• Spišské športové hry

     • V piatok 10. 6. 2022 sa konali tradičné Spišské športové hry. Aj naši žiaci sa zapojili do viacerých súťaží. Najviac sa však darilo zmiešanej štafete, ktorá v zložení Diana Grečková, Marián Gorel, Linda Tabáková a Michal Schlosser skončili na výbornom 2. mieste. Potešili nás aj chlapci, ktorí si v hokejbale vybojovali taktiež 2. miesto. Našim žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.

     • Večerný beh mestom

     • V piatok 3. 6. 2022 sa konal veľmi populárny a obľúbený Večerný beh mestom. Našu školu reprezentovalo takmer 30 žiakov. Jednotlivé kategórie mali silné obsadenie, ale naši žiaci sa nestratili. Najlepšie sa umiestnila v kategórii mladšie žiačky Veronika Zummerlingová, ktorá obsadila vynikajúce 3. miesto. Ďalšie pekné umiestnenia získali:

      Margaréta Pidíková - 4. miesto (midi žiačky)

      Miriam Oravcová - 6. miesto (najmladšie žiačky)

      Tadeáš Zekucia - 5. miesto (mladší žiaci)

      Andrej Gorel - 7. miesto (midi žiaci)

      Diana Grečková - 9. miesto (staršie žiačky)

      Šimon Krausz - 9. miesto (starší žiaci)

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Atletika

     • Dňa 31. 5. 2022 sa konali okresné majstrovstvá v atletickom štvorboji. Súťažilo sa v týchto štyroch disciplínach: beh na 60 m, beh na 600 m (dievčatá)/1000 m (chlapci), skok do diaľky a hod Nerf vortex raketou. Naši žiaci sa v silnej konkurencii nestratili, z dievčat sa najlepšie umiestnila Diana Grečkova ( 5. miesto) a Linda Tabaková (6. miesto). Z chlapcov získal nepopulárnu zemiakovú medailu Marián Gorel ( 4.miesto). Súťažiacim gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi z pekného umiestnenia.

     • Projekt " Založ si banku"

     • Druhý júnový týždeň žiaci 7.A a 7.B  triedy pripravili pre svojich spolužiakov prezentáciu svojich projektov vytvorených  v rámci vyučovania matematiky slúžiacich na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov.

      Každá skupinka si „založila“ vlastnú banku. Vymysleli si názov banky, logo banky, produkty banky (aký úrok ponúkajú, výpočty pre rôzne vklady a pôžičky) a reklamu. 

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan sa v tomto školskom roku zapojilo 56 žiakov našej školy. Diplom úspešného riešiteľa a zaujímavé ceny získalo 20% najúspešnejších žiakov v SR.

      Medzi nich patria: 

      1. A-Truglio Moraes Beatriz 

            Tomasello Samuele

            Čechová Dominika 

            Dobrovská Veronika Mária

      1. B- Králová Sára

           Lazor František

           Mariaková Laura

           Palkovičová Eva

           Puškárová Mária

          Szentkereszty Michal

      2. A- Domiková Mária Tamara

             Kaľavský Dominik

      2. B- Pidíková Margaréta

            Barillová Marianna

      3. A- Kotrady Michael

      3. B-Justhová Anna

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a želáme veľa ďalších matematických úspechov!

    • Mesto plné detí
     • Mesto plné detí

     • Piatok 3.6.2022 si deti z ŠKD spestrili akciou MESTO PLNÉ DETÍ. Zaskákali si a pošmýkali sa na nafukovacej chobotnici, pozreli si tanečný Spiš dance battle. Nakoniec, boli povzbudzovať svojich spolužiakov a žiakov našej školy na akcii Večerný beh mestom Spišská Nová Ves. 

     • Škola v prírode - 5.deň

     • Zdravo unavení, naplnení zážitkami rôzneho druhu, sme sa po ceste domov zastavili v Belianskej jaskyni. Naplnil nás úžas nad tým, čo dokáže príroda vytvoriť. Spojenie stalagmitov, stalaktitov, stalagnátyov, jazierok vytvára skvostné útvary. Sme vďační Pánu Bohu za každú chvíľku spoločne prežitého času, za to, že nad nami po celý čas bdel a ochraňoval nás. V Zdraví i radosti môžeme v pondelok opäť zasadnúť do školských lavíc.

