• Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 19.1. 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnili sa ho títo žiaci:

      • v kategórii 1A: Michal Štubňa (7. A) a Michaela Gondová (7. B),
      • v kategórii 1B: Mária Pidíková (8. roč.) a Ema Repaská (8. roč.).

      Prvé miesto v kategórii 1A obsadil Michal Štubňa (7. A). Postúpil tak do krajského kola, ktoré sa konalo

      16. 2. 2022. V tomto kole sa stal Michal úspešným riešiteľom, k čomu mu srdečne blahoželáme.

     • EXPERT geniality show

     • 30. novembra sa 15 žiakov z  2. stupňa zúčastnilo vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci súťažili online formou buď zo školy alebo z domu kvôli nariadenej karanténe.

      Žiak Hugo Jakubov získal 2 ocenenia - TOP EXPERT, v celkovom poradí sa umiestnil na 122. mieste a v téme Góly, body, sekundy dokonca v prvej štvrtine najúspešnejších.

      Žiačka Slávka Kotradyová získala jedno ocenenie, a to umiestnením sa v prvej štvrtine najúspešnejších v téme Päť jazykov kultúry.

      Okrem novej skúsenosti získali všetci súťažiaci účastnícky diplom a ceruzku Súťažím s talentídou. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti a motivácie sa stále zlepšovať.

    • Zaplavme svet dobrom!
     • Zaplavme svet dobrom!

     • Milí žiaci, rodičia, kolegovia,

      vstupujeme do obdobia pôstu, ktorým sa chceme dobre pripraviť na slávenie najväčších sviatkov – Veľkej noci. Uvedomujeme si, že tohtoročný vstup do pôstneho obdobia je vo svete poznačený veľkou neistotou, zlými správami či nedôverou. Preto vás chceme pozvať k zapojeniu sa do pôstnej aktivity Zaplavme svet dobrom!“ V čom bude spočívať?

      Každý týždeň zverejníme jednu úlohu, ktorú je potrebné splniť a podeliť sa s jej výsledkom. Úlohami nás budú sprevádzať určité „dobrá“. A aká bude výhra? Radosť z dávania, úsmev, prejav lásky... Pôst totiž nie je súťažou medzi spolužiakmi o najlepšie vykonanie dobrých skutkov, pôst je očisťovaním srdca. Čím viac lásky a dobra bude v našich srdciach, tým menej miesta v ňom bude pre zlo a hriech. Dovoľme Ježišovi, aby cez nás konal a zaplavme svet dobrom! Prvá výzva čaká na vás už zajtra ;)

      Rovnako pozývame všetkých žiakov k spoločnej modlitbe krížovej cesty, ktorá bude každý utorok o 7:30 hod. v školskej kaplnke.

     • Solidarita s Ukrajinou

     • Vážení rodičia, milí kolegovia, milí žiaci,

      aj vďaka Vám v našej škole spoločne prejavíme solidaritu s Ukrajinou. 

       

      V spolupráci so Spišskou katolíckou charitou organizujeme v škole v dňoch od 1. marca do 4. marca 2022 zbierku trvanlivých potravín, drogérie a základných životných potrieb. Tie následne budeme distribuovať rodinám, ktoré opustili svoje domovy pre vojenský konflikt.

      ZOZNAM TRVANLIVÝCH POTRAVÍN

      – papierové kuchynské utierky

      – jednorázový riad a príbory

      – odpadkové vrecia (malé aj veľké)

      – konzervy s mäsom, rybami

      – paštéty

      – strukoviny

      – instantné polievky

      – zaváraniny

      – džemy

      – káva

      – čaj

      – cukor, med, soľ

      – cestoviny, omáčky na cestoviny

      POTREBY PRE DETI

      – detské príkrmy – sušené materské mlieko

      – detská výživa

      – krupica, kaše

      HYGIENICKÉ POTREBY

      – toaletný papier

      – dámske hygienické pomôcky (vložy, tampóny)

      – plienky (všetky veľkosti)

      – vlhčené vreckovky

      – jednorazové holiace strojčeky, pena na holenie

      – šampóny a sprchovacie gély

      – pracie prostriedky

      – prostriedky na umývanie riadu

      – dezinfekcia

      INÉ POTREBY

      – teplé deky

      – spacie vaky

      – lekárničky a zdravotnícky materiál

      na potrebu prvej pomoci.

