• Poďakovanie

   • Vážení rodičia a priaznivci

    Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, 

    chceme sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru v školskom roku 2020/2021.

    Vďaka Vašej podpore sme: 

    - zmodernizovali školskú šatňu (rekonštrukcia podlahy, maľovanie stien, zakúpenie skriniek, vytvorenie relaxačného kútika pre žiakov) 

        

       

        

       

    Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste aj tento školský rok 2021/2022 poukázali 2% z Vašich daní neziskovej organizácii uvedenej vo vyhlásení.

     

    Ď A K U J E M E

     

    Vyhlásenie za rok 2021

   • Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    • Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
     • vytvorenie modernej učebne prírodovedných predmetov
     • vytvorenie oddychových zón pre žiakov na chodbách a v jednotlivých triedach
     • aktivity pre spoločenstvo žiakov a rodičov.

     

    Vyhlásenie za rok 2021