• Súťaž Lentilky - ŠKD
     • Súťaž Lentilky - ŠKD

     • Fašiangové obdobie sme v ŠKD ukončili zábavnou hrou Lentilky. 21.2.2023 si svoju šikovnosť vyskúšalo 12 súťažiacich zo všetkých oddelení. Pre každého hráča bola na stole pripravená slamka, malá miska s lentilkami a vzdialená prázdna miska. Deti na povel mali pomocou slamky čo najrýchlejšie preniesť všetky lentilky z jednej misky do druhej. A komu sa to podarilo najlepšie?  Tu sú najšikovnejší:

      1. miesto - Michael Kotrady IV.A

      2. miesto - Paula Barteková I.B

      3. miesto - Beatriz Truglio Moraes II.A

      4. miesto - Peter Šofranko IV.A

      Úspešní žiaci boli odmenení diplomom a symbolickou cenou. Na záver si všetci pochutnali na farebných lentilkách. Všetkým súťažiacim ďakujeme a výhercom blahoželáme.

     • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     • Dňa 22. februára 2023 sa uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho víťazi školského kola. Získali veľmi pekné umiestnenia:

       

      1. kategória

      Poézia:         Viktoria Šimco (2. A) - 1. miesto

       

      2. kategória

      Poézia:         Slávka Kotradyová (6. B) - 2. miesto

      Próza:          Monika Adamcová (5. B) - 3. miesto                 

       

      3. kategória

      Próza:          Natália Adamcová (7. B) - 3. miesto

       

      Súťažiacim blahoželáme a víťazke držíme palce v ďalšom kole.

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 20. februára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažili žiaci 1. kategórie  (2.- 4. ročník), 2. kategórie (5. a 6. ročník) a 3. kategórie (7. - 9.ročník). 

      Poradie víťazov bolo nasledovné:

      1. kategória:

      Poézia    1. miesto - Michael Kotrady (4. A)

                      2. miesto – František Lazor (2. A), Veronika Dobrovská (2.A)

                      3. miesto – Marína Milčáková (3. B), Dominik Kaľavský (3. A)

       

      Próza      1. miesto  - Viktoria Šimco (2. A)

                      2. miesto – Marko Hančák (3. A)

                      3. miesto – Terézia Smiková (2. A)

       

      2. kategória:

      Poézia    1. miesto - Slávka Kotradyová (6. B)

                      2. miesto – Jakub Smižanský (6. B)

                      3. miesto – Patrícia Lesniaková (6. B), Ela Jakubová (5. B)

       

      Próza      1. miesto  - Monika Adamcová (5. B)

                      2. miesto – Juliana Dzurová (6. B)

                      3. miesto – Sára Vanacká (5. A), Barbora Pekárová (5. A)

       

      3. kategória:

      Poézia    1. miesto - Lenka Pavlíková (7. B)

                      2. miesto – Sára Palkovičová (7. B)

                      3. miesto – Margaréta Cvengrošová (7. A), Aneta Semanová (8. A)

       

      Próza      1. miesto  - Natália Adamcová (7. B)

                      2. miesto – Mária Pidíková (9. roč.)

                      3. miesto – Matúš Oláh (8. A), Lia Kovalčíková (7. B)

      Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Oznam - skrátené vyučovanie

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 24. 2. 2023 sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastnia duchovnej obnovy pre katolíckych učiteľov. Vyučovanie v tento deň bude prebiehať v skrátenom režime podľa rozvrhu.  Vyučovacie hodiny budú skrátené – iba 30 minútové, prestávky ostávajú nezmenené.

      Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

      1.hodina  ->  8:00 – 8:30 hod.

      2.hodina  ->  8:40 – 9:10 hod.

      3.hodina  ->  9:25 – 9:55 hod.

        4.hodina  -> 10:10 – 10:40 hod.

        5.hodina  -> 10:50 – 11:20 hod.

        6.hodina  -> 11:25 – 11:55 hod.

      Školská jedáleň je v prevádzke. Činnosť školského klubu detí bude dňa 24. 2. 2023 (piatok) v obmedzenom režime. Prosím, nahláste triednym učiteľom, ktorí žiaci prídu v tento deň do ŠKD. Ďakujeme Vám za porozumenie.

