• Karneval
     • Karneval

     • Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. A takýto karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Uskutočnil sa 01. februára (štvrtok). Žiaci sa každým rokom snažia pripraviť tie najoriginálnejšie masky, ktorými nás prekvapia. A tento rok sa veru fantázii opäť hranice nekládli. Žiaci sa vo svojich maskách predviedli v telocvični a počas toho ich sledovala svojím bystrým okom naša porota. A nemali to veru vôbec jednoduché. Ich rozhodovanie bolo náročné, ale s výsledkom sme boli všetci spokojní. Veselá nálada nás sprevádzala počas celého poobedia. Všade, kde ste sa obzreli, tak ste mohli vidieť úsmev a žiarivé očká našich zamaskovaných žiakov. Počas karnevalu si mohli naši mladší aj starší žiaci vyskúšať rôzne zábavné hry, za ktoré boli sladko odmenení. Žiaci nám predstavili aj svoje tančné kreácie.   

      Všetci sa už teraz tešíme na budúci rok a sme zvedaví, akými maskami nás opäť naši žiaci prekvapia.

       

    • Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • Školské kolo Biblickej olympiády prebiehalo 25. januára 2018 od 14.00 do 16.00 hod. na našej škole. Do školského kola postúpilo z triednych kôl dvanásť žiakov. Z nich deviati zasadli do lavíc, aby si zmerali vedomosti.  Prví traja  žiaci budú reprezentovať našu školu na dekanátnom (okresnom) kole. V porote bola pani učiteľka Valasová a s. Kinga.

      Výsledok súťaže je nasledovný:        
                              1. miesto - Andrej Kalík, VIII.B
                              2. miesto - Radoslav Kollár, VIII.B
                              3. Miesto - J akub Szentkereszty, VI.A


      Chlapcom gratulujeme a prajeme im aj naďalej veľa úspechov!

    • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo
     • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo

     • Dňa 20. januára 2018 sa uskutočnilo v Poprade krajské regionálna recitačná súťaž " ... a Slovo bolo u Boha ... ." V 1. kategórii (1.-2. roč. poézia) získala Laura Šimonovičová (1.A) pekné 2. miesto. V 3. kategórii (5.-6. roč. poézia) získal Marián Kotrady (6.B) pekné 2. miesto. V 4. kategórii (7.-9. roč. próza) obsadila žiačka Gabriela Lapšanská (9.B) krásne 1. miesto a bude našu školu reprezentovať v celoslovenskom kole v Bratislave.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 18. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A (5.-6.-7.) získal žiak Andrej Gburík (6.A) krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola do Košíc.  V kategórii 1.B získala žiačka Daniela Morihladková pekné 3. miesto

    • Predstavovanie svätých
     • Predstavovanie svätých

     • 2.kolo: október

      V 2. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa zoznámili  s  blahoslavenou Sárou Salkaházi , ktorá sa narodila v roku 1899 v Košiciach a zomrela v roku 1944 v Budapešti.

      Správne odpovedalo 38 žiakov. Vylosovali sme týchto výhercov: Kovalčíková Lia II.B, Grunärmel IV., Vavrová IV.

       

      3.kolo: november        

      V 3. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa oboznámili s blahoslavenou Zdenkou Schellingovou, slovenskou rehoľníčkou rádu Milosrdných sestier Svätého kríža, ktorá sa stala obeť prenasledovania katolíckej cirkvi v Česko-Slovensku. Sestra Zdenka zavŕšila svoju pozemskú púť za Kristom vo vedomí, že „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). 

      Správne odpovedalo 34 detí. Výhercami sa stávajú: T. Majzel II.B,  R. Kovalčíková V. ,Tabáková V.

       

      4. kolo: december

      V 4. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa dozvedeli niečo nové o blahoslavenom Vasiľovi Hopkovi, gréckokatolíckom biskupovi.  Po násilnom zrušení Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobôd. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 pôsobil ako jej svätiaci biskup. Vladyka Vasiľ Hopko zomrel na následky väznenia . Svoje biskupské heslo

      “Aby všetci boli jedno“ naplnil.

      Správne odpovedalo 44 žiakov. Vyžrebovaný boli: D. Slebodník  II.A, S. Novysedláková IV., V. Slivošová IV. 

       

       

       

       

     • Stravné v školskej jedálni od 1. 1. 2018

     • Deti MŠ:          1,24€

      I. stupeň:         1,07€

      II. stupeň:        1,13€

      Gymnazisti:     1,24€

      Zamestnanci:  2,39€

       

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     •            Dňa 18. januára 2018 sa v školskej knižnici uskutočnil - „Čitateľský maratón.“ Zúčastnili sa ho žiaci I. stupňa. Úlohou bolo zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača, cez televízor až po mobil. Maratón začali prváci. Hoci sú prvákmi na základnej škole prvých šesť mesiacov, aj oni zvládli prečítať určitý úsek knihy Nicka Butterwortha - Najkrajšie Ježišove príbehy. Druháci čítali Víla od studničky, z diela Phila Hawthorna - Sladké sny. Tretiaci a štvrtáci objavovali Tintinové dobrodružstvá od Alexa Irvina. Každé dieťa sa zaregistrovalo do prezenčnej listiny, obdržalo diplom o účasti na tejto aktivite. Dúfam, že žiakov to aspoň trochu povzbudilo k návratu ku knihe.   

