• Báseň pre Františka

     • Znova máme príležitosť na radosť, že zámer a projekt Báseň pre Františka sa zdarne ukončil vydaním knihy a už aj jej odovzdaním Svätému Otcovi počas audiencie pre slovenských pútnikov vo Vatikáne prostredníctvom otca biskupa Jána Kuboša. Spoluautorkami knihy sa stali i naše žiačky zo IV.B triedy:

      ·  Miriam Oravcová

      ·  Ela Jakubová

      ·  Katarína Vitikačová

      Ďakujeme im za spoluprácu. Bez ich spoluúčasti i účasti iných žiakov či učiteľov z cirkevných škôl Slovenska by toto dielo nevzniklo.

      Nech Vás, Miriam, Ela, Katka, Pán požehnáva!

      Bližšie informácie o knihe nájdete tu:

      https://kpkc.sk/kniha-basen-pre-frantiska/

      Kniha je v tvrdej väzbe, vytlačená na kvalitnom matnom papieri, plnofarebná... môže byť veľmi pekným darčekom pre vašich blízkych. Je možné si ju zakúpiť:

      https://kpkc.sk/produkt/basen-pre-frantiska-zbierka-vybranych-literarnych-a-vytvarnych-prac/

     • Projektové vyučovanie - VODA

     • Posledný aprílový týždeň sme sa my, žiaci 7.A a 7.B triedy, pod vedením p. uč. Stankovej, p. uč. Kaľavskej, p. uč. Ondáša a p. uč. Polláka zúčastnili projektového vyučovania na tému VODA. Počas piatich dní sme mali možnosť preskúmať túto vzácnu tekutinu v rámci blokového vyučovania a zistiť o nej veľa nového.

      Pondelok sme sa autobusom doviezli do malej obce Gánovce. Preskúmali sme Geopark, v ktorom bola nájdená lebka pračloveka, vraj to bola žena. Vystúpili sme aj na skalu lásky, ktorá bola tvorená travertínovou kopou. Ďalej sme sa presunuli ku gejzíruPlačúcej skale, kde nás už čakalo aj zážitkové vyučovanie z biológie, chémie a geografie. Na tomto mieste sme odobrali 1.vzorku vody, ktorú sme neskôr podrobili skúmaniu. Na záver sme absolvovali teambuildingové aktivity, pri ktorých sme sa veľmi zabavili.

      Utorok nás kroky zaviedli na Košiarny briežok. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, zvládli sme to s nadhľadom. Pri tejto aktivite sme boli rozdelení do skupín s dôležitým poslaním - pomocou mapy mesta SNV a jeho okolia viesť celú partiu a hlavne nezablúdiť. Počas cesty sme odoberali ďalšie vzorky vody napríklad z Hornádu, hliniska, potôčika, studničky a niekoľkých mlák. Pri každej lokalite sme zapísali GPS súradnice, do listov bádateľa sme opísali okolie miesta odberu, výskyt rastlín, živočíchov, počasie, znečistenie vody a iné. Túra bola náročná, ale s vidinou opekačky nás nohy ťahali do cieľa. Po príchode na Košiarny briežok sme si oddýchli, opiekli špekáčiky a neskôr nasledovali športové hry. Keďže našou ďalšou úlohou bolo vytvoriť herbár, pomaly sme sa začali obzerať po nejakých rastlinkách, ktoré sme určovali pomocou aplikácie PlantNet.

      Stredu sme strávili aktivitami v škole. Po rozdelení do 3 skupín si nás prevzali učitelia a my sme postupne absolvovali 3 vyučovacie bloky. Technicko-výtvarný blok bol zameraný na vytváranie modelov molekúl vody, obličky a funkčného modelu močovej sústavy. Pri biologickom bloku sme sa oboznámili so stavbou močovej sústavy a princípom jej fungovania a zároveň sme pod mikroskopom pozorovali vzorky vody, ktoré sme odoberali cestou na Košiarny briežok. Našli sme v nich jednobunkové organizmy. V chemickom bloku sme degustovali rôzne typy minerálnych vôd a  vzorky z predchádzajúceho dňa sme podrobili filtrácii. Porovnávali sme aj tvrdosť vody.

