• Nadpis

    • Servis zošitov na šk. rok 2021/2022

      

      

            1.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 510

     1

     Zošit č. 511 s pom. linkou

     10

     Zošit č. 513

     3

     Zošit č. 523

     2

     Zošit č. 644

     1

     Skicár farebný A4/25ks

     1

     Výkres A4

     30

     Výkres A3

     5

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

     Ceruza 2

     1

      

      

      

           2.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 510

     1

     Zošit č. 511 s pom. linkou

     8

     Zošit č. 512

     5

     Zošit č. 513

     2

     Zošit č. 523

     5

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 644

     1

     Skicár farebný A4/25 ks

     1

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

     Výkres A4

     30

     Výkres A3

     5

      

            3.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 523

     6

     Zošit č. 513

     20

     Zošit č. 644

     1

     Skicár farebný A4/25ks

     1

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

     Výkres A4

     30

     Výkres A3

     5

      

      4.A

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 523

     20

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 644

     2

     Tyčinkové lepidlo PRITT

     1

     Výkres A4

     20

     Výkres A3

     5

      

      

      

     4.B

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 523

     15

     Zošit č. 564

     2

     Zošit č. 644

     2

     Zošit č. 420

     2

     Skicár farebný A4/25ks

     1

     Výkres A4

     30

     Výkres A3

     5

      

      

      

            5.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 444

     1

     Zošit č. 460

     1

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     2

     Zošit č. 544

     4

     Zošit č. 560

     1

     Zošit č. 564

     4

     Zošit č. 624

     1

      

                  6.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 420

     1

     Zošit č. 460

     1

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     4

     Zošit č. 544

     4

     Zošit č. 564

     4

     Zošit č. 624

     1

      

      

      

           7.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 460

     1

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     3

     Zošit č. 544

     4

     Zošit č. 560

     1

     Zošit č. 564

     4

     Zošit č. 624

     1

      

      

      

             8.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 440

     4

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     2

     Zošit č. 544

     4

     Zošit č. 564

     4

     Zošit č. 624

     1

      

      

      

            9.    Ročník

     Názov

     Počet kusov

     Zošit č. 440

     4

     Zošit č. 524

     2

     Zošit č. 540

     1

     Zošit č. 544

     4

     Zošit č. 564

     4

     Zošit č. 624

     1