       

      Balíčky môžete nosiť v čase 8:00 – 15:30 hod. na vrátnicu školy.

       

      Ďakujeme za prejav ľudskosti a spolupatričnosti s Ukrajinou.

       

    • Karneval
     • Karneval

     • Fašiangy sú obdobím veselosti, zábavy a  karnevalov. Aj tento rok si pani vychovávateľky zorganizovali pre deti v našom ŠKD „Karneval“ plný zábavy, súťaží, tanca... Deti sa poobliekali do rôznych karnevalových masiek a kostýmov rozprávkových bytostí, príšer, či zvieratiek. Všade sa ozývala hudba a šťastný smiech detí. Popri zábave  a súťažiach si každý pochutnal na domácich fánkach, šiškách, muffinkách a iných dobrotách.  Každá karnevalová maska si odniesla sladkosť a samozrejme pekný zážitok.

    • Návšteva knižnice
     • Návšteva knižnice

     • V piatok 18. februára 2022 sa žiaci 3. B vybrali na návštevu Mestskej knižnice. Chceli sa viac dozvedieť o Osmijankovej literárnej záhrade, ktorú im priblížila pani knihovníčka. Prezradila tiež tajomstvá zatúlanej kapsičky, v ktorej na žiakov čakal príbeh o zatúlanom psíkovi. Povzbudila ich k čítaniu kníh  a k splneniu všetkých pripravených úloh. Žiaci hľadali to, čo majú spoločné a vytvárali spoločný erb. Potom si mohli vybrať knihy na čítanie a tešíme sa, že mnohí z nich sa stali novými členmi tejto knižnice. Okrem  vypožičaných kníh si domov odniesli aj pekné záložky.

     • Nové epidemiologické opatrenia od 28. 2.

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Informujeme Vás o nových opatreniach:

      • Individuálna izolácia:

       Do izolácie ide iba žiak s pozitívnym Ag samotestom, ostatní žiaci ako úzke kontakty, ktorí nemajú výnimku z karantény, do karantény nejdú, pokiaľ nemajú príznaky Covid 19. Títo žiaci majú po dobu 10 dní rúško.

       Izolácia pozitívneho žiaka trvá 5 dní, pokiaľ sa za posledných 24 hodín nevyskytli klinické príznaky. Po izolácii nosí žiak 5 dní rúško.

       Rúška:

       • V triedach sa rúška nenosia
       • Rúška sa nosia v spoločných priestoroch školy (chodby, šatne, jedáleň)
      • Pred nástupom do školy nezabudnite zaslať Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Tešíme sa na Vás!

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 17.2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Naši žiaci sa v silnej konkurencii nestratili, práve naopak obsadili veľmi pekné umiestnenia:

      Kategoria E: Martin Oravec 4.miesto

      Kategória F: Daniela Dzurillová 2.miesto, Hugo Jakubov 4.miesto, Dalibor Faltin 27.miesto.

      Kategória G: Hugo Pacák 8.miesto, Benjamín Pavol 23.miesto, Damián Šimonov 44.miesto.

      Žiačka Daniela Dzurillová si vybojovala postup do krajského kola, kde jej ešte budeme silno držať palce. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 10. februára 2022  sa uskutočnilo online okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C. Našu školu reprezentovala žiačka Sofia Novysedláková (8. ročník) a žiačka Mária Pidíková (8.ročník). Obe účastníčky statočne zabojovali a popasovali sa s náročnými úlohami, a stali sa tak úspešnými riešiteľkami. Mária Pidíková obsadila krásne 6.miesto. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 9.2. sa konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Všetci zapojení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi a v jednotlivých kategóriách sa umiestnili takto:

      • kat. C (9. ročnik) - Petra Nagyová - 10. miesto, Bianka Mária Artimová - 16. miesto 
      • kat.D (8. ročník) - Sofia Novysedláková - 3. miesto, Tobias Grunármel - 4. miesto kat.

      • kat. E (7. ročník) - Timotej Jozef Pacák - 2. miesto (postupuje na kraj), Hugo Jakubov - 3. miesto.

