• Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 25. - 26. 6. 2019

      /utorok a streda/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 24. 06. 2019 /pondelok/ do 8:00 hod.

      V dňoch 27. 6. 2019 a 28. 6. 2019 školská jedáleň neposkytuje stravu z prevádzkových dôvodov.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Prednes nemeckej poézie a prózy
     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     • Dňa 14.06.2019 sa uskutočnila krajská súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy.

      V druhej kategórii, próza - haidi Mária Schwabik - 2. miesto.

      V druhej kategórii, poézia - Zuzana Faltinová - 3. miesto.

    • Hľadanie pokladu
     • Hľadanie pokladu

     • V pondelok, 10. júna, sa deti v ŠKD zúčastnili hľadania tajomného pokladu. Vďaka indíciám, ktoré nachádzali a vďaka šikovnosti, ktorú preukázali, našli stratenú pirátsku truhlicu. Jej sladký obsah si ako dobrí spolužiaci a kamaráti rozdelili rovným dielom. 

    • Vypni telku, zapni seba
     • Vypni telku, zapni seba

     • 27. mája sa začal týždeň kampane - Vypni telku, zapni seba, ktorej sa zúčastnili i deti z ŠKD. Na znak toho, že svoj čas budú viac venovať svojim blízkym, ich pomoci a pohybu či hrám, nosili na ruke špeciálny náramok. V školskom klube ich čakali každý deň zaujímavé aktivity, ktorými rozvíjali svoje zručnosti, vzťahy i lásku k Bohu.

    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 05.06.2019 sa uskutočnili okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Naši žiaci sa vo svojich kategóriach umiestnili nasledovne:

      1. miesto - Heidi Mária Schwabik - 2. kat. próza

      1. miesto - Zuzana Faltínová - 2. kat. poézia

      2. miesto - Ema Faltínová - 3. kat. próza

      2. miesto - Ivica Olexová - 3. kat. poézia

       

      Žiaci, ktorí získali 1. miesto, postupujú do regionálneho kola v Kežmarku.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • I tento rok sme v našej škole slávili Medzinárodný deň detí, 30. mája 2019, na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Ani daždivý deň nám nedokázal pokaziť náladu. Začali sme ho slávnostnou svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Pán kaplán sa nám v kázni pripomenul, aby sme svojim správaním, vyjadrovaním, neprestávali robiť dobré meno sebe i škole, ktorej sme súčasťou. Po svätej omši sa žiaci prvých troch ročníkov postupne presunuli do Alex parku, kde prežili intenzívnu hodinovú zábavu. Vyskúšali si rôzne druhy preliezok, trampolín, šmýkačiek. Potom sa posilnili občerstvením a mohli sa veselo unavení vrátiť do školy. Druhý stupeň sa bol kultúrne vyžiť na divadelnom predstavení pod názvom - Perinbaba. Všetci žiaci sa presunuli do školy, aby si pochutnali na výbornom guľášiku, ktorý pripravili s láskou pani kuchárky. 

       

      Pán Boh zaplať za tento krásne strávený deň!

       

    • Adamko - časopis
     • Adamko - časopis

     • V mesiaci máj sa žiaci I.B triedy pod vedením p. uč. Lazorovej zapojili do súťaže v časopise Adamko. Spoločne vyrobili plagát na tému: „Zvieratká z našich lesov." 

      Fotografia s týmto plagátom bola uverejnená v júnovom čísle časopisu a žiaci získali pekné DVD.

       

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • Začiatkom mesiaca máj si žiaci I.A a I.B oprášili a rozšírili poznatky z dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Spišskej Novej Vsi. Po krátkej súťažno - teoretickej časti si mohli prakticky vyskúšať svoje znalosti na bicykloch a kolobežkách. V sprievode pani učiteliek a vychovávateliek tak prežili nielen zábavné a slnečné, no i osožné dni. Veríme, že nielen na cvičisku, ale aj v reálnom živote, budú naši žiaci dodržiavať pravidlá cestnej premávky s ostražitosťou.

    • "Modlitba je dýchaním duše."
     • "Modlitba je dýchaním duše."