      Štvrtok bol zameraný na exkurzie. Ako prvú sme navštívili triedičku plastov, kde nás vedúci pracovník firmy Brantner Nova naučil napríklad to ako sa triedi odpad, povedal nám bližšie informácie o skládkach odpadu, ktoré sa nachádzajú na území SNV a potom nás vzal na zberný dvor. Veľmi ochotne odpovedal na všetky naše otázky. Po tejto skúsenosti sme navštívili čističku odpadových vôd, kde nás milá vedúca pracovníčka Podtatranskej vodárenskej spoločnosti previedla celým procesom čistenia vody. Na tejto exkurzii sme sa naučili veľa nového. Myslíme si, že každý žiak siedmeho ročníka si povedal len... „wau“. Celý deň sme si výborne užili. Cestou späť sme si urobili krátku prestávku v parku Madaras, po ktorej nás v náručí prírody čakali vyučovacie bloky z CHE, FYZ, BIO, GEG a MAT. Vypracovali sme pracovné listy, ako inak, k téme „voda“. 😊

      Piatok bol posledný deň projektového vyučovania. Odštartovali sme ho prednáškou zameranou na dialýzu, ktorú pre nás pripravila vrchná sestra dialyzačného oddelenia. Dozvedeli sme sa niečo o tom, ako zdravé stravovanie a dostatočný pitný režim ovplyvňuje naše obličky, ukázala nám ako funguje dialýza a tiež lekárske vybavenie, ktoré sa pri nej využíva.

      Na záver nás čakala posledná, no možno najťažšia úloha, a to odprezentovať plody nášho celotýždňového netradičného štúdia. Našou úlohou bolo postaviť sa pred p. riaditeľku, našich spolužiakov, učiteľov a na chvíľočku sa vžiť do role učiteľa. Opísať vyrábanie modelov, vysvetliť ako funguje močová sústava a oblička a názorne to demonštrovať pomocou funkčného modelu. Vysvetliť princípy filtrácie, popísať živé prvoky, ktoré sme našli vo vzorkách vody z mláky a hliniska. Zahrať sa na bádateľov a vysvetliť odoberanie vzoriek vody a následné skúmanie danej lokality, kde sa vyskytovala. Celý tento týždeň bol pre nás jeden obrovský zážitok. Sme radi, že sme si z neho vzali veľa zážitkov pre život, ktoré sú pre nás veľmi cenné. Ďakujeme Vám p. riaditeľka, že ste nám to umožnili a Vám milí učitelia za všetko, čo ste si pre nás pripravili. Určite na to nikdy nezabudneme.


      siedmaci


      Viac fotografií nájdete v sekcii: Žiaci a rodičia -> Život na škole -> Fotoalbum

     • VYHODNOTENIE ENVIRO stopovačky QR kódov

     • Počas oslavy sviatku našej Zeme sa žiaci okrem veľkého upratovania areálu školy mohli zapojiť aj do súťaže s QR kódmi. Pani hospodárka pod dozorom p. riaditeľky vyžrebovala 14 žiakov, ktorí získali vecné ceny a ďalších 20 žiakov, ktorým bude zmazaná známka podľa vlastného výberu. Do súťaže sa celkovo zapojilo 113 žiakov prvého aj druhého stupňa. A tu sú už spomínaní výhercovia vecných cien:

      1. miesto:  BlueTooth slúchadlá získava Helena Grečková 5.A

      2. miesto: Fitness hodinky získava Michaela Cvengrošová 7.A

      3. miesto: USB kľúč získava Oliver Harenčár 6.A

      4. miesto: ponožky Michal Kočiš 7.B

      5. miesto: termoska Lukáš Šteiner 8.roč

      6. miesto: termoska Nela Šabľová 5.B

      7. miesto: školský eko set Samuel Pacák 6.A

      8. miesto: školský eko set Marko Štiffel 4.B

      9. miesto: školský eko set Dominik Kaľavský 2.A

      10. miesto: zápisník Deborka Jeŕabková 4.A

      11. miesto: zápisník Alex Kažmír 6.B

      12. miesto: látková eko taška Martin Oravec 8.roč

      13. miesto: látková eko taška Filip Novotný 6.B

      14. miesto: látková eko taška Šimon Šuba 3.B

       

      Títo 20ti šťastlivci si budú môcť vybrať 1 známku z ľubovoľného predmetu a tá im bude zmazaná:

      Pavol 1.A, Dobrovská 1.A, Tomasello 1.A, Hančák 2.A, Kotrady 3.A, Justhová 3.B, Janečková 4.A, Zúdor 4.A, Jančovič 4.B, Pavol 5.A, Staroň 5.A, Pidík 6.A, Gyenes 6.A, Baranová 6.B, Dobrovský 6.B, Marcinčin 6.B, Smižanská 7.A, Jakubov 7.B, Pacák 7.B, Michalek 8.roč

       

      Všetkým výhercom blahoželáme!

