• Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Dňa 22. novembra 2019 sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie žiaci 2.B triedy pod vedením pani učiteľky Lazorovej zahrali na minulosť. V úvode každý žiak odovzdal svoju obľúbenú knihu a peračník ako symbol znárodňovania, zároveň dostal rolovú úlohu, podľa ktorej mal vykonávať, nevykonávať,  isté povolené či zakázané činnosti. Neskôr si v čitateľskej dielni dievčatá čítali o blahoslavenej sestre Zdenke a chlapci o donovi Titusovi Zemanovi. Na základe prečítaného textu vypĺňali úlohy a robili si zápisy, ktoré si v diskusii porovnávali. Na doplnenie informácií si premietli videá s piesňou - Za mrakmi je moje milované slnko a krátkym dokumentom o Titusovi Zemanovi.

       

      V závere sa poďakovali Pánu Bohu, že žijú v slobodnej krajine, kde môžu navštevovať cirkevnú školu, mať priateľov a navštevovať bohoslužby...

       

    • Olympiáda z ANJ - školské kolo
     • Olympiáda z ANJ - školské kolo

     • Dňa 19. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A (5., 6., 7. roč.) a 1B (8., 9. roč.). 

      Umiestnenie (1A kategória):

      1. miesto: Peter Garnek (7. roč.)

      2. miesto: Tobias Grűnärmel (6. roč.)

      3. miesto: Diana Grečková (6. roč.)

       

      Umiestnenie (1B kategória):

      1. miesto: Karolína Kozáková (8.A)

      2. miesto: Ivica Olexová (9. roč.)

      3. mieto: Andrej Gburík (8.A)

       

      Žiaci, ktorí sa v oboch kategóriách umiestnili na prvom mieste, postupujú do okresného kola súťaže.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

       

    • Múzeum Spiša - ŠKD
     • Múzeum Spiša - ŠKD

     • Deti z tretieho oddelenia ŠKD sa v piatok, 22.11.2019, vybrali na návštevu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnili sa interaktívnej prednášky na tému - Po stopách zvierat. Prednáška bola zameraná na priblíženie života živočíchov nášho regiónu, spoznávanie zvierat na základe stôp a zvukov. Deti mali možnosť vidieť, počuť, chytiť, ale aj ovoňať niektoré súčasti zo života zvierat. Prednáška bola spojená s tvorivými dielňami. Každé dieťa mohlo vyrobiť záložku zvieratka do knihy.

      Deti si odniesli veľa zážitkov a nových informácií.

    • MŠO v prehadzovanej
     • MŠO v prehadzovanej

     • Dňa 19.11.2019 sa uskutočnila mestská športová olympiáda žiakov prvého stupňa v prehadzovanej. Naše zmiešané družstvo v zložení: N. Adamcová, L. Pavlíková, N. Andreánska, B. Vanacká, M. Cvengrošová, M. Holečko, M. Furin, T. Majzel, D. Filipp, J. Pidík obsadili pekné piate miesto.

      Blahoželáme!

    • Duchovné sústredenie
     • Duchovné sústredenie

     • V dňoch 15.-16. novembra sa uskutočnila duchovná obnova žiakov 7. ročníka. Pod vedením vdp. Antona Durčáka si žiaci mohli preveriť svoj „duchovný zrak“, zažiť atmosféru modlitby a načerpať milosti do nastávajúcich dní. V sobotu sa žiaci zúčastnili aj sv.omše, ktorej pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka predsedal emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. 

      Chvála Pánovi za tento požehnaný čas!

    • Spajkyho pohár
     • Spajkyho pohár

     • Dňa 22.11.2019 sa v športovej hale v Spišskej Novej Vsi uskutočnila súťaž pod názvom Spajkyho pohár, ktorú vyhlásil Slovenský atletický zväz pre všetky atletické škôlky. Súťaže sa zúčastnilo 18 atletických škôlok Košického kraja. Tak si svoje zručnosti mohli overiť aj členovia nášho atletického klubu, ktorí v zložení: H. Brajerová, M. Gondová, L. Tabáková, Š. Repaský, T. Pacák a D. Filipp obsadili pekné 4. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

     • Oznam

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje rodičom, aby nevchádzali autami do areálu školského dvora a rešpektovali značku ZÁKAZ VJAZDU, pretože tým narušujú zásobovanie školskej jedálne. 

