• Oslava 30.výročia školy

     • Máme veľkú radosť, že sme mohli v dnešný deň odštartovať prípravu na oslavy 30.výročia našej školy. Chceme ďakovať Pánovi za tieto roky, a preto spoločne so žiakmi (a pre žiakov) pripravujeme niekoľko dní osláv.  Formy budú rôzne ↓  Pridajte sa k nám! ;) #30rokov #schoolbirthdayparty

     • Informácie k nástupu žiakov od 10. 1. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že od 10.1.2022 začína prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa. Výchovno - vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu hodín. Žiaci nosia rúška a prezúvajú sa (nezabudnúť doniesť prezúvky).

      Škola postupuje podľa Školského semaforu.

      Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste triednym učiteľom nahlasovali pozitivitu dieťaťa, resp. karanténu dieťaťa. Je dôležité, aby triedny učiteľ mal informácie o výnimke z karantény, ktorá sa týka dieťaťa (zaočkovanie, prekonanie ochorenia, uplynutie lehoty do 180 dní).

      Do nariadenej karantény idú žiaci, ktorí boli v kontakte s pozitívnym v priebehu dvoch dní a nespĺňajú kritérium výnimky z karantény - neočkovaní, neprekonaní.

      Zákonný zástupca naďalej vypĺňa tlačivo bezpríznakovosť prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom tlačiva, ktoré doručuje triednemu učiteľovi.

      Informácie ohľadom realizácie krúžkovej činnosti Vám oznámime neskôr. 

    • Vianočné pohľadnice
     • Vianočné pohľadnice

     • Na hodinách informatiky žiaci 7. a 8. ročníka vytvátrali Vianočné pohľadnice. Aj touto formou chcú všetkým popriať milostiplné vianočné sviatky a všetko dobré v Novom roku.

    • Sv. Ambróz
     • Sv. Ambróz

     • Projekt č.2 - december

      Tento svätec sa stal témou druhého projektu žiakov II.B v rámci celoročnej témy “Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme“.

      A prečo práve on? Odpoveď je jednoduchá, pre jeho súdržnosť so spoločenstvom, ktoré spravoval a preto, že dôkladne pripravoval ľudí na život v kresťanskom živote, v kresťanskom spoločenstve. Je patrónom včelárov a študentov.

      Žiaci si prečítali legendu, keď na malého Ambróza ležiaceho v kolíske priletel roj včiel. Niekoľko včiel mu vložilo do úst kvapky medu a po krátkej chvíľke celý roj uletel bez toho, aby ho uštipla len jedna včielka. Práca včiel sa stala jeho celoživotným krédom: svedomitosť, pracovitosť a v neposlednom rade súdržnosť s pospolitým ľudom. V knihe Kresťanské nebo si žiaci prečítali životopis tohto svätca. O jeho štúdiách, ako sa nechcel stať biskupom,  o vysviacke, neohrozenom boji proti bludárom a svetským útokom. Vyslovil veľa myšlienok, no deti si vybrali túto:

      „Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji.“

       

      Svätý Ambróz sa stal patrónom triedy.

       

       

    • “ Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme“.
     • “ Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme“.

     • Žiaci II.B si na tento školský rok 2021/2022  zvolili celoročnú tému

      “ Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme“.

      Inšpirovali sa námetom z ERKA. Darovať znamená niekedy pre človeka viac, ako dostávať. Ale i tomu je potrebné učiť sa a je to spojené s odriekaním, ústupkami a niekedy nie ľahkou cestou na dosiahnutie cieľa. Deti žijú v spoločenstve, ktoré je tvorené slovkom MY, za ktorým sa skrýva JATY.  Za príklad spoločenstva si vybrali včely.

      Celú tému rozdelili na niekoľko projektov, ktoré Vám postupne predstavíme.

