• Krajské kolo matematickej olympiády
     • Krajské kolo matematickej olympiády

     • Dňa 28.3.2023 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo matematickej olympiády. Zúčastnila sa ho aj naša žiačka Mária Pidíková z 9. ročníka, ktorá v silnej konkurencii získala 1. miesto. Mária môže byť príkladom pre všetkých žiakov, ktorí vďaka svojim talentom, usilovnosti a pokore srdca môžu dosiahnuť výnimočné výsledky a svoje dary takto zveľadiť. Mária, zo srdca Ti tento úspech prajeme, zaslúžiš si ho. Sme na Teba hrdí!

    • Slávik Slovenska 2023 - obvodné kolo
     • Slávik Slovenska 2023 - obvodné kolo

     • 21.4.2023 sa dievčatá Laura Šimonovičová (6.B) a Alžbetka Baranová (7.B) zúčastnili obvodného kola Slávik Slovenska 2023. Laura získala v kategórii II. krásne 2. miesto a Alžbetka v kategórii III. taktiež 2. miesto. Obe dievčatá postupujú na okresné kolo.

      Blahoželáme im, tešíme sa z ich výborných speváckych výkonov a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

    • Krajské kolo dejepisnej olympiády
     • Krajské kolo dejepisnej olympiády

     • Začiatkom apríla si Hugo Jakubov prišiel preveriť svoje vedomosti do Košíc na akademickú pôdu Filozofickej fakulty. V postupovom - krajskom kole dejepisnej olympiády obsadil 10. miesto a bol úspešným riešiteľom. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Vybíjaná - okresné finále
     • Vybíjaná - okresné finále

     • Dňa 18. 4. 2023 sa naše žiačky zúčastnili okresného finále vo vybíjanej žiačok, ktoré sa konalo na ZŠ Nad Medzou. Naše dievčatá statočne bojovali a v silnej konkurencii to stačilo na konečné 5. miesto. Školu reprezentovali: Natália Adamcová, Margaréta Cvengrošová, Juliana Dzurová, Diana Gondová, Miriam Oravcová, Lenka Pavlíková, Simona Pavlíková, Liliana Semanová, Viktória Skasková, Sára Vadelová, Sára Vanacká a  Tereza Zúdorová.

      Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

     •  SWAP - ekologický koncept na výmenu noseného oblečenia

     • V nedeľu 23. apríla sa uskutoní druhý spišskonovoveský SWAP - ekologický koncept na výmenu noseného oblečenia.

       *      Predtrieďte si šatník a prineste so sebou 5 - 10 ks. Pri vstupe ho odovzdáte, zaplatíte vstupné 3€, dostanete 10 žetónov, za ktoré si vyberiete ďalšie kúsky - swapujete.

      *      Swapujte, nekupujte - už 23. 4. 2023 v koncertnej sále Reduty, v čase 12:00-17:00 h.

       O akcii nezabudnite dať vedieť aj svojej rodine a kamarátom.

      Ďakujeme  :)

     • Oznam o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.

      o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom 6.-9. ročníka

      dňa 19. 04. 2023 (streda) 

      riaditeľské voľno 

      z organizačných dôvodov (okresný metodický deň učiteľov).

      Všetci žiaci 6.-9. ročníka sú v tento deň odhlásení zo stravy.

      Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok dňa 20. 04. 2023.

       

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

    • Beseda o prečítaných knihách
     • Beseda o prečítaných knihách

     • Žiaci 6.B a 7.A triedy absolvovali na hodine literatúry v rámci čitateľskej gramotnosti besedu o prečítaných knihách. Žiaci mali možnosť vlastného výberu textu, čo motivuje ich zvedavosť a podporuje k aktívnemu čítaniu a porozumeniu textu. Žiaci si vyberali texty žánrovo pestré a tematicky variabilné tak, aby boli primerané ich veku. Deti si posadali do kruhu a pod dohľadom vyučujúceho začali debatovať o prečítaných knihách. Žiaci mali možnosť pred ostatnými spolužiakmi odprezentovať literárny žáner, ktorý im je blízky. V triede vládla príjemná a uvoľnená atmosféra, počas ktorej si žiaci vymieňali svoje umelecké zážitky, ktoré literatúra má prinášať a vtedy má svoj skutočný zmysel.

