• Noc čítania Biblie v škole
     • Noc čítania Biblie v škole

     • Ako sa to už stáva tradíciou, zorganizovali sme vo veľkonočnom období, 27. apríla 2018, Noc čítania Biblie v škole. Organizačný tím tvorili: pani zástupkyňa Slávka Michlíková, pani učiteľka Ľubka Valasová a sr. Kinga. Svätú omšu v kaplnke školy slúžil pán kaplán Marián Kundla a sprevádzal zbor a hudobníci našej ZŠ pod vedením pani učiteľky Márii Šimonovičovej. Tejto prvej časti sa zúčastnil aj pán riaditeľ Ján Orinin a niektorí rodičia. Po prestávke a občerstvení sme čítali vybrané state zo života Abraháma a jeho rodiny – teda o začiatkoch našej viery, a potom vybrané state z evanjelia podľa sv. Marka. V telocvični nasledovala súťaž s rôznymi úlohami, ktoré súviseli s počutými príbehmi. Niektoré úlohy boli zamerané na pamäť, rozum a pozornosť, iné na srdce a empatiu, či trochu športovo.

      Ďakujeme Pánovi za túto formu spoznávania Božieho slova, aj za žiakov, ktorí majú o ňu záujem.

     • Riaditeľské voľno

     •  

      Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov 

       udeľuje žiakom
       riaditeľské voľno

        dňa 3. 05. 2018 (štvrtok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 4. 05. 2018(piatok).

      Mgr. Ján Orinin

      riaditeľ školy

       

    • Majstrovstvá v malom futbale dievčat - okresné kolo
     • Majstrovstvá v malom futbale dievčat - okresné kolo

     • Dňa 26. 04. 2018 sa konali Majstrovstvá v malom futbale dievčať (okresné kolo) na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Naše žiačky (T. Tomčíková, M. Filippová, M. Štendová, LuciaTabáková, Laura Tabáková, Z. Faltínová a P. Vilková) skončili na peknom 6. mieste.

    • Prírodovedné popoludnie
     • Prírodovedné popoludnie

     • Dňa 25. apríla 2018 sa v ŠKD uskutočnilo zábavno-poznávacie podujatie - Dobrodružstvom za prírodou. Deti sa pri riešení zaujímavých úloh mohli dozvedieť, odkiaľ sa berú stromy v lese, ako sa správame na chránenom území a spoznali aj zákonom chránené rastliny a živočíchy. Na záver sa deti potešili sladkej odmene.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia.

    • Beseda s včelárom
     • Beseda s včelárom

     • Dňa 20. 04. 2018 sme v školskom klube privítali pána včelára - Jozefa Slebodníka, ktorý sa s nami podelil o svoje zážitky a skúsenosti s dlhoročným chovom včiel. Deti sa mohli zoznámiť s rôznymi nástrojmi a pomôckami, ktoré sú dôležité pri starostlivosti o včely. Pán včelár s radosťou odpovedal na všetky zvedavé otázky.

      Srdečne ďakujeme za návštevu a prajeme veľa zdravia a pracovného elánu pri jeho užitočnej práci.

    • Bricklandia - výstava Lega
     • Bricklandia - výstava Lega

     • V piatok,13.apríla 2018, sme sa vybrali so žiakmi do Košíc, aby sme navštívili výstavu Lega s názvom Bricklandia. Po zhliadnutí rôznych vystavených exponátov z Lega, sme mali k dispozícii 30 kg legových kociek, z ktorých si každý z nás mohol vytvoriť svoje dielko. Výstava bola veľmi zaujímavá, no v Košiciach sme nemohli obísť ani Dóm sv. Alžbety. Po zhliadnutí interiéru sme vyšli 160  schodov. Čakal na nás nádherný pohľad z veže na mesto. Aj takto veselo, s úmevom a vrecom plných zážitkov sme prežili krúžok Tvorivé dielne.

    • Gymnastický štvorboj - krajské majstrovstvá
     • Gymnastický štvorboj - krajské majstrovstvá

     • V Košiciach sa dňa 19.04.2018 konali krajské majstrovstvá v gymnastickom štvorboji. V kategórii C sa družstvo chlapcov umiestnilo na peknom 2. mieste. V rámci kategórie jednotlivcov skončil A. Kalík na krásnom 1. mieste.