     • Návšteva knižnice

     • Žiaci V.A a V.B triedy sa v dňoch 30.5. a 6.6. 2022 zúčastnili besedy o povestiach v knižnici v Spišskej Novej Vsi. Žiaci si prehĺbili učivo o povestiach a niečo nové sa dozvedeli. Žiaci si so záujmom vypočuli krátke ukážky vybraných povestí od významných slovenských autorov. Žiakom boli predstavené a odporúčané viaceré zaujímavé a pútavo napísané slovenské povesti, ktoré si môžu prečítať.

      Cieľom besedy bolo žiakom hravejším a zaujímavejším spôsobom priblížiť a predstaviť tému povesti, s ktorou sa už  žiaci stretli na hodinách literatúry. Taktiež motivovať žiakov k tomu, aby sa vo svojom voľnom čase rozhodli siahnuť po niektorej zo slovenských povestí.

     • Škola v prírode - 4.deň

     • Štvrtok nesklamal. Počasie úžasné. Túra na Hrebienok prebehla rezko. Drevených medveďov sme sa nezľakli a pokračovali sme smerom na Zamkovského chatu, kde nám baterky "dobili" skvelé šišky od pani kuchárok z penziónu, tiež buchty od mamičiek Štiffelovej a Jancovicovej. Všetkým srdečne ďakujeme. No veru, už sa potrebujeme baliť. Zajtra nás čaká posledný deň.

     • Škola v prírode - 3.deň

     • V stredu sme zregenerevali v bazéne hotela Urán. Historické exponáty lyží, saní, korčulí v Ski múzeu nás posunuli o sto rokov dozadu. Flóra tatranskej prírody sa nám predstavila v plnej kráse pri prehliadke botanickej záhrady. Podvečer bol plný vďaky Bohu za všetky dobrodenia, ktoré dostávame, v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Tunajší pán farár počas sv. omše v príhovore  poukázal na našu súťaživosť a túžbu meniť iných. Opäť sme plní radosti a spokojnosti z prežitého dňa.

     • Škola v prírode - 2.deň

     • Utorok bol v škole v prírode fyzicky náročný, ale na zážitky veľmi bohatý. Tatranská elektrická železnica nás vyviezla na zastávku Popradské pleso, odkiaľ sme putovali na samotné Popradské pleso. Tam sme sa okolo plesa prechádzali a posilnili na tele ("risky") i na duši pohľadom na majestátne hory. Nasledovala túra na Štrbské pleso. Ďakujeme Bohu za príjemné počasie, krásu prírody a ostávame v očakávaní na nové zážitky.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že  v  dňoch 20.  – 27. júna 2022 sa uskutoční zber papiera.

      Papier je možné doviezť ráno v čase od 7.00 h do 8.00 h, alebo poobede v čase od 13:30 do 16.00 h.

      Víťazná trieda získava tortu a 10 najlepších jednotlivcov sladkú odmenu.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • Žiaci IV.A a IV.B triedy sú v týždni od 6.6. do 10.6. 2022 v škole v prírode v prekrásnom prostredí Penziónu Paula v Tatranskej Lomnici. Veríme, že im počasie a všetky vonkajšie podmienky budú s Božou pomocou priať a prežijú pekné zážitky, kde sa nebudú len zabávať, ale tiež sa zábavne niečo naučia. Obohatia si tak poznatky z prírodovedy, vlastivedy i iných predmetov, pookrejú na tele i na duši a prežijú plnohodnotne tento čas v lone prírody.

    • MDD v ŠKD
     • MDD v ŠKD

     • V stredu si deti svoj sviatok spestrili pobytom na školskom dvore, kde ich čakalo päť stanovíšť, na ktorých mali splniť rôzne športové úlohy. Pred príchodom na dvor si v triede každý napísal svoje meno do pripravených kartičiek, do ktorých im po absolvovaní disciplíny vychovávateľky dali pečiatku. Deťom sa pri plnení úloh darilo, čo sa ukázalo na konci.Všetky deti dosiahli plný počet pečiatok. Na záver dostali sladkú odmenu a ovocný nanuk.