    • „Healthy and unhealthy food“ na hodine angličtiny
     • „Healthy and unhealthy food“ na hodine angličtiny

     • Tému „healthy and unhealthy food“ (zdravé a nezdravé jedlo) žiaci 2.B triedy na hodine angličtiny ukončili netradične. Spolu s pani učiteľkou si pripravili pestrú ochutnávku rôznych druhov ovocia a pochutín a zahrali si aktivity súvisiace s jedlom. Žiaci si rozšírili a utvrdili slovnú zásobu, do učenia zapojili všetky zmysly, najmä však chuťové poháriky. Takto si spríjemnili učenie a z hodiny si všetci odniesli veselý a chutný zážitok.

    • Krajské kolo v Gymnastickom štvorboji
     • Krajské kolo v Gymnastickom štvorboji

     • Dňa 5. apríla 2023 si víťazné družstvo našich chlapcov v zložení: B. Ondáš, T. Šuba, S. Vanacký (všetci 3. B), M. Varša (2. A) a L. Goduš (4. A) zmeralo svoje výkony s rovesníkmi na krajských majstrovstvách v Gymnastickom štvorboji v Košiciach. Ich obetavé cvičenie a snaha získať čo najlepšie výsledky im pomohla vybojovať krásne 2. miesto. Tento výsledok okrášlil B. Ondáš svojím 3. miestom v kategórii jednotlivcov. 
      Z úspechu sa všetci veľmi tešíme a chlapcom srdečne blahoželáme! 

     • Geografická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 31. 03. 2023 sa konalo okresné kolo v geografickej olympiáde na ZŠ Lipová v Sp. Novej Vsi. Našu školu reprezentovali títo žiaci v troch kategóriách:

      kategória G:

      Ela Jakubová (V.B)

      Miriam Oravcová (V.B)

      Deborah Jeřábková (V.A)

      kategória F:

      Sára Palkovičová (VII.B)

      Šimon Šabľa (VI.B)

      kategória E:

      Daniela Dzurillová (VIII.A)

      Hugo Jakubov (VIII.B)

      Martin Oravec (IX. ročník)

       

      V silnej konkurencii sa naši žiaci vôbec nestratili, najlepšie sa darilo súrodencom Jakubovým. Ela Jakubová skončila na 6. mieste a Hugo Jakubov obsadil vynikajúce 1. miesto, ktoré mu zabezpečilo postup na krajské kolo. 

      Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

    • Workshop - ŠKD
     • Workshop - ŠKD

     • Dňa 3.4.2023 sa deti z 3. oddelenia ŠKD zúčastnili workshopu pod názvom Oblievačka. Deti si vyskúšali vymodelovať veľkonočné vajíčko, ktoré si potom vymaľovali temperovými farbami. Každý si ho vymaľoval podľa vlastných predstáv. Deťom sa tvorivosť veľmi páčila.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • V mesiaci február bolo ukončené náročné domáce kolo chemickej olympiády, ktoré malo pripraviť žiakov na školské kolo. Úspešnými riešiteľmi školského kola zo dňa 9.2.2023 sa stali žiaci 8.B triedy Hugo JakubovJakub Lučivjanský.

      V okresnom kole v kategórii D, ktoré sa konalo 30.3.2023, našu školu reprezentoval Hugo Jakubov. Musel sa popasovať so vzorcami a rovnicami v teoretickej časti a ukázať svoje zručnosti pri práci v laboratóriu v časti praktickej. Napriek tomu, že medzi súťažiacimi deviatakmi bol jediný ôsmak, stal sa úspešným riešiteľom, za čo sme na neho naozaj hrdí. Získané skúsenosti sa budeme snažiť zúročiť v budúcom školskom roku. Hugo, gratulujeme!

    • Kto viac? - súťaž v ŠKD
     • Kto viac? - súťaž v ŠKD

     • V piatok 31.3.2023 bolo v 3.oddelení ŠKD veselo. Vybrané deti zo všetkých oddelení si prišli vyskúšať svoju šikovnosť v súťaži" Kto viac". Úlohou detí bolo za minútu trafiť čo najviac pinpongových loptičiek do obalu od vajíčok.

      1.miesto získal Dominik Kaľavský z III.A, ktorý trafil 22 loptičiek.

      2.miesto obsadila Alžbetka Humenné z II.A s počtom 19 loptičiek.

