• Pozvánka

     • Všetky deti, ktoré čaká v septembri prvé sväté prijímanie povzbudzujeme k účasti.

    • Denný letný tábor - informácie
     • Denný letný tábor - informácie

     •  

      Vážení rodičia, milé deti,

      od pondelka (10. 8. 2020) začíname s denným letným táborom a prinášame Vám zopár dôležitých informácii.

      Prosíme doniesť so sebou:

      rodičom podpísaný informovaný súhlas, ktorý nájdete TU, peračník, vlastnú fľašu na pitný režim, desiatu, rúško, pokrývku hlavy, poplatok 7€. Všetci záujemcovia denného letného tábora sú automaticky nahlásení na obed v školskej jedálni, ktorý uhradí rodič v plnej výške (po skončení Vám bude vystavený šek na úhradu).

       

      Čo sme pre Vás pripravili?

      Pondelok 10. 8. 2020 Deň so skautmi 1€

      8:00 – 8:30 schádzanie detí v triede, poučenie o bezpečnosti, zbieranie informovaných súhlasov

      Hľadanie pokladu, workshopy, skautské hry

       

      Utorok 11. 8. 2020 Potulky mestom 2€

      Tajomné príbehy ukryté v knihách, Ako maliari vidia svet – program v mestskej knižnici

      Výstava Narnia, tvorivé úlohy – návšteva Galérie umelcov Spiša

      Sladké prekvapenie

       

      Streda 12. 8. 2020 Biofarma Odorica 2€

      Prehliadka farmy, zábavný, zároveň náučný výklad o zdravom spôsobe života, jazda na poníkovi, súťaživé hry

       

      Štvrtok 13. 8. 2020 Skautské mestečko 1€

      Svätá omša, deň plný zábavy

       

      Piatok 14. 8. 2020 Veselé všeličo 1€

      Tvarovanie balónov, športové súťaže, spoločenské hry, tvorivé dielne

       

      V prípade zlého počasia, alebo nepredvídateľných okolností si vyhradzujeme právo na zmenu programu.

      V prípade nejasností nás kontaktujte na t.č. 0940 629 072 – riaditeľka školy

       

       

     • Denný letný tábor

     • Vážení rodičia,

      pripravili sme pre Vás a Vaše deti novinku, Denný letný tábor pre žiakov 1. - 6. roč., ktorý Vám ponúkame od 10. do 14. augusta 2020 v čase od 8:00 do 15:00 hod. Prostredníctvom tejto aktivity by sme chceli pomôcť hlavne vám, rodičom, ktorí v tomto týždni pracujete a nemáte ešte zabezpečený program pre svoje deti. Pripravili sme pre nich pútavé aktivity (viď plagát) o ktorých Vás budeme bližšie informovať. Prosíme o vyplnenie našej ankety.  Veríme,  že využijete našu ponuku a zažijeme spolu s Vašimi deťmi zábavné leto plné zážitkov.

      Riaditeľka školy

    • Poďakovanie za školský rok
     • Poďakovanie za školský rok

     • V pondelok 29. 6. sme ukončili ďakovnou svätou omšou šk. rok 2019/2020. Žiaci si prevzali svoje hodnotenia, ocenení boli najúspešnejší z nich. Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy za zodpovedný prístup, pracovitosť, ochotu a obetu počas tohto mimoriadneho školského roka. Poďakovanie patrí aj Vám, milí rodičia, za Vašu trpezlivosť a príkladnú spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní. Bez Vás by sme to nezvládli. 

      Prajem všetkým krásne leto!

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

       

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 29.6.2020.

      Program:

      - 8:00 hod. - odchod zo školy

      - 8:15 hod. - ďakovná sv. omša Te Deum

      9:15 hod. - príhovor riaditeľky školy, vyhodnotenie vychovno-vzdelávacích výslekov za 2. polrok šk. roka 2019/2020 spojené s rozdávaním vysvedčení

      - od 11:00 hod - stravovanie

      - do 12:00 hod - prevádzka ŠKD

       

      V utorok 30.6.2020 udeľuje riaditeľka ZŠ žiakom riaditeľské voľno.