     • Rodinná narodeninová oslava

     • Srdečne pozývame všetkých priateľov našej školy

      na veľkú oslavu jej 30. narodenín.

       

      Kde?    areál ZŠ sv. Cyrila a Metoda

      Kedy?       25. jún 2022

      O koľkej?   začiatok o 9:00 hod sv. omšou vo farskom kostole

       

      Tešíme sa na vás! :) 

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • V utorok 31.5.2022 sme pre žiakov 3. a 4. ročníka pripravili prednášku o finančnej gramotnosti. Pozvanie zrealizovať a pripraviť ju prijal rodič našich žiakov, pán PhDr. Lukáš Novotný. Žiaci sa naučili plánovať rodinný rozpočet, ako hospodáriť so svojimi príjmami, ako si otvoriť účet v banke, ako odkladať peniaze a taktiež ako si nastaviť výdavky na nutné, povinné a dobrovoľné. Dozvedeli sa aj o spotrebných úveroch, úveroch na bývanie a hypotékach. Vypočuli si o výhodách i rizikách požičiavania peňazí a úverov. Oboznámili sa aj s pojmami ako lízing a poistenie.

      Vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti považujeme za mimoriadne dôležité, preto sa tešíme na vzdelávanie v tejto oblasti pre našich žiakov aj v budúcnosti.

    • Človeče, nehnevaj sa
     • Človeče, nehnevaj sa

     • Utorkové popoludnie si deti zo školského klubu spestrili čas na školskom dvore hrou Človeče, nehnevaj sa. Na hracie pole sa postavili štyria súťažiaci z každej farby. Živí panáčikovia sa presúvali po hracom poli podľa hodu piateho súťažiaceho. O ich šťastí rozhodlo číslo na hracej kocke alebo z hry vyradený panáčik. Do domčeka sa najrýchlejšie dostali modrí, za nimi zelení, potom oranžoví a nakoniec červení panáčikovia.    

     • Po stopách II. svetovej vojny

     • Vdňoch 24. a 25. mája sa niektorí deviataci spolu s pani učiteľkou dejepisu zúčastnili projektových dní " Dni zážitkového učenia" na tému: Po stopách II. svetovej vojny.

      Prvý deň si účastníci vypočuli zaujímavú prednášku o Sppišskej Novej Vsi v ťažkých vojnových časoch, dozvedeli sa zaujímavosti o pamätníkoch II. svetovej vojny a vypočuli si úryvky z diel svetovej a slovenskej literatúry na túto tému.

      Druhý deň vycestovali do Nemeckej a Banskej Bystrice, kde navštívili miesta spojené s problematikou II. svetovej vojny.

      Všetci sme sa na záver zhodli, že na tragické udalosti tohto obdobia si nemôžeme dovoliť zabudnúť, ani na obete a ľudí, ktorí bojovali za našu slobodu. Nech je nám odkazom motto: ".....človek, ostaň človekom."

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch od 17. 5. do 20. 5. a 24. 5. 2022 absolvovali naši šiestaci plavecký výcvik. Mnohí svoje plavecké štýly zdokonalili a tí, ktorí sa báli, v závere výcviku boli s vodou veľkí kamaráti. Na konci kurzu nechýbala ani previerka ich plaveckých schopností. Tí najlepší si vychutnali svoje úspechy na stupni víťazov.

    • Turistická vychádzka – Kláštorisko
     • Turistická vychádzka – Kláštorisko

     • Dňa 21. mája 2022 žiaci Športovo – turistického krúžku absolvovali celodennú turistickú vychádzku do Slovenského raja. Cesta na Kláštorisko bola veľmi zaujímavá. Deti zvládli trasu bez problémov a odniesli si množstvo zážitkov z prekonávania prírodných prekážok.

    • Návšteva v Stredisku environmentálnej výchovy Prvosienka
     • Návšteva v Stredisku environmentálnej výchovy Prvosienka

     • V mesiaci máj deti z ŠKD boli na návšteve v Stredisku environmentálnej výchovy Prvosienka Národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi. Na úvod si pozreli krátky film o životnom cykle motýľa. Potom navštívili Zelenú strechu, kde sa zoznámili s tromi typmi lúk Slovenského raja, bylinkovou tabuľou a hotelom pre hmyz. Pán Pisarčík upriamil pozornosť na chránené druhy jasoň červenooký a syseľ pasienkový, ktoré sa vyskytujú v Slovenskom raji. Na záver si deti vypracovali pracovné listy. 