      Tešíme sa, že lásku k histórii premietli do tejto vedomostnej súťaže a blahoželáme!

    • 30. výročie vzniku ZŠ sv. Cyrila a Metoda
     • 30. výročie vzniku ZŠ sv. Cyrila a Metoda

     •      Dňa 14. februára 2022 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme sa rozhodli poďakovať Bohu za dar našej školy.

      Žiaci sa  spolu so svojimi učiteľmi, za účasti pozvaných hostí, zhromaždili  v Kostole  Nanebovzatia Panny Márie. Slávnostnou svätou omšou sme  spoločne  poďakovali Bohu za dar katolíckej školy, ktorú máme v našom meste.

      Túto slávnostnú omšu celebroval Mons. ThDr. ICLic Ján Kuboš, PhD. spišský diecézny administrátor.

      Po jej skončení sa  pozvaní hostia presunuli do priestorov školy. Pani riaditeľka Mgr. Slavomíra Michlíková  srdečne privítala všetkých prítomných.  Žiaci si pre nich pripravili veselý  kultúrny  program. Pozvaní hostia si prezreli priestory  školy a strávili tak príjemné dopoludnie v našej škole.  Boli súčasťou slávnosti a za to sme  veľmi vďační....

           Ďakujeme Pánu Bohu, vyjadrujeme vďačnosť všetkým, čo sa o dobré meno našej školy a jej doterajšie, zdarné pôsobenie pričinili.

      Prosme teda, nech Boh požehnáva, spravuje a udržuje svoje dielo aj naďalej.

       

       A do budúcnosti našej škole  žičíme: Vivat – Crescat – Floreat....!

      Nech žije, nech vzrastá, nech prekvitá...!

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

     • Dňa 3.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády.

      Kola sa zúčastnili 2 žiaci v kategórií-A:

      Dominik Juhás, 9.ročník

      Šimon Krausz, 8.ročník

      Na základe úspechu v okresnom kole, kde sa umiestnili na 1. mieste, postúpili do krajského kola Technickej olympiády. Vo veľmi silnej konkurencii žiaci obsadili pekné 7.miesto.

      Našim úspešným reprezentantom školy blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších kolách postupových súťaží, v škole a aj v osobnom živote.

       

      Mgr. Vratislav Pollák

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Sme radi, že aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sme sa my, žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, mohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku. Začali sme brázdiť kopec v Nálepkove v piatok 28.1. 2022. Po víkendovom oddychu sme v lyžovaní pokračovali v pondelok 31.1. a prekonávali sme kopce aj obavy do štvrtka 3.2.2022. Za našich osobných trénerov sme si zvolili pánov učiteľov Vratislava Polláka a Branislava Ondáša  a pani učiteľky Máriu Drevenú a Slavomíru Jančovičovú. Aj napriek tomu, že sme sa lyžiarskeho výcviku nemohli zúčastniť pobytovou formou, sme vďační, že sme sa aj v týchto nepriaznivých časoch mohli zúčastniť lyžiarskeho výcviku a s Božou pomocou sme výcvik ukončili bez úrazov a s radosťou z lyžovania.

      Katarína Kollárová, VIII.ročník

     • Vynovené priestory školy

     • Fašiangy sú časom radosti a žiaci našej školy ju mohli prežiť ešte intenzívnejšie. Do tried v januári pribudli nové, modernejšie interaktívne tabule, 6 notebookov  a 5 dataprojektorov, aby skvalitnili a zmodernizovali proces vzdelávania. Ploché digitálne tabule s dotykovou obrazovkou s mnohými funkciami ponúkajú žiakom široké možnosti uplatnenia počas vyučovacích hodín. Jednoduché pripojenie k internetu aj učiteľom zjednoduší prácu nielen pri dištančnom a kombinovanom vyučovaní.

      Aby si žiaci mohli počas prestávok oddýchnuť v kruhu svojich priateľov, do tried sme umiestnili pohodlné tulivaky a vytvorili sme nové oddychové zóny.

      Do školského klubu detí sme zakúpili nové autíčka, aby aj čas popoludní sme mohli tráviť aktívne a zábavnejšie.

