• Preventívne programy

     Od začiatku apríla 2021 na prvom stupni našej školy plánujeme realizovať pod vedením sociálneho pedagóga preventívne programy: Kozmo a jeho dobrodružstvá, Zippyho kamaráti. Sú zamerané na to, aby sa deti naučili riešiť konfliktné situácie, ako pomáhať druhým, ako sa vyrovnať so šikanovaním, ako zvládať svoje pocity, ako požiadať o pomoc, ako sa prispôsobiť novým situáciám.

   • KOZMO A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ
    Preventívny program
     
     
     „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa  zameriava na prevenciu detí do 7/8 rokov pred násilným správaním. Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa. 

    Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ vedie deti hravým spôsobom k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani agresora.
    Autorom preventívneho programu je Centrum Slniečko, n.o..