     • Fotenie tried - 23.6.2020

     • Zajtra 23.6.2020 je plánované fotenie tried. Pozývame aj žiakov, ktorí do školy nenastúpili. Ak máte záujem o fotenie, nezabudnite so sebou priniesť Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a rúško.

     • Informácie k otvoreniu všetkých ročníkov od 22.6.2020

     • Na základe usmernení MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy po mimoriadnom prerušení kvôli prevencii nákazy COVID-19 dochádza od 22. 6. 2020 k otvoreniu všetkých ročníkov ZŠ a ŠKD za dodržania potrebných hygienicko-epidemiologických nariadení RÚVZ. Pre žiakov, ktorí nenastúpia na dobrovoľné vyučovanie škola zabezpečí vzdelávanie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe. Čítajte viac tu.

     • OZNÁMENIE

     •  

      Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,

      že z obeda 26.6.2020 - 29.6.2020 /piatok a pondelok/

      je možné sa odhlásiť nanejskôr

      dňa 25.6.2020 /štvrtok/ do 8:00 hod.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ 

    • Sté výročie narodenia Jána Pavla II.
     • Sté výročie narodenia Jána Pavla II.

     • Projektové vyučovanie žiakov II. B triedy

      Ako sme začali?

      V kalendári sa blížil dátum 18. máj 2020. Všetci žiaci II.B i pani učiteľka pochopili, že domáce vzdelávanie nie je jednoduché, nuž si ho chceli spríjemniť. Tento dátum „zablikal“ významným výročím, výročím stého narodenia pápeža Božieho milosrdenstva, Jána Pavla II. Žiaci s radosťou začali čítať najprv texty z knihy Ján Pavol II. alebo ako sa Karolko stal Pápežom od poľskej autorky Joanny Krzyzanekovej. Vzápätí prejavili veľký záujem zakúpiť si knihy a prečítať ich celé. Po nástupe do školy sme si postupne dočítali celú knihu, ktorá pútavou formou opisuje život Karola Wojtylu od detstva až po vyhlásenie za pápeža.

      Postupne každý žiak opísal vlastnými slovami príbeh, ktorý ho najviac zaujal. Žiaci II.B už presne vedia, v čom im je „Karolko“ vzorom, aké vlastnosti by chceli od neho prevziať. Teraz sa na tento úmysel spoločne modlíme. Na výtvarnej výchove sme si jednotlivé príbehy namaľovali, aby sa nám vryli do pamäti i vďaka obrázkom.

      S veľkou radosťou sme prijali zvesť, že žiak Matej Cvengroš nám s pomocou svojich rodičov prinesie ozajstnú relikviu svätca, ktorý nás svojím životom mimoriadne inšpiroval. A tak sme dňa 11. júna 2020, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, mali v kaplnke našej školy svätú omšu a po nej pobožnosť k Jánovi Pavlovi II. Pán kaplán Anton Durčák na kázni krásne premostil tento sviatok s našim svätcom, keď nám pripomenul encykliku Jána Pavla II. ECCLESIA DE EUCHARISTIA - CIRKEV ŽIJE Z EUCHARISTIE a zdôraznil nám prítomnosť Pána Ježiša v eucharistii i potrebu mať Ježiša vo svojich srdciach. V závere svätej omše nás s relikviou požehnal. Po svätej omši sme si spoločne so sestričkou Immaculatou a sestričkou Chiarou uctili relikvie a pomodlili sa litánie k Jánovi Pavlovi II.

      Vďaka Pánu Bohu, vďaka mocnému patrónovi, Jánovi Pavlovi II. za všetky milosti, ktoré sme prostredníctvom týchto aktivít mohli obsiahnuť.

      Vďaka všetkým zúčastneným za podporu, pomoc i radosť pri realizácii nášho projektu.

       

    • Zmeny od pondelka 15.6.2020
     • Zmeny od pondelka 15.6.2020

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Minister školstva vo svojom rozhodnutí zo dňa 9.6.2020 vypúšťa niektoré body, vrátane maximálneho počtu žiakov v jednej skupine a zákazu migrácie žiakov medzi skupinami - platí pre žiakov 1.-5. ročníka.

      Budeme preto radi, ak sa od pondelka (15.6.2020) stretneme v škole vo väčšom počte. Nezabudnite, prosím, že pri prvom nástupe do školy (alebo po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni) je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivo nájdete TU).