      Všetky tieto novinky sme mohli zrealizovať vďaka ušetreným financiám. Veríme, že sa nám vydaria aj ďalšie smelé plány, ktoré pre žiakov pripravujeme.

    • Triedenie zápaliek
     • Triedenie zápaliek

     • Štvrtkové popoludnie 3. 2. 2022 v školskom klube bolo plné zápaliek. Rozhoreli sa v srdciach 12. súťažiacich detí, ktoré sa rozhodli zmerať si svoje sily so svojimi kamarátmi. Pani vychovávateľka Daniela Garneková s niekoľkými krabičkami zápaliek hneď upútala pozornosť detí, ktorých zvedavé pohľady skrývali mnoho otázok.

      Slávnostne vyzdobená tabuľa a celkové usporiadanie lavíc čo - to napovedali, no až po úvodných slovách bolo deťom jasné, čo bude nasledovať. Šesť dvojíc rozdelených do dvoch skupín vkladali rukou, ktorá nie je ich dominantnou, zápalky do krabičiek, ktoré mali následne aj zatvoriť. Zvládnuť to jednou rukou, bolo náročné, no nie nemožné.

      Nápomocní súťažiacim boli povzbudivé slová a pokriky ostatných, ktorí pohľadmi pomáhali vkladať  rozsypané zápalky správnym smerom do krabičky. Zatvoriť  jednou rukou krabičku bolo snáď náročnejšie ako samotné vkladanie a neustále menilo poradie súťažiacich. Aj keď diplomy si odniesli  len traja 1. miesto - Nela Geletková, 2. miesto - Tamara Domiková, 3. miesto - Suzanna Samončíková, kopec zábavy a napätia sme zažili všetci.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 27. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci 1. kategórie  (2.- 4. ročník). Súťaž sa konala v školskej knižnici, kde si žiaci okrem prednesu pripomenuli život a dielo veľkého básnika Pavla Országha Hviezdoslava.

      Keďže výkony žiakov boli veľmi dobré, porota v zložení pani učiteliek Lazorovej, Drevenej a Dobrovskej mala veľmi ťažkú úlohu. Poradie víťazov bolo nasledovné:

      Poézia    1. miesto - Miriam Oravcová (4. B)

                      2. miesto – Michael Kotrady (3. A), Veronika Kavuličová (3. A)

                      3. miesto – Tomáš Mitrík (3. B), Tamara Janečková (4. A)

       

      Próza      1. miesto  - Monika Adamcová (4. B)

                      2. miesto – Filip Szentkereszty (4. B)

                      3. miesto – Lukáš Goduš (3. A), Marko Hančák (2. A)

      Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole.

    • Netradičné fašiangové dopoludnie
     • Netradičné fašiangové dopoludnie

     • Fašiangové obdobie je veľmi krásne. Plné zábavy, hudby, tanca, masiek. Dobrým zvykom bolo túto zábavu vo forme karnevalu spojiť s rozdávaním vysvedčení. No ani tento školský rok nám to pandemická  situácia nedovolila. Aj keď trieda nebola plná karnevalových masiek, predsa sa len princezné a princovia v 3. A triede, postarali o tvorivú náladu a zábavu. Zhotovili si totiž krásne rozprávkové hrady, na ktoré použili odpadový materiál. Aspoň takto si pripomenuli fašiangové tradície.

    • Korčuliarsky kurz
     • Korčuliarsky kurz

     • V zdravom tele, zdravý duch. Pod týmto sloganom sa 24.1.2022 začal a 28.1.2022 skončil korčuliarsky kurz pre žiakov 1.B triedy.

      Na zimnom štadióne sa všetci zhostili svojej pohybovej aktivity statočne a bojovali s tvrdým ľadom ako sa patrí. Niektorí z prváčikov sa postavili na korčule prvýkrát a do konca kurzu sa naučili krásne korčuľovať. Tí skúsenejší, ktorí korčuľovať už vedeli, vďaka trénerom výborne zdokonalili svoje zručnosti, rozvinuli si koordinačné schopnosti, pohotovosť a obratnosť na ľade. Precvičili základné rovnovážne cvičenia a hry na ľade – kĺzanie, padanie, vstávanie, brzdenie, obraty, otočky, základy techniky  korčuľovania vpred, vzad, prekladanie – ukázali svojím spolužiakom, že aj toto sa dá zvládnuť.

