• Hviezdoslavov Kubín - 3. kategória
     • Hviezdoslavov Kubín - 3. kategória

     • Dňa 07.03.2018 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 3. kategórie (7. - 9. roč.) a oslovili svojimi prednesmi na triednom kole.

      Umiestnenie prednášajúcich žiakov:

      Poézia:

      1. miesto: Katarína Pacáková - 9.A

      2. miesto: Daniela Morihladková - 9.A

      3. miesto: Adriána Rochová - 9.B

                       Kristína Reháková - 7. roč.

       

      Próza:

      1. miesto: Gabriela Lapšanská - 9.B

      2. miesto: Dominik Novák - 9.A

      3. miesto: Roland Valach - 8.B

                       Radoslav Kollár - 8.B

       

    • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     • Dňa 14.03.2018 sa  na Základnej škole Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci, ktorí postúpili zo školského kola, odprezentovali  svoje umelecké prednesy v oblasti poézie aj prózy v druhej aj tretej kategórie. 

      Umiestnenie žiakov:

      1. miesto - Gabriela Lapšanská      (9.B - próza - 3. kategória).

      2. miesto - Marián Kotrady             (6.B - poézia - 2. kategória).

      3. miesto - Katarína Pacáková       (9.A - poézia - 3. kategória).

                        Sára Búzová                  (3. B - próza - 1. kategória).

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a Gabriele Lapšanskej prajeme veľa šťastia na okresnom kole súťaže!

    • Literárny karneval
     • Literárny karneval

     • Ďalšou aktivitou školskej knižnice v mesiaci februári bol literárny karneval. Bol určený žiakom prvého stupňa.

      „Poďte všetci, veľkí – malí, čo rozprávky čítavali, rozprávka sa začína..“. To bolo úvodné pozvanie do sveta rozprávok.

      Žiaci utvorili skupiny. Dostali pracovné listy, ktoré vyplňovali pomocou interaktívnej tabule, kde boli jednotlivé úlohy vyobrazené.

      Začali sme:

      • pomýlenými názvami rozprávok (Snehulienka a 5 trpaslíkov, Zelená čiapočka...),
      • skladali rozstrihané rozprávky,
      • triafali kolky,
      •  stavali stavby z kociek,
      • hádali názvy rozprávok z prečítaného textu,
      • princom pomohli nájsť svoju rozprávku a vrátiť ich tam, kde patria,
      • poskladať puzzle – hrad,
      • rozprávkovým postavám po naháňačke pomohli vrátiť späť do svojich rozprávok,
      • v krajine hádankovo uhádnuť názov rozprávky,
      • vylúštiť krížovku, ktorá v sebe skrývala slovo – MÚDROSŤ,
      • ďalšia úloha bola maľované čítanie,
      • v poslednej úlohe predniesli svoje želania zlatej rybke
    • Predstavovanie svätých - január
     • Predstavovanie svätých - január

     • V 5. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa dozvedeli niečo nové o  Svätej  Alžbete Uhorskej (Durínskej). Jej atribútmi sú: kôš s chlebom alebo ružami, misa plná rýb a žobrák.

      Je patrónkou žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov; charitatívnych organizácií. Sv. Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy. No jej život vôbec nebol jednoduchý. Po smrti manžela, odňali jej deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju z Wartburgu. Časti majetku, ktorý vymohli z jej dedičského podielu, sa Sv. Alžbeta vzdala v prospech nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Štyri roky po jej smrti ju pápež Gregor IX. vyhlásil za svätú.

      Na otázku, koľko detí mala Sv. Alžbeta Uhorská  správne odpovedalo 23žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci:

      K.Skybjaková II.A, B.Marčuková II.B, R.Augustín V.

     • Rodičovské spoločenstvo

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 8. 3. 2018 o 16:00 hod. Tešíme  sa na Vašu účasť.

    • Návšteva výstavy v Bratislave
     • Návšteva výstavy v Bratislave

     • Dňa 24.02.2018 sme sa zúčastnili návštevy Bratislavy. Hlavným cieľom bolo vidieť výstavu - „Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha,“ ktorá bola inštalovaná na Bratislavskom hrade pri príležitosti 500. výročia ukončenia prác na hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Okrem iných diel a liturgických predmetov sme si mohli prezrieť obnovené súsošie Kalvárie so sochou sv. Márie Magdalény zo Stratenej, ktoré pre náš farský kostol vytvoril Majster Pavol po r. 1520. Počas stavebných úprav kostola v rokoch 1771 a 1772 sa súsošie odstránilo a rozdelilo. Po výstave sme počas sv. omše v Dóme sv. Martina ďakovali za všetky dary a talenty, ktoré nám Boh dáva.

       

    • IT pampúch
     • IT pampúch

     • Dňa 23.02.2018 sa žiaci IX. ročníka (IX.A) - Filip Tokarčík, Richard Dobrovský a Ondrej Pramuka-  zúčastnili súťaže" IT PAMPUCH",kde obsadili pekné 3. miesto. Srdečne im blahoželáme!

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo      (2. kategória)
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (2. kategória)

     • Dňa 21.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 2. kategórie.

       

       

       

      Umiestnenie v oblasti poézie:

      1. miesto - M. Kotrady, 6.B

      2. miesto - S. Uharček. 5. roč.