       

      Včela medonosná 

      Projekt č.1 - október

      Žiaci sa prostredníctvom prezentácie oboznamovali so hmyzom rozmerovom veľmi malým, ale spoločenstvom  veľkým. Informácie doplnili poznatkami z encyklopédii. Všetky zaujímavé informácie spísali na plasty. Ohúrilo ich množstvo včiel žijúcich v jednom spoločenstve  20 až 80 tisíc. Spoznali plast, ktorý sa skladá zo stoviek šesťhranný voskovitých buniek. Zaujalo ich zloženie spoločenstva včiel –kráľovná –matka, robotnice, trudy a ich postavenie a úloha v úli. Zaskočilo ich, koľko úloh plní robotnica: krmička, čistička, staviteľka, strážkyňa, kontrolórka, lietavka a žije len pár týždňov, kým kráľovná žije 4 až 5 rokov. Dozvedeli sa včela pochádza z Afriky, jej mozog tvorí 1 000 000 buniek, má pamäť ako slon, dorozumieva sa tancom, rýchlosť letu je 60 km za hodinu, na 1kg medu navštívi včela 2 500 00 kvetov a nalieta 160 000km.

      Na záver sa vzájomne informovali o získaných poznatkoch. Nasledovala kreatívna časť, kedy si vyrábali včielky z papiera a nimi ozdobili triedu.

    • Sviatok sv. Mikuláša
     • Sviatok sv. Mikuláša

     • 6. decembra sme si pripomenuli veľkého svätca sv. Mikuláša, patróna detí, námorníkov i cestovateľov. V symbolike staršieho bradatého muža, ako sa najčastejšie zobrazuje, čítame o jeho múdrosti. O nej rozprávajú mnohé legendy, ktorých spoločným znakom je pomoc, súcit a štedrosť. Bol biskupom v prvej polovici 4. storočia a podľa jeho vzoru sa dnes zachovala tradícia obdarovávať sa v tento deň.

      Byť štedrým a mať otvorené oči a srdce sa vypláca. Odmenou za to je svätosť.

      Sv. Mikuláš, pomáhaj nám na našej ceste k svätosti!

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 26.11. 2021 sa uskutočnilo onlineškolské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorej sa zúčastnili 12 žiaci.

      V kategórii 1A do okresného kolu postúpili Martin Štubňa (7.A.)  a Michaela Gondová (7.B.).

      V kategórii 1B postúpili žiačky 8.ročníka – Ema RepaskáMária Pidíková.

      Všetkým postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 24.11. sa konalo online školské kolo v geografickej olympiáde.Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov, všetci zúčastnení boli úspešní, no postup do okresného kolá si vybojovali len títo žiaci:

      Kategória G

      1. Hugo Pacák (V.A)

      2. Benjamín Pavol (V.A)

      3. Damián Šimonov (V.B)

      Kategória F

      1. Daniela Dzurillová (VII.A)

      2. Hugo Jakubov (VII.B)

      3. Dalibor Faltin (VII.A)

      Kategória E

      1. Martin Oravec (VIII.)

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v okresom kole!

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 25. novembra sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa formou online testu, kde žiaci ukázali svoje zručnosti v čítaní a posluchu s porozumením, znalosti slovnej zásoby a gramatiky. Ústna časť spočívala v zaslaní nahrávky – úlohou bolo vymyslieť príbeh na základe jedného obrázku.  Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A (4.-7. roč.):

      1. miesto -  B. Marcinčin (6.B)

      2. miesto – T. Gyenes (6.A)

      3. miesto – H. Jakubov (7.B)

      Kategória 1B (8.-9.roč.):

      1. miesto – R. Augustín (9.roč.)

      2. miesto – Z. Faltinová (9. roč.)

      3. miesto – R. Kovalčíková (9. roč.)

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechu v reprezentácii našej školy v okresnom kole súťaže.

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

     • Dňa 8.10.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo spolu 12 žiakov v dvoch kategóriách - A, B:

       

      Kategória A

      Šimon Krausz      VIII. úspešný

      Dominik Juhás     IX. úspešný

      Jakub Baran        VIII. úspešný

      Sebastián Šefčík IX.

