• Školský rok 2022/2023

 •  

  Vážení rodičia a priaznivci

  Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, 

  chceme sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru v školskom roku 2021/2022.

  Aj vďaka Vašej podpore sme: 

  - vytvorili oddychovú zónu pre žiakov,

  - vynovili školskú knižnicu,

  - sme zorganizovali Deň rodiny pri príležitosti 30. výročia školy

  - a do cieľa sa blížime aj s vybudovaním učebne techniky (zakúpený nábytok, náradie, vypracovaná projektová dokumentácia)

       

  oddychová zóna

   

  školská knižnica

  technika

    

    

  30. výročie školy - Deň rodiny

   

  Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste aj tento školský rok 2022/2023 poukázali 2% z Vašich daní neziskovej organizácii uvedenej vo vyhlásení.

   

  Ď A K U J E M E

   

  Vyhlásenie za rok 2022

 • Vážení rodičia a priatelia školy, 

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  • Finančné prostriedky budú použité na:

   • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
   • vytvorenie modernej učebne prírodovedných predmetov
   • aktivity pre spoločenstvo žiakov a rodičov.

   

  Vyhlásenie za rok 2022

 • Školský rok 2021/2022

   • Poďakovanie

   • Vážení rodičia a priaznivci

    Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, 

    chceme sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru v školskom roku 2020/2021.

    Vďaka Vašej podpore sme: 

    - zmodernizovali školskú šatňu (rekonštrukcia podlahy, maľovanie stien, zakúpenie skriniek, vytvorenie relaxačného kútika pre žiakov) 

        

       

        

       

    Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste aj tento školský rok 2021/2022 poukázali 2% z Vašich daní neziskovej organizácii uvedenej vo vyhlásení.

     

    Ď A K U J E M E

     

    Vyhlásenie za rok 2021

   • Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    • Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
     • vytvorenie modernej učebne prírodovedných predmetov
     • vytvorenie oddychových zón pre žiakov na chodbách a v jednotlivých triedach
     • aktivity pre spoločenstvo žiakov a rodičov.

     

    Vyhlásenie za rok 2021