• Poďakovanie

   • Vážení rodičia a priaznivci

    Základnej školy sv. Cyrila a Metoda, 

    chceme sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru v školskom roku 2019/2020.

    Vďaka Vašej podpore sme: 

    - počas troch rokov spolufinancovali projekt "Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi", ktorý sa končí vo februári 2021,

    - zakúpili časť skriniek do školskej šatne.

    Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste aj tento školský rok 2020/2021 poukázali 2% z Vašich daní neziskovej organizácii uvedenej vo vyhlásení.

     

    Ď A K U J E M E

     

    Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

    Vyhlásenie za rok 2020

   • Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    • Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
     • skvalitnenie vybavenia školy - vynovenie školských šatní,
     • aktivity pre spoločenstvo žiakov a rodičov.

     

    Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

    Vyhlásenie za rok 2020