    • Gymnastický štvorboj - okresné majstrovstvá
     • Gymnastický štvorboj - okresné majstrovstvá

     • Dňa 12.04.2018 sa konali okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ na ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi. V kategórii B skončilo družstvo chlapcov (Š. Spišský, A. Kiška, D. Mazúr, J. Mrovčák, M. Šteiner) na peknom 2. mieste. V kategórii C sa družstvo chlapcov (A. Kalík, S. Petruška, P. Mrovčák, D. Pernický a D. Novák) umiestnilo na krásnom 1. miesteVo svojich kategóriách sa chlapci v rámci jednotlivých výstupov - Šimon Spišský a Andrej Kalík  - umiestnili na  krásnom 1. mieste.

      Blahoželáme a prajeme mnoho ďalších športových úspechov!

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     •  Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150  odsek 5 z príležitosti slávnostného zasadnutia pedagogickej rady

        udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

       dňa 13. 04. 2018 (piatok)

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať 16. 4. 2018 (pondelok)

                                                                                                                 Mgr. Ján Orinin

                                                                                                                                                             riaditeľ školy

    • Vybíjaná žiačok - okresné finále
     • Vybíjaná žiačok - okresné finále

     • Dňa 05.04.2018 sa na Základnej škole Nejedlého v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné finále vo vybíjanej žiačok. Naše žiačky (M. Filippová, T. Tomčíková, I. Olexová, E. Faltinová, S. Gondová, Lucia Tabáková, Laura Tabáková, Zuzana Faltinová, P. Vilková, M. Štendová, K. Kozáková) obsadili krásne 2. miesto.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 4. apríla do 6. apríla 2018 v čase od 12:00 do 16:30 hod. v budove školy.

      K zápisu je potrebná účasť dieťaťa, doniesť rodný list dieťaťa a svoje osobné doklady. Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

      Tlačivá k zápisu do 1. ročníka si môžte stiahnuť z našej web stránky školy (modul "na stiahnutie")

      Mgr. Ján Orinin

      riaditeľ školy

    • Marec - mesiac kníh
     • Marec - mesiac kníh

     • Deň čítania v anglickom jazyku sa realizoval na vyučovacích hodinách počas 26. marca 2018. Niesol sa v znamení názvu prispôsobenému na anglické heslo – Today reader and tomorrow leader.

      Žiaci sa museli popasovať s neznámym textom. Na prvom stupni sme si vybrali rozprávku pod názvom – Škaredé káčatko. Pracovalo sa s daným textom aj pomocou vyhľadávania v slovníku a osvojovania si nových slov. Žiaci druhého stupňa čitali knihu od D. Defoe – Robinson Crusoe. Najlepšími čitateľmi sa stali žiaci 9. ročníka, ktorí dokázali prečítať najviac textu.

      „Čítanie je pre dušu tým, čím je cvičenie pre telo.“ 

    • Chemická olympiáda - okresné kolo
     • Chemická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 23. marca 2018 sa konalo na našej škole okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci – Filip Tokarčík (9.A) - 2. miesto a Gabika Lapšanská (9.B) – 12. miesto. Obom nádejným chemikom srdečne blahoželáme a Filipovi želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Z rozprávky do rozprávky
     • Z rozprávky do rozprávky

     •  Dňa 23.03.2018 sa v ŠKD konala súťaž pod názvom - " Z rozprávky do rozprávky." Súťaže sa zúčastnili žiaci zo všetkých oddelení. Úlohou žiakov bolo zreprodukovať rozprávku, ktorú si sami vybrali, čo najzaujímavejším spôsobom. 

      Umiestnení:

      1.miesto získala Laura Šimonovičová z I.B. 

      2. miesto získal Matúš Oláh z III. A

      3. miesto získala Mária Pidiková zo IV. ročníka.

       

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.      

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Vo štvrtok, 22.03.2018, sme všetci žili vodou. Nečudo, veď bol Svetový deň vody. Obliekli sme si modré tričká. Najobľúbenejším a zároveň jediným nápojom sa v tento deň stala iba voda z vodovodu, bez farbív a príchutí. O vode sme sa rozprávali, učili, maľovali sme ju. Súťažili sme o najmodrejšiu triedu.

