• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Na začiatku Adventu  sa  naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?

      Žiaci všetkých tried neváhali  vyzdobiť krabice. Naplnili ich rôznymi maličkosťami. Zabalili niečo sladké, mäkké, teplé, voňavé... Nezabudli pribaliť aj niečo zo srdca... hrejivé slová a úprimné priania k blížiacim sa Vianociam. So svojimi triednymi učiteľmi pripravili  darčeky pre našich seniorov z Domova dôchodcov. Tí majú častokrát menej ako my a zvlášť v dnešnej covidovej dobe, kedy  oveľa viac trpia samotou a opustenosťou.

      Žiaci otvorili svoje srdcia a s láskou nachystali krásne krabičky plné darov z lásky k druhým. Teraz sú  darčeky v karanténe, ale na Vianoce potešia našich starkých...

      Sú to darčeky, ktoré zahrejú pri srdci starkých, ale aj nás...

    • Posviacka adventných vencov
     • Posviacka adventných vencov

     • Príde Pán, cestu mu pripravme...

      Vstúpili sme do adventného obdobia, ktorého symbolom je adventný veniec. Práve ten si  priniesli dnes zástupcovia jednotlivých tried do kaplnky školy, aby ich pán kaplán Mário Brezňan posvätil. Nech s každou zapálenou sviečkou rastie naša radosť, nádej a láska k Bohu i k ľuďom.

    • Thanksgiving Day na hodinách angličtiny
     • Thanksgiving Day na hodinách angličtiny

     • V niektorých anglicky hovoriacich krajinách sa na štvrtý štvrtok v novembri stretávajú celé rodiny, aby oslávili sviatok Vďakyvzdania a pri spoločnom stole poďakovali za všetko dobré v ich životoch. Tento rok ho slávia 25. novembra. Aj žiaci druhého stupňa vyjadrili vďaku v anglickom jazyku, ktorú napísali na jedno pierko. Z týchto pierok vytvorili krásne perie moriaka – symbolu tohto dňa. Prečítali si o historickom pôvode sviatku a vypočuli si pieseň, v ktorej ďakovali za všetko požehnanie, ktoré sa im od Pána Boha dostalo.

      „I´m thankful for Jesus because He protects me from everything bad. He is my best friend and I love Him so much. He helped me in bad times. Even though we don´t deserve His love, he loves us very much.“  (S.Novysedláková, 8.roč.)

      „Som vďačná za Ježiša, pretože ma chráni pred všetkým zlom. Je mojím najlepším priateľom a veľmi Ho milujem. Pomohol mi v ťažkých časoch. Hoci si Jeho lásku nezaslúžime, veľmi nás miluje.“

    • Červená streda
     • Červená streda

     •  

      Dnes, 24.11. 2021 je červená streda. Je to deň, keď sa rôzne verejné objekty po celom svete vysvietia na červeno, aby pripomínali nespravodlivosť a utrpenie, ktoré sa deje na ľuďoch utláčaných pre svoje vierovyznanie. Tento rok sa veľmi intenzívne presadzovalo ustanovenie slovenského vyslanca na ochranu náboženskej slobody vo svete, čo sa aj podarilo. Aj týmto spôsobom sa snažíme myslieť na milióny ľudí, ktorí trpia pre svoju vieru. Červená streda je pripomienkou toho, že závažné prenasledovanie ľudí pre ich vieru a náboženstvo dospelo vo svete k strašným rozmerom.

      Žiaci 4.B si v tento deň obliekli červené trička, spoločne sa pomodlili za trpiacich kresťanov, prečítali si aj o rôznych formách prenasledovania vo svete. Na záver k téme viedli diskusiu.

    • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu
     • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

     •  

      16. novembra 2021 si žiaci 4.B pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu projektovým vyučovaním. Najprv si zahrali rolovú hru na život v komunizme. Každý žiak si vyžreboval pozíciu v hre (žiak, rodič, kňaz, príslušník ŠTB...) a na vlastnej koži mohol pocítiť znevýhodnenie alebo naopak uprednostnenie pri rôznych životných situáciách. Neskôr žiaci v skupinách spracovali životopisy biskupov väznených v čase totality - Jána Vojtaššáka, Michala Buzalku, Pavla Petra Gojdiča. Následne na to životopisy a ostatné projekty o období komunizmu odprezentovali pred celou triedou. Deň sme ukončili krátkymi videami z čias socializmu.

    • Nezabúdame
     • Nezabúdame

     • V novembri  nezabúdame na našich zosnulých, ktorí už odišli do večnosti. Prosíme za nich v modlitbách, aby si ich Boh vzal k sebe do neba.  S týmto úmyslom žiaci 1. oddelenia ŠKD navštívili miestny cintorín, kde zapálili sviečky pri kríži a hroboch padlých vojakov.

      Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji.