚCH. Na súťaži sa zúčastnilo sedem škôl po dvoch súťažiacich. Každý súťažiaci súťažil sám za seba. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Matej Marcinčin sa umiestnili na krásnom prvom mieste a Andrej Kalík na peknom druhom mieste.

 • Šikovníček

  Dňa 8.2. 2019 sa v ŠKD konal prvý ročník súťaže " Šikovníček." Deti zo všetkých oddelení si vyskúšali svoju zručnosť. Ich úlohou bolo, čo najrýchlejšie poskladať pyramídu z plastových pohárov a zložiť späť poháre do pôvodneho stavu.

  1. miesto získal Tobiaš Majzel z III.B

  2. miesto získala Margarétka Cvengrošová z III.A

  3. miesto získal Adam Štofko z III.B

  Výhercovia boli odmenení peknými vecnými cenami a diplomom, ostatní súťažiaci získali sladkú odmenu.

  Všetkým srdečne blahoželáme.

 • VŠETKOVEDKO

  Dňa 29. 11. 2018 si viac ako 20 tisíc detí druhého až štvrtého ročníka z celého Slovenska zasadlo do lavíc, aby čo najusilovnejšie zabojovali vo vedomostnej súťaži o titul Všetkovedka. Medzi ne patrilo i 37 žiakov našej školy. Úlohy boli zaujímavé. Ako sa hovorí - „Z každého rožka troška.“

  Titul Všetkovedka získali: T. Majzel, P. Maláková, S. Palkovičová z 3.B a T. Zúdorová z 3.A triedy.

  Medzi najúspešnejších štvrtákov sa zaradil J. Lučivjanský a Hugo Jakubov, ktorý súčasne získal aj titul Všetkovedko školy.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  30. januára 2019 obsadil vynikajúce 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády (kategória Z9) žiak 9.A triedy, Martin Šponiar. Úspešným riešiteľom bol aj Roland Valach z 9.B triedy, ktorý obsadil krásne 6. miesto.

  Našim nádejným matematikom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

 • Biblická olympiáda - školské kolo

  Dňa 24.01.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom si víťazí triednych kôl preverili svoje vedomosti. Víťazné miesta dosiahli: 1. Emanuel Kollár VII.A, 2. Radoslav Kollár IX.B, 3. Andrej Kalík IX.B.

 • Šaliansky Maťko - okresné kolo

  Dňa 28.1.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo 26. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V 3. kategórii (6. - 7. roč.) získala 3. miesto Ráchel Kovalčíková zo 6. roč.

  Blahoželáme !

 • Popolušky v ŠKD

  Dňa 25. 1. 2019 si deti zo všetkých oddelení ŠKD overili svoju šikovnosť v triedení strukovín. V piatkové popoludnie si v školskom klube zmeralo sily dvanásť „Popolušiek“ svojimi pracovitými prstíkmi. Iba tri najšikovnejšie dostali diplom a symbolickú cenu.
  Na 1. mieste sa umiestnila Bibka Vanacká (III.A), 2. miesto získala Miriamka Oravcová (I.B) a 3. miesto obsadila Sárka Vadelová (III.A).

  Všetkých dvanásť usilovných súťažiacich bolo odmenených drobnou sladkou odmenou.

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • ... a Slovo bolo u Boha ...

  Dňa 19.1.2019 sa uskutočnila krajská regionálna recitačná súťaž - ... a Slovo bolo u Boha ... , v ktorej T. Šimonovič (4.B) v rámci 2. kategórie získal 3. miesto v oblasti prózy.

  Blahoželáme!

 • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

  Dňa 17.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A získal Andrej Gburík (7.B) krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola v Košiciach. V kategórii 1B obsadil Roland Valach (9.B) krásne 3. miesto.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 16.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B získal Matúš Tököly , žiak 9.B triedy, pekné 3. miesto.

  Srdečne blahoželáme!

 • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

  Dňa 10. 1. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckej kresťanskej poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha ... Súťažili v nej žiaci prvého stupňa v 1. a 2. kategórii.

  Vyhodnotenie:

  1. kategória

  poézia

  1. Mária Šimonovičová (B)
  2. Monika Adamcová (1.B)
  3. Martin Rehák (2.A), Oravcová Miriam (1.B)

  próza

  1. Diana Gondová (B)
  2. Kristián Oliver Dunčko (A)
  3. Dorota Mária Kočišová (2:A)

  2.kategória

  poézia

  1. Jakub Lučivjanský (4.B)
  2. Natália Adamcová (3.B)
  3. Zuzana Kapustová (B)
 • Koleda

  V prvý pracovný deň nového kalendárneho roka, keď sa stretlo celé spoločenstvo školy, sme mali v škole koledu. Pán kaplán Marián Kundla posvätil priestory našej školy a spolu sme prosili o Božie požehnanie v novom roku pre žiakov a zamestnancov školy. Pán kaplán prichádzal do každej triedy. Sprevádzal ho školský spevácky zbor so svojimi koledami.

 • Martin Benka - čitateľská gramotnosť

  Pri príležitosti 130. výročia narodenia Martina Benku – maliara, grafika, ilustrátora, výtvarného pedagóga a esperantistu, sme sa v rámci čitateľskej gramotnosti z nástenky vo vestibule školy dozvedeli niečo o živote tohto vynikajúceho slovenského maliara.

  Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci prvého i druhého stupňa. Na vernisáži prác vo vestibule školy boli vystavené práce 38 žiakov. Hlasovalo 85 žiakov a 5 učiteľov.

  1. Stupeň:

  H. Brajerová – IV.B

  S. Buzová – IV.B

  M. Cvengrošová – III.A

 • Vianočná výstavka

  Vianoce.....

  Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.

  Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti.

  Starý rok už odchádza a nový ide za ním,

  nech Ti len radosť prináša, to je mojim prianím.

  Požehnané Vianoce chcú žiaci privítať výstavkou vianočných ikebán a ozdôb, ktoré sú inštalované vo vestibule školy. Žiarivý vianočný stromček a vianočná výstavka sa stali každoročnou tradíciou, ktorá sa teší veľkej obľube žiakov a rodičov našej školy

 • Vianočná akadémia

  Stalo sa už tradíciou našej školy, že v období adventu žiaci so svojimi učiteľmi pripravujú pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy Vianočnú akadémiu. Tá tohoročná sa niesla v duchu vianočného príbehu malého dievčatka – Alžbetky. To malé krehké dievčatko stratilo svoje milované pávy. Túžba nájsť svoje pávy, zaviedla dievčatko až k stromu života, ktorý prahol po ľudskej láske, viere a nádeji. Alžbetke sa spolu s deťmi , ktoré majú čisté srdiečka podarilo oživiť strom života a opäť sa raz ukázalo, že láska nedopustila, aby strom života vyschol. Do vianočnej akadémie sa zapojili všetci žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí pod vedením svojich učiteľov pripravili pekný program. Vianočnú akadémiu oživili aj naši malí kamaráti z MŠ, ktorí si pripravili krásne vystúpenie v podobe tancov a piesní. Veríme, že všetkým, ktorí sa prišli na nás pozrieť 12.12.2018 do Domu Kultúry Mier sa naše vystúpenie páčilo. Sme radi, že aj my sme mohli v tomto predvianočnom období potešiť srdiečka druhých ľudí.

 • ... a slovo bolo u Boha ... - školské kolo

  Dňa 10. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckej kresťanskej poézie a prózy -

  ... a Slovo bolo u Boha ... Súťažili v nej žiaci druhého stupňa v 3. kategórii.

  Vyhodnotenie:

  Poézia:

  1. miesto - Marián Kotrady - 7. B

  2. miesto - Matúš Tӧkӧly - 9. B

  3. miesto - Katarína Pustaiová - 8. roč.

  Próza:

  1. miesto - Emanuel Kollár - 7. A

  2. miesto - Ariana Molitorisová - 9. B

  3. miesto - Dominika Štiavnická - 9. B

 • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

  Dňa 17. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže - ... a Slovo bolo u Boha ...

  V tomto kole recitačnej súťaže v umeleckej kresťanskej poézii a próze súťažili žiaci v 2. kategórii.

  Vyhodnotenie:

  Poézia:

  2. miesto - Tobias Grunärmel - 5. roč.

  3. miesto - Laura Geletková - 6. roč.

  Próza:

  1. miesto - Katarína Kollárová - 5. roč.

  3. miesto - Veronika Slivošová - 5. roč.

  Monika Vansáčová - 5. roč.

 • Vianočné predstavenie

  Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Prostredníctvom kolied, básní, vinšovačiek, piesní a tanca sa 17. decembra 2018 žiaci zo Školského klubu naladili sviatočne a navštívili Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, kde svojim krátkym programom spríjemnili chvíle jeho obyvateľom.

 • Rorátna sv. omša

  V pondelok, druhého adventného týždňa ráno, ešte za tmy, len pri svetle sviec, ktoré si deti priniesli v lampášoch, sme slávili rorátnu svätú omšu v kaplnke školy.
  Pán kaplán Marián povzbudil deti aj dospelých, aby dovolili Ježišovi byť svetlom v ich živote. Ak bude Ježiš svetlom nášho života, on posilní našu vôľu konať dobro a v našom okolí bude ubúdať tma a stále viac sa šíriť svetlo.
  Po svätej omši sme sa stretli v školskej jedálni na agape pri teplom čaji a koláči.

 • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 20. - 21. 12. 2018 /štvrtok a piatok/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 19. 12. 2018 /streda/ do 8.00 hod.

  Ivana Salajová

  riaditeľka ŠJ

 • Rorátna svätá omša

  V tomto adventnom čase pozývame všetkých žiakov a ich rodičov

  ráno 10. 12. o 7.00 hod. spoločne prežiť komornú atmosféru rorátnej svätej omše, na ktorú si nezabudnite priniesť aj lampáše.

  Tešíme sa na Vás

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi udeľuje žiakom z prevádzkových dôvodov (prerušená dodávka pitnej vody) riaditeľské voľno dňa 05. 12. 2018 (streda).

  Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 6. 12. 2018 (štvrtok)

  Mgr. Ján Orinin

  riaditeľ základnej školy

 • Vážení rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 12.12. 2018 o 16:30 hod. v Dome kultúry Mier.

  Tešíme sa na Vás.

 • Vážení rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 13. 12. 2018 o 16:00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom

  riaditeľské voľno dňa 30. 11. 2018 (piatok)

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 3.12. 2018 (pondelok)

  Mgr. Ján Orinin

 • Prehadzovaná

  Dňa 28.11.2018 sa uskutočnila v rámci MŠO žiakov 1. stupňa súťaž v prehadzovanej. Zmiešané družstvo chlapcov a dievčat štvrtých ročníkov v zložení: T. Zekucia, L. Chovanec, L. Šimová, K. Janíková, M. Gondová, H. Brajerová, L. Tabáková, M. Matis, T. Šimonovič a H. Jakubov, získali pre našu školu pekné 3. miesto

 • Múzeum špeciálneho školstva

  Žiaci I.A a I.B triedy pod vedením triednych učiteliek v rámci učiva z prvouky o zmysloch navštívili 27. novembra 2018 Múzeum špeciálneho školstva v Levoči (múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti špeciálneho školstva), Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá sprístupňuje informačné bohatstvo literatúry všetkým zrakovo znevýhodneným Slovákom. Žiaci v múzeu mohli doslova využívať všetky zmysly a pozorovať ich zloženie a funkcie. Interaktívne počúvali, hmatali, voňali, ochutnávali. Okrem toho pozorovali rôzne prístroje a pomôcky, ktoré používajú ľudia so znevýhodnením. Teda takí ľudia, ktorí nemôžu používať všetky zmysly, pretože majú niektorý zmysel narušený. Naučili sa poďakovať a zatlieskať v posunkovej reči. V knižnici pre nevidiacich si poprezerali knihy, učebnice a predmety určené pre nevidiacich, tiež mohli pozorovať tlač kníh v Braillovom písme.

 • Moje mesto

  Dňa 27.11.2018 sa v priestoroch zasadačky MsÚ v Spišskej Novej Vsi konal už 12. ročník súťaže pod názvom „Moje mesto.“ Téma, ktorou sa súťažiaci museli prelúskať, bola zameraná na výročia s osmičkami v dátume a osobnosťami mesta, ako aj udalosťami roku 2018 týkajúce sa mesta Spišská Nová Ves. Trojčlenné družstvo chlapcov 4.B triedy v zložení: Hugo Jakubov, Jakub Lučivjanský a Marián Gorel si v silnej konkurencii žiakov mestských ZŠ vybojovali pekné 3. miesto.

