• Zamyslenie na začiatku Adventu
    • Zamyslenie na začiatku Adventu

    • 25.11.2020 10:50
    • Cirkev má veľmi zaujímavý spôsob, ako ťa zachrániť. Šokuje ťa koncom sveta a potom ti dá nádej v malom dieťati.  A uprostred toho všetkého ťa pozýva sa stať centrom tohto príbehu, nie divákom.
    • viac
    • Spev Kohúta
    • Spev Kohúta

    • 25.11.2020 10:50
    • Srdce, ktoré „nespí“, ale je vedené Kristovým svetlom, vždy zbadá možnosť poslúžiť skutkom lásky, či číhajúce pokušenie zhrešiť.
    • viac
    • „Obchod povolený, priam vyžiadaný“
    • „Obchod povolený, priam vyžiadaný“

    • 09.11.2020 21:41
    • Anglické príslovie hovorí, čo nezveľadíš to stratíš. Boh nám dal dary, ktoré sa nedajú vyvážiť zlatom. Avšak veľakrát sa k nim ako k zlatu chováme. Zamknúť do trezora a postaviť stráž.
    • viac
    • Nedeľa nielen „o múdrych“
    • Nedeľa nielen „o múdrych“

    • 04.11.2020 11:15
    • Možno sme aj my o niekom už párkrát povedali, že je hlúpy. Zväčša sa nad tým ani nezamyslíme a len to z nás tak vystreli ako reakcia na jeho správanie. 

    • viac