• Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • „Život je dar.“

      Každý ľudský život je jedinečný a nesmierne dôležitý... Má obrovskú hodnotu, a to v každom veku...

       

      Dňa 25. marca slávime Sviatok Zvestovania Pána. Zároveň je to Deň počatého dieťaťa.

      Deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. V tejto zložitej a náročnej dobe  chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť  nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život vlastný a za životy našich blízkych. Každý má právo na život. V čase pandémie si všetci uvedomujeme skutočnú hodnotu ľudského života a jeho krehkosť. Všetci chránime seba  a zároveň  chránime aj druhých. Máme nádej, že tento postoj bude mať spoločnosť aj voči bezbranným počatým deťom a bude rešpektované ich právo narodiť sa. Tento deň je medzinárodným dňom spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti. Spomeňme si na ne... Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku, ktorá je symbolom nevinnosti a bezbrannosti.

      Prajme životu od samého počatia až po prirodzenú smrť. Dajme tak najavo, že na životoch nenarodených detí nám záleží!

       

       

       

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12. marca 2021 sa konalo online okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D. Za našu školu sa olympiády zúčastnili žiaci Lara PekarčíkováŠimon Juhás (9.B). Obaja nádejní chemici sa statočne popasovali s neľahkými úlohami okresného kola a stali sa tak úspešnými riešiteľmi.

      Obom žiakom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov!

       

    • DEŇ VODY 22.3.2021
     • DEŇ VODY 22.3.2021

     • „Vodu neoceníme, dokiaľ nám nevyschne studňa, a to platí o všetkom v živote.“ (Benjamin Franklin)

      Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam.  22.marca 2021 preto celý svet oslavuje jej sviatok. Práve v tento deň sme si pre žiakov prvého stupňa pripravili rôzne súťaže a aktivity, pomocou ktorých si chceme pripomenúť dôležitosť tejto tekutiny a jej význam pre človeka. Ukrátení nebudú ani žiaci druhého stupňa, ktorí budú mať tiež na rôznych predmetoch online aktivity a súťaže.

      Chceme poprosiť aj Vás, milí žiaci, aby sme si v tento deň symbolicky pripomenuli význam vody. Príďte v pondelok do školy oblečení v modrom oblečení na desiatu si prineste len čistú pitnú vodu. Vzdajme tak hold najdôležitejšej kvapaline na našej planéte.  Aj v rámci pôstnych predsavzatí môžete myslieť na to, že nie každý človek na našej planéte má pitnej vody nadostač. Vážme si, že nemusíme bojovať o každú kvapku vody.

       

     • Rekonštrukcia telocvične

     • Hoci je čas pandémie a žiaci sa vzdelávajú dištančne, práce v škole neutíchli. Tento čas sme využili na rekonštrukciu palubovky telocvične, prebrúsili sme parkety, zrealizovali sme nový náter čiar.

      Zároveň sme zakúpili prvé skrinky do školských šatní, ktoré budú postupne modernizované.

      Veríme, že tieto vynovené priestory čoskoro potešia aj našich žiakov.

    • Fyzikálna olympiáda
     • Fyzikálna olympiáda

     • Na našej škole sa aj tento rok uskutočnilo školské kolo Fyzikálnej olympiády. V kategórii E sa úspešným riešiteľom stal žiak Šimon Juhás z 9.B triedy. V kategórii F sa stala úspešnou riešiteľkou žiačka Petra Nagyová z 8. ročníka.

      Títo žiaci sa dňa 17. 3. 2021 zúčastnia okresného kola.

      Obom srdečne blahoželáme a zároveň im prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšom!

    • PODPORA SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA
     • PODPORA SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      chceme Vám oznámiť, že od 1.3.2021 Vám naša škola ponúka  pomoc a podporu v riešení výchovných problémov, vzťahových otázok a prevencie  prostredníctvom sociálneho pedagóga.

      Mgr. Stanislava Staroňová, sociálny pedagóg

      staronova.socpedagog@gmail.com

      Viac informácií nájdete tu.

    • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • O Z N Á M E N I E

      Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom,

       že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

       7. - 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 16.30 hod. v budove ZŠ za prísnych hygienických opatrení bez účasti dieťaťa.

       

      Prosíme Vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky, ktorý je zverejnený na web stránke školy. Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa). Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

      Ak by situácia neumožnila uskutočniť zápis prezenčne budeme Vás telefonicky kontaktovať, kde si dohodneme presný postup a termín online zápisu.

      Možnosť zápisu mimo uvedeného termínu po dohode na t.č. 053/4188830, 0940 629 072

       

      Viac informácií tu.

      Mgr. Slavomíra Michlíková

      riaditeľka školy

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 11. 2. 2021 sa konal 13. ročník Dejepisnej olympiády, a to prvýkrát v online priestore. V okresnom kole nás reprezentovali naši nadšenci histórie. Najvyššie sa umiestnil Hugo Jakubov, ktorý získal krásne 2. miesto v kategórii F. Veľmi pekné umiestnenie získali aj Samuel a Viktor Magulákovci v kategórii C, ktorí sa umiestnili na 6. a 7. mieste. Statočne zabojovali aj dievčatá Mária Pidíková a Bianka Mária Artimová.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 27. 1. 2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo Matematickej olympiády, v ktorom náš žiak, Emanuel Kollár (9.A), získal 6. miesto a postupuje do krajského kola.

      Srdečne mu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.  

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 2. 2021 online formou, získal žiak 9.A triedy, Andrej Gburík, v kategórii 1B krásne 7. miesto z 19 súťažiacich.

      Srdečne mu gratulujeme a tešíme sa z pekného úspechu.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť

      a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

      J. A. Komenský

      Marec je mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe. Knihe - ako studnici poznatkov, múdrostí a ponaučení, zábavy. 

      Ak sa chceš dozvedieť, prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci, klikni tu.

       

      !!!   Súťaž   !!!    Súťaž  !!!   Súťaž   !!!    Súťaž  !!!   Súťaž   !!!    Súťaž  !!!   Súťaž   !!!    Súťaž  !!!  

       

      V rámci tohto mesiaca vyhlasujeme 2 čitateľské súťaže.

      1. Prečítaj aspoň jednu knihu počas tohto mesiaca a zapíš ju do čitateľského denníka, ktorý si môžeš stiahnuť nižšie. Každý účastník bude začlenený do žrebovania na konci mesiaca.
      2. Súťaž o najväčšieho knihomoľa tohto mesiaca. Tu stačí napísať názov knihy a autora.

      Čitateľský denník stiahneš tu

      Čitateľský denník a zoznam kníh odovzdajte p.uč. Ľ.Valasovej – 1.B.

       

      Tak teda:  DO ČÍTANIA, PRIATELIA

     • Škola od 1.3.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Od 1. 3. 2021 sa žiaci 1. – 4. ročníka našej ZŠ budú vzdelávať prezenčne, v prevádzke bude školská jedáleň aj ŠKD.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Podmienkou nástupu žiaka 1. stupňa do školy je negatívny PCR alebo antigénový test 1 zákonného zástupcu (spoločná domácnosť), resp. 2 zákonných zástupcov (oddelené domácnosti rodičov), ktorý nie je starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy.

      Zákonný zástupca žiaka pri nástupe žiaka do školy preukáže výsledok svojho platného negatívneho testu, resp. prekonanie ochorenia Covid 19 (nie staršieho ako 3 mesiace) prostredníctvom čestného vyhlásenia (príloha 11a), ktoré nájdete na konci oznamu. Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie odovzdá dieťa alebo rodič svojmu triednemu učiteľovi pred vstupom do školy.

      Testovanie v priestoroch školy sa tento víkend realizovať nebude.