 • Florbal žiakov - okresné finále

  Dňa 19.11.2018 sa konalo Okresné finále žiakov vo florbale (telocvičňa ZŠ Komenského v Smižanoch). Naši žiaci skončili na 5. mieste. Školu reprezentovali: Dávid Pernický, Šimon Puškár, Michal Lazor, Bruno Rusnák, Samuel Kašuba, Nicolas Jarembák, Peter Mrovčák, Daniel Mazúr, Šimon Spišský.

 • 1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

  Do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo šesť žiakov z druhého stupňa, konkrétne z 8. a 9. ročníka. Uskutočnila sa 6. novembra 2018. Pozostávala z troch častí (prvá časť- test, druhá časť - transformácia textu, tretia časť - ústna prezentácia zadaného slohového útvaru). Žiaci sa veľmi pekne popasovali so všetkými troma časťami.

  Vyhodnotenie:

  1. miesto - Andrej Kalík (9.B)

  2. miesto - Roland Valach (9.B)

  3. miesto - Dávid Valach (8. roč.)

  4. miesto - Matej Marcinčin (9.B)

 • Pasovanie prvákov - ŠKD

  Po takmer dvoch mesiacoch od začiatku školského roka sa prváci stali už i formálne súčasťou školského klubu. Nebolo to však zadarmo. Museli dokázať svoju zručnosť v zaháňaní ovečiek do košiara a pomôcť tak utrápenému bačovi, ale i ukázať, že sa už niečo stihli naučiť v krátkom, no krásnom kultúrnom programe. Tieto úlohy všetci prváci úspešne zvládli, a tak boli 26. októbra za právoplatných členov slávnostne pasovaní. Teraz ich už určite nezastaví žiadna úloha a budú veselo získavať nové vedomosti a zručnosti, v čom im držíme palce a želáme veľa zvedavosti a radosti.

 • Záložka - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

  Obrazovým výtvorom tohto projektu je záložka. No hlavnou úlohou je doviesť deti opäť ku KNIHÁM.

  Po oboznámení s tohtoročnou témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, pani učiteľky vo svojich triedach začali s tvorením záložiek. Deti pri výrobe záložiek použili rôzne techniky, materiály a zvolili si odlišné veľkosti.

  Od koho ich dostanú sa dozvedeli z nástenky vo vestibule. Mohli si prečítať o mesta Zlaté Moravce, kde sa nachádza naša patronátna škola. A pomocou fotiek mohli nakuknúť aj do školy, kde sa ich rovesníci tešia na krásne záložky.

 • Úcta k starším

  Dňa 17.10. 2018 sa deti z ŠKD zúčastnili vystúpenia v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti slávenia Mesiaca úcty k starším. Deti si pripravili krátky kultúrny program, ktorým chceli starým rodičom poďakovať za ich prácu, pomoc pri výchove detí, za ich milé slová a povzbudenie. Za to všetko im patrí jedno veľké - „ Ďakujeme.“

 • Deň jablka

  Dňa 23.10.2018 bol trochu iný ako po iné dni. Pani vychovávateľky nás milo prekvapili hneď po príchode do vestibulu školy. Na laviciach rozvoniavali jablkové koláče, ktoré pre žiakov, učiteľov a rodičov vlastnoručne upiekli. Na nástenke boli práce detí a články o tom, prečo je dobré každý deň zjesť aspoň jedno jablko. Žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, v popoludnajších hodinách čakala pekná prezentácia. Na stole nechýbali čerstvo narezané jablká, na ktorých si pochutili.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Aj my sme každý pondelok v mesiaci október o 7:30 hod. v školskej kaplnke uvažovali nad Božou láskou k nám, modlitbou posvätného ruženca.
  18. októbra sme sa zapojili do celosvetovej aktivity: Milión detí sa modlí ruženec. O 9:00 hod. sa naša telocvičňa zmenila na „Máriansku kaplnku,“ v ktorej sa stretlo spoločenstvo školy a spolu s ďalšími tisíckami detí sme prosili Pannu Máriu o jednotu a pokoj vo svete, dôverujúc slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“
  Nielen v mesiaci október, ale počas celého roka chceme zveriť Panne Márii naše životy a prosiť o Máriinu ochranu pre celé spoločenstvo našej školy.

 • Návšteva experiment galérie

  Dňa 10. októbra 2018 žiaci I.B s pani učiteľkou Lazorovou navštívili Laboratórium - experiment galériu v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavým spôsobom im bol priblížený život škrečkov, ktorý nielen pozorovali, ale mohli si ho vyskúšať experimentom zmenšenia, ktorý vymyslel „Gregor Experimentátor.“ Žiaci týmto spôsobom videli všetko v maxi rozmeroch a zahrali sa na škrečkov, ktorí sa krútia v škrečkovskom kolese, posedeli si v kokosovom orechu, šplhali sa po lane, okúsili maxi syr...

  Všetci odchádzali nadšení, ba niektorí odhodlaní stať sa vedcami.

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov

  udeľuje žiakom

  riaditeľské voľno dňa 19. 10. 2018 (piatok).

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22. 10. 2018 (pondelok).

 • Deň zdravej výživy

  Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra. Pripomínajú si ho ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa. Preto si aj žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili niekoľko aktivít, ktorými chceli pripomenúť všetkým, aká je dôležitá správna životospráva pre náš organizmus.

 • Korčuliarsky kurz

  V dňoch od 8.10. do 12.10. 2018 sa naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho kurzu pod záštitou Správy telovýchovných zariadení mesta Spišská Nová Ves a Slovenským zväzom ľadového hokeja. Spoločne sa pustili do realizácie projektu „Školský korčuliarsky program“ pre prvý stupeň základných škôl v našom meste. Deti si pod vedením skúsených trénerov zdokonalili svoje korčuliarske zručnosti a poniektorí zvládli svoje prvé kroky na ľade. Tréningy boli veľmi zaujímavé, plné rôznych súťaží. Žiaci po skončení kurzu obdržali ľadové vysvedčenie a sladkú odmenu.