    • Pasovanie prvákov
     • Pasovanie prvákov

     • 16. február 2023 bol v živote našich prváčikov významným dňom. Boli pasovaní za riadnych žiakov našej školy. Slávnosť sa konala v druhom oddelení ŠKD. Po úvodnom slove pani vychovávateľky sa začalo pasovanie. Prváci splnili jednoduchú úlohu z čítania a následne ich triedne učiteľky pasovali veľkou ceruzkou za prvákov, lebo svojou polročnou prácou v škole dokázali, že si to naozaj zaslúžia. Na záver pasovaní prváci zložili sľub, ktorý si spolu so symbolickým darčekom na pamiatku odniesli domov. Nechýbala ani sladká odmena.

      Naši milí prváci, želáme vám veľa zdravia, aby sa vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste okrem vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce.

    • Týždeň spoločenského oblečenia
     • Týždeň spoločenského oblečenia

     • V týždni od 13. - 17. februára 2023 sme prežívali Týždeň spoločenského oblečenia.

      V tomto týždni sme sa viac zamerali na to, ako svojim obliekaním komunikujeme so svojim okolím, so sebou samým i s Bohom. Poukázali sme na rozdiely v obliekaní na rozličné príležitosti. Žiaci Školského parlamentu ho odštartovali rozhlasovou reláciou a pre svojich spolužiakov pripravili prezentácie s názvom DRESSCODE. Na hodinách anglického jazyka si žiaci rozširovali slovnú zásobu na tému obliekanie, tvorili projekty, na náboženstve sa viac zamerali na uvedomenie si svojej hodnoty. Mladší žiaci sa zahrali na módnych návrhárov, tvorili báseň na túto tému. Týždeň sme zakončili v piatok spoločným fotením na červenom koberci, kde sa žiaci i učitelia predviedli v peknom spoločenskom oblečení. Fotografie nájdete v našej fotogalérii.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do aktivity zapojili a zvlášť tým, ktorí chodili do školy v spoločenskom oblečení celý týždeň.

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 8. 2. 2023 si žiaci našej školy zmerali sily v okresnom kole DO s inými žiakmi v našom okrese. A to veľmi úspešne! Získali pekné umiestnenia.

      Kategória D:

      2. miesto - Hugo Jakubov (postupuje do krajského kola)                   

      4. miesto - Timotej Pacák 

      Kategória E:

      6. miesto - Tereza Zúdorová                     

      7. miesto - Tomáš Janečko 

      Kategória C:

      7. miesto - Mária Pidíková                     

      8. miesto - Timotej Olejník

      Srdečne blahoželáme!

    • Súťaž v šikovnosti - ŠKD
     • Súťaž v šikovnosti - ŠKD

     • V piatok 10.2.2023 si deti v ŠKD vyskúšali svoju šikovnosť a zručnosť v zhadzovaní plastových pohárov s pomocou balóna. Ich úlohou bolo nafúkať balón a pomocou vzduchu z neho zhadzovať plastové poháre. Najviac sa darilo Matejovi Repaskému zo IV.B, ktorý získal 1. miesto. Na 2. mieste sa umiestnil Janko Šabľa zo IV.A a na 3. mieste sa umiestnila Kristínka Kukurová z 1.B. Všetkým výhercom blahoželáme.

    • Futbalový turnaj
     • Futbalový turnaj

     • Dňa 31. januára 2023 si žiaci 2. stupňa zmerali svoje sily vo futbalovom turnaji, ktorý sa uskutočnil v mestskej športovej hale pod dohľadom pána učiteľa Ondáša. Všetky triedy si pripravili svoje družstvá, v ktorých okrem chlapcov nechýbali ani dievčatá. Hráči dali zo seba všetko, zatiaľ čo ostatní spolužiaci ich podporovali svojím povzbudzovaním. Vyhrať nemohli všetci, aj keď bojovali statočne.