    • ...a Slovo bolo u Boha - krajské kolo
     • ...a Slovo bolo u Boha - krajské kolo

     • Krajská regionálna súťaž v recitácii kresťanskej poézie a prózy...a Slovo bolo u Boha, ktorá sa konala dňa 30. 4. 2022 v Poprade, priniesla krásne úspechy:

      1. kategória - poézia: 3. miesto - Samuele Tomasello  (1. A)

      1. kategória - próza: 1. miesto - Viktoria Šimco  (1. A)

      2. kategória - poézia: 1. miesto - Michael Kotrady (3. A)

      2. kategória - próza: 3. miesto - Monika Adamcová (4. B)

      3. kategória - poézia: 1. miesto - Slávka Kotradyová (5. B)

      3. kategória - próza: 2. miesto - Natália Adamcová (6. B)

      4. kategória - próza: 3. miesto: Mária Pidíková ( 8. ročník)

      Tešíme sa, že aj takto môžeme chváliť Pána. 

      Výhercom blahoželáme a postupujúcim z 1. miesta držíme palce na celoslovenskom kole v Bratislave.

    • Prírodovedný kvíz
     • Prírodovedný kvíz

     • Pri príležitosti apríla mesiaca lesov sa 27. 4. 2022 v ŠKD uskutočnil prírodovedný kvíz zameraný na ochranu lesov a poznávanie rastlín a živočíchov. Po motivačnom príbehu „Duša stromov“ žiaci hravou formou riešili úlohy podľa zadania. Na záver po krátkom vyhodnotení čakala na žiakov symbolická medaila „Malý ochranár“ a nechýbala ani sladká odmena. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že sa budeme zodpovedne správať pri vychádzkach v lese a nezabudneme na nenahraditeľný význam lesov pre človeka.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 21.apríla 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentoval žiak Timotej Jozef Pacák (7.B) a žiak Hugo Jakubov (7.B). Obaja účastníci statočne zabojovali a popasovali sa s náročnými praktickými aj teoretickými úlohami, a stali sa tak úspešnými riešiteľmi. Obsadili krásne 6. a 7. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • ...a Slovo bolo u Boha...
     • ...a Slovo bolo u Boha...

     • Dňa 26.4.2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v kresťanskej literatúre ...a Slovo bolo u Boha... Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci II. stupňa, ktorí nás potešili svojimi krásnymi prednesmi.

      Výsledky súťaže boli nasledovné:

      Poézia

      3.kategória (žiaci 5. – 6. ročníka):

      1. miesto: Slávka Kotradyová
      2. miesto: Tereza Zúdorová
      3. miesto: Patrícia Rút Lesniaková

      4.kategória (7. – 9. ročník):

            1.  miesto: Jakub Baran

            2.  miesto: Hana Brajerová

            3.  miesto: Veronika Zummerlingová

      Próza

      3.kategória (žiaci 5. – 6. ročníka):          

      1. miesto: Natália Adamcová
      2. miesto: Laura Šimonovičová
      3. miesto Margaréta Cvengrošová

      4.kategória (7. – 9. ročník):    

      1. miesto: Mária Pidíková
      2. miesto: Matúš Oláh
      3. miesto: Katarína Kollárová

      Všetkým srdečne gratulujeme a víťazom držíme palce v krajskom kole súťaže!

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády sa konalo online formou, na ktorom našu školu reprezentoval Timotej Pacák v kategórií E z triedy 7.B. Umiestnil sa na 7. mieste ako úspešný riešiteľ z 21 účastníkov. Toto kolo je konečné, preto nás výsledok veľmi potešil. Poznať podrobné informácie o kultúrnych pamiatkach UNESCO na Slovensku a históriu regiónov nebolo vôbec jednoduché. Srdečne blahoželáme! 