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Oceňovanie žiakov
     • Oceňovanie žiakov

     • Pri príležitosti Dňa študentstva sa dňa 21. 11 2019 uskutočnilo oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl v našom meste. Za našu školu si ocenenie z rúk primátora mesta P. Bečarika prevzal  Tomáš Šimonovič, žiak V. B triedy. Srdečne blahoželáme!

    • Anglické divadelné predstavenie
     • Anglické divadelné predstavenie

     • Dňa 13.11.2019 sme sa zúčastnili anglického divadelného predstavenia. Pre žiakov 4., 5., 6. roč. bola pripravená javisková adaptácia bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, sedliakovi a líške. Pre žiakov 7., 8., a 9. roč. bolo pripravené druhé predstavenie pod názvom Jack a Joe. Predstavenie bolo zamerané na slovné časy a iné gramatické javy, ktoré boli koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka.

      Ďakujeme!

    • Testovanie 5 2019
     • Testovanie 5 2019

     • V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019). Základné informácie k testovaniu T5 2019 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA / Testovanie 5.

    • Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Dňa 11. novembra 2019 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili projektového vyučovania s názvom Včelárstvo. Do našej školy zavítali žiaci Strednej odbornej školy ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi. Pod vedením p.uč., Ing. Adriany Magulákovej, obohatili našim žiakom vedomosti z predmetu biológia. Vysvetlili im spôsob života včiel, ich hierarchické usporiadanie a význam pre prírodu aj človeka. Priniesli so sebou množstvo praktických ukážok. Žiaci mali možnosť ochutnať medík z ich domácej výroby, a taktiež si vyrobiť svoju vlastnú sviečku z včelieho vosku.

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola sa zapojila do projektu -  „Záložka do knihy spája školy,“ s témou „List za listom - baví ma čítať.“ Našou partnerskou školou sa stala Základná škola a Materská škola Emy Destinovej v Českých Budejoviciach. Pri výrobe záložiek sa žiaci nechali inšpirovať literárnymi hrdinami svojich obľúbených kníh. Ich charakterom, predstavami či obrazotvornosťou. Tento medzinárodný projekt nie je len o stretnutí slovenských a českých žiakov pri výrobe záložiek, ale o hľadaní cesty, ako povzniesť knihu tam, kde patrí. Na miesto duchovného vrcholu.

      „Veď kniha je najtichším a najstálejším priateľom. Najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.“ (Eliot) 

    • Bedminton žiačok - okresné kolo
     • Bedminton žiačok - okresné kolo

     • Okresné kolo v bedmintone žiačok sa konalo 13.11.2019 v ZŠ Komenského v Smižanoch. Medzi sebou súťažilo 16 družstiev. Naše žiačky (D. Klingová, S. Spišská, T. Tomčíková) sa umiestnili na peknom 7. mieste.

      Blahoželáme!

    • Bedminton žiakov - okresné kolo
     • Bedminton žiakov - okresné kolo

     • Okresné finále v bedmintone žiakov sa konalo 12.11.2019 v ZŠ Komenského v Smižanoch.Súťažilo spolu 14 družstiev. Naši žiaci (Š. Spišský, P. Matiašovský, S. Kašuba) skončili na peknom 5. mieste.

      Blahoželáme!

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Dňa 12. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do tohto kola súťaže sa zapojilo sedem žiakov v rámci kategórie C. Žiaci deviateho ročníka vypracovali test, napísali úvahu na danú tému a zahrali sa na rečníkov.

      Umiestnenie:

      1. miesto - Dávid Valach

      2. miesto - Tatiana Tomčíková

                        Katarína Pustaiová

      3. miesto - Richard Kellner

      4. miesto - Ema Faltinová

      5. miesto - Ivica Olexová

      6. miesto - Sofia Spišská

       

      Súťažiacim  blahoželáme a Dávidovi Valachovi želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže!

       

    • Výstava - 100 rokov bez Štefánika
     • Výstava - 100 rokov bez Štefánika

     • Dňa 05.11.2019  žiaci deviateho ročníka navštívili Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.  Prostredníctvom výstavy si obohatili obzor svojich vedomostí v predmete dejepis. Výstava bola zameraná na známu osobnosť Československa - Milana Rastislava Štefánika. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o jeho živote, práci a pôsobení. 