       

      Kategória B

      Hugo Jakubov          VII.B úspešný

      Timotej Jozef Pacák VII.B úspešný

      Dalibor Faltin            VII.A úspešný

      Jakub Dobrovský      VI.B úspešný

      Adam Štofko             VI.B úspešný

      Matúš Oláh               VII.A

      Samuel Pacák           VI.A

      Miroslav Bigoš          VI.A

       

      Na základe dosiahnutých výsledkov školského kola, postúpili do okresného kola Technickej olympiády traja žiaci: z 1. miesta Šimon Krausz, z 2.miesta Dominik Juhás v kat. A,  ako aj Hugo Jakubov z 1.miesta  v kat. B. V školskom kole bolo celkove úspešných až 8 riešiteľov, avšak pre nedostatočný počet bodov do okresného kola nepostúpili.

      Našim úspešným dňom bol  25.11.2021, kedy sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády, kde žiaci Šimon Krausz a Dominik Juhás dosiahli najvyšší počet bodov. V súťaži im okrem individuálne dosiahnutého počtu bodov pripočítali aj body za umiestnenie za školu, čím ako družstvo obsadili vynikajúce 1. miesto a obaja postupujú na krajské koloTechnickej olympiády v kategórii A.

      Hugo Jakubov obsadil v okresnom kole Technickej olympiádyvo svojej kategórií B výborné 3.miesto, čo však žiaľ na postup na krajské kolo tentoraz nestačilo. Za dosiahnutý úspech blahoželáme.

      Všetkým úspešným reprezentantom našej školy blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších kolách postupových súťaží, v škole a aj v osobnom živote.

       

      Mgr. Vratislav Pollák

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Na začiatku Adventu  sa  naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

      Žiaci všetkých tried neváhali  vyzdobiť krabice. Naplnili ich rôznymi maličkosťami. Zabalili niečo sladké, mäkké, teplé, voňavé... Nezabudli pribaliť aj niečo zo srdca... hrejivé slová a úprimné priania k blížiacim sa Vianociam. So svojimi triednymi učiteľmi pripravili  darčeky pre našich seniorov z Domova dôchodcov. Tí majú častokrát menej ako my a zvlášť v dnešnej covidovej dobe, kedy  oveľa viac trpia samotou a opustenosťou.

      Žiaci otvorili svoje srdcia a s láskou nachystali krásne krabičky plné darov z lásky k druhým. Teraz sú  darčeky v karanténe, ale na Vianoce potešia našich starkých...

      Sú to darčeky, ktoré zahrejú pri srdci starkých, ale aj nás...

    • Posviacka adventných vencov
     • Posviacka adventných vencov

     • Príde Pán, cestu mu pripravme...

      Vstúpili sme do adventného obdobia, ktorého symbolom je adventný veniec. Práve ten si  priniesli dnes zástupcovia jednotlivých tried do kaplnky školy, aby ich pán kaplán Mário Brezňan posvätil. Nech s každou zapálenou sviečkou rastie naša radosť, nádej a láska k Bohu i k ľuďom.

    • Thanksgiving Day na hodinách angličtiny
     • Thanksgiving Day na hodinách angličtiny

     • V niektorých anglicky hovoriacich krajinách sa na štvrtý štvrtok v novembri stretávajú celé rodiny, aby oslávili sviatok Vďakyvzdania a pri spoločnom stole poďakovali za všetko dobré v ich životoch. Tento rok ho slávia 25. novembra. Aj žiaci druhého stupňa vyjadrili vďaku v anglickom jazyku, ktorú napísali na jedno pierko. Z týchto pierok vytvorili krásne perie moriaka – symbolu tohto dňa. Prečítali si o historickom pôvode sviatku a vypočuli si pieseň, v ktorej ďakovali za všetko požehnanie, ktoré sa im od Pána Boha dostalo.

      „I´m thankful for Jesus because He protects me from everything bad. He is my best friend and I love Him so much. He helped me in bad times. Even though we don´t deserve His love, he loves us very much.“  (S.Novysedláková, 8.roč.)

