• Nadpis

    • Servis zošitov na šk. rok 2022/2023

      

       

     2.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 511 s pom. linkou

     8

     Zošit č. 512

     5

     Zošit č. 523

     5

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 644

     1

     Skicár farebný A4/25 ks

     1

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

     Výkres A4

     40

     Výkres A3

     3

      

      3.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 523

     6

     Zošit č. 513

     22

     Zošit č. 644

     1

     Skicár farebný A4/25ks

     1

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

     Výkres A4

     40

     Výkres A3

     5

      

      4.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 523

     22

     Zošit č. 564

     3

     Zošit č. 644

     1

     Skicár farebný A4/25ks

     1

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

     Výkres A4

     30

     Výkres A3

     5

      

      5.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 460

     2

     Zošit č. 520

     2

     Zošit č. 524

     3

     Zošit č. 544

     6

     Zošit č. 560

     1

     Zošit č. 564

     2

     Zošit č. 624

     1

      

      6.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 444

     1

     Zošit č. 460

     2

     Zošit č. 520

     2

     Zošit č. 524

     3

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     6

     Zošit č. 560

     1

     Zošit č. 564

     2

     Zošit č. 624

     1

      

     7.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 460

     2

     Zošit č. 520

     2

     Zošit č. 524

     3

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     6

     Zošit č. 560

     2

     Zošit č. 564

     2

     Zošit č. 624

     1


     8.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 440

     2

     Zošit č. 460

     2

     Zošit č. 520

     2

     Zošit č. 524

     3

     Zošit č. 544

     6

     Zošit č. 560

     1

     Zošit č. 564

     2

     Zošit č. 624

     1

      

      9.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 440

     5

     Zošit č. 520

     1

     Zošit č. 524

     3

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     6

     Zošit č. 564

     2

     Zošit č. 624

     1