       

     • Dopravné ihrisko

     • V dňoch 16. -18. mája 2022  žiaci prvého stupňa navštívili Dopravné ihrisko, kde si v praxi mohli overiť svoje vedomosti z dopravnej výchovy. 

    • Exkurzia - Planetárium Prešov
     • Exkurzia - Planetárium Prešov

     • Vo štvrtok 19. mája 2022 sa žiaci IV.A a IV.B zúčastnili exkurzie Planetárium Prešov. S údivom sledovali modely, videozáznamy vesmíru, kde si utvrdili a rozšírili poznatky z prírodovedy. Uložení v polohe ležmo na príjemných mäkkých sedadlách zažili pohľad na nočnú oblohu, pozorovali súhvezdia. Po odchode z planetária navštívili Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde im sprievodca dopodrobna prezentoval zaujímavosti z histórie chrámu. Uctili si pozostatky blahoslavených Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka i iných svätých. Zaujala ich i krypta a tajná chodba, ktorá vedie až pod divadlo. Opäť platí: "Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť."

     • Návšteva knižnice

     • Žiaci II.B a IV.B sa v piatok 20. 5. 2022 popoludní zúčastnili besedy so spisovateľom Tomášom Krištofom v Mestskej knižnici v Spišskej Novej Vsi. So záujmom počúvali zaujímavosti z jeho života, kládli mu zmysluplné otázky ohľadom jeho tvorby. Vypočuli sa autorské čítanie z knihy Dobrodružstvá holuba Ernesta. Knihu si postupne čítajú na hodinách čítania. Je plná cestovateľských zážitkov holuba Ernesta, ktorý cestuje po Slovensku. Pútavou formou si tak prehlbujú vlastné vlastivedné poznatky.

     • Rodičovské spoločenstvo

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia prezenčne dňa 2. júna 2022 (štvrtok) o 16:00 hod. v priestoroch jenodlivých kmeňových tried.

      Stretnutie Rady rodičov sa bude konať v tento deň o 16:30 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Exkurzia v Energolande

     • Dňa 13.5. 2022 sme sa zúčastnili Exkurzie Mochovce - Energoland. Žiaci sa zábavnou formou oboznámili s výrobou elektrickej energie a fungovaním atómovej elektrárne. Žiaci mohli v Energolande výborne využiť a aplikovať informácie, ktoré sa naučili na hodinách techniky. Teší nás, že sme zažili zábavný deň spojený s poznávaním. Počas exkurzie sme sa zastavili aj v Banskej Bystrici, kde sme sa naobedovali a strávili pekné chvíle.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,  

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

      z organizačných dôvodov

       

      dňa 27. 05. 2022 (piatok)

       

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 30. 05 2022 (pondelok)  

       

      Mgr. Slavomíra Michlíková     

      riaditeľka školy             

     • Okresné finále žiačok v malom futbale

     • Dňa 17. mája 2022 sa na futbalovom štadióne konalo okresné finále žiačok v malom futbale. Naše dievčatá obsadili vynikajúce 2. miesto. Počas celého turnaja nenašli premožiteľa až vo finále prehrali na pokutové kopy. Našu školu reprezentovali tieto žiačky: Michaela Gondová, Natália Adamcová, Linda Tabaková, Tereza Smižanská, Tereza Zúdorová, Margaréta Cvengrošová, Petra Skybová, Sára Vadelová, Veronika Zummerlingová. Za vzornú reprezentáciu našej školy im ďakujeme a srdečne blahoželáme.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,  

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom 7., 8. a 9. ročníka

      riaditeľské voľno

      z organizačných dôvodov (Testovanie 5)

       

      dňa 18. mája 2022 (streda)

       

      V prezenčnom vyučovaní sa bude pokračovať 19.05.2022 (štvrtok).

                     

                                                                                                                                   

            Mgr. Slavomíra Michlíková

      riaditeľka školy        

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.