      Tejto úlohy sa najlepšie zhostili žiaci 1. A, 2. A, 2. B, 3. B, 9. A a 9. B triedy. Keďže prišli všetci žiaci týchto tried v modrom, získali diplomy.

      Uvedomili sme si, že aj keď sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácna. My jej máme zatiaľ dostatok, no v mnohých krajinách sveta to nie je samozrejmosťou.

    • Krížová cesta za nenarodené deti
     • Krížová cesta za nenarodené deti

     • Podľa tradícií našej školy sa v pôstnom období v piatky spoločne modlíme pobožnosť krížovej cesty. 23. marca 2018 sme ju obetovali za nenarodené deti, aby ich rodičia s láskou prijali a tiež za rodičov, ktorých prekvapila správa o počatí dieťaťa a zatiaľ váhajú, aby sa dobre rozhodli: pre život dieťaťa. Pred oltárom sme mali pripravený plagát, kde bol znázornený postupný vývin dieťaťa pred narodením. Dozvedeli sme sa z neho, okrem iného, že v treťom týždni po počatí mu začína biť srdiečko, kedy je aké veľké, či to, že v treťom mesiaci by už mohlo dať odtlačok prsta. Dieťa je najvzácnejším Božím darom nielen pre rodičov, ale aj pre celé ľudstvo.

      Pane, žehnaj rodičov, aby s láskou prijali a vychovávali svoje dieťa.

      Pane, žehnaj rodičov, aby  s ss  s láskou prijali a vychovávali svoláskou prijali a vychovávali svoje deti.

    • Dekanátne kolo Biblickej olympiády
     • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

     • 22. marca 2018 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády v budove cirkevného Gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho 11 družstiev zo základných škôl Spišskonovoveského dekanátu. Trojčlenné družstvá riešili rôzne úlohy v piatich kolách z biblických kníh Genezis (12. až 50. kapitola) a z evanjelia podľa sv. Marka. Víťazom dekanátneho kola Biblickej olympiády sa stalo družstvo cirkevnej ZŠ zo Smižian. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: 1. Andrej Kalík, VIII.B 2. Radoslav Kollár, VIII.B 3. Jakub Szentkereszty, VI.A, ktorí sa umiestnili na 2. mieste. Chlapcom gratulujeme.

    • Deň otvorených dverí pre detí z materských škôl
     • Deň otvorených dverí pre detí z materských škôl

     • Dňa 09. marca 2018 si pani učiteľky prvého až tretieho ročníka za asistovania svojich žiakov pripravili zaujímavé dopoludnie pre detí z materských škôl. Keďže ich bolo tohto roku trochu viac ako po minulé roky, spoznávali priestory našej školy v dvoch skupinách, ktoré sprevádzali žiačky ôsmeho ročníka. Postupne prešli jednotlivými triedami, školskou knižnicou, telocvičňou, kaplnkou a svoje putovanie ukončili v školskej jedálni na malé občerstvenie. Usmiate a spokojné tváričky škôlkarov boli zrkadlom toho, že sa im dopoludnie u nás páčilo a zaujalo. Na pamiatku si odnášali malé darčeky, ktoré si spoločne s deťmi a pani učiteľkami vyrobili. 

    • Voda, voda, vodička, osviež že mi líčka ...
     • Voda, voda, vodička, osviež že mi líčka ...

     • Po zimnom leňošení vyťahuje slniečko svoje lúče a zapĺňa krajinu krásnymi pestrými farbami a novým životom. 

      Príroda sa prebúdza a spod snehu vykukujú prvé snežienky.

                                    Maliar síce nemá na palete dostatok farieb, no začína postupne maľovať.

                                               Jar prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu.

                                           Každý rok sa aj my v škole tešíme z  prebúdzajúcej sa jari.

                            No najviac sa sústredime na oslavu vzkriesenia Ježisa Krista po jeho smrti na kríži.

              Žiaci a učitelia našej školy prejavili svoju radosť výstavkou jarných veľkonočných ozdôb a ikebán.

                                        Ich krásu a nápaditosť môžete obdivovať vo vestibule školy.

       

                                                                                                                                           Veselú Veľkú noc!