    • Exkurzia vo vlastivednom múzeu
     • Exkurzia vo vlastivednom múzeu

     • Žiaci IV.A  triedy sa 29.10.2019 zúčastnili na prehliadke vo VLASTIVEDNOM múzeu v Spišskej Novej Vsi.

      Videli tri zaujímavé výstavy. Prvá výstava s názvom - Od Babičky na boľačky (žiaci si vyskúšali triedenie byliniek). Druhá výstava s názvom - Mláďatá (umožnila žiakom spoznať rôzne druhy zvierat, napríklad: medveďa, rysa, líšku, jeleňa a jeho samicu s mláďaťom ...). Prehliadku ukončili expozíciou o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý bol nápomocný pri vzniku Československej republiky.

      Návštevu odporúčame všetkým, ktorých zaujíma príroda a história.

    • Florbal žiakov - okresné finále
     • Florbal žiakov - okresné finále

     • Dňa 28.10.2019 sa žiaci zúčastnili okresného finále vo florbale žiakov v ZŠ Komenského v Smižanoch. Našu školu reprezentovali: Bruno Rusnák, Michal Lazor, Samuel Kašuba, Patrik Matiašovský, Nicolas Jarembák, Šimon Spišský, Daniel Mazúr, Michal Grečko, Dominik Juhás a Michal Schlosser.  Chlapci sa umiestnili na peknom 4. mieste.

    • Futbalový zápas
     • Futbalový zápas

     • Dňa 24. októbra 2019 sa žiaci, ktorí vzorne reprezentovali školu, vybrali na futbalový zápas do Bratislavy spolu s pánom učiteľom Ondášom a pánom učiteľom Pollákom. Cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo. Na zápase žiaci povzbudzovali zo všetkých síl. Aj keď zápas nedopadol výhrou pre naše družstvo, panovala dobrá nálada.

      Žiaci dokázali, že aj detskí fanúšikovia vedia byť vďačným a povzbudzujúcim publikom.

    • Zapáľ sviečku za všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť ...
     • Zapáľ sviečku za všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť ...

     • Každoročne si v čase sviatku Pamiatky zosnulých, 2. novembra, pripomíname našich blízkych, ktorí nás už opustili. Navštevujeme cintoríny ,myslíme na nich v modlitbách a zapaľujeme sviečky. Svetlo sviece je pre nás symbolom večnosti... Nezabúdajme však aj na nenarodené deti. Na tie nevinné deti,ktoré prišli o najvzácnejší dar – dar života. V deň, keď si budeme spomínať na našich blízkych zosnulých, zapáľme sviečku aj za nich.
      Zapálená sviečka v okne stáva sa symbolom súcitu s tými, ktorínemohli prísť na tento svet. Na deti, ktoré sa nemohli narodiť. Na deti, ktoré s nami boli len chvíľu. Na mamy, ktoré prekonali stratu dieťaťa. Preto zjednoťme sa všetci večer 2. novembra v modlitbe za zomrelé nenarodené deti a spomeňme si na krehkosť ľudského života. Buďme za život a jeho ochranu.

      Deti, ktoré sa nemohli narodiť, žili život v lone matky a na to sa niekedy zabúda...
      My na ne nezabúdame.

    • Korčuliarsky kurz
     • Korčuliarsky kurz

     • Od 21. do 25. októbra 2019 vymenili naši prváci šlabikáre, písanky a ceruzky za korčule. Dostali totiž možnosť popasovať sa nielen s písmenkami, ale aj s prvými krokmi po ľadovej ploche. Stali sa súčasťou korčuliarskeho kurzu, ktorý zastrešuje mesto SNV, STEZ SNV a SZĽH. Hoci ich prvé kroky po ľadovej ploche boli veľmi nesmelé, pod vedením skúsených trénerov to všetko hravo zvládli. 

