• Recykluj a vyhraj
     • Recykluj a vyhraj

     • „Ten, kto separuje  odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“

       

      Naša škola sa zapojila do súťaže – „Recykluj a vyhraj,“ ktorú organizuje spoločnosť MILK – AGRO spol. s. r. o.

      Zapojili sme sa do troch kategórií:

      1. Úlohou žiakov  je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI.

      2. Úlohou žiakov v ŠKD je urobiť výtvory z výrobkov SABI.

      3. Vymyslieť pieseň (zvuková nahrávka – vybraná trieda).

       

      Viac informácií na stránke: https://www.milkagro.sk/

    • Stolný tenis žiačok ZŠ - okresné kolo
     • Stolný tenis žiačok ZŠ - okresné kolo

     • Dňa 10.10.2019 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali tieto žiačky - Tatiana Tomčíková, Ivica Olexová, Magdaléna Filippová, Karolína Kozáková. Z 13 družstiev obsadili pekné 4. miesto.

      Súťažiacim srdečne blahoželáme!

    • Život delfínov - prednášky
     • Život delfínov - prednášky

     • V mesiaci október sa žiaci štvrtého a piateho oddelenia ŠKD stretnú v priestoroch školskej knižnice na prednáškach, v ktorých sa dozvedia informácie o spôsobe života delfínov. Poukáže sa predovšetkým na ich slobodný život  v moriach. Tento cicavec by sa nemal stať atrakciou, byť v zajatí. Žiaci sa naučia, prečo je potrebné chrániť tieto živé tvory na našej planéte.

     • Plavecká štafeta

     • Plavecká štafeta sa konala 4. októbra 2019 v priestoroch mestskej plavárne v Spišskej Novej Vsi. Cieľom tejto aktivity nebolo podávať najlepšie dosiahnuté časy, ale zapojiť sa do akcie a urobiť niečo pre svoje zdravie. Z našej školy sa zapojili títo žiaci - Samuel Kašuba, Nicolas Jarembák, Bruno Rusnák, Lukáš Mižigár, Armin Schwabik, Šimon Spišský, Peter Mrovčák, Jakub Skybjak, Laura Geletková, Alex Geletko, Marko Matis.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Dňa 27.09.2019 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili okresné majstrovstvá žiakov a žiačokcezpoľnom behu na Košiarnom briežku. Naši chlapci (Michal Grečko, Armin Schwabik, Richard Kellner) skončili na peknom 5. mieste.

      Blahoželáme!

    • Ružencová pobožnosť
     • Ružencová pobožnosť

     • Počas celého mesiaca október Vás srdečne pozývame k účasti na modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa budeme modliť každý pondelok o 7:30 hod. v kaplnke.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V rámci osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra, prebieha v jazykovej učebni v dňoch od 30. septembra do 4. októbra 2019 predaj kníh anglických vydavateľstiev Albion books, Usborne Children´s Books a burza cudzojazyčných kníh. Na hodinách anglického jazyka žiaci spoznávajú európske krajiny, ich jazyky a kultúru. Pokúšajú sa uhádnuť jazyk, ktorým hovoria ľudia na videozáznamoch formou kvízu. Vytvárajú strom s pozdravmi v rôznych jazykoch, diskutujú o potrebe štúdia cudzích jazykov, vyrábajú vlajky a ochutnávajú anglický čaj a pukance.  

    • Anglický klub detí
     • Anglický klub detí

     • Anglický klub detí, je súčasťou školského klubu a koncepčne nadväzuje na konverzáciu v anglickom jazyku v škole. Žiaci počas popoludnia počas relaxačných aktivít, prípravy na vyučovanie, hier, komunikujú výhradne v anglickom jazyku s lektorom, aj navzájom medzi sebou. Cieľom je vzbudiť záujem detí o cudzí jazyk, komunikovať a myslieť v ňom, rozširovať slovnú zásobu a naučiť sa ho používať v bežnom živote.

      Prihlášku do Anglického klubu detí nájdete v sekcii "Dokumenty na stiahnutie."