       

      Čestné prehlásenie rodiča príloha 11a

      Informácie pre dotknuté osoby príloha 11b 

       

      Riaditeľka školy

    • Jarné prázdniny 22.2. - 26. 2. 2021
     • Jarné prázdniny 22.2. - 26. 2. 2021

     • Všetkým našim žiakom prajeme pekné prázdniny. Oddýchnite si, načerpajte síl do ďalších dní. Pokračovať vo vyučovaní budeme 1. 3. 2021 podľa aktuálnych usmernení.

    • Výzdoba pre Ježiša - pôst 2021
     • Výzdoba pre Ježiša - pôst 2021

     • Milí žiaci, rodičia a pedagógovia,

      pozývame vás k zapojeniu sa do pôstnej aktivity.

      Vieme, že pôst má len vtedy zmysel, ak nám pomáha pripraviť sa na oslavu zmŕtvychvstania nášho Pána. Ak však chystáme niekomu oslavu, snažíme sa vyzdobiť celý dom. Keďže pre nás niet väčšieho dôvodu na radosť ako práve Ježišovo vzkriesenie, chceme mu spoločne pripraviť tú najkrajšiu výzdobu! Naša výzdoba však nebude len o farebných ozdobách či balónoch, ale hlavne o našich dobrých skutkoch, sebazáporoch a modlitbách. K aktivite budeme potrebovať prúžky týchto farieb:

      Fialová  - ak sa niečoho zriekneš, červená za dobrý skutok, žltá za modlitbu. Na každý prúžok môžete napísať, čo sa vám podarilo urobiť a spájať ich tak postupne do retiazky, ktorou pred veľkonočnými prázdninami ozdobíme kaplnku.

      Aktivitu vyhodnotíme na konci pôstu – ocenení budú tí, ktorí budú mať najdlhšiu reťaz, a to v 2 kategóriách: 1. Rodina 2.Jednotlivec.

      Bližšie informácie ako aj pomôcky k aktivite nájdete v správe na EduPage :)

      Nech je tento pôst pre nás priblížením sa k Ježišovi!

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo olympiádygeografie, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťažilo sa v troch kategóriách, v ktorých sa našim žiakom  podarilo získať veľmi pekné výsledky.

      kategórii E súťažili žiaci Šimon Juhás (9.B), Lukáš Turčan (9.B) a Jakub Szentkereszty (9.A).

      kategórii F súťažili žiaci Martin Oravec (7.ročník), Jakub Lučivjanský (6.B) a Hugo Jakubov (6.B). V tejto kategórii sa nám podarilo získať úspešné 2. miesto, ktorého držiteľom sa stal žiak Hugo Jakubov.

      kategórii G súťažili žiaci Martin Samuel Kollár (5.A), Tobiáš Majzel (5.B) a Michal Furin (5.B). V tejto kategórii sa nám podarilo získať krásne 5. miesto, ktoré obsadil žiak Martin Samuel Kollár7. miesto, ktoré patrí žiakovi Tobiášovi Majzelovi.

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12.2.2021 sa traja žiaci našej školy (Emanuel Kollár 9.A, Šimon Juhás 9.B, Lara Pekarčíková 9.B) zúčastnili online školského kola chemickej olympiády kategórie D. Hodiny štúdia chémie navyše boli korunované úspechom, pretože všetci žiaci sú úspešnými riešiteľmi. K dosiahnutému výsledku zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole.

    • FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
     • FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

     • Neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia sú karnevaly. Tento rok sa na našej škole pre žiakov ŠKD uskutočnil online formou. Žiaci zasielali fotky svojich vlastnoručne vyrobených alebo nakreslených masiek, pri ktorých využili svoju fantáziu a kreativitu. Všetky masky boli nápadité a zaujímavé. Ocenili sme tie najoriginálnejšie:

      Na prvých troch miestach sa umiestnili masky týchto žiakov:

      1. miesto: Adam Mozgi: II.B (Štyri ročné obdobia)
      2. miesto: Patrícia Lesňáková: IV.B (Lietajúci balón)
      3. miesto: Rachel Pristášová: II.B (Kaktus)

      Za snahu a kreativitu sme sa rozhodli oceniť aj ďalších žiakov:

      Adam Lesňák (I.A); Katka Bigošová (II.B); Timotej Varša (II.A); Boris Farkašovský (I.B); Matúš Čech (II.B); Dávid Kováč (IV.B); Nelka Harenčárová (II.A)

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do fašiangového online karnevalu zapojili a oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

    • Recykluj a vyhraj - 18. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o.
     • Recykluj a vyhraj - 18. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o.