    • Divadelný klub
     • Divadelný klub

     • Divadelný klub v stredu, 23. októbra 2019, navštívila herečka Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, Mgr. art. Mária Görögová. Najprv sa deťom predstavila, v krátkosti porozprávala o svojom živote a kariére. Neskôr požiadala deti, aby sa predstavili ony. Hlavný dôvod jej návštevy však bol ten, aby sa spolu s deťmi zahrali rôzne hry (na sústredenie, rolové, uvoľňujúce), vďaka ktorým sa môžu stávať skutočnými malými hercami. Deti sa stretnutiu veľmi potešili a budú rady, keď sa Mária Görögová opäť niekedy v našom divadelnom klube ukáže, ako nám to prisľúbila.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • 25. október 2019 sa stal pre našich prvákov výnimočným dňom. V telocvični našej školy sa uskutočnilo podujatie - Pasovanie prvákov. Spoločne zložili „Sľub prváka“ a boli veľkou ceruzou pasovaní za žiakov našej školy. Teraz čaká všetkých prvákov dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa všetky ich túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby okrem vedomostí zažili aj veľa radosti z objavovania nových vecí, ale aj spokojnosti z dobre vykonanej práce.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Milí žiaci, v závere mesiaca október Vás čakajú jesenné prázdniny, ktoré začínajú v stredu 30.10.2019. V škole sa uvidíme v pondelok 4.11.2019.

    • Deň zdravej výživy - Hotelová akadémia
     • Deň zdravej výživy - Hotelová akadémia

     • Dňa 17.10.2019 navštívili niektorí žiaci z 8. a 9. ročníka v doprovode pani riaditeľky a výchovnej poradkyne Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o slovenskej kuchyni a zdravej výžive. Pedagógovia tejto strednej školy počas prezentácie predstavili svojich sponzorov a reštaurácie, do ktorých sa žiaci chodia zaúčať. Po krátkej prednáške mali možnosť ochutnať jedlá, ktoré pripravili žiaci tejto školy a kuchári, s ktorými spolupracujú. Žiaci sa dozvedeli množstvo nových informácií z oblasti gastronómie.

    • Misijný ruženec
     • Misijný ruženec

     • V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzval nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí. Z tohto dôvodu sme sa v našej škole pomodlili misijný ruženec za jednotlivé kontinenty a misionárov na celom svete. Nech Pán aj v nás prebúdza misijného ducha, aby sme o ňom svedčili všade, kam nás denne posiela!

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Október je každoročne mesiacom modlitby sv. ruženca a vzdávaním vďaky za ochranu našej nebeskej Matky, ktorá nám s veľkou láskou pomáha kráčať do neba. Preto sme sa aj v našej škole stretávali každý októbrový pondelok a vyprosovali spoločne požehnanie pre celú školu a naše rodiny. V piatok, 18.10 . 2019, sme s odvahou a radosťou priali výzvu, pripojiť sa k deťom na celom svete a vyprosovať modlitbou ruženca pokoj a mier pre svet. Tí, ktorí sa napriek riaditeľskému voľnu zapojili do akcie, Milión detí sa modlí ruženec, symbolicky prispeli jednou korálkou k vytvoreniu spoločného školského ruženca, ktorý nám bude navždy pripomínať duchovné puto našich modlitieb a lásku Nebeskej Matky.

    • Opálová baňa a Solivar - exkurzia
     • Opálová baňa a Solivar - exkurzia

     • 23. októbra 2019 sa žiaci 8.A triedy a žiaci 9. ročníka zúčastnili poznávacej exkurzie do Slovenskej opálovej bane v obci Červenica na Dubníku a v Solivare v Prešove.V opálových baniach sa pri výklade oboznámili s veľmi ťažkou prácou baníkov. Opály sú na svetových trhoch vysoko cenné pre svoje vlastnosti. V Solivare získali informácie o tom, ako sa ťažila a spracovávala soľ. Táto poznávacia exkurzia obohatila vedomosti žiakov z oblasti biológie a chémie.

    • Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

       

      Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia. 

      V stredu, 23.10.2019, sa žiaci z ŠKD zúčastnili vystúpenia pre seniorov žijúcich v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi. Pripravili si pre nich pekný program, ktorý potešil a zahrial srdce nejedného dôchodcu.

       

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.

      Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli sladkou ochutnávkou jabĺčok a chutným domácich jablkových koláčok, ktoré si pre žiakov, rodičov a učiteľov pripravili pani vychovávateľky.

       

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.