      V prípade záujmu o stravovanie v ŠJ od pondelka je nutné náhlasiť sa na stravu najneskôr do piatku 12.6.2020 do 8:00 hod. 

      Tešíme sa na vás :)

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      život v našej škole sa postupne dostáva do normálnych koľají. Keďže sa blíži koniec školského roka a žiaci vyšších ročníkov sa vrátia do svojich tried, ktoré si chceme pred prázdninami upratať, rozhodli sme sa zorganizovať v dňoch 22. - 24. 6. (pondelok - streda) zber papiera. Odvážený a zviazaný papier môžte nosiť do kontajnera za budovou školy ráno pred vyučovaním (7:30 - 8:00), popoludní (13:30 - 16:30). Väčšie množstvo papiera je možné odovzdať priamo v zbernom dvore. Potvrdenie vystavené na školu žiak odovzdá triednemu učiteľovi.

      Najlepší zberači budú ocenení. Najúspešnejšia trieda 1. stupňa vyhráva tortu, pre žiakov 2. stupňa je pripravená pizza párty. 

      Správajme sa ekologicky!

      Ďakujeme

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     •  

      Už zajtra, symbolicky na Deň detí, otvárame bránu  školy pre žiakov 1. - 5. ročníka.

      Chcem Vás ubezpečiť, že naša škola je na znovuotvorenie pripravená (po všetkých stránkach), na našich žiakov sa už veľmi tešíme. Verím, že to spoločne zvládneme a úspešne ukončíme tento “netradičný” školský rok.

      Riaditeľka školy

       

    • Otvorenie školy od 1. 6. 2020
     • Otvorenie školy od 1. 6. 2020

     •  

      Vážení rodičia!

      V súvislosti s rozhodnutím zriaďovateľa po nariadení Úradu VZ SR a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa od 1. júna 2020 otvára škola pre 1. – 5. ročník ZŠ, školské kluby a školská jedáleň.

      Rodič svoje dieťa prihlásil záväzne cez rodičovské konto EduPage.

      Riaditeľka školy vydala pokyn na zabezpečenie dôkladného čistenia a dezinfekcie priestorov.

       

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ od 1. júna tu:

      https://zsmarkusnv.edupage.org/a/dokumenty?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ3JnN1YnBhZ2U9Ng%3D%3D

       

      V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy na telefónnom čísle

      0940 629 072

    • Máj - mesiac Panny Márie
     • Máj - mesiac Panny Márie

     • Milí rodičia, naši vzácni žiaci,

      pozývame Vás k zapojeniu sa do aktivity o Panne Márii, ktorú organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum. Veríme, že Vám aj toto povzbudenie k modlitbe pomôže v rodinách nadobudnúť ešte vrúcnejší vzťah k našej nebeskej Matke.

      Všetky potrebné informácie nájdete TU.

      Požehnané a milostiplné dni mariánskeho mesiaca!

     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Milí rodičia, 

      ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri výbere našej základnej školy.

      Podľa školského zákona sa vyžadujú pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (bez účasti dieťaťa) sa uskutoční v dňoch 5. a 7. mája v budove školy v čase od 9:00 do 11:30 hod.   Prihlásiť sa na konkrétny čas je možné na web stránke školy: pod názvom Zápis dieťaťa – overenie osobných údajov -

      https://renatastiavnicka.reenio.sk/sk/

      Prosím o dodržanie všetkých epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero)

      So sebou je potrebné doniesť:

      rodný list dieťaťa

      preukaz totožnosti zákonného zástupcu

      Ponúkame vám aj servis zošitov a kúpu pracovných zošitov z anglického jazyka, náboženstva, matematiky, hudobnej výchovy. V prípade záujmu si pripravte 37€.

       

    • 2% z daní
     • 2% z daní

     • Aj naďalej v mesiacoch máj a jún máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2019. Chceme Vás preto poprosiť o podporu našej neziskovej organizácie.

      Postup pri darovaní 2% je nasledovný:

      1. Vyplňte tlačivo  Vyhlásenie: 

      https://zsmarkusnv.edupage.org/a/2-z-dani?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxJnN1YnBhZ2U9NA%3D%3D

      2. Spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystavil zamestnávateľ, ho odovzdajte do učtárne zamestnávateľa, alebo na daňový úrad podľa trvalého bydliska zamestnanca, alebo na sekretariáte našej školy, ktorá je otvorená pondelok a stredu od 9:00 do 11:00 hod. 

