• SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa začne 2.9.2021 spoločne slávenou sv. omšou vo farskom kostole o 8.15 hod.

      Prosíme všetkých žiakov a rodičov 1. ročníka, aby boli na školskom dvore prítomní o 8.00 hod.

      Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka (po sv. omši) je príhovor riaditeľky školy a privítanie žiakov 1. ročníka na školskom dvore. Po ukončení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú na krátku triednickú hodinu do tried, následne žiaci odchádzajú domov.

      V prípade nepriaznivého počasia riaditeľka školy privíta žiakov a rodičov prostredníctvom školského rozhlasu. Po príhovore pokračujú triednické hodiny.

      Opatrenia:

      1.     2.9.2021 môžu zákonní zástupcovia vstúpiť do areálu školy - školský dvor - na nevyhnutný čas a tým je slávnostné otvorenie školského roka. Do budovy školy (vrátane tried) môžu vstúpiť iba rodičia detí 1. ročníka a rodičia novoprijatých  žiakov 2. - 4. ročníka.  Ostatní rodičia do budovy školy nevstupujú.

      2.    rodičia vyplnia za dieťa tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1) prostredníctvom Edupage v module „Žiadosti/vyhlásenia“, alebo si tlačivo stiahnu zo stránky školy. Rodičia žiakov 1. ročníka majú možnosť tlačivo vyplniť v škole.

      Tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka (príloha č. 2) vyplní za seba zákonný zástupca, ktorý vstupuje do budovy školy.

      3.     Žiaci a rodičia, ktorí vstupujú do budovy školy si dezinfikujú ruky a majú rúško.

       

      Želáme Vám, vážení rodičia a milí žiaci, úspešný štart do nového školského roka!

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

     • Letná škola - 5. deň

     • Dobrodružná cesta za pokladom...

      Posledný deň  letnej školy sa niesol  v znamení dobrodružnej cesty , na konci ktorej deti čakal vytúžený poklad. Ten bol  ukrytý v Múzeu Spiša, preto sme sa tam, hneď ráno ,vybrali aj my....

      Deti objavovali krásy našej prírody, spoznávali rastlinky a zvieratká. Objavovali históriu Spiša a popri tom riešili množstvo zaujímavých úloh zo sveta prírody. Získavali jednotlivé indície, ktoré ich smerovali a posúvali bližšie k pokladu. Vyriešili záhady, ukryté v jednotlivých pavilónoch, prejavili svoje vedomosti a zručnosti, aby získali potrebnú informáciu o poklade. Vyriešili množstvo tajničiek a záhad. Hravo si poradili aj s tajnou mapou, ktorá im ukazovala smer a miesto pokladu. V podzemných útrobách Múzea Spiša objavili poklad. Truhlica, plná mincí ( čokoládových ) bola tou spomínanou odmenou za ich šikovnosť. Deti sa jej veľmi potešili. Na záver tohto krásneho dopoludnia sa deti presunuli do tvorivej dielne a  zhotovili  si rôzne zvieratká z papiera. Tie si potom odniesli domov.  Cestu do školy  si spríjemnili sladkou zmrzlinou. Posilnení  chutným obedom   sa pustili  do súťaženia v rôznych športových disciplínach ...  Takto príjemne sme zakončili  tohtoročnú letnú školu.

     • Letná škola - 4. deň

     • Štvrtý deň letnej školy bol pre mladších žiakov stretnutím so zvieratkami. Spoločne sme si podľa obľúbeného zvieratka vyzdobili tričko, vytvorili masku či pomaľovali tvár. V skupinách vytvorili žiaci krásne príbehy, v ktorých boli hlavnými postavami ich zvieratká. Tvorivú činnosť sme prerušili tancovaním a zakončili pohybovými aktivitami vonku. Starší žiaci si preverili vedomosti z viacerých oblastí prostredníctvom logických hier, kvízov, aktivít na rýchlosť a postreh, či prezentácie. Popoludnie sa nieslo v znamení športu, balónovej hry, twistera. Tešíme sa, že sme opäť prežili krásny spoločný deň!

     • Letná škola - 3.deň

     • Ďalší deň letnej školy sme sa navzájom učili, ako sa stať dobrým kamarátom Pána Ježiša. Vzorom nám boli 12 apoštoli. Spolu s nimi sme sa vydali na neľahkú cestu na Sans Souci, ktorú sme však zvládli s veľkou radosťou. Po celý čas putovania sme sa striedali v nesení svetla viery, ktoré sme si museli starostlivo chrániť. Nezdolali nás ani prekážky vo forme zaviazaných nôh či putovania v úplnom tichu. Veľkú radosť nám tiež robili motýle, chytanie lúčnych koníkov či žiab. V areáli Tisícročnej kaplnky sme sa spoločne zahrali, vyskúšali všetky hojdačky a zasúťažili si v biblickom kvíze. Ďakujeme Pánovi, že nám doprial tak nádherné počasie a ochraňoval nás počas celej cesty!

     • Letná škola - 1. deň

     • Letnú školu sme odštartovali vo forme sladkej matematiky, s ktorou sa zabavili ako starší, tak aj mladší žiaci. Prvým krokom bolo vyplnenie pracovných listov, v ktorých bol recept na sladké mafiny. Ako prekvapenie za úspešné splnenie úloh si deti mohli už upečené mafiny ozdobiť podľa vlastného vkusu.Chutili skvele. Po dobrom obede sme si zasúťažili. 

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • PROGRAM LETNEJ ŠKOLY

      9. – 13. 8. 2021

      Organizácia dňa

      8:00 – 12:00    vzdelávacie aktivity

      12:00 – 12:30  obed v školskej jedálni

      12:30 – 15:30  športovo -  zábavné popoludnie 

      Pozn.:  Odchod žiakov po skončení aktivít - každý deň v čase od 12:30 do 15:30 (podľa potreby rodičov). Obedy žiakov, pitný režim, vstupenky do vzdelávacích inštitúcií sú plne hradené z dotácie projektu Letná škola.

       

      Program vzdelávacích aktivít na jednotlivé dni

      Roč. 1. – 3.

      Pondelok:                  Sladká matematika

      Utorok:                       Target English – LEGO učebňa          

      Streda:                       Celodenný výlet na Sans Souci

      Štvrtok:                      Zahrajme sa na zvieratká

      Piatok:                        Dobrodružná cesta za pokladom

       

      Roč. 4. – 6.

      Pondelok:                  Potulky Slovenskom v angličtine

      Utorok:                       Target English – LEGO učebňa

      Streda:                       Zábavná geografia    

      Štvrtok:                      Kamarát s matematikou

      Piatok:                        Športová olympiáda

      Zmena programu vyhradená – v závislosti od počasia

       

      Zobrať so sebou: pršiplášť, šiltovku, vreckové (podľa zváženia), vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (odovzdať v prvý deň).

      V prípade akýchkoľvek otázok, nahlásenia dodatočného záujmu žiakov o letnú školu nás neváhajte kontaktovať na t.č. 0940 629 072

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.