• Vážení rodičia!

     

            Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi Vám oznamuje, že v rámci rozšírenia doteraz ponúkaných možností rozvíjania mimoškolských záujmov svojich žiakov sú od školského roku 2006/2007 v jej priestoroch zriadené

    elokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha.

     

    Týmto rozhodnutím v spolupráci s uvedenou ZUŠ chceme vyjsť v ústrety Vašim deťom – našim žiakom, ako i Vám, milí rodičia, ktorí máte iste záujem a snahu o bezpečnosť svojich detí pri ich ceste na hodiny umeleckého vzdelávania do ZUŠ. Elokovanými triedami je postarané nielen o ich bezpečnosť, ale aj o racionálne využitie času odstránením zbytočných presunov žiakov z našej ZŠ do ZUŠ.

     

    Rozvrh hodín ZUŠ

    2019/2020

     

    Gitara

    Klavír

    VO

    Zob. flauta

    Pondelok

    11.40-13.20 

    (Lorková E.)

    12.10-13.45

     (Schmidtová A.)

     

    12.00-13.10 

    (Kotradyová D.)

    Utorok

    11.25-19.00

     (Lorková E.)

    14.00-16.00

     (Schmidtová A.)

    13.15-17.55

     (Mederiová D.)

    13.10-14.55

     (Kotradyová D.)

    Streda

     

    12.35-13.10 

    (Schmidtová A.)

     

     

    Štvrtok

    11.05-17.00

     (Lorková E.)

    13.00-13.45

     (Schmidtová A.)

     

    11.50-13.00

     (Kotradyová D.)

    Piatok

    11.05-14.35 

    (Lorková E.)

    12.35-13.10 

    (Schmidtová A.)

     

    12.00-12.35 

    (Kotradyová D.)