      Hráči boli rozdelení do dvoch kategórií a výsledky boli nasledovné:

      3. kategória:

      1. miesto: 5.B

      2. miesto: 6.A

      3. miesto: 5.A

       

      4. kategória:

      1. miesto: 9. ročník

      2. miesto: 8. ročník

      3. miesto: 7.B

      Ďakujeme za možnosť užiť si posledný deň 1. polroka s radosťou a súťaživým duchom.

     • Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

     • V dnešný deň - 14.2. slávime v Cirkvi sviatok našich patrónov sv.Cyrila a Metoda. Pri tejto príležitosti sme deň začali slávnostnou sv.omšou i pripomenutím si života vierozvestcov. Nechýbalo ani sladké prekvapenie, ktorého súčasťou bola modlitba za vyprosenie odvahy šíriť evanjelium všade, kam nás Pán posiela.

      Vyjadrením našej vďaky za svätých orodovníkov je aj naša hymna, ktorá vznikla pri príležitosti 30.výročia školy. Dnes sme sa s veľkou radosťou zapojili do jej spevu a prikladáme ju pre radosť aj vám!

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 26.01.2023 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola matematickej olympiády. V kategórii Z5 sa na 11. mieste umiestnila Tamara Janečková z V.A. V kategórii Z9 si 2. miesto vybojovala Mária Pidíková z 9. ročníka, ktorá si tým zabezpečila postup do krajského kola. 

      Obom žiačkam srdečne blahoželáme a Márii v ďalšom kole držíme palce. 

    • Bábkové divadlo - ŠKD
     • Bábkové divadlo - ŠKD

     • V mesiaci január 2023 spestrilo deťom chvíle v školskom klube Bábkové divadlo spod Spišského hradu. Cieľom interaktívneho predstavenia “O koníkovi Oblakovi“ bolo prejaviť svoje city, empatiu k druhým, vysporiadať sa so smutnými stránkami života. Účinkovaním sa deti stávali súčasťou predstavenia. Predstavenie sa ukončilo vytvorením kruhu s pani Liptákovou, kde si navzájom poslali stiskom ruky iskru priateľstva.

     • Karneval

     • Veríme, že žiakov prvého stupňa v utorok 31.1.2023 potešilo nielen vysvedčenie, ale zaiste aj školský karneval. Spolu sa v dobrej nálade zabávali princezné so zvieratkami, motýlikmi, lienkami, perinbabkou, pirátom i potápačom či mnohými ďalšími rozprávkovými bytosťami. Obdobie očakávania a prípravy masiek vystriedal deň, na ktorý deti netrpezlivo čakali. Prehliadkou všetkých masiek začala tá pravá fašiangová zábava, v ktorej sa všetci zvŕtali v tanci pri tónoch detskej disko hudby.
      Vyhodnocovanie dvanástich najkrajších masiek bolo pre porotu skutočne náročné. Neocenené masky sa mohli potešiť aj tombole, súťažiam i záverečnej diskotéke.
      Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí, sme všetci prežili jedno čarovné predpoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky, preto im všetkým ďakujeme.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa 30.11.2022 si 33 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka otestovalo svoje nadobudnuté vedomosti v celoslovenskej  súťaži pod názvom Všetkovedko. Pre niektorých, hlavne druhákov, to bolo po prvýkrát. Všetci súťažiaci museli zvládnuť úlohy nie len zo slovenského jazyka, matematiky, ale aj prvouky, prírodovedy, anglického jazyka, hudobnej výchovy či výtvarnej výchovy. Počínali si výborne.

      Ocenenie „Všetkovedko“ získalo 10 žiakov:

      F. Lazor, O. Janus, M. Puškárová - 2.B

      M. Holečko, S. Tomasello - 2.A

      M. Pidíková, P. Čarnický - 3.B

      M. Kotrady, N. Hozzová - 4. A

      A. Mozgi - 4.B 

      Ostatní súťažiaci získali titul „Všetkovedkov učeň“.

