• Servis zošitov pre jednotlivé ročníky

    • Servis zošitov na školský rok 2018/2019

      

      

     1. 1. ročník

      

      

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 511

     5

     Zošit č. 511 s pom. linkou

     3

     Zošit č. 513

     5

     Zošit č. 644

     1

     Skicár farebný A4/25ks

     1

     Výkres A4

     30

     Výkres A3

     5

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

     Ceruza 2

     1

      

      

      

      

     1. 2. ročník

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 512

     15

     Zošit č. 523

     3

     Zošit č. 420

     1

     Notový zošit

     1

     Náčrtník N42 recyklo

     1

     Skicár farebný A4/25 ks

     1

     Papier farebný/8

     1

     Výkres A4

     40

     Výkres A3

     5

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

      

      

      

      

      

     1. 3. ročník

      

      

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 523

     22

     Skicár farebný A4/25ks

     1

     Výkres A4

     40

     Výkres A3

     5

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

      

      

      

      

      

      

     1. 4. ročník

      

      

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 523

     15

     Zošit č. 564

     1

     Zošit č. 544

     2

     Zošit č. 644

     1

     Výkres A4

     30

     Skicár farebný A4/25

     1

      

      

      

      

      

      

     5. ročník

      

      

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 444

     1

     Zošit č. 440

     3

     Zošit č. 520

     2

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     11

     Notový zošit

     1

     Výkres A4

     15

     Výkres A3

     5

      

      

      

      

      

      

     6. ročník

      

      

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 440

     3

     Zošit č. 520

     2

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     12

     Notový zošit

     1

     Výkres A4

     15

     Výkres A3

     5

      

      

      

      

      

      

      

      

     7. ročník

      

      

      

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     2

     Zošit č. 440

     3

     Zošit č. 520

     2

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     13

     Výkres A4

     15

     Výkres A3

     5

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8. ročník

      

      

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     3

     Zošit č. 440

     3

     Zošit č. 520

     2

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     11

      

      

      

      

      

      

     9. ročník

      

      

      

      

      

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     2

     Zošit č. 440

     3

     Zošit č. 424

     1

     Zošit č. 524

     1

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     12