•                            ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 05201 Spišská Nová Ves

      

                              Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 30.06.2021

      

      

      

      

      

     Gymnáziá                     

      

     spolu

     dievč.

      

     v  o k r e s e

     Spišská Nová Ves        

      

      

      

           681050

     Cirkevne gymnázium, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves                 

     8

     3

      

           681049

     Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves                                        

     4

     1

      

           681048

     Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves

     2

     2

      

      

     S p o l u   Gymnáziá                     

     14

     6

      

      

      

      

      

      

     Zdravotnícke školy           

      

     spolu

     dievč.

      

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

      

           671506

     Str. zdravotnícka škola, Kláštorská 24A, Levoča                               

     1

     1

      

      

     S p o l u   Zdravotnícke školy           

     1

     1

      

      

      

      

      

      

     Stredné športové školy       

      

     spolu

     dievč.

      

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

      

           631201

     Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín                                 

     1

     0

      

      

     S p o l u   Stredné športové školy       

     1

     0

      

      

      

      

      

      

     Ekonomické, obchodné SOŠ     

      

     spolu

     dievč.

      

     v  o k r e s e

     Spišská Nová Ves        

      

      

      

           686017

     Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves                      

     2

     1

      

           686213

     SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves                                    

     2

     2

      

      

     S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ     

     4

     3

      

      

      

      

      

      

     Pedagogické školy            

      

     spolu

     dievč.

      

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

      

           677004

     SOŠ pedagogická, Bottova 15A, Levoča                                           

     3

     3

      

      

     S p o l u   Pedagogické školy            

     3

     3

      

      

      

      

      

      

     Technické, dopravné SOŠ      

      

     spolu

     dievč.

      

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

      

           688802

     SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice-Juh                                

     1

     0

      

      

     S p o l u   Technické, dopravné SOŠ      

     1

     0

      

      

      

      

      

      

     SOŠ ostatné                  

      

     spolu

     dievč.

      

     v  o k r e s e

     Spišská Nová Ves        

      

      

      

           683043

     SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves                  

     1

     0

      

           683209

     SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves                             

     6

     0

      

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

      

           683018

     SOŠ informačných techno, Ostrovského 1, Košice-Juh                            

     1

     0

      

           673026

     Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad                                    

     1

     0

      

      

     S p o l u   SOŠ ostatné                  

     9

     0

      

      

      

      

      

      

      

                                  Počet žiakov končiacich ZŠ

     33

     14