      „Som vďačná za Ježiša, pretože ma chráni pred všetkým zlom. Je mojím najlepším priateľom a veľmi Ho milujem. Pomohol mi v ťažkých časoch. Hoci si Jeho lásku nezaslúžime, veľmi nás miluje.“

    • Červená streda
     • Červená streda

     •  

      Dnes, 24.11. 2021 je červená streda. Je to deň, keď sa rôzne verejné objekty po celom svete vysvietia na červeno, aby pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie. Tento rok sa veľmi intenzívne presadzovalo ustanovenie slovenského vyslanca na ochranu náboženskej slobody vo svete, čo sa aj podarilo. Aj týmto spôsobom sa snažíme myslieť na milióny ľudí, ktorí trpia pre svoju vieru. Červená streda je pripomienkou toho, že závažné prenasledovanie ľudí pre ich vieru a náboženstvo dospelo vo svete k strašným rozmerom.

      Žiaci 4.B si v tento deň obliekli červené trička, spoločne sa pomodlili za trpiacich kresťanov, prečítali si aj o rôznych formách prenasledovania vo svete. Na záver k téme viedli diskusiu.

    • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu
     • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

     •  

      16. novembra 2021 si žiaci 4.B pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu projektovým vyučovaním. Najprv si zahrali rolovú hru na život v komunizme. Každý žiak si vyžreboval pozíciu v hre (žiak, rodič, kňaz, príslušník ŠTB...) a na vlastnej koži mohol pocítiť znevýhodnenie alebo naopak uprednostnenie pri rôznych životných situáciách. Neskôr žiaci v skupinách spracovali životopisy biskupov väznených v čase totality - Jána Vojtaššáka, Michala Buzalku, Pavla Petra Gojdiča. Následne na to životopisy a ostatné projekty o období komunizmu odprezentovali pred celou triedou. Deň sme ukončili krátkymi videami z čias socializmu.

    • Nezabúdame
     • Nezabúdame

     • V novembri  nezabúdame na našich zosnulých, ktorí už odišli do večnosti. Prosíme za nich v modlitbách, aby si ich Boh vzal k sebe do neba.  S týmto úmyslom žiaci 1. oddelenia ŠKD navštívili miestny cintorín, kde zapálili sviečky pri kríži a hroboch padlých vojakov.

      Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sú od 28. októbra do 29. októbra. Vyučovanie po prázdninách začne v utorok 2. novembra 2021. Pred nástupom do školy žiakom odporúčame použiť Ag samotest (použitie nahlásiť cez Edupage) a doručiť alebo zaslať BEZPRÍZNAKOVOSŤ cez Edupage. Oddýchnime si a prežime tieto dni v modlitbách za našich verných zosnulých.

       

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • „Každý deň jablko, od lekára ďaleko“. Táto ľudová múdrosť je známa snáď na celom svete. Jablko, ktoré nájdeme v každej domácnosti i záhrade, právom radíme medzi zdraviu najprospešnejšie ovocie.

      21. októbra sme si pripomenuli Medzinárodný deň pôvodných odrôd jabĺk. Ráno sme našich žiakov a zamestnancov školy privítali povzbudzujúcim „Ranným elixírom zdravia“ v podobe jablčného muštu, vyrobeného z najkvalitnejších odrôd, ktorý nášmu telu dodal potrebnú dávku energie do celého „jablčného dňa“.  A ako sa to jablkom začalo, tak to pokračovalo po celý deň. Jablkové príklady v matematike, apple pie na angličtine, jablkové recepty cez prestávky,  jablká na výtvarnej výchove, prezentácie a kvízy a ako čerešnička na torte -  jablko za obedom!

      V ŠKD sme tiež venovali jablkám pozornosť. Deti si navzájom vymieňali zážitky spojené s jablkami – najchutnejšie jedlá z jabĺk, najkyslejšie, najsladšie, najčervivejšie, najvoňavejšie, najlesklejšie jablko v mojom živote, zásady správneho oberania a uskladnenia jabĺk, listovali sme v knihách pre pestovateľov a nechýbala ani súťaž v jedení jablkových štvrtí. Víťaz získal medailu – papierové jablko.

      Veríme, že tento deň v našej škole sme si užili všetci a vždy, keď uvidíme jablko, spomenieme si na to, že aj keď je to len obyčajné jablko, skrýva v sebe nie len vzácne prvky pre telo, ale aj spomienky na tento deň.

