• Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Posledný septembrový týždeň, konkrétne od 23. do 30. septembra, sa nesie v znamení Európskeho týždňa športu. Koná sa v 40 krajinách Európy. Je určený pre každého, kto má chuť sa hýbať,  bez rozdielu na vek, zázemia, či úroveň zdatnosti. Pri tejto príležitosti si 27. septembra 2022 s chuťou zasúťažili v priestoroch našej telocvične všetci žiaci prvého stupňa. Preverili tak svoju rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť a kolektívnosť. Pri plnení rôznych pohybových úloh otestovali aj svoj hlasový fond pri povzbudzovaní svojich spolužiakov. Po splnení všetkých disciplín s úsmevom na tvári a spokojnosťou odchádzali všetci ako víťazi.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa v rámci podpory mnohojazyčnosti už od roku 2001 každoročne oslavuje Európsky deň jazykov 26. septembra. Je to skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe.

      Naša škola sa takisto zapojila do osláv tohto dňa niekoľkými zaujímavými aktivitami.

      Vo vestibule školy nás pestrá nástenka informovala o aktivite a iniciatíve v rámci tohto dňa. Pomocou interaktívnej brožúry sme si na hodinách skúsili turečtinu, portugalčinu, maďarčinu, taliančinu, nórčinu a iné zaujímavé jazyky.

      V telocvični školy sme si mohli pozrieť anglické divadlo, ktoré nám zahrali žiaci 8.A triedy pod vedením p.uč. Búzovej, zahrali sme si online kvíz, v ktorom bolo treba podľa fotografie uhádnuť, v akej krajine sa nachádzame alebo zistiť, akým jazykom hovoria ľudia v nahrávke, skúsili sme pomenovať bežné veci  v niekoľkých jazykoch a priradiť krajine veci, ktorými je známa a ktoré sú pre ňu typické.

      Verím, že sme si z tohto dňa všetci odniesli nadšenie pre jazyky a spoznávanie nových priateľov a ich  kultúr, pretože jazyky nám otvárajú dvere do sveta.

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • Dňa 22.9.2022 mali žiaci tretieho ročníka možnosť preveriť si svoje teoretické vedomosti v určovaní dopravných značiek, ale hlavne praktické schopnosti v jazde na bicykli na detskom dopravnom ihrisku. Najlepší jazdci z oboch tried, ktorí svoje vedomosti zúročili pri jazde, boli odmenení malým praktickým darčekom.

    • Beh ulicami Smižian
     • Beh ulicami Smižian

     • Dňa 21. 9. 2022 sa konal už 15. ročník Behu ulicami obce Smižany. Aj naši žiaci reprezentovali školu vo viacerých kategóriách a v silnej konkurencii sa vôbec nestratili: 

      midi žiačky:

      Margaréta Pidíková - 3. miesto

       

      midi žiaci:

      Samuel Vanacký - 3. miesto

      Bruno Ondáš - 5. miesto

      Andrej Gorel - 11. miesto

       

      najmladšie žiačky:

      Miriam Oravcová - 3. miesto

       

      mladšie žiačky:

      Veronika Zummerlingová - 4.miesto

       

      staršie žiačky:

      Diana Grečková - 4. miesto

       

      starší žiaci:

      Šimon Krausz - 7. miesto

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy!

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Milí rodičia!

      Pozývame Vás na celoškolské stretnutie Rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. 09. 2022 - štvrtok o 16:00 hod. v telocvični školy.

      Po ukončení budú prebiehať triedne chôdzky rodičovského spoločenstva.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Južné Čechy - výlet zamestnancov školy

     • Poznávať históriu južných Čiech, utužiť jednotu kolektívu a načerpať veľa nových síl pred začiatkom školského roka  sa rozhodli zamestnanci školy v dňoch 1.- 3. 9. 2022. 

      Výlet sme začali v meste Jindřichuv Hradec, po ňom nasledoval zámok Červená Lhota. Svojou krásou nás očaril zámok Hluboká. Nevynechali sme ani Holašovice s ich typickou architektúrou a mesto České Budějovice, kde okrem prehliadky mesta sme navštívili aj miestny pivovar Budvar. V sobotu sme si vychutnali krásy Českého Krumlova a historického mestečka Telč.

      Pookriali sme na tele i na duchu, za čo vďačíme aj pánu kaplánovi Máriovi Brezňanovi, ktorý každodennou spoločnou sv. omšou a duchovnou starostlivosťou o nás prispieval k vytváraniu rodinnej atmosféry.