      Všetkým výhercom a súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

    • Triedenie zápaliek
     • Triedenie zápaliek

     • V piatok popoludní, 27.1.2023, si svoju šikovnosť vyskúšalo 12 súťažiacich zo všetkých klubov. Úlohou šiestich vyžrebovaných dvojíc rozdelených do skupín, bolo vysypať, správnym smerom poukladať zápalky naspäť do krabičky a následne ju zatvoriť. Toto všetko mali urobiť rukou, ktorou nepíšu, čiže praváci ľavou a ľaváci pravou. Zvládnuť to opačnou rukou nebolo vôbec jednoduché. Deti, ktoré nesúťažili, boli nápomocné pri žrebovaní dvojíc, svojím povzbudzovaním, ale aj kontrolou dodržiavania pravidiel súťaže. Tento rok boli úspešnejší chlapci, ktorí si odniesli diplomy a prvé tri ceny (1. miesto – Lukáš Goduš, 2. miesto – Tibor Gonda, 3. miesto – Jakub Holečko). Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťou.

     • Lyžiarsky výcvik

     • 16. január bol pre nás siedmakov výnimočným dňom – zúčastnili sme sa vysnívaného lyžiarskeho výcviku. V pondelok ráno sme sa všetci stretli v škole, odkiaľ sme vyrazili do Liptovského Jána, kde sme boli ubytovaní. Lyžovali sme v Závažnej Porube, svah bol perfektný. Nie každý deň nám počasie prialo, ale dočkali sme sa aj krásneho výhľadu, keď sme videli aj Kriváň. V utorok po perfektných raňajkách sme vyrazili na svah, po lyžovačke nás čakal obed a sv. omša. Každú jazdu na lanovke sme si vychutnali. V štvrtok sme po lyžovačke vyrazili na prechádzku. V piatok sme sa chytro pobalili a utekali na svah, kde sme si poslednú lyžovačku užili. Za všetky zážitky sme vďační pánovi učiteľovi Ondášovi, Pollákovi, pánovi kaplánovi Máriovi . A nemôžeme zabudnúť na nášho skvelého zdravotníka Ľuba, vďaka ktorému sa nám nič nestalo. 

       

    • ...a Slovo bolo u Boha
     • ...a Slovo bolo u Boha

     • Dňa 20.1.2023 sa v Spojenej škole Jána Pavla v Poprade uskutočnila krajská regionálna recitačná súťaž ...a Slovo bolo u Boha. Našu školu reprezentovali 8 súťažiaci, víťazi školského kola. 

      Žiaci S. Tomasello (1. kat. poézia), V. Šimco (1. kat. próza), M. Kotrady (2. kat. poézia) a M. Adamcová (3. kat. próza) získali vo svojich kategóriach 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola v Bratislave.

      Žiačky S. Kotradyová (3. kat. poézia) a V. Zummerlingová (4. kat. poézia) obsadili 2. miesto.

      Víťazom blahoželáme, všetkým ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a tešíme sa, že aj takto vzdávame Bohu chválu.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 18.1.2023 sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 1A a 1B. V kategórii 1B nás reprezentovali 2 žiaci, ktorí postúpili z 1. a 2. miesta v školskom kole.

      Žiak M. Štubňa (8.A) obsadil 2. miesto a postupuje do krajského kola v Košiciach. 

      Žiačka D. Grečková (9. roč.) získala pekné 3. miesto.

      Obom gratulujeme a postupujúcemu M. Štubňovi želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 19. januára sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. V silnej konkurencii našu školu veľmi pekne reprezentovali dvaja žiaci:

      - v kategórii 1A – Benjamín Marcinčin (VII.B) – 4. miesto

      - v kategórii 1B – Tobias Grűnärmel (IX. roč.) – 3. miesto

      Ku krásnemu úspechu im srdečne blahoželáme!

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 16. 12. bolo ukončené domáce kolo matematickej olympiády v kategórii 5. a 9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      5. ročník

      Tamara  Janečková          V.A         11 bodov                           

      Matias  Milčák                   V.A        10 bodov                           

      Barbora  Pekárová            V.A        10 bodov                           

      Ela  Jakubová                   V.B        10 bodov                           

      Samuel Zúdor                   V.A         9 bodov              

      Miriam Oravcová              V.B         9 bodov                             

      Monika Žilková                 V.A         8 bodov                             

      Lukáš  Maďar                   V.A         8 bodov                             

      Sára  Vanacká                 V.A         7 bodov

      9. ročník

      Mária  Pidíková                IX.          8 bodov

       

      Do okresného kola postupujú T. JanečkováM. Pidíkova

      Všetkým riešiteľom blahoželáme a držíme palce postupujúcim.