      V posledný deň korčuliari ukázali svoje zručnosti v záverečných súťažiach: slalom pomedzi kužele, prenesenie lopty, zbieranie a prenášanie pukov.

      Slávnostným udeľovaním korčuliarskych diplomov bol kurz korčuľovania ukončený, žiaci sa poďakovali trénerom ďakovným listom so spoločnou fotkou z 1. dňa na ľadovej ploche.

      Verím, že radosť z korčuľovania v detských očiach bola veľkým zadosťučinením, tak pre trénerov ako aj pre pani učiteľky a hlavne rodičov. Poďakovanie patrí milým trénerom, ktorí našich korčuliarov počas celého týždňa povzbudzovali a pomáhali prekonávať prvé prekážky na ľade. Taktiež aj rodičom, ktorí si našli čas a prišli pomôcť s viazaním korčúľ.

      Všetci si okrem nových zručností a skúseností odnášajú aj pekné zážitky na krásne chvíle strávené so svojimi spolužiakmi na ľade.

    • Matematická olympiáda – okresné kolo
     • Matematická olympiáda – okresné kolo

     • V okresnom kole matematickej olympiády  sme mali aj tento rok zastúpenie. Naši žiaci boli úspešní v kategórii Z5:  Alexander Domik (4. miesto), Adam Stanko (5. miesto) a v kategórii Z9: Ráchel Kovalčíková (10. miesto), Peter Garnek, Dominik Juhás, Zuzana Faltinová (11. – 13. miesto)

      Ďakujeme všetkým, že aj v týchto náročných podmienkach zvládli nielen účasť v súťaži, ale aj dosiahli výborne výsledky.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 26. 11. 2021 sa 12 žiakov zo 7. a 8. ročníka zúčastnilo na olympiáde z nemeckého jazyka (školské kolo).

      Do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 1. 2022 z nich postúpili štyria žiaci:

      7. A  - Michal Štubňa

      7. B – Michaela Gondová

      8. ročník – Mária Pidíková a Ema Repaská

      Ďakujeme za účasť a srdečne blahoželáme všetkým súťažiacim. 

      Veľa úspechov prajeme Michalovi Štubňovi zo 7. A, ktorý bude našu školu reprezentovať na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka.

       

    • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
     • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

     • Trieda IV. B sa zapojila do modlitieb a aktivít pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa konal od 18. do 25. januára 2022. Každý deň si žiaci prečítali výzvu z časopisu Rebrík, ktorá súvisela s témou. Následne sa každé ráno pomodlili za jednotu kresťanov a počas dňa sa snažili výzvu vyplniť (čítanie sv. písma, hľadanie dobrých vlastností na iných, objatie blízkeho človeka...) Za každý malý dobrý skutok alebo modlitbu si vlepili sviecu do obrázka, ktorý znázorňuje jednotu.

      Témou tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bol verš:

      VIDELI SME NA VÝCHODE JEHO HVIEZDU A PRIŠLI SME SA MU POKLONIŤ.

     • 2% z daní

     • Vážení rodičia a priaznivci

      základnej školy sv. Cyrila a Metoda, 

      chceme sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru v školskom roku 2020/2021.

      Vďaka Vašej podpore sme: 

      - zmodernizovali školskú šatňu (rekonštrukcia podlahy, maľovanie stien, zakúpenie skriniek, vytvorenie relaxačného kútika pre žiakov)

      Ď A K U J E M E

      Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste aj tento školský rok 2021/2022 poukázali 2% z Vašich daní neziskovej organizácii uvedenej vo vyhlásení.

       

      Vyhlásenie za rok 2021

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • vytvorenie modernej učebne prírodovedných predmetov
      • vytvorenie oddychových zón pre žiakov na chodbách a v jednotlivých triedach
      • aktivity pre spoločenstvo žiakov a rodičov

       

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Vyhlásenie za rok 2021

     • Oznámenie o prerušení prezenčnej formy vzdelávania

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

      prerušuje

      prezenčnú formu vzdelávania

      z prevádzkových dôvodov (odstávka pitnej vody)

       

      dňa 31. januára 2022 (pondelok)

      Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou. 