      3.miesto obsadila Lucka Živčáková z I.B s počtom 18 loptičiek.

      Výhercom srdečne blahoželáme!

    • Deň vody 2023
     • Deň vody 2023

     • Naša planéta Zem má veľa drobných boliestok i veľkých bolestí. Aby sme o nich čo-to vedeli a dokázali ich aj poliečiť, máme v environmentálnom kalendári našej planéty také dni, ako je 22. marec, ktorý je už tradične venovaný vode. OSN každoročne vyhlasuje novú tému, ktorej je venovaná propagácia tohto významného dňa v danom roku. Témou roku 2023 je „Urýchlená zmena“, ktorá upriamuje pozornosť na vyriešenie krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Kampaň s názvom Be the change, teda Buď zmenou, povzbudzuje ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.
      Naša škola ani tento rok nezaháľala a učitelia si spolu s p. vychovávateľkami pre žiakov pripravili množstvo skvelých aktivít, súťaží či experimentov. Téma vody sa prelínala hodinami počas celého vyučovania. Žiaci pozerali prezentácie o vode, riešili príklady a slovné úlohy o vode, určovali, ktorá voda je pitná, kedy je užitočná a kedy zasa škodlivá. Na viacerých predmetoch riešili pracovné listy, kreslili obrázky a vytvárali krásne plagáty. Čítali náučné texty, lúštili štvorsmerovky, vytvárali umelý kolobeh vody vo vrecku. Aj na hodinách telesnej výchovy sa žiaci zamerali na vodu - cvičili pomocou fliaš. Žiaci ďalej tvorili básne na tému voda a hľadali vodné rekordy Slovenska, ale aj sveta. Vytvorili si akvárium a leporelá o ceste jednej vodnej kvapky.
      V tento deň sme spoločne zažili kopec zábavy a zároveň sme si pripomenuli, že tak, ako ovplyvňuje voda každého z nás, ovplyvňujeme ju aj my - spôsobom nášho života. Počúvajme preto vodu, keď nám hovorí: "Som mocná, som tu od vekov, vo mne si sa zrodil, sprevádzam Ťa celým životom, buď múdry a rešpektuj ma, naše priateľstvo Ti prinesie zdravie a silu!"

    • Slávik Slovenska - školské kolo
     • Slávik Slovenska - školské kolo

     • Dňa 27.3.2023 sa uskutočnilo školské kolo v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2023. Naši slávici obsadili v 2. a 3. kategórii nasledujúce miesta:

      2. kategória (4.-6. ročník):

      1. miesto: Laura Šimonovičová (6.B)

      2.miesto: Slávka Kotradyová (6.B)

      3. miesto Mariola Pacáková (4.A)

       

      3. kategória (7.-9. ročník):

      1. miesto: Alžbeta Baranová (7.B)

      2. miesto: Mária Pidíková (9. ročník)

      3. miesto: Margarétka Cvengrošová (7.A)

      Všetkým slávikom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v obvodnom kole!

    • Návšteva múzea - ŠKD
     • Návšteva múzea - ŠKD

     • Dnes 27. 03. 2023 deti z ŠKD navštívili Múzeum Spiša, kde si pozreli výstavu zvierat. Výstava pod názvom Kamufláž im predstavila rôzne zvieratká rôzneho zafarbenia. Deti si tiež vypočuli pekný výklad o tom, prečo sa zvieratká prispôsobujú farbe prírody, pred kým sa chránia. Na záver dostali úlohu, v ktorej mali podľa zvuku uhádnuť, aké zviera počuli. Deťom sa veľmi dobre darilo a uhádli skoro všetky zvuky zvierat.

    • Gymnastický štvorboj
     • Gymnastický štvorboj

     • Dňa 29. 03. 2023 sa konali okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Našu školu reprezentovali chlapci aj dievčatá. Súťažilo sa v päťčlenných družstvách. Bojovnosť a snaha uspieť priniesla ovocie.

      Družstvo dievčat v zložení: T. Novotná, L. Hudáčeková, K. Šofranková (všetky z 3. B), N. Harenčárová (4. A), S. Pavlíková (4. B) skončilo na krásnom 2. mieste.

      Družstvo chlapcov v zložení: B. Ondáš, S. Vanacký, T. Šuba (všetci z 3. B), M. Varša (2. A) a L. Goduš (4. A) vybojovalo nádherné 1. miesto a tým aj postup do krajského kola.

