• Preventívne programy

     Od začiatku apríla 2021 na prvom stupni našej školy plánujeme realizovať pod vedením sociálneho pedagóga preventívne programy: Kozmo a jeho dobrodružstvá, Zippyho kamaráti. Sú zamerané na to, aby sa deti naučili riešiť konfliktné situácie, ako pomáhať druhým, ako sa vyrovnať so šikanovaním, ako zvládať svoje pocity, ako požiadať o pomoc, ako sa prispôsobiť novým situáciám.

   • KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ
    Preventívny program
     
     

    „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa  zameriava na prevenciu detí do 7/8 rokov pred násilným správaním. Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa.

    Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ vedie deti hravým spôsobom k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani agresora.
    Autorom preventívneho programu je Centrum Slniečko, n.o..

   • ZIPPYHO KAMARÁTI 

     

    Zippyho kamaráti je program  pre deti rôznych spôsobilostí. Nezameriava sa na deti so špecifickými problémami alebo ťažkosťami. Namiesto toho podporuje emocionálne zdravie všetkých detí. Program je realizovaný v škole, počas 24 lekcii.

    Program Zippyho kamaráti pozostáva zo šiestich modulov má svoj vlastný príbeh. Budete počuť veľa o postave menom Zippy! Zippy je lúčny koník a kamaráti sa so skupinou chlapcov a dievčat. Príbehy ukazujú, ako hlavné postavy čelia problémom, ktoré sú známe deťom – kamarátstvo, strata kamarátov, šikana, riešenie zmeny a straty, aj ako začať znovu. Každý príbeh je ilustrovaný farebnými obrázkami a spestrený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí a rôzne iné hry.

    Program deti učí:

    • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
    • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
    • Ako pozorne počúvať
    • Ako požiadať o pomoc
    • Ako vytvárať a udržať priateľstvá
    • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
    • Ako sa ospravedlniť ako sa vyrovnať so šikanovaním
    • Ako riešiť konflikty
    • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
    • Ako sa prispôsobiť novým situáciám
    • Ako pomáhať druhým

     

    Program Zippyho kamaráti nehovorí deťom, čo majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré nielen pomôžu im, ale rešpektujú aj ostatných.