• Strom detských spisovateľov - vyhodnotenie
     • Strom detských spisovateľov - vyhodnotenie

     • Eugen Suchoň

       

      Malé Slovensko v sebe ukrýva množstvo osobností, ktoré aj po sto rokoch, dokážu vzbudiť záujem súčasnej generácie. Sem môžeme začleniť aj hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, ktorý sa narodil pred 110. rokmi v Pezinku. Študoval v Bratislave a v Prahe. Preslávil sa operou, v ktorej vystupovali hlavné postavy: Štetina, Katrena, Ondrej. Úlohou bolo uhádnuť názov opery. Jej odpoveď bola Krútňava.Táto národná opera, bola napísaná podľa knihy Milana Urbana: Za vyšným mlynom.

      Správne odpovedalo 10 žiakov z 12.

      Vyžrebovaní boli žiaci: B.Vanácka , M. Cvengrošová , Jeřabková.

       

      Strom detských spisovateľov I. kolo

       

      V januári nám vo vstupe rozkvitol „Strom detských spisovateľov.“ V 1. kole sa nám predstavila Mária Rázusová Martáková, Elena Čepčeková a Krista Bendová. V texte boli ukryté otázky. Správne odpovedalo 12 žiakov.

      Vyžrebovaní boli: S. Palkovičová, E. Hamborová, B. Marčuková.

       

      Strom detských spisovateľov II. kolo

      V 2. kole nám pribudli na strome ďalší spisovatelia:  Ľ. Podjavorinská, M. Rúfus, M.Ďuríčková a D. Hevier. Správne hlasovala 16 žiakov. Vyžrebovaní boli: J.Lučivjanský, E.Pacáková, M.Oravcová.

       

      Strom detských spisovateľov III. kolo

      Do 3.kola sa zapojilo 32 žiakov. Vylosovaní boli: D.Jeřabková, B.Marčuková, N.Adamcová.

      Do tejto aktivity sa zapojilo spolu 61 žiakov. .  

    • Gymnastický štvorboj
     • Gymnastický štvorboj

     • V dňoch 11. - 12. 03. 2019 prebiehali v ZŠ na Komenského ulici okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji. Účastníkov tejto súťaže každým rokom pribúda a konkurencia je vždy väčšia a väčšia. Cvičenci sú rozdelení do troch vekových kategórií. Naši žiaci svoje trénovanie zúročili a v konečnom hodnotení získali nasledovné umiestnenia.

      Kategória A: chlapci 2. miesto, dievčatá 4. miesto.

      Kategória B: chlapci 3. miesto, dievčatá 4. miesto.

      Kategória C: chlapci 2. miesto a dievčatá 5. miesto.

      Spomedzi jednotlivcov sa najviac darilo Andrejovi Kalíkovi (9.B), ktorý si vo svojej kategórii vybojoval nádherné 1. miesto.

      Všetkým výhercom blahoželáme!

    • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     • Obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín sa konalo 14. marca 2019  v priestoroch Základnej školy Ing. o. Kožucha v Spišskej Novej Vsi.

      Umiestnenie:

      1. kategória:

      Sára Búzová (4.B) - 2. miesto - próza

      Hana Brajerová (4.B) - 3. miesto - poézia

      3. kategória:

      Dominika Štiavnická (9.B) - 2. miesto - próza

      Kristína Reháková (8.roč.) - 2. miesto - poézia

      Emanuel Kollár (7.A) - 3. miesto - próza

       

      Všetkým srdečne blahoželáme!

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 11.03.2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci medzi sebou súťažili v 2. (5. - 6. roč.) a 3. kategórii (7. - 9. roč.).

      Umiestnenie v 2. kategórii:

      Poézia:

      1. miesto - Jakub Baran (5. roč.)

      2. miesto - Laura Geletková (6.roč.)

      3. miesto - Peter Spura (6.roč.)

       

      Próza:

      1. miesto - Diana Grečková (5. roč.)

      2. miesto - Monika Vansáčová (6.roč.)

      3. miesto - Bianka Mária Artimová (6.roč.) 

       

      Umiestnenie v 3. kategórii:

      Poézia:

      1. miesto - Kristína Reháková (8.roč.)

      2. miesto - Jakub Szentkereszty (7.A)

      3. miesto - Magdaléna Filippová (8.roč.)