      Úspešní sme boli aj v kategórii jednotlivcov. Bruno Ondáš s najvyšším počtom bodov obsadil 1. miesto.

       

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a postupujúcim držíme prsty v ďalšom kole!

     • Money Master Challenge kvíz

     • Dňa 15.3.2023 sa žiaci 7.A triedy zúčastnili medzinárodnej súťaže Money Master Challenge kvíz. Súťaž ponúkla VÚB banka zamestnancom pre ich deti, navštevujúce školy na celom Slovensku. Kvíz prebiehal online cez prostredie MS Teams z talianskej pobočky. Naši žiaci úporne bojovali a úspešne prechádzali jednotlivými otázkami. Otázky súviseli s históriou peňažníctva a financií. Išlo o rýchlosť a o čo najviac správnych odpovedí, pretože žiaci odpovedali samostatne. Súboj bol napínavý až do posledných chvíľ, pričom na prvých piatich otázkach naša škola figurovala na prvom mieste. No napokon, napriek úpornému boju, sme neobsadili prvé tri miesta. Nevadí, bola to pre nás krásna skúsenosť a výborný pocit zo súťaže. 

      Mgr.Vratislav Pollák

    • Školský korčuliarsky program
     • Školský korčuliarsky program

     • Žiaci I.B sa v dňoch 20. - 24.5.2023 zúčastnili školského korčuliarskeho programu, prostredníctvom ktorého mali možnosť zažiť radosť z nového pohybu i pocit bezpečia v “nebezpečnom” prostredí. Za celý týždeň, deň po dni, bolo vidieť, aké sú deti húževnaté i šikovné. Na prvom tréningu viacerí používali pomôcky na korčuľovanie, po dvoch-troch tréningoch sa postupne osmeľovali a pomôcku odkladali nabok. Tréningy zvládali výborne. Boli motivovaní pestrými pohybovými aktivitami. Prizerať sa a pomôcť pri obúvaní chodili aj rodičia. Spoločne sme zažili veselý týždeň, v ktorom si prváci vyskúšali kontakt s ľadovou plochou a pobili sa s nástrahami ostrých korčuliarskych nožov.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • ŽIVOT JE DAR

      Každý ľudský život je jedinečný a nesmierne dôležitý...

      25. marec je Sviatok Zvestovania Pána. Zároveň je to aj Deň počatého dieťaťa. Deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Je to tiež medzinárodný deň spomienky na milióny nenarodených detí...

      Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do celoslovenskej kampane a pripravili biele stužky. Takto pripravené stužky rozdávali vo vestibule školy žiakom, zamestnancom, rodičom. Biela stužka sa stala symbolom krehkosti a nevinnosti počatého ľudského života. Zároveň sa stala symbolom rešpektovania práva na život od samotného počatia. Pripnutím bielej stužky na odev sme zviditeľnili neviditeľného človeka a vyjadrili, že prajeme životu od samého počatia až po jeho prirodzenú smrť. Zrealizovali sme krížovú cestu za nenarodené deti. Dali sme tak najavo, že na životoch nenarodených detí nám záleží. Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi pripravili pestré aktivity v triedach.

      Mladšie dievčatá si do školy priniesli svoje bábätká - bábiky - a zahrali sa na malé mamy. Ukázali svoju starostlivosť a šikovnosť, ktorá je potrebná pri opatere malého človiečika. Pripravili pekné poďakovania pre svojich rodičov. Vyjadrili tak veľkú vďačnosť za svoj vlastný život aj životy svojich blízkych. Uvedomili si skutočnú hodnotu ľudského života, jeho krehkosť a zraniteľnosť. Každé dieťa má právo narodiť sa, a preto prajme životu od samotného počatia...

     • Burza kníh

     • Dňa 23. marca 2023 členovia školského parlamentu zorganizovali pre svojich spolužiakov Burzu kníh. Už týždeň vopred mohli žiaci nosiť knihy, s ktorými sa chceli podeliť so svojimi spolužiakmi. Tie sme roztriedili do dvoch kategórií podľa veku a pripravili sme ich na chodbe na druhom a treťom poschodí. Žiaci si počas prestávok z nich mohli vybrať.