      Ďakujeme Pánu Bohu za ochranu, dobré počasie a vedeniu školy za to, že pre nás tento výlet pripravilo.

     • PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti v školskom roku 2022/2023!

      Záujmové vzdelávanie 2022/2023


      Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi!


      VZDELÁVACIE POUKAZY

      Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

      Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.


      Naša škola vydala žiakom vzdelávacie poukazy 9. 9. 2022. Prosíme rodičov a žiakov, aby poukazy odovzdali obratom (najneskôr do 21.9.2022). Žiak odovzdá zákonným zástupcom podpísaný vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi.

      Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2022 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

    • Začiatok školského roka
     • Začiatok školského roka

     • Dňa 5.9.2022 sme začali nový školský rok slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po nej nasledoval príhovor riaditeľky školy a privítanie žiakov prvého ročníka na školskom dvore. Následne sa žiaci v sprievode triednych učiteľov presunuli do svojich tried. 

      Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy prajeme veľa darov Ducha Svätého a úspešný štart do nového školského roka.

    • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023
     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa začne 05.09.2022 spoločne slávenou sv. omšou vo farskom kostole o 8.15 hod.

      Prosíme všetkých žiakov a rodičov 1. ročníka, aby boli na školskom dvore prítomní o 8.00 hod.

       

      Harmonogram: 

             8:00 hod. – spoločný odchod na svätú omšu

             8:15 hod. – svätá omša vo farskom kostole

             9:30 hod. – slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 na školskom dvore

           10:00 hod. – triednické hodiny

           10:30 hod. – záver

       

      Školský klub detí a školská jedáleň budú v prevadzke od 06.09.2022.

     • Letná škola - 6.deň

     • Druhý týždeň letnej školy sa začal turistickou vychádzkou, ktorej cieľom bolo prekonať vzdialenosť so štartom spred budovy školy až do Novoveskej Huty bez dopravného prostriedku. Deti cestou spoznávali liečivé byliny, rôzne druhy stromov, zvieratá či chrobáčiky, ktoré im okolitá príroda ponúkala. Sebazaprenie, bojovnosť a vytrvalosť boli súčasťou nejednej prekážky v lese aj na lúke. Na konci našej trasy nás čakal náučný chodník Diana, ktorý obohatil naše poznatky o nové vedomosti a zaujímavosti. Spiatočná cesta autobusom trvajúca niekoľko minút nás pomaly preniesla z krásnej prírody do bežného života v meste. Plní zážitkov, spokojní a príjemne unavení sme sa tešili na návrat domov.

     • Letná škola - 5.deň

     • Koniec týždňa sme ukončili túrou ku dvojkrížu - na Pieskovec. Postavený bol v roku 2008 pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste a 15. výročia vzniku Slovenskej republiky. Keď si deti oddýchli a nadesiatovali sa, pozreli sme si krásny výhľad na naše mesto. Pred odchodom do školy sme sa poďakovali modlitbou za krásne prežitý celý týždeň Letnej školy. Zvyšok dňa sme strávili na školskom dvore, kde si deti zahrali rôzne športové hry.

     • Letná škola - 4.deň

     • Štvrtý deň letnej skoly sa niesol v znamení relaxu, a ten sme si vychutnali plnými dúškami v kine Mier. Filmové predstavenie pod názvom Nezlomná bol o odvahe dievčaťa, ktorá sa nakoniec stala hasičkou. Bola prvou hasičkou mesta New York. Po programe sme sa presunuli do školy, kde žiaci vypracovávali rôzne aktivity: osemsmerovky, bludiská či omaľovánky… Koniec dňa zakončili športovými aktivitami.

       

       

       

     • Letná škola - 3.deň

     • Tretí deň  Letnej školy naše kroky viedli do  Múzea Spiša. Hravá príroda nás všetkých úplne pohltila. Žiaci preukázali svoje vedomosti  z oblasti živej aj neživej prírody. Objavovali dômyselné spôsoby a príčiny maskovania zvierat v prírode – kamufláž. Riešili zaujímavé prírodovedné úlohy. Svoju šikovnosť využili pri pestrých  aktivitách na interaktívnej stene, skladali puzzle.... Nazreli do geológie slovenských veľhôr. Absolvovali prehliadku výstavy TriTri – Tatry očami geológov. Spoznali odliatky stôp dinosaurov či unikátne fotografie z tohto územia. V tvorivej dielni si vyrobili papierového  motýlika, ktorého si žiaci odniesli so sebou domov. Po chutnom obede si zašportovali a zasúťažili na školskom dvore. 