 • Poznávame prírodné vzácnosti Slovenska

  Krásu jesennej prírody žiaci VII. ročníka obdivovali v NP – Slovenský kras v Zádielskej tiesňave. Kaňon bol modelovaný po mnohé geologické obdobia. Žiakov očarila krása prírodných vápencových útvarov. Naša exkurzia bola doplnená návštevou Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá žiakov zaujala vzácnou krasovou výzdobou. Tento podzemný klenot patrí k svetovým prírodným vzácnostiam.

 • Svetový deň zvierat

  Dňa 4. októbra si pripomíname Svetový deň zvierat. V rámci neho žiaci 6. ročníka navštívili Zoologickú záhradu a pavilón Aquatera v Spišskej Novej Vsi. Pozreli si život suchozemských a vodných zvierat a zdôraznili ich význam a hodnotu.

  Žiaci 2. ročníka navštívili Múzeum Spiša, kde sa zoznámili so živočíchmi, ktoré žijú na území Spiša, rozoznávali živočíchov podľa zvukov a vytvorili si záložky do knihy v tvare zvierat.

 • Jesenná výstavka

  Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata .....

  Každý dobrý hospodár v jeseni zbiera úrodu z polí a záhrad. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho štedrosť a dary.

  Aj žiaci našej školy formou výstavky jesenných dekorácií ďakujú za úrodu a krásu jesennej prírody, ktorá poteší telo i dušu.

 • Biologická exkurzia

  Žiaci VI. ročníka sa 27.09.2018 zúčastnili biologickej exkurzie do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Na náučnom chodníku sa žiaci zoznámili s históriou skanzenu, s prácou v lese, s lesnou technikou, s významom lesa v minulosti a dnes. Zdôraznená bola ekológia lesa a negatívne zásahy do prírody. Žiaci si mali možnosť vyskúšať vystavené exponáty a pracovník štátnych lesov im pripravil zaujímavé aktivity (meranie a priemerkovanie dreva, poznávanie semien, pracovný list, lesná škôlka).

  Biologická exkurzia bola prínosom pre žiakov, rozšírila im vedomosti z oblasti ekosystému LES.

 • Európsky týždeň športu

  Dňa 27.9.2018 sa žiaci našej školy zapojili do rôznych športových aktivít, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka Drevená v rámci „Európskeho týždňa športu.“ Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Témou kampane ostáva #BeActive, teda „buď aktívny.“ Je to týždeň plný športovej aktivity určený pre každého, bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Európska komisia sa projektom snaží prilákať k pohybovým aktivitám čo najviac ľudí. Aj naši žiaci svojimi výkonmi v telocvični ukázali, že hýbať sa vedia, že hýbať sa chcú a hýbať sa budú aj naďalej.

 • Európsky deň jazykov

  26. september je Európskym dňom jazykov. Pripomíname si ho od roku 2001. Dôvodom vzniku bolo poukázanie na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrenie podpory jazykovému vzdelávaniu.

  V tento deň sme sa na hodinách anglického jazyka prostredníctvom anglickej piesne naučili frázu pozdravu v rôznych jazykoch. Pracovali sme s mapou Európy, pomocou ktorej sme spoznávali jednotlivé štáty a ich vlajky. V priebehu dňa sme si popíjali anglický čaj a ochutnávali typické dobroty z vybraných krajín Európy. Poskladali sme si obrázky a dramaticky sme stvárňovali vtipy, ktoré humorným spôsobom vysvetlili dôležitosť ovládania cudzieho jazyka.

 • Svetový deň mlieka v škole

  V utorok 25.9.2018 si prváci a druháci našej školy pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Ich cesta viedla do školskej jedálne, kde si pre ne tety kuchárky pod vedením pani riaditeľky školskej jedálne prichystali ochutnávku nátierok pripravených z mliečnych výrobkov. Ako by to bolo, keby to všetko nezapili chutným mliekom. O jeho význame pre ich telo a zdravý vývoj si potom porozprávali na projektovej hodine prostredníctvom prezentácie. Na záver sa naučili krátku básničku, niektorí pesničku a všetci vypracovali pripravené pracovné listy, ktoré dozdobili peknými kresbami.

 • Pozývame Vás na celoškolské stretnutie Rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 4. 10. 2018 - štvrtok o 16:00 hod. v telocvični školy.

  Po ukončení budú prebiehať triedne stretnutia rodičov.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 • Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra 2018.

  Zraz žiakov bude o 8:00 pred budovou školy. Školský rok sa začne spoločnou sv. omšou vo farskom kostole o 8:15 hod.

  • bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu - mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci - vo Vašej banke z Vášho účtu na účet základnej školy) - číslo účtu: SK950200 0000 0000 2683 9592, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko žiaka, výška platby: 6 €
  • bezhotovostne - cez Internet Banking mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci na účet základnej školy, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko žiaka,

  Variabilný symbol (VS) - MMRR (vo variabilnom symbole uviesť mesiac a rok za ktorý je platba vykonaná, príklad: VS 0918 znamená, že platba je uhradená za september 2018)

 • Školská knižnica - aktivity

  V aktivitách zameraných na "Predstavovanie svätých" pôsobiacich aj na Slovensku bolo hlavnou úlohou zodpovedať na jednu z otázok. Dočítať sa správnej odpovede mohli žiači po pristavení sa k nástenke, na ktorej bola fotografia a potrebné informácie priblížujúce nám život a pôsobenie jednotlivých vybraných svätcov.

  Vyhodnotenie február:

  Správne odpovedalo 31 žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci: V.Poklembová, D.Slebodník, Š.Turčánik z II.A.

  Vyhodnotenie marec:

  Správne odpovedalo 30 žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci: Š.Turčánik II.A, M.Kollár II.A, O.Harenčár II.A.

 • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

  Dňa 13.6.2018 sa ukutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali vybraní žiaci, ktorí spoznali krásu literatúry aj v inom než materinskom jazyku.

  Umiestnenie:

  3. - 4. roč. - prednes poézie: Tobias Grünärmel - 2. miesto

  5. - 7. roč. - prednes poézie: Ema Faltínová - 1. miesto

  prednes prózy: Heidi Schwabik - 1. miesto

  8. - 9. roč. - prednes poézie: Barbora Starnová - 2. miesto

  prednes prózy: Gabriela Lapšanská - 2. miesto

 • Spišské športové hry detí a mládeže

  Dňa 8.júna 2018 sa konal XXII. ročník Spišských športových hier detí a mládeže. Našu školu reprezentovali dievčatá 5. a 6. ročníka vo vybíjanej, chlapci 7. až 8. ročníka v hokejbale a plavci.