     • V dňoch 23. - 25. mája 2019 sa uskutočnilo duchovné cvičenie učiteľov v Zakopanom. Základnou témou nášho stretnutia sa stal -  "Návrát k láske prvých kresťanov." Témy počas jednotlivých zamylení boli rôzne, napr.: "Štedrosť a jednota. Modlitba prvých kresťanov. Prví kresťania a spory." Modlitbou prosíme, ďakujeme, chválime a odprosujeme. V modlitbách musíme byť vytrvalí, trpezliví, aby sme dosiahli to, o čo prosíme. Nezabúdajme na to, že "Boh má otvorené nonstop," modliť sa môžeme kdekoľvek a kedykoľvek. To, čo máme, nie je len moje, ale je pre všetkých. Deliť sa máme o radosti, ale aj starosti. Radosť sa rozširuje iba vtedy, ak sa s radosťou podelíme. Zjednocovanie veriacich, ochota pomáhať druhým, vytvára jednu dušu, jedno srdce. Kresťan v ochote priblížiť sa ostatným, musí vedieť komunikovať, pretože práve tým buduje vzťah. Vzťah sa rozvíja v dialógu, dialóg poskytuje odpovede na nezodpovedané otázky v našich myšlienkach. Pomáha nájsť spoločnú cestu človeka k človeku.

      Tieto krásne myšlienky nám vo svojich zamysleniach odprezentoval pán kaplán, Marián Kundla.

      Úprimné Pán Boh zaplať za vzplanutie našej duše ohňom nádeje k lepšiemu životu. 

       

      "Tam, kde je láska, neexistuje musím, ale chcem!"

    • Mladý záchranár
     • Mladý záchranár

     • Dňa 22. mája 2019 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili súťaže s názvom - Mladý záchranár - v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Žiaci druhého stupňa na čele s kapitánom, Radoslavom Kollárom, získali krásne 3. miesto. 

      Žiakom blahoželáme!

       

    • Anglický jazyk - návšteva z USA
     • Anglický jazyk - návšteva z USA

     • Dňa 20. mája 2019 sa naši tretiaci, štvrtáci a deviataci mohli pozhovárať v anglickom jazyku s mladými súrodencami, Nicholasom a Brendonom, občanmi Spojených štátov amerických. Chlapci pochádzajú z oblasti blízko mesta New Jersey. Ich prirodzenou rečou je angličtina, hoci vedia i po španielsky. Naši žiaci si teda mohli vypočuť prirodzený anglický jazyk. Otázky žiakov smerujúce k chlapcom boli zamerané hlavne na ich rodinu, školu, prácu, obľúbené americké i slovenské jedlá, zaujímavosti zo života v ich krajine. Samozrejme, stretnutie bolo obohatením i pre pani učiteľky vyučujúce anglický jazyk.

       

    • Európsky deň obezity
     • Európsky deň obezity

     • Európsky deň obezity vyšiel tento rok na sobotu, 18. mája, a niesol sa v duchu hesla-  „Zvládnime obezitu spoločne!“ Preto si aj žiaci našej školy Deň obezity pripomenuli rôznymi aktivitami. Hneď ráno ich vo vestibule školy čakala nástenka venovaná tejto téme. Neskôr si vypočuli reláciu, pozreli prezentácie, vypracovali pracovné listy a s chuťou zacvičili v telocvični.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • Dňa 17. mája 2019 našu školu navštívili žiaci Strednej odbornej školy ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi. Ich stretnutie nebolo náhodné. V rámci finančnej gramotnosti vtiahli títo žiači tých našich na druhom stupni do sveta financií. Počas dvoch vyučovacích hodín sa dozvedeli o základoch podnikania a manažmentu. Aktivitami sa žiaci nielen dozvedeli, ale aj naučili niečo nové, napr. vymýšľali si vlastný podnik, výrobky, reklamu naň, slogan alebo vypočítavali čistý príjem zo mzdy, ktorú dostanú, nakupovali v obchodoch a pod.

      Za svoju aktivitu boli odmenení certifikátom a sladkou odmenou. 

      Ešte raz ďakujeme týmto žiakom a pani učiteľke Ing. Magulákovej za spestrenie hodín. 

    • Botanikiáda 2019
     • Botanikiáda 2019

     • 15.05.2019 sa dve žiačky piateho ročníka zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade v Košiciach. Téma 10. ročníka bola: „Vyrobené z rastlín“.

