• Vianočné pohľadnice
     • Vianočné pohľadnice

     • Na hodinách informatiky žiaci 7. a 8. ročníka vytvátrali Vianočné pohľadnice. Aj touto formou chcú všetkým popriať milostiplné vianočné sviatky a všetko dobré v Novom roku.

    • Sv. Ambróz
     • Sv. Ambróz

     • Projekt č.2 - december

      Tento svätec sa stal témou druhého projektu žiakov II.B v rámci celoročnej témy “Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme“.

      A prečo práve on? Odpoveď je jednoduchá, pre jeho súdržnosť so spoločenstvom, ktoré spravoval a preto, že dôkladne pripravoval ľudí na život v kresťanskom živote, v kresťanskom spoločenstve. Je patrónom včelárov a študentov.

      Žiaci si prečítali legendu, keď na malého Ambróza ležiaceho v kolíske priletel roj včiel. Niekoľko včiel mu vložilo do úst kvapky medu a po krátkej chvíľke celý roj uletel bez toho, aby ho uštipla len jedna včielka. Práca včiel sa stala jeho celoživotným krédom: svedomitosť, pracovitosť a v neposlednom rade súdržnosť s pospolitým ľudom. V knihe Kresťanské nebo si žiaci prečítali životopis tohto svätca. O jeho štúdiách, ako sa nechcel stať biskupom,  o vysviacke, neohrozenom boji proti bludárom a svetským útokom. Vyslovil veľa myšlienok, no deti si vybrali túto:

      „Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji.“

       

      Svätý Ambróz sa stal patrónom triedy.

       

       

    • “ Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme“.
     • “ Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme“.

     • Žiaci II.B si na tento školský rok 2021/2022  zvolili celoročnú tému

      “ Život je dar, ktorý získavame tým, že sa darujeme“.

      Inšpirovali sa námetom z ERKA. Darovať znamená niekedy pre človeka viac, ako dostávať. Ale i tomu je potrebné učiť sa a je to spojené s odriekaním, ústupkami a niekedy nie ľahkou cestou na dosiahnutie cieľa. Deti žijú v spoločenstve, ktoré je tvorené slovkom MY, za ktorým sa skrýva JATY.  Za príklad spoločenstva si vybrali včely.

      Celú tému rozdelili na niekoľko projektov, ktoré Vám postupne predstavíme.

       

      Včela medonosná 

      Projekt č.1 - október

      Žiaci sa prostredníctvom prezentácie oboznamovali so hmyzom rozmerovom veľmi malým, ale spoločenstvom  veľkým. Informácie doplnili poznatkami z encyklopédii. Všetky zaujímavé informácie spísali na plasty. Ohúrilo ich množstvo včiel žijúcich v jednom spoločenstve  20 až 80 tisíc. Spoznali plast, ktorý sa skladá zo stoviek šesťhranný voskovitých buniek. Zaujalo ich zloženie spoločenstva včiel –kráľovná –matka, robotnice, trudy a ich postavenie a úloha v úli. Zaskočilo ich, koľko úloh plní robotnica: krmička, čistička, staviteľka, strážkyňa, kontrolórka, lietavka a žije len pár týždňov, kým kráľovná žije 4 až 5 rokov. Dozvedeli sa včela pochádza z Afriky, jej mozog tvorí 1 000 000 buniek, má pamäť ako slon, dorozumieva sa tancom, rýchlosť letu je 60 km za hodinu, na 1kg medu navštívi včela 2 500 00 kvetov a nalieta 160 000km.

      Na záver sa vzájomne informovali o získaných poznatkoch. Nasledovala kreatívna časť, kedy si vyrábali včielky z papiera a nimi ozdobili triedu.

    • Sviatok sv. Mikuláša
     • Sviatok sv. Mikuláša

     • 6. decembra sme si pripomenuli veľkého svätca sv. Mikuláša, patróna detí, námorníkov i cestovateľov. V symbolike staršieho bradatého muža, ako sa najčastejšie zobrazuje, čítame o jeho múdrosti. O nej rozprávajú mnohé legendy, ktorých spoločným znakom je pomoc, súcit a štedrosť. Bol biskupom v prvej polovici 4. storočia a podľa jeho vzoru sa dnes zachovala tradícia obdarovávať sa v tento deň.