  Dievčatá si vybojovali pekné 3. miesto a chlapci skončili na 4. mieste.

  Z plavcov si dve 3. miesta vyplával Šimon Spišský (6.B) a Gabriela Lapšanská (9.B) jedno tretie miesto.

  Všetkým športovcom srdečne blahoželáme!

 • Štúrov Zvolen

  aDňa 5.6 a 6.6 2018 sa uskutočnila vo Zvolene celoslovenská súťaž v rétorike - Štúrov Zvolen. Okres Spišská Nová Ves v 2. kategórii (7. - 9. roč.) úspešne reprezentovala naša žiačka, Katarína Pacáková - víťazka okresného kola, a v celoslovenskom kole získala Cenu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra.

 • Zelená škola

  Dňa 4.6.2018 na našej škole prebiehalo záverečné hodnotenie Zelenej školy. Počas dvoch rokoch sme plnili úlohy prioritnej témy - Energia. Žiaci postupne hodnotili 7 krokov danej témy.

  Na záverečné hodnotenie si pripravili eko-scénku, prezentáciu splnených úloh a EKO - kódex. Na záver zatancovali a zaspievali hymnu Zelenej školy. Hodnotitelia Zelenej školy v rozhovore so žiakmi – kolégium Zelenej školy a vedením školy, sa oboznámili s prácou a podujatiami, ktoré boli zamerané na enviromentálnu výchovu.

 • Botanikiáda

  Projekt „Botanikiáda,“ je určený žiakom 5. ročníka. Deviaty ročník Botanikiády sa niesol pod názvom „BOTANIKA NA TANIERI.“

  Regionálnemu kolu predchádzalo školské kolo. On-line test písalo 22 žiakov 5. ročníka. Z nich nás dvaja reprezentovali v regionálnom kole, ktoré sa konalo 30. mája 2018 v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach.

  Žiaci na 6. stanovištiach plnili zaujímavé úlohy a výsledky zapisovali do pracovných zošitov. Ich odmenou bol pobyt v objektoch Botanickej záhrady a pre školu získali zľavnený vstup do Botanickej záhrady.

 • Európsky deň obezity

  Za Európsky deň obezity je v kalendári považovaný 22. máj. Naši žiaci si tento dôležitý deň pripomenuli v piatok, 25. mája, prostredníctvom projektového vyučovania, ktoré bolo zamerané na podporu zdravia a správneho stravovania. Nieslo sa pod názvom - Hovorme o jedle, odstráňme obezitu. Na nástenke vo vestibule si mohli žiaci prečítať zaujímavé informácie o obezite a správnom stravovaní. O estetickom strašiakovi dnešnej rýchlej doby si vypočuli rozhlasovú reláciu, ktorú si pripravili žiaci 3.B triedy. Po zaujímavých prezentáciách pokračovali vo vypracovaní pracovných listov zameraných na zdravú výživu. No a nakoniec si svoje pohybové zručnosti vyskúšali v medzitriednom súťažení v telocvični školy, kde zdolávali prekážky na pripravených stanovištiach.

 • Prírodovedné olympiády

  Žiak, Filip Tokarčík (9.A), úspešne reprezentoval našu školu v krajskom kole Matematickej olympiády, kde sa umiestnil na 30. mieste a v krajskom kole Chemickej olympiády, kde obsadil krásne 6. miesto.

  Blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa úspechov!

 • Štúrov Zvolen - regionálne kolo súťaže

  Dňa 10.05.2018 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen. Našu školu reprezentovali: Dominik Juhás - 1. kategória, Katarína Pacáková - 2. kategória. V druhej kategórii získala Katarína Pacáková krásne 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Zvolena.

 • Deň Matiek

  Dňa 7. mája 2018 sa v Dome kultúry Mier uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa Matiek. V pestrom programe vystúpili žiaci prvého stupňa, ktorí aj takýmto spôsobom chceli poďakovať mamám za ich každodennú starostlivosť a lásku.

  Tebe mamička

  Za Tvoju nehu mamička,

  za Tvoju veľkú lásku,

  za starosť, bozky na líčka,

  za každú pribudnutú vrásku,

  na Tvojej tvári, na dlaniach,

  čo zrobené sú celé,

  nech táto malá básnička,

  tlmočí vďaky tisíceré.

 • Slávik Slovenska

  Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže - Slávik Slovenska v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi.

  Obsadenie:

  2. miesto: Tomáš Šimonovič - 3.B

  2. miesto: Marián Kotrady - 6.B

  2. miesto: Gabriela Lapšanská - 9.B

  Dňa 16.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže - Slávik Slovenska v Retude v Spišskej Novej Vsi.

  Obsadenie:

  3. miesto: Tomáš Šimonovič - 3.B

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 z organizačných dôvodov

  udeľuje žiakom
  riaditeľské voľno

  dňa 18. 05. 2018 (piatok)

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 21. 05. 2018(pondelok).

  Mgr. Ján Orinin

  riaditeľ školy

 • Rodičovské spoločenstvo

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 15. 5. 2018 o 16:00 hod. v triedach ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Deň Zeme

  Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie, v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia.

  Deň Zeme v našej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít. Prostredníctvom edukačných aktivít sme spoznávali našu Zem – kreslili, rozprávali sa o prírode, riešili kvízy, vyrábali energetické domčeky a ekopredmety z odpadového materiálu, nacvičovali divadielko. Cesta niektorých našich spolužiakov viedla do Múzea Spiša, ktoré pripravilo expozíciu o prírode. Návšteva za odborníkom, Františkom Divokom, zo Správy národného parku Slovenský raj bola taktiež obohatením a príjemne stráveným dopoludním. V okolí školy sme zberali nečistoty. Skrášľovali sme nielen interiér, ale aj exteriér.