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 12. 4. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády, v ktorom nás úspešne reprezentovali žiaci našej školy:

      Mária Pidíková (8. ročník) – 1. miesto

      Tomáš Janečko (6.A) – 2. miesto

      Daniel Filipp ( 6. A) – 2. miesto

      Martin Kollár (6. A ) – 18. miesto

      Srdečne im gratulujeme.

    • ENVIRO stopovačka - Deň Zeme 2022
     • ENVIRO stopovačka - Deň Zeme 2022

     • Naša Zem má dnes svoj sviatok! Poď ju spolu s nami osláviť!

      Ako na to? Zahraj si ENVIRO stopovačku QR kódov. Jediné čo k tomu potrebuješ je mobilný telefón s nainštalovanou aplikáciou (čítačka QR kódov), pero, tajničku, ktorú nájdeš vo vestibule školy a chuť zabaviť sa.

      Naviac je táto oslava Zeme spojená so súťažou, v ktorej môžeš získať vecné ceny ako napríklad BlueTooth slúchadlá, smarthodiny, usb kľúč a veľa ďalších. A ešte SUPROVEJŠIE je to, že 20 vyžrebovaných žiakov získa bonusovú cenu v podobe jednej vymazanej známky podľa vlastného výberu! 😊 Tak čo, ideš do toho?

      Súťaž trvá od 22.4.2022- 27.4.2022 a bude prebiehať vo vonkajšom areáli školy.

      Prvý QR kód a prázdnu tajničku nájdeš vo vestibule školy, potom stačí ak si ho naskenuješ a získaš nápovedu kde hľadať ďalší QR kód. Zároveň je v každom kóde zašifrovaná úloha, pomocou ktorej získavaš odpovede do tajničky. Vyplnenú tajničku aj s menom a priezviskom potom hoď do pripravenej krabice vo vestibule školy.

      Každý žiak sa môže do losovania zapojiť len RAZ a to so správne vyplnenou tajničkou a kompletnými kontaktnými údajmi. Tešíme sa na tvoju účasť!

    • Bábkové divadlo
     • Bábkové divadlo

     • Dňa 20. apríla 2022 spestrilo deťom chvíle v školskom klube Bábkové divadlo spod Spišského hradu. Tematikou jarných sviatkov sa nieslo aj interaktívne predstavenie O čudnom vajíčku. Zábavné chvíle prežívali deti spoločne s kuriatkom, ktorému sa z vajíčka nechcelo na svet. Bláznivé situácie kuriatka a jeho zážitkov s blízkymi na gazdovskom dvore umocnili herecké výkony pani Liptákovej s nádherne ušitými bábkami. Radostné chvíle prežité počas divadelného predstavenia spojené s ponaučením publikum na konci odmenilo dlhým potleskom.

     • Pytagoriáda

     • Dňa 29. – 30. marca 2022 sa uskutočnilo  online okresné kolo Pytagoriády.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      Kategória P3: Michael  Kotrady – (5. miesto)

                             Anna Justhová – (10. miesto)

                             Lukáš Goduš

                             Alžbeta  Forgáčová

      Kategória P4: Ela Jakubová

                             Miriam Oravcová

                             Barbora Pekárová

      Kategória P7: Michal Štubňa – (4. miesto)

                             Hugo Jakubov – (8. miesto)

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

     • Deň Zeme

     • Milí žiaci!

      22.4.2022 sa už tradične bude konať Deň ZEME. Tento rok sme sa rozhodli zapojiť do výzvy Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s EWOBOXom a Envirózou. Táto výzva má názov „Príroda nie je odpadkový kôš“ a je zameraná na jarné upratovanie nášho okolia. Zapojiť sa môžete ako jednotlivec, rodina alebo dokonca trieda.  Po vyzbieraní a vytriedení odpadu si nezabudnite urobiť seflie, ktoré potom pošlite triednemu učiteľovi. Fotky budeme posielať spoločne za celú školu.

      A čo tým môžete získať? Okrem dobrého pocitu a čistejšej prírody hráte o vecné ceny, ako napríklad knihy, stan alebo spacák. Všetky potrebné informácie nájdete na informačných plagátoch. Tešíme sa na vašu účasť!

    • Galéria
     • Galéria

     • Žiaci 7. a 8. ročníka v rámci hodín výtvarnej výchovy vytvorili obrazovú galériu, ktorou skrášlili priestory chodieb školy.