      Zaujímavou a hravou formou plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach. Ich odmenou bola vlastnoručne zasadená letnička. Pre školu získali zľavnené vstupné do botanickej záhrady do konca kalendárneho roka.

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník zaujímavého ekologického projektu BOTANIKIÁDY.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z organizačných dôvodov

      udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

      dňa 24. 5. 2019 (piatok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 27. 5. 2019 (pondelok).

      Mgr. Ján Orinin

    • Duchovné sústredenie žiakov deviateho ročníka
     • Duchovné sústredenie žiakov deviateho ročníka

     • V dňoch 17. - 18. mája sme sa my, deviataci, zúčastnili duchovného sústredenia. Navštívili sme Spišskú Kapitulu a zažili niečo, čo sa už nezopakuje. Príchod, odchod, sväté omše, prechádzky, úlohy, rozhovory a aj chutné jedlo nám malo pomôcť nájsť smer putovania. Smer cesty. Je to cesta životom. Pán kaplán, Marián Kundla, nám ukázal cieľ, ku ktorému máme všetci smerovať. Večný život. Ukázal nám, aký obrat môže nastať v našom živote, ak sa postavíme pred Boha. A úprimne mu povieme: „Bože som slabý a často padám. Bez teba nedokážem byť dobrým človekom. Pomôž mi! Nechcem sebecky kráčať vlastnou cestou, ale cestou ktorú si mi pripravil Ty. Chcem kráčať s tebou. Sám som slabý, ale s tebou som silný. Sám som malý, ale s tebou som veľký. Pomôž mi!“

       

      Náš pobyt bol obohacujúci a veľmi nám pomohol. Dostali sme odpoveď na otázky, na ktoré sme si nevedeli odpovedať sami.

       

      Pán Boh zaplať!(Radoslav Kollár, 9.B)

       

    • Triedne schôdzky
     • Triedne schôdzky

     • Milí rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 16. 5. 2019 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť. 

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Boh stvoril lásku a dal jej meno MAMA.“

      Toto bolo hlavné motto slávnostnej akadémie, ktorú si pre naše mamičky k ich sviatku pripravili žiaci našej školy. Tá sa konala dňa 9. mája v Dome kultúry Mier. V programe sa predstavili mnohé povolania, ktorými by deti mohli byť, keď vyrastú. Našli jedno špeciálne, nenahraditeľné a výnimočné, a to je – mama.

      Ďakujeme Vám naše drahé mamičky za všetku lásku a starostlivosť, ktorou sprevádzate celý náš život.

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Vážení rodičia!
      Srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa
      9. mája 2019 o 16.30 hod. v Dome kultúry MIER.
      Tešíme sa na Vás!

    • Prírodovedný kvíz - ŠKD
     • Prírodovedný kvíz - ŠKD

     • Dňa 30. apríla sa v ŠKD uskutočnil prírodovedný kvíz. Zúčastnení žiaci odpovedali na otázky prostredníctvom testu, výberom z troch možností. Hravo zvládli aj poskladať a pomenovať obrázky chránených živočíchov a rastlín. Boli odmenení sladkou odmenou a symbolickou medailou ako úspešní riešitelia prírodovedného kvízu.

       

    • Majstrovstvá okresu vo vybíjanej dievčat
     • Majstrovstvá okresu vo vybíjanej dievčat

     • Dňa 29.04.2019 sa konali okresné majstrovstvá vo vybíjanej dievčat, do ktorých sa úspešne prebojovali aj naše dievčatá po víťazstve v základnom kole. Po vyrovnaných zápasoch družstvo dievčat v zložení: S. Gondová, K. Kozáková (7.A), T. Grečková, M. Kmetzová (7.B), Z. Faltinová, L. Tabáková, L. Geletková, P. Vilková, N. Hložná (6.roč.), M. Polláková, D. Grečková (5.roč.), M. Gondová (4.B) obsadili pekné 2. miesto.

      Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme.

    • Slávik Slovenska - obvodné kolo
     • Slávik Slovenska - obvodné kolo

     • Dňa 26.04.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže - Slávik Slovenska 2019 v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. V prevej kategórii nás reprezentovala Laura Šimonovičová, v druhej Tomáš Šimonovič a v tretej Lukáš Mižigár.

      Do okresného kola postúpil Tomáš Šimonovič.

      Blahoželáme!