 • Noc čítania Biblie v škole

  Ako sa to už stáva tradíciou, zorganizovali sme vo veľkonočnom období, 27. apríla 2018, Noc čítania Biblie v škole. Organizačný tím tvorili: pani zástupkyňa Slávka Michlíková, pani učiteľka Ľubka Valasová a sr. Kinga. Svätú omšu v kaplnke školy slúžil pán kaplán Marián Kundla a sprevádzal zbor a hudobníci našej ZŠ pod vedením pani učiteľky Márii Šimonovičovej. Tejto prvej časti sa zúčastnil aj pán riaditeľ Ján Orinin a niektorí rodičia. Po prestávke a občerstvení sme čítali vybrané state zo života Abraháma a jeho rodiny – teda o začiatkoch našej viery, a potom vybrané state z evanjelia podľa sv. Marka. V telocvični nasledovala súťaž s rôznymi úlohami, ktoré súviseli s počutými príbehmi. Niektoré úlohy boli zamerané na pamäť, rozum a pozornosť, iné na srdce a empatiu, či trochu športovo.

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov

  udeľuje žiakom
  riaditeľské voľno

  dňa 3. 05. 2018 (štvrtok)

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 4. 05. 2018(piatok).

  Mgr. Ján Orinin

  riaditeľ školy

 • Majstrovstvá v malom futbale dievčat - okresné kolo

  Dňa 26. 04. 2018 sa konali Majstrovstvá v malom futbale dievčať (okresné kolo) na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Naše žiačky (T. Tomčíková, M. Filippová, M. Štendová, LuciaTabáková, Laura Tabáková, Z. Faltínová a P. Vilková) skončili na peknom 6. mieste.

 • Prírodovedné popoludnie

  Dňa 25. apríla 2018 sa v ŠKD uskutočnilo zábavno-poznávacie podujatie - Dobrodružstvom za prírodou. Deti sa pri riešení zaujímavých úloh mohli dozvedieť, odkiaľ sa berú stromy v lese, ako sa správame na chránenom území a spoznali aj zákonom chránené rastliny a živočíchy. Na záver sa deti potešili sladkej odmene.

  Všetkým zúčastneným srdečne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia.

 • Beseda s včelárom

  Dňa 20. 04. 2018 sme v školskom klube privítali pána včelára - Jozefa Slebodníka, ktorý sa s nami podelil o svoje zážitky a skúsenosti s dlhoročným chovom včiel. Deti sa mohli zoznámiť s rôznymi nástrojmi a pomôckami, ktoré sú dôležité pri starostlivosti o včely. Pán včelár s radosťou odpovedal na všetky zvedavé otázky.

  Srdečne ďakujeme za návštevu a prajeme veľa zdravia a pracovného elánu pri jeho užitočnej práci.

 • Bricklandia - výstava Lega

  V piatok,13.apríla 2018, sme sa vybrali so žiakmi do Košíc, aby sme navštívili výstavu Lega s názvom Bricklandia. Po zhliadnutí rôznych vystavených exponátov z Lega, sme mali k dispozícii 30 kg legových kociek, z ktorých si každý z nás mohol vytvoriť svoje dielko. Výstava bola veľmi zaujímavá, no v Košiciach sme nemohli obísť ani Dóm sv. Alžbety. Po zhliadnutí interiéru sme vyšli 160 schodov. Čakal na nás nádherný pohľad z veže na mesto. Aj takto veselo, s úmevom a vrecom plných zážitkov sme prežili krúžok Tvorivé dielne.

 • Gymnastický štvorboj - krajské majstrovstvá

  V Košiciach sa dňa 19.04.2018 konali krajské majstrovstvá v gymnastickom štvorboji. V kategórii C sa družstvo chlapcov umiestnilo na peknom 2. mieste. V rámci kategórie jednotlivcov skončil A. Kalík na krásnom 1. mieste.

 • Gymnastický štvorboj - okresné majstrovstvá

  Dňa 12.04.2018 sa konali okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ na ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi. V kategórii B skončilo družstvo chlapcov (Š. Spišský, A. Kiška, D. Mazúr, J. Mrovčák, M. Šteiner) na peknom 2. mieste. V kategórii C sa družstvo chlapcov (A. Kalík, S. Petruška, P. Mrovčák, D. Pernický a D. Novák) umiestnilo na krásnom 1. mieste. Vo svojich kategóriách sa chlapci v rámci jednotlivých výstupov - Šimon Spišský a Andrej Kalík - umiestnili na krásnom 1. mieste.

 • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z príležitosti slávnostného zasadnutia pedagogickej rady

  udeľuje žiakom

  riaditeľské voľno

  dňa 13. 04. 2018 (piatok)

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 16. 4. 2018 (pondelok)

  Mgr. Ján Orinin

  riaditeľ školy

 • Vybíjaná žiačok - okresné finále

  Dňa 05.04.2018 sa na Základnej škole Nejedlého v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné finále vo vybíjanej žiačok. Naše žiačky (M. Filippová, T. Tomčíková, I. Olexová, E. Faltinová, S. Gondová, Lucia Tabáková, Laura Tabáková, Zuzana Faltinová, P. Vilková, M. Štendová, K. Kozáková) obsadili krásne 2. miesto.

 • Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 4. apríla do 6. apríla 2018 v čase od 12:00 do 16:30 hod. v budove školy.

  K zápisu je potrebná účasť dieťaťa, doniesť rodný list dieťaťa a svoje osobné doklady. Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

  Tlačivá k zápisu do 1. ročníka si môžte stiahnuť z našej web stránky školy (modul "na stiahnutie")

  Mgr. Ján Orinin

  riaditeľ školy

 • Marec - mesiac kníh

  Deň čítania v anglickom jazyku sa realizoval na vyučovacích hodinách počas 26. marca 2018. Niesol sa v znamení názvu prispôsobenému na anglické heslo – Today reader and tomorrow leader.

  Žiaci sa museli popasovať s neznámym textom. Na prvom stupni sme si vybrali rozprávku pod názvom – Škaredé káčatko. Pracovalo sa s daným textom aj pomocou vyhľadávania v slovníku a osvojovania si nových slov. Žiaci druhého stupňa čitali knihu od D. Defoe – Robinson Crusoe. Najlepšími čitateľmi sa stali žiaci 9. ročníka, ktorí dokázali prečítať najviac textu.