     • „Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.

       

      Naša škola sa zapojila aj tento rok do súťaže  – „Recykluj a vyhraj“ 

       Zapojili sme sa do troch kategórií:

      1. Úlohou žiakov  je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI.

      2. Úlohou žiakov v ŠKD je urobiť výtvory z výrobkov SABI.

      3. Vymyslieť pieseň (zvuková nahrávka – vybraná trieda).

      Viac informácií na stránke: https://sutaz.milkagro.sk/

     • Testovanie 13.2.2021 - objednávkový systém

     • Vážení rodičia, zamestnanci školy!

      V sobotu 13. 2. 2021 v čase od 8:30 do 12:00 hod. plánujeme znovu otvoriť brány MOM zriadeného v Zš sv. Cyrila a Metoda. pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, zamestnancov ZŠ aj cirkevného gymnázia a jeho študentov 4. ročníka. V snahe zabezpečiť hladký priebeh testovania sme pre Vás znovu pripravili objednávkový systém na Vami preferovaný čas.

      Objednajte sa TU 

     • Škola od 8.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a rozhodnutia RÚVZ sa v okrese Spišská Nová Ves môžu otvárať školy.

      Od 8. 2. 2021 sa žiaci 1. – 4. ročníka našej ZŠ budú vzdelávať prezenčne. Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Podmienkou nástupu žiaka 1. stupňa do školy je negatívny PCR alebo antigénový test 1 zákonného zástupcu (spoločná domácnosť), resp. 2 zákonných zástupcov (oddelené domácnosti rodičov), ktorý nie je starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy.

       Zákonný zástupca žiaka pri nástupe žiaka do školy preukáže výsledok svojho platného negatívneho testu, resp. prekonanie ochorenia Covid 19 (nie staršieho ako 3 mesiace) prostredníctvom čestného vyhlásenia (príloha 11a), ktoré nájdete na konci oznamu. Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie odovzdá dieťa alebo rodič svojmu triednemu učiteľovi pred vstupom do školy.

      Vyučovanie bude prebiehať v takom režime ako v decembri (4 vyučovacie hodiny).

      ŠKD bude fungovať v režime od 6. 30 – do 16. 30 hod. Skupiny žiakov v ŠKD sa nebudú premiešavať.

      Žiaci, ktorí chodievajú na obedy, budú automaticky nahlásení na stravu. V prípade, že o stravovanie nemáte záujem, je potrebné dieťa odhlásiť zo stravy najneskôr 8. 2. 2021 do 8:00 (t. č. 053 4188835).

      Žiak, ktorý nenastúpi do školy môže byť ospravedlnený zákonným zástupcom najviac 5 dní, následne musí neúčasť žiaka na vyučovaní ospravedlniť lekár žiaka.

      Ak rodičia z vlastného rozhodnutia nepustia dieťa do školy, je potrebné to nahlásiť triednemu učiteľovi. V takomto prípade bude mať žiak dlhodobo ospravedlnenú absenciu, avšak rodič nemá nárok na čerpanie pandemickej OČR. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom edupage.  