      V prezenčnom vyučovaní sa bude pokračovať 01.02.2021 (utorok).

                     

                                                                                                                                   

            Mgr. Slavomíra Michlíková

      riaditeľka školy 

     • Informácie k ukončeniu I. polroka

     •  Vážení rodičia,

      v súvislosti s ukončením I. polroka 2021/2022 Vás informujeme.

      Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.Tento výpis nie je verejnou listinou. 

      Vysvedčenie sa vydáva na konci 2. polroka.  Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Pokiaľ na to rodič, nemá vážny dôvod, nie je potrebné zo strany rodičov žiadať o vydanie vysvedčenia, žiaci dostávajú triednym učiteľom podpísané výpisy. 

      Polročné prázdniny sú 4.2.2022 (piatok). Nástup na vyučovanie po polročných prázdninách je 7.2.2022.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,  

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

      z prevádzkových dôvodov (odstávka pitnej vody)

       

      dňa 20.  a  21. januára 2022 (štvrtok, piatok)

       

      V prezenčnom vyučovaní sa bude pokračovať 24.01.2021 (pondelok).

                     

                                                                                                                                   

            Mgr. Slavomíra Michlíková

      riaditeľka školy     

       

    • Logo školy
     • Logo školy

     •      Pri príležitosti 30. výročia našej školy Žiacka školská rada vyhlásila výtvarnú súťaž s názvom LOGO ŠKOLY. Žiaci mohli pomocou  rôznych výtvarných techník vytvoriť  špeciálne logo na túto príležitosť. Porota mala ťažkú úlohu, pretože prác bolo neúrekom a spracovanie témy zaujímavé.

          Medzi najkrajšie patrili logá týchto žiakov:

      Marka Štiffela (4.B), Miriam Oravcovej (4.B), Daniely Lukáčovej (2.A), Hanny Brajerovej (7.B), Tadeáša  Gyenesa  (6.A).

      Víťazným sa stalo logo Miroslavy Pollákovej (8.roč) a  práve ono bude zdobiť  našu stránku školy.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

    • Môj mobil, moje wifi
     • Môj mobil, moje wifi

     •        V mesiacoch november a december sa mohli naši žiaci zapojiť do súťaže Môj mobil, moje wifi, ktorú pre nich pripravila firma SMARTSHOP. Úlohou žiakov bolo využiť svoje nadanie a akoukoľvek formou mohli spracovať túto tému. 

           Žiaci vytvárali básne, výtvarné práce pomocou rôznych techník, ale aj prezentácie v počítači. Na tých najšikovnejších čakala odmena v podobe Samsung  fitness  náramka.

      Víťazi sú:  1. Ela Jakubova  (4.B)             1. Daniel Fillip (6.A)

                        2. Michael Artim  (3.A)            2. Juliana Dzurová (5.B)

                        3. Jakub Holečko  (3.B)

                        3. Šimon Maďar  (1.A)

      Srdečne blahoželáme!

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     •       Ochrana našej Zeme a jej zachovanie aj pre ďalšie generácie je úlohou každého z nás. Jednou z aktivít v našej škole, ktoré k tomu prispievajú je aj ZBER PAPIERA. Zapojili sa do neho všetky triedy a tak sme spoločne nazbierali 4 852 kg.

           Medzi najusilovnejšie kolektívy patrili triedy 1. A a 6. A. Za odmenu im pani riaditeľka odovzdala tulivaky, na ktorých si môžu v triede oddýchnuť a spríjemniť spoločný čas cez prestávky. 

      Ocenení boli aj najlepší jednotlivci.

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 13. januára 2022 sa konalo online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. V kategórii 1A (4.-7.roč.) získal Benjamín Marcinčin (6.B) krásne 4. miesto s rozdielom iba dvoch bodov v porovnaní s víťazom. V kategórii 1B (8.-9.roč.) sa Rudolf Augustín (9.roč.) umiestnil na 11. mieste.

      Obom súťažiacim srdečne blahoželáme!

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.