    • Štedrosťou otvárame srdcia pre chudobných
     • Štedrosťou otvárame srdcia pre chudobných

     • Ako každoročne, tak aj počas tohto októbra si zvlášť pripomíname dôležitosť misijného poslania. Preto sme sa na Misijnú nedeľu, ktorú budeme sláviť 24.októbra, pripravovali spoločne prostredníctvom našich modlitieb ako aj niekoľkými aktivitami:

      V stredu 20.októbra bol vo vestibule školy pre žiakov  pripravený misijný jarmok. Zapojili sme sa ním do kampane Sladká pomoc alebo Dvakrát dobrá čokoláda, ktorá je dôkazom toho, aké je ľahké dosiahnuť veľké veci mnohými malými skutkami. Na jarmoku sme však nepredávali len čokoládky, ale aj výrobky našich žiakov – svietniky, pohľadnice, balíčky cukríkov, stojany na perá, balíčky so sušenými jabĺčkami a modlitbu za misie. Týmto predajom a finančnou pomocou podporujeme Misijné diela detí, ktorých projekty sú zamerané na zvýšenie životnej úrovne chudobných detí v Afrike.

      V tento deň sme v našej škole privítali aj dvoch vzácnych hostí – manželov Jarkovských, ktorí pôsobili 3 roky ako misionári v Jakutsku. Na obohacujúcej besede sme sa mohli dozvedieť ako sa žije v tejto chladnej ruskej krajine či vyskúšať si huňaté baranice, ktoré človeka zohrievajú pri teplotách - 60° C. ĎAKUJEME našim hosťom, že nás inšpirovali a nadchli pre misijné poslanie pre Ježišovo spásonosné dielo!

       

     • Návšteva Múzea Spiša

     • Žiaci II.B a IV.B počas pekného októbrového popoludnia navštívili Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. So záujmom si prezreli zbierku výšiviek top zberateľky Alice Tokarčíkovej. Táto výstava je tvorená z citov, pocitov, nádeje, šťastia i nešťastia, radosti i smútku, aby sme my, i naše deti, dokázali rozoznať dobré od zlého, uplatňovať v osobnom živote kresťanskú morálku, milovať blížneho ako seba samého.

       Následne si žiaci prezreli výstavu Vlk dravý (Canis lupus) a jeho potomkovia. Výstava predstavuje vlka dravého ako živočícha, prirodzeného predátora. Druh, ktorý má svoje nezastupiteľné miesto v prírode Karpát a zaslúži si našu pozornosť. Obe výstavy obohatil výklad pracovníčky múzea, ktorá bola ochotná odpovedať na všakovaké otázky zvedavých pozorovateľov.

       

     • Korčuliarsky kurz

     •     Žiaci 1.A a 2.A sa zapojili do Školského korčuliarskeho programu.

      V  týždni od  11. - 15. 10. 2021 v dopoludňajších hodinách, trávili čas na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Pod vedením skúsených trénerov sa učili korčuľovať. Niektorí žiaci stáli na korčuliach prvýkrát, no iní sa snažili ukázať svojim spolužiakom, že sa to zvládnuť dá a že to môže byť celkom fajn zábava. Každým dňom sa usilovní prváci a druháci zdokonaľovali v svojich korčuliarskych zručnostiach. Radosť zo svojich pokrokov a úspechov si vychutnali v piatkovom záverečnom súťažení. Z rúk trénerov si prevzali korčuliarsky diplom a sladkú odmenu. Všetci žiaci tento kurz zvládli s úsmevom na tvári a s veľkou radosťou...  

     • Deň zdravej výživy

     • Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda. 

      Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A  triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.

    • Európsky deň jazykov 2021
     • Európsky deň jazykov 2021

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa už od roku 2001 každoročne oslavuje Európsky deň jazykov 26. septembra. Je to skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe.