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 23. marca 2018 sa konalo na našej škole okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci – Filip Tokarčík (9.A) - 2. miesto a Gabika Lapšanská (9.B) – 12. miesto. Obom nádejným chemikom srdečne blahoželáme a Filipovi želáme veľa úspechov v krajskom kole.

 • Z rozprávky do rozprávky

  Dňa 23.03.2018 sa v ŠKD konala súťaž pod názvom - " Z rozprávky do rozprávky." Súťaže sa zúčastnili žiaci zo všetkých oddelení. Úlohou žiakov bolo zreprodukovať rozprávku, ktorú si sami vybrali, čo najzaujímavejším spôsobom.

  Umiestnení:

  1.miesto získala Laura Šimonovičová z I.B.

  2. miesto získal Matúš Oláh z III. A

  3. miesto získala Mária Pidiková zo IV. ročníka.

  Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

 • Deň vody

  Vo štvrtok, 22.03.2018, sme všetci žili vodou. Nečudo, veď bol Svetový deň vody. Obliekli sme si modré tričká. Najobľúbenejším a zároveň jediným nápojom sa v tento deň stala iba voda z vodovodu, bez farbív a príchutí. O vode sme sa rozprávali, učili, maľovali sme ju. Súťažili sme o najmodrejšiu triedu.

  Tejto úlohy sa najlepšie zhostili žiaci 1. A, 2. A, 2. B, 3. B, 9. A a 9. B triedy. Keďže prišli všetci žiaci týchto tried v modrom, získali diplomy.

  Uvedomili sme si, že aj keď sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácna. My jej máme zatiaľ dostatok, no v mnohých krajinách sveta to nie je samozrejmosťou.

 • Krížová cesta za nenarodené deti

  Podľa tradícií našej školy sa v pôstnom období v piatky spoločne modlíme pobožnosť krížovej cesty. 23. marca 2018 sme ju obetovali za nenarodené deti, aby ich rodičia s láskou prijali a tiež za rodičov, ktorých prekvapila správa o počatí dieťaťa a zatiaľ váhajú, aby sa dobre rozhodli: pre život dieťaťa. Pred oltárom sme mali pripravený plagát, kde bol znázornený postupný vývin dieťaťa pred narodením. Dozvedeli sme sa z neho, okrem iného, že v treťom týždni po počatí mu začína biť srdiečko, kedy je aké veľké, či to, že v treťom mesiaci by už mohlo dať odtlačok prsta. Dieťa je najvzácnejším Božím darom nielen pre rodičov, ale aj pre celé ľudstvo.

 • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

  22. marca 2018 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády v budove cirkevného Gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho 11 družstiev zo základných škôl Spišskonovoveského dekanátu. Trojčlenné družstvá riešili rôzne úlohy v piatich kolách z biblických kníh Genezis (12. až 50. kapitola) a z evanjelia podľa sv. Marka. Víťazom dekanátneho kola Biblickej olympiády sa stalo družstvo cirkevnej ZŠ zo Smižian. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: 1. Andrej Kalík, VIII.B 2. Radoslav Kollár, VIII.B 3. Jakub Szentkereszty, VI.A, ktorí sa umiestnili na 2. mieste. Chlapcom gratulujeme.

 • Deň otvorených dverí pre detí z materských škôl

  Dňa 09. marca 2018 si pani učiteľky prvého až tretieho ročníka za asistovania svojich žiakov pripravili zaujímavé dopoludnie pre detí z materských škôl. Keďže ich bolo tohto roku trochu viac ako po minulé roky, spoznávali priestory našej školy v dvoch skupinách, ktoré sprevádzali žiačky ôsmeho ročníka. Postupne prešli jednotlivými triedami, školskou knižnicou, telocvičňou, kaplnkou a svoje putovanie ukončili v školskej jedálni na malé občerstvenie. Usmiate a spokojné tváričky škôlkarov boli zrkadlom toho, že sa im dopoludnie u nás páčilo a zaujalo. Na pamiatku si odnášali malé darčeky, ktoré si spoločne s deťmi a pani učiteľkami vyrobili.

 • Voda, voda, vodička, osviež že mi líčka ...

  Po zimnom leňošení vyťahuje slniečko svoje lúče a zapĺňa krajinu krásnymi pestrými farbami a novým životom.

  Príroda sa prebúdza a spod snehu vykukujú prvé snežienky.

  Maliar síce nemá na palete dostatok farieb, no začína postupne maľovať.

  Jar prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu.

  Každý rok sa aj my v škole tešíme z prebúdzajúcej sa jari.

  No najviac sa sústredime na oslavu vzkriesenia Ježisa Krista po jeho smrti na kríži.

 • V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín testovania žiakov deviateho ročníka uskutoční 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).

  Bližšie informácie ohľadom testovania sa dozviete na adrese:

  http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

 • Hviezdoslavov Kubín - 3. kategória

  Dňa 07.03.2018 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 3. kategórie (7. - 9. roč.) a oslovili svojimi prednesmi na triednom kole.

  Umiestnenie prednášajúcich žiakov:

  Poézia:

  1. miesto: Katarína Pacáková - 9.A

  2. miesto: Daniela Morihladková - 9.A

  3. miesto: Adriána Rochová - 9.B

  Kristína Reháková - 7. roč.

  Próza:

  1. miesto: Gabriela Lapšanská - 9.B

  2. miesto: Dominik Novák - 9.A

 • Predstavovanie svätých - február

  V 6. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa dozvedeli niečo nové o Košických mučeníkoch.

  Je spoločné označenie pre: Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckeho.

  Počas povstania Gabriela Betlena boli 7.septembra 1619 v Košiciach umučení.

  Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou.

  Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej návštevy Košiciach vyhlásil za svätých.

  Svätí košickí mučeníci sú patrónmi eRka.

 • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

  Dňa 14.03.2018 sa na Základnej škole Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci, ktorí postúpili zo školského kola, odprezentovali svoje umelecké prednesy v oblasti poézie aj prózy v druhej aj tretej kategórie.

  Umiestnenie žiakov:

  1. miesto - Gabriela Lapšanská (9.B - próza - 3. kategória).

  2. miesto - Marián Kotrady (6.B - poézia - 2. kategória).

  3. miesto - Katarína Pacáková (9.A - poézia - 3. kategória).

 • Literárny karneval

  Ďalšou aktivitou školskej knižnice v mesiaci februári bol literárny karneval. Bol určený žiakom prvého stupňa.

