• Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,  

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

      z prevádzkových dôvodov (odstávka pitnej vody)

       

      dňa 20.  a  21. januára 2022 (štvrtok, piatok)

       

      V prezenčnom vyučovaní sa bude pokračovať 24.01.2021 (pondelok).

                     

                                                                                                                                   

            Mgr. Slavomíra Michlíková

      riaditeľka školy     

       

    • Logo školy
     • Logo školy

     •      Pri príležitosti 30. výročia našej školy Žiacka školská rada vyhlásila výtvarnú súťaž s názvom LOGO ŠKOLY. Žiaci mohli pomocou  rôznych výtvarných techník vytvoriť  špeciálne logo na túto príležitosť. Porota mala ťažkú úlohu, pretože prác bolo neúrekom a spracovanie témy zaujímavé.

          Medzi najkrajšie patrili logá týchto žiakov:

      Marka Štiffela (4.B), Miriam Oravcovej (4.B), Daniely Lukáčovej (2.A), Hanny Brajerovej (7.B), Tadeáša  Gyenesa  (6.A).

      Víťazným sa stalo logo Miroslavy Pollákovej (8.roč) a  práve ono bude zdobiť  našu stránku školy.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

    • Môj mobil, moje wifi
     • Môj mobil, moje wifi

     •        V mesiacoch november a december sa mohli naši žiaci zapojiť do súťaže Môj mobil, moje wifi, ktorú pre nich pripravila firma SMARTSHOP. Úlohou žiakov bolo využiť svoje nadanie a akoukoľvek formou mohli spracovať túto tému. 

           Žiaci vytvárali básne, výtvarné práce pomocou rôznych techník, ale aj prezentácie v počítači. Na tých najšikovnejších čakala odmena v podobe Samsung  fitness  náramka.

      Víťazi sú:  1. Ela Jakubova  (4.B)             1. Daniel Fillip (6.A)

                        2. Michael Artim  (3.A)            2. Juliana Dzurová (5.B)

                        3. Jakub Holečko  (3.B)

                        3. Šimon Maďar  (1.A)

      Srdečne blahoželáme!

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     •       Ochrana našej Zeme a jej zachovanie aj pre ďalšie generácie je úlohou každého z nás. Jednou z aktivít v našej škole, ktoré k tomu prispievajú je aj ZBER PAPIERA. Zapojili sa do neho všetky triedy a tak sme spoločne nazbierali 4 852 kg.

           Medzi najusilovnejšie kolektívy patrili triedy 1. A a 6. A. Za odmenu im pani riaditeľka odovzdala tulivaky, na ktorých si môžu v triede oddýchnuť a spríjemniť spoločný čas cez prestávky. 

      Ocenení boli aj najlepší jednotlivci.

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 13. januára 2022 sa konalo online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. V kategórii 1A (4.-7.roč.) získal Benjamín Marcinčin (6.B) krásne 4. miesto s rozdielom iba dvoch bodov v porovnaní s víťazom. V kategórii 1B (8.-9.roč.) sa Rudolf Augustín (9.roč.) umiestnil na 11. mieste.

      Obom súťažiacim srdečne blahoželáme!

     • Oslava 30.výročia školy

     • Máme veľkú radosť, že sme mohli v dnešný deň odštartovať prípravu na oslavy 30.výročia našej školy. Chceme ďakovať Pánovi za tieto roky, a preto spoločne so žiakmi (a pre žiakov) pripravujeme niekoľko dní osláv.  Formy budú rôzne ↓  Pridajte sa k nám! ;) #30rokov #schoolbirthdayparty

     • Informácie k nástupu žiakov od 10. 1. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že od 10.1.2022 začína prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa. Výchovno - vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu hodín. Žiaci nosia rúška a prezúvajú sa (nezabudnúť doniesť prezúvky).

      Škola postupuje podľa Školského semaforu.

      Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste triednym učiteľom nahlasovali pozitivitu dieťaťa, resp. karanténu dieťaťa. Je dôležité, aby triedny učiteľ mal informácie o výnimke z karantény, ktorá sa týka dieťaťa (zaočkovanie, prekonanie ochorenia, uplynutie lehoty do 180 dní).

      Do nariadenej karantény idú žiaci, ktorí boli v kontakte s pozitívnym v priebehu dvoch dní a nespĺňajú kritérium výnimky z karantény - neočkovaní, neprekonaní.

      Zákonný zástupca naďalej vypĺňa tlačivo bezpríznakovosť prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom tlačiva, ktoré doručuje triednemu učiteľovi.

      Informácie ohľadom realizácie krúžkovej činnosti Vám oznámime neskôr. 

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.