    • Popoluška
     • Popoluška

     • Dňa 19.1.2018 sa konala súťaž v ŠKD s názvom „Popoluška.“ Súťaže sa zúčastnilo 12 detí zo všetkých oddelení ŠKD, ktoré predviedli svoju šikovnosť v triedení strukovín. Zvíťazili traja najšikovnejší. Na 1. mieste sa umiestnila Ema Andreánska z I.A. Na 2. mieste sa umiestnila Elena Hamborová z III.B. Na 3. mieste sa umiestnila Sára Vadelová z II.A.

    • Koleda v našej škole
     • Koleda v našej škole

     • Trojkráľové požehnávanie príbytkov je v stredoeurópskom priestore vyše tisícročnou tradíciou, ktorá je ešte stále veľmi živá. Požehnaním domov, škôl, kláštorov, nemocníc, knižníc, úradov, obchodov atď. vyjadrujeme, že chceme, aby v danej budove pôsobila Božia milosť, a aby všetko, čo sa tam bude diať, bolo na Božiu oslavu. Zároveň vyjadrujeme, že v tomto príbytku chceme žiť v duchu kresťanstva v láske, porozumení a modlitbe, a chceme vykonávať dobrú, kvalitnú prácu. Toto každoročné posvätenie vyháňa všetky nepriateľské sily a bojuje proti rozvráteniu rodiny či spoločenstva školy. Spoločne prosíme, aby sme ako domáca cirkev prinášali Bohu duchovné obety: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.      

      O toto sme prosili aj my 8. januára 2018, keď na začiatku vyučovania pán dekan, Slavomír Gallik a pán kaplán Marián Kundla prišli posvätiť priestory našej školy, ako aj priestory Cirkevnej materskej školy, ktorá sa nachádza v našej budove. Výrazná vôňa kadidla a tymiánu, ako aj veselý spev kolied v prevedení nášho speváckeho zboru naplnili celú školu. Po čítaní Božieho slova a spoločnej modlitbe boli miestnosti pokropené svätenou vodou a incenzované kadidlom. Na pamiatku posviacky budovy bol napísaný rok a skratka požehnania na dvere (Christus mansionem benedicat= Kristus nech žehná tento dom):

      +
      20 - C+M+B – 18

      Prajeme teda všetkým príjemný a požehnaný čas práce i spoločenstva v našej škole!

     • Výstavka vianočných ikebán

     • Stalo sa už tradíciou, že v adventom období žiaci našej školy vyzdobia vestibul vianočnými ikebanami a vianočnými ozdobami. Aj v tomto toku sa prezentovali peknými výrobkami, ktoré potešili oko rodičov i žiakov. Žiarivé farby ikebán a nápadité vianočné ozdoby nám pripomínajú, že sa blíži vianočný čas.

     • O Z N Á M E N I E

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 21. -22.12. 2017 /štvrtok a piatok/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 20. 12. 2017 /streda/ do 8:00 hod.

    • Slávnostná akadémia - "Nádej Vianoc"
     • Slávnostná akadémia - "Nádej Vianoc"

     •   ...nádej Vianoc, dieťa nám lásku dnes dá,

                  nádej neostať sám, stále ťa niekto má rád...

       

      Blíži sa čas radostný, blíži sa čas vianočný...  najkrajšie dni v roku.

        Dni plné pokoja, radosti, lásky, Božieho slova...

       

      ZŠ sv. Cyrila a Metoda a CMŠ v Spišskej Novej Vsi

      vás srdečne pozývajú

       na slávnostnú akadémiu

       

      „ NÁDEJ VIANOC “

       

      ktorá sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 16:30 hod.

      v priestoroch  Domu kultúry Mier.

       

       

       

    • Beseda o včelárstve
     • Beseda o včelárstve

     • Dňa 30.11.2017 sa na škole uskutočnila beseda o včelárstve.

      Študenti SOŠ – ekonomickej priblížili žiakom 6. ročníka prácu včelára. Opísali im stavbu úľa a včelie produkty. Žiaci si mohli vyskúšať ochranné oblečenie včelárov, nazrieť do úľa a ochutnať včelí med. V rámci tvorivých dielní si žiaci vyrobili sviečky z včelieho vosku, ktoré môžu použiť na dekoráciu adventných vencov. Žiakov beseda zaujala, čo sa prejavilo aj kladením zaujímavých odborných otázok.