      Sme radi, že všetky knihy našli svojho majiteľa a aj takouto aktivitou sme mohli prispieť k podpore čítania našich žiakov. Ďakujeme všetkým tým, ktorí sa postarali o to, aby naše stoly neostali prázdne, našli si čas a zo svojej vlastnej knižnice vytriedili už prečítané a nepotrebné tituly. Tie potešili srdcia nových čitateľov.

    • Návšteva knižnice - ŠKD
     • Návšteva knižnice - ŠKD

     • Mesiac marec je charakteristický tým, že sa vo väčšej miere venujeme knihám. V týchto dňoch deti z ŠKD navštívili mestskú knižnicu. Oboznámili sa s rôznymi knihami, ktoré si môžu nájsť v knižnici, ich označenie, podľa ktorého si žiak môže podľa veku knihu vypožičať. Dozvedeli sa aj to, že Krista Bendová, ktorá je najobľúbenejšia slovenská detská spisovateľka, by oslávila 100 rokov. Oboznámili sa s jej rozprávkami a knihami. Z jednej si prečítali krátku rozprávku. Nakoniec si deti pozreli knihy v detskom oddelení.

     • Duchovná obnova pre rodičov

     • Dňa 28.2.2023 sa konala pôstna duchovná obnova pre rodičov s témou ,,Život viery - život lásky". Naším hosťom bol o. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Počas sv.omše nás povzbudil, aby sme všetko konali s láskou, a tak premieňali náš život na modlitbu. V prednáške vyzdvihol dôležitosť adorácie ako i úctu k svätým, ktorí nám môžu byť veľkou pomocou aj pri výchove detí. 

      Duchovná obnova bola pokračovaním prvej - adventnej, ktorou sme začali cyklus pravidelných obnov pre rodičov. Veríme, že sa nám bude aj naďalej dariť pokračovať v začatej tradícii a že aj v budúcnosti príjmete naše pozvanie k spoločnej modlitbe za vaše (a tak trochu i ,,naše") deti.

     • Pravý elegán

     • V týždni od 13. - 17. februára 2023 školský parlament vyhlásil Týždeň spoločenského oblečenia a pri tej príležitosti mohli žiaci do školy chodiť takto pekne oblečení.  Žiak Jakub Smižanský zo 6.B si dal na tom naozaj záležať, každý deň mu nechýbal oblek s kravatou. Za jeho snahu bol v piatok 3. marca 2023 po skončení rozhlasovej relácie odmenený pani riaditeľkou a čím iným, ako vhodným módnym doplnkom - motýlikom.

     • Triedne schôdzky rodičovského spoločenstva

     • Milí rodičia!

      Pozývame Vás na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa budú konať po jarných prázdninách  vo štvrtok  16. marca 2023 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Koncom novembra sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl, v ktorej mali šancu ukázať svoje kvality, niečo nové sa naučiť a získať titul EXPERT. V rámci SR uspeli dvaja žiaci: Hugo Jakubov (8.B) získal 3 ocenenia - čestný titul TOP EXPERT a diplomy za umiestnenie v 1. štvrtine najúspešnejších, a to v súťažných témach - Od Dunaja k Tatrám a Góly, body, sekundy. Jakub Lučivjanský (8.B) získal diplom za umiestnenie v 1. štvrtine najúspešnejších, a to v téme Do you speak English? Ostatní žiaci boli ocenení účastníckymm diplomom a perom s logom súťaže. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

     • Okresné kolo vo volejbale

     • Dňa 1. 3. 2023 sa konalo okresné kolo vo volejbale žiačok na ZŠ Nejedlého v Spišskej Novej Vsi. Naše dievčatá ukázali bojovného ducha a značnú šikovnosť, čo im vynieslo vynikajúce 2. miesto. Školu reprezentovali tieto žiačky: Ema Repaská, Diana Grečková, Simona Pavlíková, Michaela Gondová, Lenka Pavlíková, Linda Tabaková, Ema Andreánska.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • 6. 3. - 10. 3. 2023

      Všetkým žiakom našej školy prajeme požehnané prežitie jarných prázdnin. Riadne vyučovanie pokračuje dňa 13. marca 2023.

     • Deň otvorených dverí

     • Milí naši priatelia, rodičia, dobrodinci i budúci žiaci,

      prijmite naše pozvanie a príďte navštíviť našu školskú rodinu! Tešíme sa na Vás!