     • Okresné finále vo florbale

     • Naše žiačky sa 11. 4. 2022 zúčastnili okresného finále vo florbale. V silnej konkurencii nakoniec obsadili 6. miesto. Školu reprezentovali: Polláková, Grečková, Repaská, Novysedláková, Dubjelová, Faltinová, Hamborová, Gondová, Vansačová.

      Dievčatám ďakujeme a blahoželáme.

     • Olympijské hry – Veľká Morava 863.

     • Ďalšou pripravenou aktivitou pri príležitosti 30. výročia našej školy boli Olympijské hry – Veľká Morava 863, ktoré sa uskutočnili 7. apríla 2022.

      Slávnostný otvárací ceremoniál sa konal v telocvični školy, počas ktorého všetci prítomní zaspievali hymnu školy, vztýčili olympijskú vlajku a zapálili olympijský oheň. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky prítomní žiaci zložili sľub športovca. Každú triedu symbolizovala vlastnoručne vyrobená vlajka, ktorú niesli vybraní zástupcovia tried na jednotlivé stanovištia.

      Žiaci 1.-3. ročníka absolvovali športové i vedomostné aktivity v škole. Štvrtáci a piataci sa presunuli na zimný štadión, kde na nich čakali korčuliarske disciplíny.

      Žiaci 6.-9. ročníka si v Mestskej športovej hale zmerali sily vo futbale. Po futbalovom turnaji si vyskúšali svoje zručnosti v bowlingu a v kolkoch. Olympiádu sme uzavreli záverečným ceremoniálom, kde si športovci prebrali medaily z rúk pani riaditeľky. Veríme, že sa tento deň všetkým páčil a už teraz sa tešíme na májovú aktivitu – Spišskú misiu -Výpravu na Kláštorisko v Slovenskom raji.

     • #dobrývkus

     • Milí žiaci, máme pred sebou posledný pôstny týždeň, s ním aj vrcholnú prípravu na Veľkú noc a poslednú pôstnu aktivitu. Veríme, že do tejto sa zapojíte všetci, ktorí už môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia. Neváhajte obliecť svoje srdce podľa "dobrého vkusu" a nechajte, aby ho Pán zaodel milosrdenstvom! Vyprosujeme vám veľa darov Ducha Svätého! 

     • #dobréSlovo

     • Piatou pôstnou aktivitou nás sprevádzalo Božie Slovo. Svoj krásny komiks nám poslala žiačka z 1.A. - Veronika Dobrovská a rovnako sa s nami podelili aj žiaci zo 4.B, 2.A. a 2.B. Posúďte sami, ako sa im to krásne podarilo!  :) .

    • Netradičná krížová cesta
     • Netradičná krížová cesta

     •  Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho jednorodeného Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. (1 Jn 4,10)  

      Dnešná krížová cesta, ktorú sme sa spoločne modlili v telocvični školy bola netradičná. Žiaci z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka nám svojim divadelným stvárnením pripomenuli jej udalosti. Takto sme si mohli viac uvedomiť nekonečnú Božiu lásku k nám.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Vážení rodičia,

      riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v pracovných dňoch od 1. apríla do 5. apríla 2022 v čase od 13:00 do 16:30 hod. v budove školy. Zápis bude prebiehať prezenčnou formou. Účasť dieťaťa je potrebná. K zápisu je potrebné doniesť vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku, rodný list dieťaťa, platný občiansky preukaz zákonného zástupcu a vyplnené písomné vyhlásenie.

      Presný termín zápisu si môžete zarezervovať cez rezervačný systém:

      Piatok 1.4.2022 

      Pondelok 4.4.2022

      Utorok 5.4.2022

       

      Tešíme sa na Vás!

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     • Dňa 30. marca 2022 na našej škole prebiehal čitateľský maratón žiakov I. stupňa. Cieľom podujatia bolo zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Každý žiak si v tento deň priniesol do školy svoju knihu, ktorú počas jednej hodiny čítal. Každá trieda vytvorila plagát, kde zapísali svoje meno a knihu, ktorú počas čitateľského maratónu čítali. Individuálnemu čítaniu predchádzalo  hlasné čítanie vybraných titulov.     