       

    • Deň nenakupovania
     • Deň nenakupovania

     • 28. novembra sme oslávili Medzinárodný deň nenakupovania. Tento deň bol iniciovaný a prvýkrát oslavovaný v r. 1992 Kanaďanom Tedom Davom vo Vancouveri. Upozorňuje na negatívne dopady nakupovania na životné prostredie, naše zdravie i samotný život. Deň bol výzvou vzdania sa nákupného košíka na jeden deň a venovať tak svoj deň sebe, rodine, priateľom a rozpoznať skutočné hodnoty.

      Deti písali sloh na tému: "Aké darčeky zakúpim pod stromček za 10 eur pre svoju rodinu.“ Najkrajšie kresby a slohy boli vyvesené na nástenke vo vestibule školy.

    • Deti mestu
     • Deti mestu

     • Dňa 16.11. 2017 sa v Dome kultúry Mier konalo vystúpenie Deti mestu, ktorého témou boli remeslá mesta.

      Naša škola pod vedením p. učiteľky Tokarčíkovej predviedla remeslá - kaderníčku a kvetinárku. Deti reprezentovali našu školu v ľudovom pásme, ktoré odráža hry detí v minulosti a je etnografickým prínosom pre našu školu a naše mesto. Krásne ľudové tance a kroje odzrkadľovali život detí z nášho regiónu. Už teraz sa tešíme na budúci rok, pretože program sa nám veľmi páčil.

       

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • 23. októbra sme si spoločne pripomenuli medzinárodní deň jabĺk. Okrem zaujímavých informácií o jablkách, ich význame (pán Newton by vedel rozprávať), odrodách či vlastnostiach, ktoré sme v tento deň získali, sme potešili svoje chuťové bunky i ochutnávkou rôznych druhov jablkových koláčov a čerstvých jabĺčok. Pri príchode do školy mohol každý žiak, rodič, ale i učiteľ povzbudiť nielen svoje telo, ale predovšetkým svoje zdravie vitamínmi, ktoré sú v sychravom počasí také dôležité. Jablkový deň nám teda vyšiel skvele, ale... mali ste dnes už jablko?

     • Triedne schôdzky rodičovského spoločenstva

     •  

      Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 7. decembra 2017 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

    • Školské kolo (1. stupeň) - "...A Slovo bolo u Boha."
     • Školské kolo (1. stupeň) - "...A Slovo bolo u Boha."

     • V školskom kole recitačnej súťaže „... A Slovo bolo u Boha,“ ktorá sa konala 24.11.2017 sa žiaci v 1. a 2. kategórii (1. stupeň) umiestnili v oblastiach poézie a prózy takto:

      Prvá kategória (1. – 2. roč.):

      Próza:

      2.miesto – Z. Kapustová (2.B)

      3. miesto – M. Cvengrošová (2.A)

      Poézia:

      1. miesto – L. Šimonovičová (1.B)

      2. miesto – S. Kotradyová (1.B)

      3. miesto – L. Pavlíková (2.B)

       

      Druhá kategória (3. – 4. roč.):

      Próza:

      1. miesto – T. Šimonovič (3.B)

      2. miesto – H. Brajerová (3.B)

      3. miesto – K. Kollárová (4. roč.)

      Poézia:

      1.miesto – S. Búzová (3.B)

      2. miesto – L. Tabáková (3.B)

      3. miesto – M. Olah (3.A)

    • Školské kolo (2. stupeň) - "...A Slovo bolo u Boha."
     • Školské kolo (2. stupeň) - "...A Slovo bolo u Boha."

     • V školskom kole recitačnej súťaže „... A Slovo bolo u Boha,“ ktorá sa konala 15.11.2017 sa žiaci v 3. a 4. kategórii (2. Stupeň) umiestnili v oblastiach poézie a prózy takto:

      Tretia kategória (5. -6. roč.):

      Próza:

      1. miesto – E. Kollár (6.A)

      2. miesto – S. Gondová (6.A)

      3. miesto – S. Uharček (5. roč.), K. Kozáková (6.A)

      Poézia:

      1. miesto – M. Kotrady (6.B)

      2. miesto – R. Kovalčíková (5. roč.)

      3. miesto – L. Tabáková (5. roč.)

       

      Štvrtá kategória (7. – 9. roč.):

      Próza:

      1.miesto – G. Lapšanská (9.B)

      2.miesto – B. Štofaníková (9.B)

      3. miesto – T. Tomčíková (7. roč.), O. Štubňa (7. roč.)

      Poézia:

      1.miesto – K. Pacáková (9.A)

      2. miesto – D. Morihladková (9.A)

      3. miesto – M. Turčánová (9.B), M. Filippová (7. roč.)

       

    • Blahoslavení chudobní
     • Blahoslavení chudobní

     • Na oblastnom kole recitačnej súťaže „Blahoslavení chudobní,“ ktorá sa konala 13. novembra 2017 sa Katarína Pacáková umiestila v kategórii poézia na 2. mieste a postúpila do diecézneho (krajského) kola v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, kde dňa 23.11.2017 obhájila krásne 2. miesto.