       

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150  odsek 5 z organizačných dôvodov

       udeľuje žiakom riaditeľské voľno  dňa 09. 04. 2019 (utorok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 10. 04. 2019(streda).

    • Bábková hra - dramatizácia
     • Bábková hra - dramatizácia

     • Dňa 04.04.2019 si žiaci piateho ročníka na hodine slovenského jazyka a literatúry vyskúšali, aké je povolanie bábkoherca. S bábkami, ktoré si vlastnoručne vyrobili, odprezentovala každá skupinka svoje krátke divadielko. Vymýšľali si vlastné príbehy, ktoré korešpondovali s výzorom urobenej bábky (pavúk, dievčatko, otec, zajac, myška, ...). Texty museli byť pripravené v prozaickej aj dramatickej podobe. Z daného vymysleného príbehu vytvárali scenár. Zahrali sa na dramaturgov, režisérov, scenáristov v jednom.

      Veríme, že repertoár našich triednych divadielok sa bude i naďalej rozrastať a žiaci ho budú pripravovať s podobným nadšením.

    • Chemická olympiáda - okresné kolo
     • Chemická olympiáda - okresné kolo

     • Okresné kolo chemickej olympiády sa konalo 22.03.2019. V kategórii D boli pozvaní štyria žiaci 9. ročníka.

      Umiestnenie:

      4. miesto - Martin Šponiar

      5. miesto - Matúš Vaľko

      8. miesto - Andrej Kalík

      17. miesto - Matej Marcinčin

       

      Našim deviatakom srdečne blahoželáme!

    • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 1. apríla do 3. apríla 2019 v čase od 12:00 do 16:30 hod. v budove ZŠ (3. poschodie vľavo).

      K zápisu je potrebná účasť dieťaťa, doniesť rodný list dieťaťa a svoje osobné doklady.

      Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

      EduPage Vám ponúka možnosť vypĺňať prihlášku elektronicky, ktorú si môžete vyplniť doma, vytlačiť si ju a priniesť podpísanú na zápis (nájdete ju v ľavom menu pod názvom elektronická prihláška). Ak nemáte možnosť elektronického vyplnenia prihlášky, vyplníte ju na počítači v škole pri zápise. Prihláška na vyplnenie bude aktívna od 1. apríla 2019.

    • Testovanie 9-2109
     • Testovanie 9-2109

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

      Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2019 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

      Náhradný termín celoslovenského testovanie deviatakov

      Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

      Viac informácii nájdete na www.nucem.sk

       

    • Beseda so spisovateľkou
     • Beseda so spisovateľkou

     • Dňa 29. marca 2019 sme prežili pekné dopoludnie pri besede so spisovateľkou, Gabrielou Spustovou - Izakovičovou, autorkou kníh poézie a prózy pre deti i dospelých. Pani spisovateľka pútavým spôsobom predstavila svoju tvorbu, prečítala zaujímavé úryvky zo svojich kníh. Deti s radosťou reagovali a kládli zaujímavé otázky, na ktoré odpovedala s pokorou a hĺbkou v srdci.

       

    • Rozprávkový kráľ - ŠKD
     • Rozprávkový kráľ - ŠKD

     • Dňa 29.3.2019 sa v ŠKD konala súťaž pod názvom " Rozprávkový kráľ." 

      Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov zo všetkých oddelení.       

      1. miesto získala  Sárka Palkovičová, III.B   

      2. miesto získala  Bibka Marčuková ,  III.B   

      3. miesto získala  Terezka Temňuková, IV.B       

      V tomto školskom roku sme udelili aj 4. miesto, ktoré získala žiačka I.A  triedy, Lilianka Mjartanová.

      Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami a ostatní súťažiaci sladkou odmenou.    

      Víťazom srdečne blahoželáme.

       

    • ŽIVOT JE KRÁSNY...    CHRÁŇME HO OD POČATIA!
     • ŽIVOT JE KRÁSNY... CHRÁŇME HO OD POČATIA!

     • 25. marca sme si na našej škole  pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Zároveň bol to aj deň spomienky na všetky nenarodené deti. Biela stužka sa stala symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Pripnutím  stužky na odev, sme tak vyjadrili svoj postoj a potrebu chrániť každý počatý život...

      NA ŽIVOTOCH NENARODENÝCH DETÍ ZÁLEŽÍ!