      1. hodina: 1. ročník -  Ako sa stal Gusto pilotom - Lucia Zednikovičová

      2. hodina: 2. ročník - Jašo na jarmoku – Soňa Uriková

      3. hodina: 3. ročník - Svet čaká na deti – Daniel Hevier

      4. hodina: 4. ročník - Podivuhodné putovanie púšťou alebo Tri P - Zuzana Holasová

      Medzi knihami sa objavili tieto tituly: Objím  ma prosím, Moja prvá cesta okolo sveta, Magdalénka a zvieratká v útulku, Ďakujem ti Pane Ježišu, Encyklopédia o zvieratách, Dinosaury, Dobšinského rozprávky, Slávna päťka, Brezinové knihy a množstvo iných titulov.

      Úlohou Čitateľského maratónu bolo podporiť čítanie u detí, ktoré pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby.  Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumenie pojmov. Verím, že povzbudilo deti k pravidelnému čítaniu.

     • Príbehy našej školy

     • Jedným z prvých absolventov našej školy je aj kňaz PaedDr. František Krušinský, STD, ktorý nám zaslal takýto pozdrav.

       

      Prihováram sa vám ako jeden z prvých absolventov ôsmeho ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi a chcel by som poďakovať škole nielen za ten rok, čo som na nej študoval, ale tiež za snahu vychovávať a vzdelávať ďalšie a ďalšie generácie žiakov.

      Spomínam si na učiteľov, vedenie školy a pracovníkov. Vytvorili pre nás nielen miesto na učenie sa, ale aj miesto na formáciu a rast. 

      Som hrdý absolvent tejto školy. 

      Želám škole, jej zamestnancom aj študentom ďalšie úspešné roky na nastúpenej ceste. Som veľmi rád, že sa cirkevná škola stala pred 30. rokmi veľmi dôležitou súčasťou môjho života a životov mnohých iných žiakov. Teším sa z tridsiateho výročia školy a dúfam, že ich bude ešte mnoho. 

      Odniesol som si veľa krásnych spomienok a zážitkov, ktoré by som spisoval veľmi dlho. Škola mi dala nielen veľa vedomostí, spomienok, ale aj nové priateľstvá. Ďakujem. 

      Týmto by som chcel povzbudiť žiakov.

      Čerpajte vedomosti a učte sa múdrosti. S týmto môžete dosiahnuť akýkoľvek cieľ. Vaše dnešné štúdium a formácia je investíciou do vašej budúcnosti. 

      S pozdravom a požehnaním 

      PaedDr. František Krušinský, STD

      Vojenský duchovný

       

    • ...a Slovo bolo u Boha...
     • ...a Slovo bolo u Boha...

     • Dňa 30. marca 2022 sa v školskej knižnici konalo školské kolo súťaže v prednese kresťanskej literatúry ...a Slovo bolo u Boha... Súťaže sa zúčastnilo spolu 26 žiakov 1. - 4. ročníka, ktorí svojimi umeleckými výkonmi potešili nielen svojich spolužiakov, ale aj porotu. Tá mala pri rozhodovaní ťažkú úlohu.

      Výsledky boli nasledovné:

       

            1. kategória – poézia:

      1. miesto: Samuele Tomasello 1. A
      2. miesto: Veronika Mária Dobrovská 1. A
      3. miesto: Zuzana Vikartovská 2. B 

                                           Lucia Hudačeková 2. B

           1. kategória – próza:

                        1. miesto: Viktoria Šimco  1. A

                         2. miesto: František Lazor 1. B

                         3. miesto: Marko Hančák 2. A

       

            2. kategória – poézia:

      1. miesto: Michael Kotrady  3. A
      2. miesto: Anna Justhová 3. B   

                                            Tomáš Mitrík 3. B

                         3. miesto: Miriam Oravcová 4. B

            2. kategória – próza:

      1. miesto: Monika Adamcová 4. B
      2. miesto: Lukáš Goduš 3. A
      3. miesto: Matej Cvengroš 4. B     

                                            Tamara Janečková 4. A

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v krajskom kole.

    • V bábkovom divadle
     • V bábkovom divadle

     • Ako by vyzeralo bábkové divadlo bez bábok?

      Žiaci 5. A triedy mali za úlohu vytvoriť vlastnú papierovú bábkovú postavičku a vdýchnuť jej takýmto spôsobom život. Vyskúšali si náročnú rolu bábkoherca a hádali medzi sebou, z akej rozprávky postavičky pochádzajú.  Tejto úlohy sa zhostili veľmi dobre.