      Próza:

      1. miesto - Emanuel Kollár (7.A)

      2. miesto - Dominika Štiavnická (9.B)

      3. miesto - Radoslav Kollár (9.B)

       

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste, nás budú reprezentovať v ďalšom kole súťaže.

      Všetkým blahoželáme!

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 5.3.2019. Žiaci medzi sebou súperili v 1. kategórii.

      Umiestnenie.

      Poézia:

      1. miesto - Hana Brajerová (4.B)

      2. miesto - Matúš Oláh (4.A)

      3. miesto - Patrícia Rút Lesniaková (2.B)

                        Lia Kovalčíková (3.B)

       

      Próza:

      1. miesto - Sára Búzová (4.B)

      2. miesto - Natália Adamcová (3.B)

      3. miesto - Tomáš Šimonovič (4.B)

                        Zuzana Kapustová (3.B)

       

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

       

    • Rodičovské spoločenstvo
     • Rodičovské spoločenstvo

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 7. marca 2019 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť!

    • Stavanie lega
     • Stavanie lega

     • Dňa 15. 2. 2019 sa v ŠKD uskutočnila súťaž - Stavanie LEGA. Zúčastnení žiaci mali možnosť využiť svoju fantáziu a zručnosti pri tvorbe krásnych výtvorov z lega. Odmenení boli tí najlepší.

      Na 1. mieste sa umiestnil Daniel Filipp (III.A), 2. miesto obsadil Oliver Hárenčár (III.A) a 3. miesto získala Miriam Oravcová (I.B).

      Výhercovia si so sebou odniesli diplom a LEGO stavebnicu.

      Všetkých šikovných zúčastnených čakala sladká odmena.

      Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť o rok!

       

    • IT PANPÚCH
     • IT PANPÚCH

     • Dňa 14.02.2019 sa v Strednej odbornej škole ekonomickej v SNV konala súťaž pre žiakov 9. roč. pod názvom IT PANPÚCH. Na súťaži sa zúčastnilo sedem škôl po dvoch súťažiacich. Každý súťažiaci súťažil sám za seba. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci.  Matej Marcinčin sa umiestnili na  krásnom prvom mieste a Andrej Kalík na peknom druhom mieste.

    • Šikovníček
     • Šikovníček

     • Dňa 8.2. 2019 sa v ŠKD konal prvý ročník súťaže " Šikovníček." Deti zo všetkých oddelení si vyskúšali svoju zručnosť. Ich úlohou bolo, čo najrýchlejšie poskladať pyramídu z plastových pohárov a zložiť späť poháre do pôvodneho stavu. 

      1. miesto získal Tobiaš Majzel z III.B

      2. miesto získala Margarétka Cvengrošová z III.A

      3. miesto získal Adam Štofko z III.B 

      Výhercovia boli odmenení peknými vecnými cenami a diplomom, ostatní súťažiaci získali sladkú odmenu.

      Všetkým srdečne blahoželáme.

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • Dňa  29. 11. 2018 si viac ako 20 tisíc detí druhého až štvrtého ročníka z celého Slovenska zasadlo do lavíc, aby čo najusilovnejšie zabojovali vo vedomostnej súťaži o titul Všetkovedka. Medzi ne patrilo i 37 žiakov našej školy. Úlohy boli zaujímavé.  Ako sa hovorí - „Z každého rožka troška.“

      Titul Všetkovedka získali: T. Majzel, P. Maláková, S. Palkovičová z 3.B a T. Zúdorová z 3.A triedy.

      Medzi najúspešnejších štvrtákov sa zaradil J. Lučivjanský a Hugo Jakubov, ktorý súčasne získal aj titul Všetkovedko školy.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • 30. januára 2019 obsadil vynikajúce 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády (kategória Z9) žiak 9.A triedy, Martin Šponiar. Úspešným riešiteľom bol aj Roland Valach z 9.B triedy, ktorý obsadil krásne 6. miesto.

      Našim nádejným matematikom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

    • Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 24.01.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom si víťazí triednych kôl preverili svoje vedomosti.  Víťazné  miesta dosiahli: 1. Emanuel Kollár VII.A, 2. Radoslav Kollár IX.B, 3. Andrej Kalík IX.B.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • Dňa 28.1.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo 26. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V 3. kategórii (6. - 7. roč.) získala 3. miesto Ráchel Kovalčíková zo 6. roč.