    • Začíname už dnes
     • Začíname už dnes

     • Milé mamičky,

      srdečne Vás pozývame na cvičenie s FIT loptou, ktoré bude prebiehať každú stredu od 17:00 do 18:00 hod. v telocvični ZŠ. Začíname už dnes. Prineste si so sebou uterák, dobrú náladu a nezabudnite na pitný režim.

    • Oznam
     • Oznam

     • Pre záujemcov o kurz anglického jazyka
      na ZŠ Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

       

      Prihlášky nájdete v riaditeľni, kde je potrebné ich aj odovzdať. registrácia do kurzu je možná aj online na adrese:

      wattsenglish.target-skola.sk


      Zber prihlášok končí v piatok (4.10.2019) doobeda, aby sa výučba mohla nasledujúci týždeň začať.

      Úvodná hodina bude v utorok 8.10.2019 priamo v priestoroch školy, kde bude po celý rok prebiehať. Predbežne je čas lekcií stanovený na utorokštvrtok. Presný čas bude oznámený individuálne každému žiakovi po zozbieraní prihlášok.

       

      Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk.

    • Rodičovský príspevok
     • Rodičovský príspevok

     • Rada rodičov odsúhlasila rodičovský príspevok pre šk. rok 2019/2020 nasledovne:

               17 € - najstaršie dieťa

               7 €    - mladší súrodenec

      Príspevok prosíme uhradiť triednemu učiteľovi do 15.10.2019

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Aj piaty ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku sa niesol znova v duchu hesla - #BeActive, teda „buď aktívny,“ a čoraz viac sa stáva populárny aj na našej škole. Podujatia na podporu aktívneho pohybu by sa mali organizovať v termíne od 23. do 30. septembra. Preto sa v piatok, 27. septembra 2019, stretlo v telocvični našej školy 64 žiakov prvého stupňa, ktorí sa s radosťou pustili do plnenia športových aktivít, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka Drevená.

       

    • Svetový deň mlieka v školách
     • Svetový deň mlieka v školách

     • Aj tento rok si žiaci prvého stupňa pripomenuli, aké je mlieko a mliečne výrobky pre ich organizmus dôležité. Preto si v stredu, 25. septembra 2019,  prostredníctvom nástenky vo vestibule školy a na projektových hodinách prostredníctvom prezentácií a pracovných listov pripomenuli jeho význam. Aké by to bolo, keby to všetko nezapili chutným mliekom a nevyrobili si na hodinách výtvarnej výchovy kravičky, ktorým vďačia za tento chutný a zdravý nápoj.

       

    • Stretnutie Rodičovského spoločenstva
     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Milí rodičia!

      Pozývame Vás na celoškolské stretnutie Rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 09. 2019 - štvrtok o 16:30 hod. v telocvični školy.

      Po ukončení budú prebiehať triedne stretnutia rodičov.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

    • Detstvo bez násilia - Výtvarná súťaž
     • Detstvo bez násilia - Výtvarná súťaž

     • Náš žiak, Peter Mrovčák (8.A), sa zúčastnil regionálnej výtvarnej súťaže pod názvom - Detstvo bez násilia, ktoré organizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. So svojou výtvarnou prácou - Stop násiliu -súťažil v 3. kategórii (základné školy - 5. - 9. ročník). Jeho práca patrila medzi úspešné (z 27 prác sa umiestnila na krásnom 4. mieste), a preto ju môžeme vidieť počas vernisáže v Spišskom osvetovom stredisku.

      Srdečne blahoželáme!

    • V ústrety životu
     • V ústrety životu

     • Srdečne Vás pozývame na spoločný večer s názvom "Kráčajme s modlitbou v ústrety životu", ktorý sa bude konať v piatok 20.09.2019 v školskej kaplnke. Prosiť o ochranu života od počatia budeme pri sv. omši o 19:00 hod., po ktorej bude  následovať krátka adorácia. Tešíme sa na stretnutie s Vami pri Pánovi, ktorý je sám naším Životom!