  „Poďte všetci, veľkí – malí, čo rozprávky čítavali, rozprávka sa začína..“. To bolo úvodné pozvanie do sveta rozprávok.

  Žiaci utvorili skupiny. Dostali pracovné listy, ktoré vyplňovali pomocou interaktívnej tabule, kde boli jednotlivé úlohy vyobrazené.

  Začali sme:

  • pomýlenými názvami rozprávok (Snehulienka a 5 trpaslíkov, Zelená čiapočka...),
  • skladali rozstrihané rozprávky,
  • tr
 • Predstavovanie svätých - január

  V 5. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa dozvedeli niečo nové o Svätej Alžbete Uhorskej (Durínskej). Jej atribútmi sú: kôš s chlebom alebo ružami, misa plná rýb a žobrák.

  Je patrónkou žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov; charitatívnych organizácií. Sv. Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy. No jej život vôbec nebol jednoduchý. Po smrti manžela, odňali jej deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju z Wartburgu. Časti majetku, ktorý vymohli z jej dedičského podielu, sa Sv. Alžbeta vzdala v prospech nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Štyri roky po jej smrti ju pápež Gregor IX. vyhlásil za svätú.

 • Vážení rodičia!

  Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 8. 3. 2018 o 16:00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Návšteva výstavy v Bratislave

  Dňa 24.02.2018 sme sa zúčastnili návštevy Bratislavy. Hlavným cieľom bolo vidieť výstavu - „Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha,“ ktorá bola inštalovaná na Bratislavskom hrade pri príležitosti 500. výročia ukončenia prác na hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Okrem iných diel a liturgických predmetov sme si mohli prezrieť obnovené súsošie Kalvárie so sochou sv. Márie Magdalény zo Stratenej, ktoré pre náš farský kostol vytvoril Majster Pavol po r. 1520. Počas stavebných úprav kostola v rokoch 1771 a 1772 sa súsošie odstránilo a rozdelilo. Po výstave sme počas sv. omše v Dóme sv. Martina ďakovali za všetky dary a talenty, ktoré nám Boh dáva.

 • IT pampúch

  Dňa 23.02.2018 sa žiaci IX. ročníka (IX.A) - Filip Tokarčík, Richard Dobrovský a Ondrej Pramuka- zúčastnili súťaže" IT PAMPUCH",kde obsadili pekné 3. miesto. Srdečne im blahoželáme!

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo      (2. kategória)

  Dňa 21.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 2. kategórie.

  Umiestnenie v oblasti poézie:

  1. miesto - M. Kotrady, 6.B

  2. miesto - S. Uharček. 5. roč.

  3. miesto - S. Gondová, 6.A

  Umiestnenie v oblasti prózy:

  1. miesto - E. Kollár, 6.A

  2. miesto - A. Grečková, 6.A

  3. miesto - R. Kovalčíková, 5. roč.

 • Volejbal dievčat - okresné finále

  Na Základnej škole Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi sa dňa 20.02.2018 odohralo okresné finále vo volejbale dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky: D. Morihladková, G. Lapšanská, K. Pacáková, D. Filippová, V. Šimová, S. Spišská, D. Klingová, D. Štiavnicka. Dievcatá sa umiestnili na 5. mieste.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (1. kategória)

  Dňa 20.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 1. kategórie.

  Umiestnenie v oblasti poézie:

  1. miesto - T. Temňuková, 3.B

  2. miesto - M. Gondová, 3.B

  3. miesto - M. S. Kollár, 2.A

  L. Šimová, 3.A

  Umiestnenie v oblasti prózy:

  1. miesto - S. Búzová, 3.B

  2. miesto - T. Šimonovič, 3.B

  3. miesto - H. Brajerová, 3. B

  M. Oláh, 3.A

 • Duchovné sústredenie žiakov - 9. ročník

  Popoludní, 16. februára 2018, sa žiaci IX. ročníka vybrali pod vedením Vdp. Mariána Kundlu a sestry Kingy na duchovné sústredenie do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Žiaci začali svoje sústredenie slávením svätej omše, duchovnými aktivitami, pobožnosťou krížovej cesty. Na následujúci deň sa žiakom venovali dvaja bohoslovci jeden diakon. Rozprávali o tom, ako našli radosť zo života a tiež svoje povolanie vďaka osobnému vzťahu s Pánom Ježišom. Malou vychádzkou spoznali tzv. Pažicu. S týmto miestom sa spája Spišský Jeruzalem. Duchovné sústredenie žiaci ukončili svätou omšou.

 • Stavanie lega - ŠKD

  Dňa 15. februára 2018 sa v ŠKD konala súťaž s názvom Stavanie lega. Súťažilo dvanásť chlapcov zo všetkých oddelení, ktorí predviedli svoje kreatívne zručnosti pri zhotovovaní originálnych výtvorov z lega. Troch najšikovnejších žiakov porota ocenila výherným diplomom a symbolickým darčekom. Na 1. mieste sa umiestnil Timotej Olejník (4. roč.), 2. miesto získal Michal Kočiš (3. B) a 3. miesto obsadil Dávid Miroslav Rerko (3. A). Pre každého účastníka bola pripravená sladká odmena. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

 • Návšteva Múzea Spiša

  V dňoch 7., 8. a 14. februára žiaci 5. a 6. ročníka spolu s p. učiteľkou Hroblákovou navštívili Spišské múzeum, v ktorom si prezreli 3 zaujímavé výstavy. Prvá bola zameraná na dravé vtáky a sovy. Dozvedeli sa zaujímavosti z ich života a ochrany. Voda - duša zeme bol názov druhej výstavy, v ktorej si interaktívnym spôsobom mohli uvedomiť význam vody v prírode pre človeka a pre živočíchy. Oboznámili sa s vodným ekosystémom i s ochranou vôd. Trieda 6.A sa zúčastnila výstavy 25 rokov Slovenskej republiky, v ktorej sa viac dozvedeli o histórii vzniku a význame SR, či o jej mieste v Európskej únii.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi
  Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 053/4188830 - riaditeľ školy, 053/4188831- sekretariát, 053/4188832 - ekonómka školy, 053/4188833 - zástupkyňa riaditeľa, 053/4188835 - riaditeľka školskej jedálne

Fotogaléria