      Blahoželáme !

    • Popolušky v ŠKD
     • Popolušky v ŠKD

     • Dňa 25. 1. 2019 si deti zo všetkých oddelení ŠKD overili svoju šikovnosť v triedení strukovín. V piatkové popoludnie si v školskom klube zmeralo sily dvanásť „Popolušiek“ svojimi pracovitými prstíkmi. Iba tri najšikovnejšie dostali diplom a symbolickú cenu.
      Na 1. mieste sa umiestnila Bibka Vanacká (III.A), 2. miesto získala Miriamka Oravcová (I.B) a 3. miesto obsadila Sárka Vadelová (III.A).

      Všetkých dvanásť usilovných súťažiacich bolo odmenených drobnou sladkou odmenou.

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • ... a Slovo bolo u Boha ...
     • ... a Slovo bolo u Boha ...

     • Dňa 19.1.2019 sa uskutočnila krajská regionálna recitačná súťaž - ... a Slovo bolo u Boha ... , v ktorej T. Šimonovič (4.B) v rámci 2. kategórie získal 3. miesto v oblasti prózy.

      Blahoželáme!

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 17.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A získal Andrej Gburík (7.B) krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola v Košiciach. V kategórii 1B obsadil Roland Valach (9.B) krásne 3. miesto.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 16.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B získal Matúš Tököly , žiak 9.B triedy, pekné 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme!  

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 10. 1. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckej kresťanskej poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha ... Súťažili v nej žiaci prvého stupňa v 1. a 2. kategórii.

      Vyhodnotenie:

      1. kategória

       poézia

      1. Mária Šimonovičová (B)
      2. Monika Adamcová (1.B)
      3. Martin Rehák (2.A), Oravcová Miriam (1.B)

       

      próza

      1. Diana Gondová (B)
      2. Kristián Oliver Dunčko (A)
      3. Dorota Mária Kočišová  (2:A)

       

      2.kategória

      poézia

      1. Jakub Lučivjanský (4.B)
      2. Natália Adamcová (3.B)
      3. Zuzana Kapustová (B)

       

      próza

      1. Tomáš Šimonovič (4.B)
      2. Sára Búzová (4.B)
      3. Terézia Temňuková (4.B), Johanka Grečková (4.A)
    • Koleda
     • Koleda

     • V prvý pracovný deň nového kalendárneho roka, keď sa stretlo celé spoločenstvo školy,  sme mali v škole koledu. Pán kaplán Marián Kundla posvätil priestory našej školy a spolu sme prosili o Božie požehnanie v novom roku pre žiakov a zamestnancov školy. Pán kaplán prichádzal do každej triedy. Sprevádzal ho školský spevácky zbor so svojimi  koledami. 

    • Martin Benka - čitateľská gramotnosť
     • Martin Benka - čitateľská gramotnosť

     • Pri príležitosti 130. výročia narodenia Martina Benku – maliara, grafika, ilustrátora, výtvarného pedagóga a esperantistu, sme sa v rámci čitateľskej gramotnosti z nástenky vo vestibule školy dozvedeli niečo o živote tohto vynikajúceho slovenského maliara.

      Do výtvarnej  súťaže sa zapojili  žiaci prvého i druhého stupňa. Na vernisáži prác vo vestibule školy boli vystavené práce 38 žiakov. Hlasovalo 85 žiakov a 5 učiteľov.

      1. Stupeň:

      H. Brajerová – IV.B

      S. Buzová – IV.B

      M. Cvengrošová – III.A

      D. Kočišová – II.A

      S. Pivko – IV.B

      M.  Pristáš – II.B

      T. Temňuková – IV.B

       

      2. Stupeň:

      A.Dzimko – IX.A

      A. Gburík – VII.A

      Grečková – VII.A

      Kovalčíková – VIII.

      P. Mrovčák -  VII.A

       

      Žiakom s najväčším počtom hlasov v celkovom hodnotení sa stal Andrej Dzimko z IX.A. 

       

    • Vianočná výstavka
     • Vianočná výstavka

     • Vianoce.....

       

      Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.

      Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti.

      Starý rok už odchádza a nový ide za ním,

      nech Ti len radosť prináša, to je mojim prianím.