      Byť štedrým a mať otvorené oči a srdce sa vypláca. Odmenou za to je svätosť.

      Sv. Mikuláš, pomáhaj nám na našej ceste k svätosti!

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 26.11. 2021 sa uskutočnilo onlineškolské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, na ktorej sa zúčastnili 12 žiaci.

      V kategórii 1A do okresného kolu postúpili Martin Štubňa (7.A.)  a Michaela Gondová (7.B.).

      V kategórii 1B postúpili žiačky 8.ročníka – Ema RepaskáMária Pidíková.

      Všetkým postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 24.11. sa konalo online školské kolo v geografickej olympiáde.Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov, všetci zúčastnení boli úspešní, no postup do okresného kolá si vybojovali len títo žiaci:

      Kategória G

      1. Hugo Pacák (V.A)

      2. Benjamín Pavol (V.A)

      3. Damián Šimonov (V.B)

      Kategória F

      1. Daniela Dzurillová (VII.A)

      2. Hugo Jakubov (VII.B)

      3. Dalibor Faltin (VII.A)

      Kategória E

      1. Martin Oravec (VIII.)

      Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v okresom kole!

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 25. novembra sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa formou online testu, kde žiaci ukázali svoje zručnosti v čítaní a posluchu s porozumením, znalosti slovnej zásoby a gramatiky. Ústna časť spočívala v zaslaní nahrávky – úlohou bolo vymyslieť príbeh na základe jedného obrázku.  Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A (4.-7. roč.):

      1. miesto -  B. Marcinčin (6.B)

      2. miesto – T. Gyenes (6.A)

      3. miesto – H. Jakubov (7.B)

      Kategória 1B (8.-9.roč.):

      1. miesto – R. Augustín (9.roč.)

      2. miesto – Z. Faltinová (9. roč.)

      3. miesto – R. Kovalčíková (9. roč.)

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechu v reprezentácii našej školy v okresnom kole súťaže.

    • Technická olympiáda
     • Technická olympiáda

     • Dňa 8.10.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo spolu 12 žiakov v dvoch kategóriách - A, B:

       

      Kategória A

      Šimon Krausz      VIII. úspešný

      Dominik Juhás     IX. úspešný

      Jakub Baran        VIII. úspešný

      Sebastián Šefčík IX.

       

      Kategória B

      Hugo Jakubov          VII.B úspešný

      Timotej Jozef Pacák VII.B úspešný

      Dalibor Faltin            VII.A úspešný

      Jakub Dobrovský      VI.B úspešný

      Adam Štofko             VI.B úspešný

      Matúš Oláh               VII.A

      Samuel Pacák           VI.A

      Miroslav Bigoš          VI.A

       

      Na základe dosiahnutých výsledkov školského kola, postúpili do okresného kola Technickej olympiády traja žiaci: z 1. miesta Šimon Krausz, z 2.miesta Dominik Juhás v kat. A,  ako aj Hugo Jakubov z 1.miesta  v kat. B. V školskom kole bolo celkove úspešných až 8 riešiteľov, avšak pre nedostatočný počet bodov do okresného kola nepostúpili.

      Našim úspešným dňom bol  25.11.2021, kedy sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády, kde žiaci Šimon Krausz a Dominik Juhás dosiahli najvyšší počet bodov. V súťaži im okrem individuálne dosiahnutého počtu bodov pripočítali aj body za umiestnenie za školu, čím ako družstvo obsadili vynikajúce 1. miesto a obaja postupujú na krajské koloTechnickej olympiády v kategórii A.

      Hugo Jakubov obsadil v okresnom kole Technickej olympiádyvo svojej kategórií B výborné 3.miesto, čo však žiaľ na postup na krajské kolo tentoraz nestačilo. Za dosiahnutý úspech blahoželáme.

      Všetkým úspešným reprezentantom našej školy blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v ďalších kolách postupových súťaží, v škole a aj v osobnom živote.

       

      Mgr. Vratislav Pollák