      Ak si daňové priznanie podávate sami, údaje o prijímateľovi 2% doplňte priamo v tlačive daňového priznania.

      Vopred ďakujeme

    • Medzinárodný deň mlieka - súťaž pre žiakov ZŠ
     • Medzinárodný deň mlieka - súťaž pre žiakov ZŠ

     • Milí žiaci,

      blíži sa Medzinárodný deň mlieka a pani riaditeľka našej školskej jedálne pre Vás pripravila súťaž, v ktorej môžte vyhrať pekné ceny. Bližšie informácie o súťaži nájdete na našej web stránke školy v záložke školská jedáleň.

       

       

    • Prihlášky na stredné školy
     • Prihlášky na stredné školy

     • Vážení rodičia,

       

      keďže sa blíži čas podávania prihlášok na stredné školy a osemročné gymnáziá, chceme Vás požiadať o spoluprácu.

       

      V termínoch 04.05. 2020 v čase od 10:00 do 12:00 a 06.05. 2020 v čase od 9:00 do 11:00 bude možné prísť do školy podpísať prihlášku (zákonný zástupca + žiak). Prosíme o dodržanie všetkých epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Prihlásiť sa na konkrétny čas podpísania prihlášok je možné na web. stránke https://renatastiavnicka.reenio.sk/sk/

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium)  do 28. apríla 2020.

       

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania(talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

       

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

       

      V prípade nejasností kontaktujte nášho výchovného poradcu

      na čísle 0948 447 080

       

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Milí žiaci,

      srdečne Vás pozývame na spoločné slávenie svätej omše, v stredu 22. apríla 2020 o 16:00 hod., prostredníctvom internetového vysielania z Kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave. Celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko. Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Môžete ju sledovať na www.zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/. Pozvite k sledovaniu aj svojich rodičov a súrodencov, aby sme sa spojili v spoločnej modlitbe.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka - aktuálne

     • Milí rodičia budúcich prvákov,

      oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15. - 17. apríla 2020. Bude prebiehať elektronickou formou. Prihláška bude sprístupnená na našej web stránke od 15.4. 2020.

      Ak sa zákonný zástupca nemôže elektronicky prihlásiť, je možné prísť osobne (bez dieťaťa) po telefonickom dohovore na čísle 0940 629 072, alebo 053 4188830.

      Rodičia, ktorých deťom bolo vydané rozhodnutie o odklade PŠD v minulom školskom roku, sú povinní dieťa opätovne zapísať podľa vyššie uvedených pokynov.

      Elektronická prihláška k záspisu tu:  https://zsmarkusnv.edupage.org/register/

      Usmernenia ohľadom zápisu nájdete tu:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/

       

     • Neklasifikovanie predmetov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že 

      riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou zo dňa 20. 4. 2020 v rámci záverečného hodnotenia žiakov rozhodla o neklasifikovaní týchto predmetov:

      Primárne vzdelávanie: hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, katolícke náboženstvo

      Nižšie stredné vzdelávanie: hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, katolícke náboženstvo, občianska náuka.

      Viac informácii o hodnotení nájdete v dokumente: Hodnotenie žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách, ktorý vychádza z usmernenia MŠVVaŠ.

       

     • Veľkonočný pozdrav

     • Požehnanú Veľkú noc plnú radosti a nádeje zo zmŕtvychvstania Pána

      praje Spoločenstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

     • TARGET English

     • Milí žiaci a rodičia,

      oznamujeme Vám, že Target English obnovuje od 6. apríla (pondelka) online kurzy pre žiakov 2. stupňa.

      Kurzy pre žiakov 1. stupňa sú stále pozastavené, keďže metódu Wattsenglish nie je možné plnohodnotne nahradiť online s lektorom. Ako prvú kompenzáciu pre rodičov ponúka jazyková škola bezplatný prístup na online videokurzy Wattsenglish, ktoré priamo nadväzujú na učivo v kurzoch. Je tam však potrebná participácia rodičov (pravidelné púšťanie videí)

       

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.