• Rozmiestnenie žiakov 2018/2019

    •                  

      


                   Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 07.06.2019

      

      

      

      

     Gymnáziá

      

     spolu

     dievč.

     v  o k r e s e

     Spišská Nová Ves        

      

      

           681049

     Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves                                         

     1

     0

           681050

     Cirkevne gymnázium, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves                 

     12

     5

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

           671022

     Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad                           

     1

     0

      

     S p o l u  

     14

     5

      

      

      

      

     Umelecké školy

      

     spolu

     dievč.

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

           672509

     Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok                               

     1

     1

      

     S p o l u  

     1

     1

      

      

      

      

     Ekonomické, obchodné SOŠ

      

     spolu

     dievč.

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

           685705

     SOŠ veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice-Barca                         

     1

     1

      

     S p o l u  

     1

     1

      

      

      

      

     Pedagogické školy

      

     spolu

     dievč.

     v  o k r e s e

     Spišská Nová Ves         

      

      

           686017

     Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves                      

     1

     1

           686213

     SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves                                    

     4

     3

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

           676110

     Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad                                       

     1

     1

      

     S p o l u  

     6

     5

      

      

      

      

     Technické, dopravné SOŠ

      

     spolu

     dievč.

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

           677004

     Stredná odborná škola p, Bottova 15A, Levoča                                   

     1

     1

           687004

     Katolícka str.pedag.šk., Južná trieda 48, Košice-Juh                          

     1

     1

      

     S p o l u  

     2

     2

      

      

      

      

      

      

     spolu

     dievč.

     v  o k r e s e

     Spišská Nová Ves        

      

      

           683209

     Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves                        

     7

     0

           683709

     SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves                                 

     2

     0

     mimo okres

     Spišská Nová Ves        

      

      

           673018

     SOŠ služieb Majstra Pav, Kukučínova 9, Levoča                                  

     1

     1

           683014

     Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice-Juh                                 

     1

     1

      

     S p o l u  

     11

     2

           6456 H

      SOŠ Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves

     1

     1

      

                                  Počet žiakov končiacich ZŠ

     36

     17