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

       

      vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce (od 11.9. 2019 až do odvolania) na streche telocvične Hotelovej akadémie Vás žiadam o dodržiavanie zákazu vstupu vozidiel na parkovisko školy.

      Zároveň Vás prosím, aby ste neparkovali v priestore pri spodnej bráne, aby ste neblokovali dodávku surovín pre školskú jedáleň. Za porozumenie a dodržiavanie vopred ďakujem.

       

      Riaditeľka školy

     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že platby za ŠKD ( 9€ / mes.) je nutné uhrádzať bankovým prevodom na účet školy :

       

      IBAN: SK95 0200 0000 0000 2683 9592

      VS: mesiac, za ktorý sa uhrádza

      Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, trieda

     • Oznam ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že činnosť ŠKD pre žiakov 1. stupňa začína 3. 9. 2019. Dieťa bude prijímané do školského klubu na základe vyplnenej prihlášky a čestného vyhlásenia, ktoré nájdete v ľavom menu na stiahnutie. Pri vstupe do ŠKD je potrebné aj uhradiť poplatok 9€ za mesiac september. 

     • Začiatok školského roka

     • Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

      v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom a žiakom,

      že školský rok 2019/2020  sa začína 2. septembra 2019. 

      Zraz žiakov bude o 8:00 pred budovou školy. Školský rok sa začne spoločnou sv. omšou vo farskom kostole o 8:15 hod.

    • Stravovanie od 1. 9. 2019
     • Stravovanie od 1. 9. 2019

     • S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. 

      1. Dotácia na stravu sa poskytuje žiakom základnej školy len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese a odobralo obed.

      2. Dotácia na stravu sa neposkytuje žiakom základnej školy na deň, keď nie sú prítomní na vyučovaní a nebudú odhlásení zo stravy, nakoľko dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si v tomto prípade nemôže uplatniť ani školská jedáleň ! Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa musí zobrať  na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) za   neodhlásenú stravu. 

      Viac informácii nájdete na našej stránke v oznamoch školskej jedálne

     • Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 25. - 26. 6. 2019

      /utorok a streda/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 24. 06. 2019 /pondelok/ do 8:00 hod.

      V dňoch 27. 6. 2019 a 28. 6. 2019 školská jedáleň neposkytuje stravu z prevádzkových dôvodov.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Prednes nemeckej poézie a prózy
     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     • Dňa 14.06.2019 sa uskutočnila krajská súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy.

      V druhej kategórii, próza - haidi Mária Schwabik - 2. miesto.

      V druhej kategórii, poézia - Zuzana Faltinová - 3. miesto.

    • Hľadanie pokladu
     • Hľadanie pokladu

     • V pondelok, 10. júna, sa deti v ŠKD zúčastnili hľadania tajomného pokladu. Vďaka indíciám, ktoré nachádzali a vďaka šikovnosti, ktorú preukázali, našli stratenú pirátsku truhlicu. Jej sladký obsah si ako dobrí spolužiaci a kamaráti rozdelili rovným dielom. 

    • Vypni telku, zapni seba
     • Vypni telku, zapni seba

     • 27. mája sa začal týždeň kampane - Vypni telku, zapni seba, ktorej sa zúčastnili i deti z ŠKD. Na znak toho, že svoj čas budú viac venovať svojim blízkym, ich pomoci a pohybu či hrám, nosili na ruke špeciálny náramok. V školskom klube ich čakali každý deň zaujímavé aktivity, ktorými rozvíjali svoje zručnosti, vzťahy i lásku k Bohu.

    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 05.06.2019 sa uskutočnili okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Naši žiaci sa vo svojich kategóriach umiestnili nasledovne:

      1. miesto - Heidi Mária Schwabik - 2. kat. próza

      1. miesto - Zuzana Faltínová - 2. kat. poézia

      2. miesto - Ema Faltínová - 3. kat. próza

      2. miesto - Ivica Olexová - 3. kat. poézia

       

      Žiaci, ktorí získali 1. miesto, postupujú do regionálneho kola v Kežmarku.