• Spoločná radosť z Ježišových darov
     • Spoločná radosť z Ježišových darov

     • Nedeľa 26.9. bola pre mnohých našich štvrtákov veľkým dňom - prvýkrát prijali do svojho srdiečka Pána Ježiša. Na túto udalosť sa pripravovala celá škola spoločnou modlitbou za prvoprijímajúcich, ako aj výrobou malého darčeka, ktoré sme deťom odovzdali na nasledujúci deň. Obdarovaní boli, samozrejme, aj žiaci, ktorí mali slávnosť 1.sv.prijímania v inom čase vo svojej farnosti. Našim žiakom aj naďalej vyprosujeme veľkú lásku k Eucharistii a vernosť Ježišovi pri každodenných povinnostiach!

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že  v  dňoch 4.  – 8. októbra 2021 sa uskutoční zber papiera.

      Papier je možné doviezť ráno v čase od 7.00 h do 8.00 h, alebo poobede v čase od 13:30 do 16.00 h.

      Víťazná trieda a 10 najlepších jednotlivcov získajú pekné odmeny.

    • Zvíťazili sme
     • Zvíťazili sme

     • Pri príležitosti otvorenia novej tribúny na futbalovom štadióne, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 9. 2021  sa konal futbalový turnaj žiakov o pohár primátora mesta Spišská Nová Ves. Naši žiaci v kategórii 1. - 2. ročník obsadili v konkurencii všetkých mestských škôl vynikajúce 1. miesto. Školu reprezentovali: Samuel Vanacký, Tomáš Šuba, Bruno Ondáš, Dominik Kaľavský, Adam Repaský, Šimon Humený, Margaréta Pidíková, Lucia Hudáčeková, Nela Geletková.

     • Grazie, Papa Francesco!

     • V uplynulých dňoch na naše Slovensko zavítala vzácna návšteva - zástupca Ježiša a hlava katolíckej Cirkvi - Sv.Otec František. Máme veľkú radosť, že mnohí z nás mohli byť účastní na stretnutí s ním, či už spoločne ako skupina, s rodinou ale aj ako jednotlivci. Z tohto výnimočného stretnutia si odnášame veľké množstvo duchovných zážitkov a Sv.Otcovi nesmierne ďakujeme za jeho povzbudenia, z ktorých budeme čerpať dlhý čas!

     • PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti v školskom roku 2021/2022!

      Záujmové vzdelávanie 2021/2022 

      Krúžková činnosť sa prispôsobuje protiepidemiologickými opatreniam podľa aktuálnych usmernení!

      Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi!


      VZDELÁVACIE POUKAZY

      Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

      Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. V zmysle § 9i ods. 3 zákona možno počas krízovej situácie príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.


      Naša škola vydá žiakom vzdelávacie poukazy 10. 9. 2021 a vyzbiera poukazy do 20.9.2021. Žiak odovzdá zákonným zástupcom podpísaný vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi.

      Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2021 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

     • Riaditeľské voľno

     • Pozývame všetkých, ktorí sa chcú stretnúť so Svätým Otcom, aby sa zaregistrovali na výnimočné stretnutie a takto prežili požehnaný čas, kedy k nám  zavíta vzácna návšteva. 14. septembra (utorok) bude mať naša škola riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie bude pokračovať 16. 9. Privítajme spoločne Svätého Otca Františka. 

      Riaditeľka školy

    • Krúžky od TARGET v našej škole
     • Krúžky od TARGET v našej škole

     • Aj v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole krúžky.

       

      Rodičom ponúkame prihlásenie sa na celoročný krúžok ako obvykle, s tým, že počas pandémie sa riadime podľa školského semaforu, ktorý umožňuje krúžky pre ZUŠ, CVČ a jazykové školy vo všetkých fázach okrem čiernej (v čiernej fáze sú umožnené len individuálne krúžky).

       

      Pokiaľ budú triedy alebo žiaci v karanténe, príp. budú pozastavené aktivity alebo úplne uzavreté školy, naša výučba v ZŠ automaticky prechádza do online formy s tým, že časy výučby prispôsobíme potrebám a požiadavkám žiakov a ich rodičom.

       

      V MŠ v tomto prípade krúžky na tento čas pozastavíme a v prípade, že neodučíme všetky hodiny, alikvótnu čiastku vrátime (tak ako aj v minulom školskom roku). Pre rodičov detí z MŠ, ktorí by aj tak chceli pokračovať v krúžku, dobrovoľne môžu hodiny absolvovať online.

       

      Krúžky budú prebiehať priamo v priestoroch našej školy v čase po vyučovaní.

      Prihlášky odporúčame vyplniť online na webe www.target-skola.sk.

       

      Prihláška na krúžok Zážitková angličtina pre 1. stupeň

      Prihláška na krúžok Moderná angličtina pre 2. stupeň

      Prihláška na krúžok Zážitková angličtina pre MŠ

      Prihláška LEGO®zručnosti

       

      Prečo sú tieto kurzy obľúbené rodičmi?

      - uvidíte pokroky v jazykových zručnostiach vašich detí, najmä rozprávanie

      - deti budú mať angličtinu jednoznačne radi a spoja si ju navždy s niečím príjemným a zábavným 

      - 1 x ročne slovné hodnotenie dieťaťa pošleme na email každému rodičovi

      - 1 x ročne zasielame video z vyučovacej hodiny rodičom detí z danej skupinky

      - Dochádzku a obsah každej hodiny sledujete v reálnom čase vďaka aplikácii alebo na vašom emaily

      - Video online kurz, aplikácia a množstvo Youtube videí ku kurzu sú skvelými možnosťami ako deti môžu byť v kontakte s angličtinou čo najčastejšie

       

      Prečo sú kurzy efektívne a obľúbené u detí?

      - Lebo sú plné pohybu, zábavy a prekvapujúco rýchlom napredovaní.

      - Deti vtiahneme do deja a spolu robíme aktivity v angličtine, kde deti reagujú na slová lektora a sami rozprávajú – nielen osamotené slovíčka, ale od začiatku ich spájajú do vetičiek.

      - A čo je najlepšie – deti si angličtinu zamilujú!

       

      Cena krúžkov po zľave pre našu školu: 13,90 € mesačne (platí sa naraz alebo v troch splátkach)

       

      Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk. 

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.