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

     • Dňa 7. a 8. 12. 2022 sa konalo školské kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      3. ročník

      Dominik Kaľavský                      III.A      21 b.   

      Margaréta  Pidíková                  III.B      20 b.               

      Mária Tamara Domiková           III.A      19 b.               

      Tomáš  Turčaník                       III.B      19 b.   

      Martin Ján Stuhlák                    III.A      18 b.   

      Martin   Živčák                          III.B      17 b.   

      4. ročník

      Alžbeta Forgáčová                    IV.A      23 b.               

      Sofia    Pavlíková                     IV.B      23 b.               

      Anna    Justhová                      IV.B      22 b.               

      Lukáš   Goduš                          IV.A      20 b.               

      Michael Kotrady                        IV.A      20 b.               

      Jakub   Ogurčák                       IV.A      18 b.               

      Peter    Šofranko                      IV.A      16 b.   

      Michal  Bodnovič                      IV.B      16 b.               

      Ján       Šabľa                           IV.A      15 b.   

      Matej    Repaský                       IV.B      15 b.   

      Mariola Pacáková                     IV.A      12 b.   

      Timotej Varša                            IV.A      12 b.               

      Gréta    Mariaková                     IV.A      11 b.   

      Nela     Harenčárová                 IV.A      10 b.   

      Veronika  Kavuličová                IV.A      10 b.

      5. ročník

      Miriam  Oravcová                      V.B      20 b.   

      Ela       Jakubová                      V.B      17 b.               

      Tamara Janečková                    V.A      17 b.   

      Šimon  Palkovič                        V.B      17 b.               

      Matej    Cvengroš                      V.B      16 b.

      6. ročník

      Šimon  Šabľa                            VI.B      15 b.               

      Simona Pavolová                      VI.A      12 b.               

      Benjamín Pavol                         VI.A      10 b.                                       

      7. ročník

      Jozef    Pidík                             VII.A     17 b.   

      Daniel   Filipp                            VII.A     16 b.   

      Martin Samuel  Kollár                VII.A     16 b.               

      Daniel   Zrost                            VII.B     15 b.               

      Tobiáš  Majzel                           VII.B     15 b.   

      Tereza  Zúdorová                      VII.A     11 b.   

      8. ročník

      Michal  Štubňa                         VIII.A    22 b.

      Hugo    Jakubov                       VIII.B    21 b.               

      Tereza  Temňuková                   VIII.B    20 b.   

      Jakub   Lučivjanský                   VIII.B    20 b.   

      Veronika Zummerlingová           VIII.A    16 b.               

      Timotej Jozef  Pacák                VIII.B    15 b.   

      Martin   Šimonov                       VIII.B    12 b.               

      Tereza  Smižanská                    VIII.A    12 b.

       

      Všetkých blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • ...a Slovo bolo u Boha...

     • Dňa 10. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...

      V 1. a 2. kategórii súťažili žiaci 1. - 4. ročníka. Svojimi prednesmi nám pripravili pekný umelecký zážitok. Z víťazstva sa tešili títo žiaci:

      1.kategória:

      Poézia:

      1.miesto – Samuele Tomasello - 2.A

      2.miesto – Veronika Mária Dobrovská - 2.A

      3.miesto – Nikola Holečková - 1.B

      Próza:

      1.miesto – Viktoria Šimco - 2.A

      2.miesto – Terézia Smiková - 2.A

      3.miesto – Kristína Kukurová – 1.B

      2.kategória:

      Poézia:

      1.miesto – Michael Kotrady - 4.A

      2.miesto – Lucia Hudačeková - 3.B

      3.miesto – Nela Harenčárová - 4.A

      Próza:

      1.miesto – Anna Justhová - 4.B

      2.miesto – Lukáš Goduš - 4.A

      2.miesto – Marko Hančák - 3.A

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole! 