       

      Čestné prehlásenie rodiča príloha 11a

      Informácie pre dotknuté osoby príloha 11b 

       

      Riaditeľka školy

       

     • Pozitívna správa - negatívne výsledky

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V sobotu 6. 2. 2021 prebehlo vo vstupných priestoroch  našej ZŠ testovanie  zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ako aj zamestnancov ZŠ a Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka na ochorenie COVID. Máme pre Vás pozitívnu správu, testovanie využilo 120 osôb a všetky výsledky boli negatívne.  Poďakovanie patrí nášmu testovaciemu tímu zloženému aj z radu pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Zvlášť ďakujem zdravotníckemu personálu, našim bývalým žiakom, MUDr. Tomášovi Mitríkovi a MVDr. Andrejovi Mitríkovi za ich ochotnú pomoc a profesionálny prístup pri realizácii testovania. Vážime si aj požehnanie od nášho kaplána Antona a jeho sprevádzanie  počas aktivity. Ďakujem aj Vám, rodičia a zamestnanci, ktorí ste využili túto príležitosť, možnosť  nášho objednávkového systému a prispeli tak k hladkému priebehu testovania. Tu nešlo iba o nás a naše rodiny, ale o Vás a Vaše deti, našu druhú rodinu. Bohu vďaka, zvládli sme to!

      Riaditeľka školy

     • Testovanie 6.2.2021 - objednávkový systém

     • Vážení rodičia, zamestnanci školy!

      V spolupráci s Územným spolkom SČK v SNV sme pre Vás zriadili MOM v ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktoré slúži na pretestovanie žiakov, rodičov, zamestnancov pred nástupom do školy. V sobotu 6. 2. 2021 v čase od 8:30 do 12:00 hod. testujeme zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, zamestnancov ZŠ aj cirkevného gymnázia a jeho študentov 4. ročníka. V snahe zabezpečiť hladký priebeh testovania sme pre Vás pripravili objednávkový systém na Vami preferovaný čas.

      Objednajte sa TU 

       

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • Všetkým deťom ŠKD

      na známosť sa dáva,

      že sa v našej škole chystá

      nevídaná sláva!

      Nech si na tú oslavu,

      krásavci a krásky,

      prichystajú dopredu

      na karneval masky!

       

      Všetkých žiakov ŠKD pozývame, aby sa zapojili do fašiangového karnevalu, ktorý sa tento rok uskutoční online formou. Zašlite fotky svojich vlastnoručne vyrobených alebo nakreslených masiek pani vychovávateľkám. Vaše originálne výtvory zasielajte do piatka budúceho týždňa (12.2.2021).

      Najkrajšie masky budú ocenené!

       

       

    • Ukončenie 1. polroka
     • Ukončenie 1. polroka

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Prvý polrok 2020/2021 ukončujeme u všetkých žiakov k 31.1.2021.

      Výpisy hodnotenia a klasifikácie za I. polrok 2020/2021 budú zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom informačného systému školy - Edupage, a to 29.1.2021.

      V prípade, ak zákonný zástupca požaduje vytlačenie vysvedčenia, je potrebné zaslať žiadosť na sekretariát školy.

      Pochvaly a výchovné opatrenia budú zákonným zástupcom zaslané poštou.

      29.1.2021 - zrealizujeme hodnotiace triednicke hodiny

      II. polrok sa začína 1.2.2021

      Ďakujem všetkým žiakom, rodičom a učiteľom za vzájomnú pomoc a spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní. 

      Riaditeľka školy

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom náš žiak, Andrej Gburík (9.A), získal v kategórii 1B nádherné 1. miesto a postupuje do krajského kola.

      Andrejovi gratulujeme a želáme veľa darov Ducha Svätého  v ďalšom  kole.

    • Môj profil - práce žiakov 4.A
     • Môj profil - práce žiakov 4.A

     • Žiaci IV.A triedy ani počas dištančnej formy vzdelávania nezaháľajú. Pripravili si zaujímavé profily v anglickom jazyku, v ktorých podávajú základné informácie o sebe i svojej rodine. Na základe pekných prác veríme, že už by s anglicky hovoriacim človekom, možno i v anglicky hovoriacej krajine, vedeli podať základné informácie o vlastnej osobnosti, a tak by dokázali nadviazať kontakt s cudzincami.

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.