      Naša škola sa takisto zapojila do osláv tohto dňa niekoľkými zaujímavými aktivitami. Vo štvrtok, 30. septembra, sme hneď ráno vo vestibule školy triedili slovíčka podľa jazykov a pozreli si nástenku, ktorá informuje o tomto významnom dni.  V telocvični školy sme prostredníctvom prezentácie spoznali päť krajín Európy, ich hymny, vlajky, významné osobnosti, pamiatky, či tradičné jedlo. Vyučujúci cudzích jazykov si pripravili stánky, v ktorých nás naši deviataci vyskúšali zo znalosti jazyka i kultúry týchto krajín. Plnili sme rôzne úlohy a ochutnali typické špeciality. Na záver sme sa pokúsili rozlíšiť slová, vlajky i pamiatky, ktoré bolo treba v telocvični nájsť, priniesť a správne priradiť k danej krajine. Naši dídžeji nám púšťali piesne, a my sme hádali, akým jazykom sa v nich spievalo.  Najusilovnejšie triedy získali odmenu: 

      1. stupeň -  1. miesto - 3.A

                          2. miesto – 4.B

                          3. miesto – 3.B  ,  1.B

      2. stupeň -  1. miesto – 6.B

                           2. miesto – 7.B

                           3. miesto – 8. roč.

      Európska komisia zároveň vyhlásila súťaž pod názvom: „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“.   Súťaž prebieha v troch kategóriách: výtvarnej, literárnej a audiovizuálnej, a to do 15. októbra 2021. Podrobnosti sa dozviete na stránke:  https://ec.europa.eu/slovakia/events/vyhlasenie_sutaze_europsky_den_jazykov_2021_jazyky_okolo_nas_sk

      Pekný deň!        Have a niceday!       SchönenTag!         Buonagiornata!     Bonne journée!       Pięknegodńia!

    • NOSENIE RÚŠOK V ŠKOLE od 4.10.2021
     • NOSENIE RÚŠOK V ŠKOLE od 4.10.2021

     • Od pondelka 4. októbra 2021

      rúška nebudú povinné pre žiakov ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

      teda rúško žiak nemusí nosiť v kolektíve svojej triedy počas vyučovania.

      Napriek uvedenému riaditeľka školy nosenie rúšok odporúča aj v rámci kolektívu svojej triedy.

       

      Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri školy, mimo uzavretého kolektívu triedy. 

      Nosenie rúšok ostáva pre deti povinné, ak dochádza k miešaniu triednych kolektívov:

      *  vo vstupnej hale školy (príchod do budovy, odchod zo školy - prezúvanie, ...)

      *  na vyučovaní pri zmiešaných skupinách z viacerých tried 

      *  počas prestávkového pobytu na chodbe,

      *  počas vstupu do priestorov školskej jedálne,

      *  v prípade účasti na hromadných podujatiach, 

       

      VYHLÁŠKA ÚVZ  o nosení rúšok v škole

    • Spoločná radosť z Ježišových darov
     • Spoločná radosť z Ježišových darov

     • Nedeľa 26.9. bola pre mnohých našich štvrtákov veľkým dňom - prvýkrát prijali do svojho srdiečka Pána Ježiša. Na túto udalosť sa pripravovala celá škola spoločnou modlitbou za prvoprijímajúcich, ako aj výrobou malého darčeka, ktoré sme deťom odovzdali na nasledujúci deň. Obdarovaní boli, samozrejme, aj žiaci, ktorí mali slávnosť 1.sv.prijímania v inom čase vo svojej farnosti. Našim žiakom aj naďalej vyprosujeme veľkú lásku k Eucharistii a vernosť Ježišovi pri každodenných povinnostiach!

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že  v  dňoch 4.  – 8. októbra 2021 sa uskutoční zber papiera.

      Papier je možné doviezť ráno v čase od 7.00 h do 8.00 h, alebo poobede v čase od 13:30 do 16.00 h.

      Víťazná trieda a 10 najlepších jednotlivcov získajú pekné odmeny.

    • Zvíťazili sme
     • Zvíťazili sme

     • Pri príležitosti otvorenia novej tribúny na futbalovom štadióne, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 9. 2021  sa konal futbalový turnaj žiakov o pohár primátora mesta Spišská Nová Ves. Naši žiaci v kategórii 1. - 2. ročník obsadili v konkurencii všetkých mestských škôl vynikajúce 1. miesto. Školu reprezentovali: Samuel Vanacký, Tomáš Šuba, Bruno Ondáš, Dominik Kaľavský, Adam Repaský, Šimon Humený, Margaréta Pidíková, Lucia Hudáčeková, Nela Geletková.

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.