    • Vianočná besiedka v ŠKD
     • Vianočná besiedka v ŠKD

     • Posledný týždeň pred vianočnými prázdninami sa niesol v znamení sviatočnej nálady. Sviatočne prestreté stoly plné dobrôt, vianočné melódie, ozdobený stromček, slávnostne vyzdobená trieda a rozžiarené očká detí iba umocňovali vianočnú pohodu. Pani vychovávateľky sa s deťmi rozprávali o Vianociach, spoločne si prečítali vianočný príbeh z knižky a popri tom popíjali horúci voňavý čajík. Celé popoludnie bolo pre nás radostné, farebné, sviatočné, ale hlavne VIANOČNÉ.

     • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

     • Školský parlament pre všetky triedne kolektívy v decembri vyhlásil súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu. Všetci žiaci sa zapojili do upratovania a výroby vianočných ozdôb a dekorácie. Triedy si krásne vyzdobili a tak porota mala veľmi ťažké rozhodovanie, no počet získaných bodov rozhodol o všetkom. Súťaž mala dve kategórie: v prvej súťažili triedy 1. stupňa a v druhej triedy 2. stupňa. Výsledky boli nasledovné:

      1. kategória
      1. miesto - 3.B
      2. miesto - 4.B  
      3. miesto - 1.A  a 1.B

       

      1. kategória
      1. miesto - 9.ročník
      2. miesto - 7.B  
      3. miesto - 5.A a 8.B

      Víťazom srdečne blahoželáme. Ďakujeme všetkým za ochotu skrášliť svoju triedu a svoje školské prostredie.

     • ...s láskou Vaši žiaci

     • Takéto pekné vianočné priania vytvorili žiaci našej školy na hodinách informatiky. K všetkých týmto prianiam sa pripájame a vyprosujeme požehnaný čas v kruhu Vašich rodín!

     • ...a takto sme pripravili "BIRTHDAY-PARTY"

     • Advent sa nám pomaly končí a my sa spätne s veľkou vďakou pozeráme na predošlé dni, ktoré boli pre nás veľkým obohatením. Impulzov, ktoré nám pomohli dobre sa pripraviť na Ježišovu ,,narodeninovú oslavu", bolo niekoľko: vymyslenie vianočného priania, z ktorých najkrajšie boli odmenené; podelenie sa o koláč, či sladkosť s núdznymi; obdarovanie spolužiaka ako aj výroba vlastného Betlehema. Okrem toho náš vestibul zdobil Betlehem, do ktorého žiaci prvého stupňa pridávali figúrky počas celého adventu. Tešíme sa, že nám Pán doprial takýto požehnaný čas a že sme tak mohli naše srdcia lepšie pripraviť na jeho príchod!

     • ...a Slovo bolo u Boha

     • Dňa 13.12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha. Žiaci si vybrali pekné rozmanité texty a na súťaž  sa pripravili naozaj svedomito. Víťazné miesta obsadili títo žiaci:

      3.kategória:

      Poézia:

      1.miesto - Slávka Kotradyová, 6.B

      2.miesto - Patrícia Lesniaková, 6.B

      3.miesto - Helena Grečková, 6.A  a Matias Milčák, 5.A

      Próza:

      1.miesto - Monika Adamcová, 5.B

      2.miesto - Ela Jakubová - 5.B

      3.miesto - Sára Vanacká, 5.A.

      4.kategória:

      Poézia:

      1.miesto - Veronika Zummerlingová, 8.A

      2.miesto - Tereza Zúdorová, 7.A

      3.miesto -  Linda Tabáková, 8.B

      Próza:

      1.miesto - Natália Adamcová, 7.B

      2.miesto - Mária Pidíková, 9.roč.

      3.miesto - Matúš Oláh a Johanka Grečková, 8.A

      Ďakujeme všetkým učínkujúcim za peknú prezentáciu vybraných textov a postupujúcim želáme veľa radosti na okresnom kole!