      3. miesto - S. Gondová, 6.A

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto - E. Kollár, 6.A

      2. miesto - A. Grečková, 6.A

      3. miesto - R. Kovalčíková, 5. roč.

    • Volejbal dievčat - okresné finále
     • Volejbal dievčat - okresné finále

     • Na Základnej škole Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi sa dňa 20.02.2018 odohralo okresné finále vo volejbale dievčat. Našu školu reprezentovali žiačky: D. Morihladková, G. Lapšanská, K. Pacáková, D. Filippová, V. Šimová, S. Spišská, D. Klingová, D. Štiavnicka. Dievcatá sa umiestnili na 5. mieste.

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (1. kategória)
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (1. kategória)

     • Dňa 20.02.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci, ktorí boli zaradení do 1. kategórie.

      Umiestnenie v oblasti poézie:

      1. miesto - T. Temňuková, 3.B

      2. miesto - M. Gondová, 3.B

      3. miesto - M. S. Kollár, 2.A

                        L. Šimová, 3.A

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto - S. Búzová, 3.B

      2. miesto - T. Šimonovič, 3.B

      3. miesto - H. Brajerová, 3. B

                        M. Oláh, 3.A

       

    • Duchovné sústredenie žiakov - 9. ročník
     • Duchovné sústredenie žiakov - 9. ročník

     • Popoludní, 16. februára 2018, sa žiaci IX. ročníka vybrali pod vedením Vdp. Mariána Kundlu a sestry Kingy na duchovné sústredenie do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Žiaci začali svoje sústredenie  slávením svätej omše, duchovnými aktivitami, pobožnosťou krížovej cesty. Na následujúci deň sa žiakom venovali dvaja bohoslovci jeden diakon. Rozprávali o tom, ako našli radosť zo života a tiež svoje povolanie vďaka osobnému vzťahu s Pánom Ježišom. Malou vychádzkou spoznali tzv. Pažicu. S týmto miestom sa spája Spišský Jeruzalem. Duchovné sústredenie žiaci ukončili svätou omšou.

      Žiaci nabrali dostatok duchovných síl do ďalších aktivít spätých nielen so školským, ale aj súkromným životom.

      Pán Boh zaplať!

    • Stavanie lega - ŠKD
     • Stavanie lega - ŠKD

     • Dňa 15. februára 2018 sa v ŠKD konala súťaž s názvom Stavanie lega. Súťažilo dvanásť chlapcov zo všetkých oddelení, ktorí predviedli svoje kreatívne zručnosti pri zhotovovaní originálnych výtvorov z lega. Troch najšikovnejších žiakov porota ocenila výherným diplomom a symbolickým darčekom. Na 1. mieste sa umiestnil Timotej Olejník (4. roč.), 2. miesto získal Michal Kočiš (3. B) a 3. miesto obsadil Dávid Miroslav Rerko (3. A). Pre každého účastníka bola pripravená sladká odmena. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

       

    • Návšteva Múzea Spiša
     • Návšteva Múzea Spiša

     • V dňoch 7., 8. a 14. februára žiaci 5. a 6. ročníka spolu s p. učiteľkou Hroblákovou  navštívili Spišské múzeum, v ktorom si prezreli 3 zaujímavé výstavy. Prvá bola zameraná na dravé vtáky a sovy. Dozvedeli sa zaujímavosti z ich života a ochrany. Voda - duša zeme bol názov druhej výstavy, v ktorej si interaktívnym spôsobom mohli uvedomiť význam vody v prírode pre človeka a pre živočíchy. Oboznámili sa s vodným ekosystémom i s ochranou vôd. Trieda 6.A sa zúčastnila výstavy 25 rokov Slovenskej republiky, v ktorej sa viac dozvedeli o histórii vzniku a význame SR, či o jej mieste v Európskej únii.

    • Najkrajší účes v ŠKD
     • Najkrajší účes v ŠKD

     • Dňa 15.2.2018 sa naša trieda v ŠKD zmenila na improvizovaný kadernícky salón. Spolu súťažilo osem dvojíc, ktorých cieľom bolo vytvoriť najkrajší účes. Na 1. mieste sa umiestnila Hana Brajerová z III.B, na 2. mieste  Kristína Skybiaková II.A a na  3.  mieste Michaela Cvengrošová z III.A triedy. Všetkým výhercom blahoželáme.

    • Zjazdové lyžovanie
     • Zjazdové lyžovanie

     • Dňa 08.02.2018 sa náš žiak, Andrej Kalík (8.B), v kategórii starších žiakov umiestnil na krásnom 1. mieste v zjazdovom lyžovaní na Mlynkoch.

    • Olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo
     • Olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo

     • V krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka, ktorá sa konala 13.02.2018 v Košiciach, obsadil Andrej Gburík v kategórii 1.A - 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu

     • V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si Vám dovoľujem oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole dňa 09.02.2018 - 33,7 % a na základe odporúčania RÚVZ prerušujem výchovno-vzdelávací proces na škole dňa 12.02.2018 a 13.02.2018. Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 14.02.2018 (streda).

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 24.01.2018 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády. Žiak, Filip Tokarčík (9.A), reprezentoval našu školu v kategórii Z9 a umiestnil sa na peknom 1. mieste. Výhercovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.