     • Letná škola - 2.deň

     • Druhý deň Letnej školy bol zameraný na prírodovednú oblasť, zoológiu. Začali sme ho v telocvični tímovými aktivitami. Žiaci sa rozdelili do skupín a vymysleli si pomenovania:Superstar, Mačičky, Praví východniari, Ružové Barbie... Plnili športové aktivity, lúštili krížovku a hádali zvieratá, podľa zvuku a nápovedných indícií. Vonku prestalo pršať a žiaci mohli zvieratá obdivovať naživo v ZOO v Spišskej Novej Vsi. Po oddychu pokračovali v pohybových aktivitách na školskom dvore.

     • Letná škola - 1.deň

     • Dňa 11.07. 2022 začala na našej škole fungovať Letná škola. Žiaci sa v rannom kruhu vzájomne predstavili. Porozprávali, čo zažili počas prvých dní prázdnin. Niektorí odhalili svoje plány.Rozdelili sa do skupín. Doobeda mali naplánový rozvoj zručností v podobe umeleckých aktivít.

      Presunuli sa do Galérie umelcov Spiša, kde mali tvorivé dielne. Keďže sa blížia Spišské trhy, lektorky si pre deti pripravili výrobu perníkov, ktoré sa na trhoch predávajú. Pred obedom absolvovali pohybové hry. Poobedňajší čas vyplnili športové aktivity.

     • Záver školského roka

     • Na sviatok sv. Petra a Pavla  29. 6. 2022 sme ďakovali Bohu za celý školský rok počas slávnostného Te Dea vo farskom kostole. Rozlúčili sme sa aj s pánom dekanom Mgr. Slavomírom Gallikom a pánom kaplánom Mgr. Martinom Bartošom, ktorí odchádzajú na nové pôsobiská. Bože sprevádzaj ich na ich ceste!

      Na školskom dvore sme vyhodnotili posledné aktivity školského roka 2021/2022, boli odmenení úspešní žiaci za reprezentáciu školy, za zber papiera, za súťaž Moja škola a žiačkou roka sa stala  Sofia Novysedláková, ktorej nomináciu napísala Miroslava Polláková obe z 8. ročníka. Potom na žiakov čakalo odovzdávanie vysvedčení vo svojich triedach.

                  

    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • Žiaci prvého stupňa si 28. 6. 2022 preverili poznatky z teoretickej prípravy OČAP v súťažiach na stanovištiach v prostredí Madaras parku. Overili si i fyzickú kondíciu, no hlavne prežili spoločný čas so spolužiakmi a pani učiteľkami chránení pred horúcim slnkom stromami. 

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,  

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

      z organizačných dôvodov

      dňa 30. júna 2022 (štvrtok)

      Školský rok sa ukončí v stredu 29. júna 2022.

     • DEŇ RODINY

     • Oslavy 30.výročia našej školy vyvrcholili 25.6. 2022, kedy sme sa stretli na veľkolepom Dni rodiny. Bol to čas plný radosti, spoločných stretnutí a milostí. Program tohto dňa sme zahájili v kostole, kde sme ako deti jednej veľkej školskej rodiny ďakovali nášmu Otcovi. Po skončení sv.omše nasledoval kultúrny program našich žiakov, predstavila sa nám tanečná i základná umelecká škola. Deti si spolu so svojimi rodičmi mohli vybrať z veľkého množstva stanovíšť;  nechýbala  skákacia loď, maľovanie na tvár, súťaže či fotokútik. Občerstviť sme sa mohli výborným guľášom, bohatým výberom koláčov, o ktoré sa postarali naše mamičky, kofolou, ako i kávičkou z rehoľnej kaviarne. Popoludní sme si mohli vypočuť piesne tvorivej skupiny Poetica Musica, ktorá nám predstavila výber z pásma o Cyrilovi a Metodovi a Áno za rodinu.

      Sme nesmierne vďační  Pánovi za to, že požehnal úsilie všetkých a sám bol hlavným organizátorom tohto dňa. Nech je za všetko oslávený náš učiteľ Ježiš!

    • Súťažíme v ŠKD
     • Súťažíme v ŠKD

     • V pondelok 20.6. 2022 si deti z ŠKD zahrali súťaž a zmerali si tak sily v zhadzovaní kolkov.Pri hre sa zabavili a potrénovali koordináciu rúk a tela.Prvé miesto získal Matej Repaský z 3.B triedy, druhé Anička Justhová z 3.B triedy a Lukáš Goduš z 3.A. Výhercom blahoželáme.

     • Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 28.-29.6.2022 (utorok a streda) je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 27.6.2022 (pondelok) do 8:00 hod. 

      Ivana Salajová, 

      riaditeľka ŠJ   

    • Úspechy v súťaži
     • Úspechy v súťaži

     • Dňa 14.6.2022 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Naša škola obsadila tieto miesta:

                2. kategória Próza –  3. miesto Tereza Zúdorová  (6.A)

               3. kategória Poézia – 1. miesto Heidi Maria Schwabik (9.roč.)

              3. kategória Próza –  1. miesto Diana Grečková (8.roč.)

      Víťazi z prvého miesta postúpili na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo 20.6.2022 v Kežmarku, kde získali vo svojich kategóriách tieto miesta:

                    Heidi Maria Schwabik – 1. miesto

                   Diana Grečková – 2. miesto

      Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme!

     • DEŇ OTCOV

     • Futbal zahrať, lego zložiť,

      či bicykel opraviť,

      všetko zvládneš, tatinko náš,

      na všetko si odborník. 

      Chceme Ti dnes poďakovať,

      a zasa raz zopakovať,

      že si pre nás ten NAJ tato,

      nezabúdaj nikdy na to!

      Milí naši tatkovia, nech Vás Boh vo všetkom požehnáva.

     • Projektový deň

     • Učiť sa hrou a pri tom rozširovať svoje vedomosti a kompetencie je jednou z výhod projektového vyučovania. Už tradične si učitelia 1. stupňa pre svojich žiakov pripravujú takýto projektový deň.

      Žiaci 1. A triedy sa premenili na veľkú BOŽIU ZÁHRADU. Každý žiak bol jej súčasťou.

      Žiaci 1. B triedy sa vyobliekaní do ľudových krojov prostredníctvom piesní a tanca preniesli do tradičnej ľudovej kultúry našich predkov.

      Žiaci 2.A triedy si pripravili oslavu 30. výročia našej školy aj vo svojej triede, na ktorú pozvali i prváckeho kamaráta Mima.

      Žiaci 2. B triedy sa zaoberali témou: Štyri ročné obdobia alebo ako oslavuje príroda.

      Projektový deň žiakov 3. A triedy sa niesol v znamení nepotrebných vecí v domácnosti.

      Žiaci 3.B sa zahrali na bádateľov a objavovali pôvod cudzokrajných rastlín a podmienky ich pestovania.

      Projektový deň žiakov 4. A triedy bol zameraný na metropolu východu – Košice.

      A žiaci 4.B pracovali na téme Detstvo starých rodičov.

     • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

     • Vo štvrtok 16. júna 2022 sme spoločnou sv. omšou vo farskom kostole oslávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po nej sa žiaci presunuli do areálu školy, kde ich čakali rôzne hry a teambuildingové aktivity. Po nich si všetci žiaci školy pochutnali na chutnom guláši, ktorí pre nás pripravili pani kuchárky.

     • Slávnosť 1. sv. prijímania

     • Dňa 29. mája 2022 prežívali naši tretiaci veľký deň. Do ich srdca po prvýkrát prišiel Ježiš pod spôsobom chleba. Všetci žiaci i zamestnanci školy ich podporovali svojimi modlitbami. V pondelok 30. mája si sestrička Chiara pre nich pripravila duchovné aktivity, počas ktorých mali možnosť pripomenúť si veľkého svätca Dominika Sávia. V kaplnke školy si pripomenuli významné udalosti z jeho života, napísali si svoje predsavzatie, pomodlili sa a na záver si uctili relikviu tohto svätca. V triede ich už čakal sladký koláčik a darček.

      Svätý Dominik Sávio, oroduj za naše prvoprijímajúce deti.

     • BOTANIKIÁDA

     • Po dlhšej prestávke sa tento rok žiaci piateho ročníka zúčastnili biologickej súťaže BOTANIKIÁDA. V mesiaci apríl si v školskom kole zmerali sily pri online teste a dvaja najlepší – Jakub Smižanský(5.B) a Benjamín Pavol (5.A) postúpili na regionálne kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.júna v  Botanickej záhrade v Košiciach. Žiaci zažili deň plný zábavy, naučili sa veľa nových informácií o rastlinách, prešli sa novootvoreným dendrologickým chodníkom s vyše 80 drevinami, prezreli si rôzne skleníky a výstavu motýľov. Veríme, že to bolo pre nich nielen zábavné ale aj poučné a že si z tohto dňa odniesli kopec nových zážitkov.

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.