     • #dobréslovo

     • Milí žiaci,

      opäť tu máme stredu a s ňou aj predposlednú pôstnu aktivitu. Keďže sa nám približujú sviatky Veľkej noci, chceme sa viac sústrediť na stretnutie s Ježišom. V tomto týždni ho budeme spoznávať skrze #dobréslovo – Sväté Písmo. Vašou úlohou bude prečítať jeden biblický úryvok a znázorniť ho komiksom. Fotku vašej práce posielajte na známy e-mail: postnaaktivitazsd@gmail.com (môžete priložiť aj fotografiu so svojou Bibliou :)

      Prajeme vám radostné čítanie a stretnutie s Ježišom!

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Znova sa tešíme z úspechov našich žiačok.

      Tentokrát v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii v poézii žiačka Miriam Oravcová získala 2. miesto a kategórii prózy žiačka Monika Adamcová získala 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     •     „ Život je dar.“

      25. marca sme na našej škole oslávili Sviatok Zvestovania Pána. Zároveň sme si pripomenuli aj  Deň počatého dieťaťa. Je to deň oslavy ľudského života, medzinárodný deň spomienky na milióny nenarodených detí....

      Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do celoslovenskej kampane. Starší žiaci pripravili biele stužky pre svojich mladších spolužiakov, aj pre všetkých zamestnancov školy. Počas tohto dňa ich rozdávali v priestoroch školy. Biela stužka sa stala symbolom krehkosti počatého ľudského života. Stala sa symbolom rešpektovania práva na život od samotného počatia. Pripnutím bielej stužky na odev sme aj my vyjadrili, že prajeme životu od samého počatia až po prirodzenú smrť. Dali sme tak najavo, že  na životoch nenarodených detí nám záleží. 

      Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami pripravili pestré aktivity v triedach. Najmenšie žiačky – prváčky  si do školy priniesli svoje bábätká ( bábiky ) a zahrali sa na malé mamy. Ukázali svoju starostlivosť a šikovnosť, ktorá je potrebná pri opatere malého človiečika.  Starší žiaci pripravili pekné poďakovania  pre svojich rodičov. Vyjadrili tak  veľkú vďačnosť za svoj vlastný život, aj za život svojich blízkych... Uvedomili si skutočnú hodnotu ľudského života, jeho krehkosť, zraniteľnosť.

      Tejto téme sa  žiaci venovali aj na hodinách náboženstva. Žiaci šiesteho ročníka spoznávali hodnotu života cez aktivitu Neviditeľný človek, pri ktorej žiaci súťažili v určovaní vývinových zmien u dieťaťa v prenatálnom štádiu, rovnako sa žiaci modlili Krížovú cestu za nenarodené deti. V triede 3.B sme rozprávali o tom, ako nás Boh dokonale stvoril a že už v 11. týždni tehotenstva (čomu zodpovedá model embrya na fotke) sú vyvinuté všetky orgány. Potom sme sa boli pomodliť ruženec so zamysleniami o úcte k životu.

      Život je dar a preto ho majme v úcte.

    • Rozprávkový kráľ
     • Rozprávkový kráľ

     • Piatkové popoludnie 25. 3. 2022 sa deti z ŠKD preniesli do ríše rozprávok. Do prvého oddelenia prišli zástupcovia detí zo všetkých oddelení, aby nám vyrozprávali rôzne známe rozprávky. Spolu súťažilo 12 súťažiacich.

      Víťazmi sú:
      1. miesto Suzanna Samončíková z II. A 
      2. miesto Anna Justhová z III.B
      3. miesto Natália Forgáčová z III. A


      Srdečne blahoželáme.

    • Stavanie LEGA
     • Stavanie LEGA

     • Dňa 23. 3. 2022 sa v ŠKD uskutočnila súťaž Stavanie LEGA. Zúčastnení žiaci predviedli svoje kreatívne zručnosti pri zhotovovaní originálnych výtvorov z lega. Ocenení boli títo žiaci:

      1. miesto: Tomáš Mitrík (III. B)

      2. miesto: Ján Šabľa (III. A)

      3. miesto: Matej Repaský (III. B)

      Víťazi boli odmenení diplomom a symbolickou cenou. Pre každého účastníka bola pripravená sladká odmena. Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme!  

       

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.