       

                  Požehnané Vianoce chcú žiaci privítať výstavkou vianočných ikebán a ozdôb, ktoré sú inštalované vo vestibule školy. Žiarivý vianočný stromček a vianočná výstavka sa stali každoročnou tradíciou, ktorá sa teší veľkej obľube žiakov a rodičov našej školy

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Stalo sa už tradíciou našej školy, že v období adventu  žiaci so svojimi učiteľmi pripravujú pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy Vianočnú akadémiu.  Tá tohoročná sa niesla v duchu vianočného príbehu malého dievčatka – Alžbetky. To malé krehké dievčatko stratilo svoje milované pávy. Túžba nájsť svoje pávy, zaviedla dievčatko  až k stromu života, ktorý prahol po ľudskej láske, viere a nádeji. Alžbetke sa spolu s deťmi  , ktoré majú čisté srdiečka podarilo oživiť strom života a  opäť sa raz ukázalo, že láska nedopustila, aby strom života vyschol. Do vianočnej akadémie sa zapojili všetci žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí pod vedením svojich učiteľov pripravili pekný program. Vianočnú akadémiu oživili aj naši malí kamaráti z MŠ, ktorí si pripravili krásne vystúpenie v podobe tancov a piesní. Veríme, že všetkým, ktorí sa prišli na nás pozrieť 12.12.2018 do Domu Kultúry Mier sa naše vystúpenie páčilo. Sme radi, že aj my sme mohli  v tomto predvianočnom období potešiť srdiečka druhých ľudí.

    • ... a slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 10. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckej kresťanskej poézie a prózy -

      ... a Slovo bolo u Boha ... Súťažili v nej žiaci druhého stupňa v 3. kategórii.

      Vyhodnotenie:

      Poézia:

      1. miesto - Marián Kotrady - 7. B

      2. miesto - Matúš Tӧkӧly - 9. B

      3. miesto - Katarína Pustaiová - 8. roč.

      Próza:

      1. miesto - Emanuel Kollár - 7. A

      2. miesto - Ariana Molitorisová - 9. B

      3. miesto - Dominika Štiavnická - 9. B

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 17. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  - ... a Slovo bolo u Boha ...

      V tomto kole recitačnej súťaže v umeleckej kresťanskej poézii a próze súťažili žiaci v 2. kategórii.  

      Vyhodnotenie:

      Poézia:

      2. miesto - Tobias Grunärmel - 5. roč.

      3. miesto - Laura Geletková - 6. roč.

      Próza:

      1. miesto - Katarína Kollárová - 5. roč.

      3. miesto - Veronika Slivošová - 5. roč.

                        Monika Vansáčová - 5. roč.

       

       

       

    • Vianočné predstavenie
     • Vianočné predstavenie

     • Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Prostredníctvom kolied, básní, vinšovačiek, piesní a tanca sa 17. decembra 2018 žiaci zo Školského klubu naladili sviatočne a navštívili  Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, kde svojim krátkym programom spríjemnili chvíle jeho obyvateľom.

    • Rorátna sv. omša
     • Rorátna sv. omša

     • V pondelok, druhého adventného týždňa ráno, ešte za tmy, len pri svetle sviec, ktoré si deti priniesli v lampášoch, sme slávili rorátnu svätú omšu v kaplnke školy.
      Pán kaplán Marián povzbudil deti aj dospelých, aby dovolili  Ježišovi byť svetlom v ich živote. Ak bude Ježiš svetlom nášho života, on posilní našu vôľu konať dobro a v našom okolí bude ubúdať tma a stále viac sa šíriť svetlo.
      Po svätej omši sme sa stretli v školskej jedálni na agape pri teplom čaji a koláči.

     • Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 20. - 21. 12. 2018 /štvrtok a piatok/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 19. 12. 2018 /streda/ do 8.00 hod.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Rorátna svätá omša
     • Rorátna svätá omša

     • V tomto adventnom čase pozývame všetkých žiakov a ich rodičov

      ráno 10. 12. o 7.00 hod. spoločne prežiť komornú atmosféru rorátnej svätej omše, na ktorú si nezabudnite priniesť aj lampáše.

      Tešíme sa na Vás

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi udeľuje žiakom z prevádzkových dôvodov (prerušená dodávka pitnej vody) riaditeľské voľno dňa 05. 12. 2018 (streda).

      Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 6. 12. 2018 (štvrtok)

       

      Mgr. Ján Orinin

      riaditeľ základnej školy