• SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa začne 2.9.2021 spoločne slávenou sv. omšou vo farskom kostole o 8.15 hod.

      Prosíme všetkých žiakov a rodičov 1. ročníka, aby boli na školskom dvore prítomní o 8.00 hod.

      Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka (po sv. omši) je príhovor riaditeľky školy a privítanie žiakov 1. ročníka na školskom dvore. Po ukončení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú na krátku triednickú hodinu do tried, následne žiaci odchádzajú domov.

      V prípade nepriaznivého počasia riaditeľka školy privíta žiakov a rodičov prostredníctvom školského rozhlasu. Po príhovore pokračujú triednické hodiny.

      Opatrenia:

      1.     2.9.2021 môžu zákonní zástupcovia vstúpiť do areálu školy - školský dvor - na nevyhnutný čas a tým je slávnostné otvorenie školského roka. Do budovy školy (vrátane tried) môžu vstúpiť iba rodičia detí 1. ročníka a rodičia novoprijatých  žiakov 2. - 4. ročníka.  Ostatní rodičia do budovy školy nevstupujú.

      2.    rodičia vyplnia za dieťa tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1) prostredníctvom Edupage v module „Žiadosti/vyhlásenia“, alebo si tlačivo stiahnu zo stránky školy. Rodičia žiakov 1. ročníka majú možnosť tlačivo vyplniť v škole.

      Tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka (príloha č. 2) vyplní za seba zákonný zástupca, ktorý vstupuje do budovy školy.

      3.     Žiaci a rodičia, ktorí vstupujú do budovy školy si dezinfikujú ruky a majú rúško.

       

      Želáme Vám, vážení rodičia a milí žiaci, úspešný štart do nového školského roka!

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

     • Letná škola - 5. deň

     • Dobrodružná cesta za pokladom...

      Posledný deň  letnej školy sa niesol  v znamení dobrodružnej cesty , na konci ktorej deti čakal vytúžený poklad. Ten bol  ukrytý v Múzeu Spiša, preto sme sa tam, hneď ráno ,vybrali aj my....

      Deti objavovali krásy našej prírody, spoznávali rastlinky a zvieratká. Objavovali históriu Spiša a popri tom riešili množstvo zaujímavých úloh zo sveta prírody. Získavali jednotlivé indície, ktoré ich smerovali a posúvali bližšie k pokladu. Vyriešili záhady, ukryté v jednotlivých pavilónoch, prejavili svoje vedomosti a zručnosti, aby získali potrebnú informáciu o poklade. Vyriešili množstvo tajničiek a záhad. Hravo si poradili aj s tajnou mapou, ktorá im ukazovala smer a miesto pokladu. V podzemných útrobách Múzea Spiša objavili poklad. Truhlica, plná mincí ( čokoládových ) bola tou spomínanou odmenou za ich šikovnosť. Deti sa jej veľmi potešili. Na záver tohto krásneho dopoludnia sa deti presunuli do tvorivej dielne a  zhotovili  si rôzne zvieratká z papiera. Tie si potom odniesli domov.  Cestu do školy  si spríjemnili sladkou zmrzlinou. Posilnení  chutným obedom   sa pustili  do súťaženia v rôznych športových disciplínach ...  Takto príjemne sme zakončili  tohtoročnú letnú školu.

     • Letná škola - 4. deň

     • Štvrtý deň letnej školy bol pre mladších žiakov stretnutím so zvieratkami. Spoločne sme si podľa obľúbeného zvieratka vyzdobili tričko, vytvorili masku či pomaľovali tvár. V skupinách vytvorili žiaci krásne príbehy, v ktorých boli hlavnými postavami ich zvieratká. Tvorivú činnosť sme prerušili tancovaním a zakončili pohybovými aktivitami vonku. Starší žiaci si preverili vedomosti z viacerých oblastí prostredníctvom logických hier, kvízov, aktivít na rýchlosť a postreh, či prezentácie. Popoludnie sa nieslo v znamení športu, balónovej hry, twistera. Tešíme sa, že sme opäť prežili krásny spoločný deň!

     • Letná škola - 3.deň

     • Ďalší deň letnej školy sme sa navzájom učili, ako sa stať dobrým kamarátom Pána Ježiša. Vzorom nám boli 12 apoštoli. Spolu s nimi sme sa vydali na neľahkú cestu na Sans Souci, ktorú sme však zvládli s veľkou radosťou. Po celý čas putovania sme sa striedali v nesení svetla viery, ktoré sme si museli starostlivo chrániť. Nezdolali nás ani prekážky vo forme zaviazaných nôh či putovania v úplnom tichu. Veľkú radosť nám tiež robili motýle, chytanie lúčnych koníkov či žiab. V areáli Tisícročnej kaplnky sme sa spoločne zahrali, vyskúšali všetky hojdačky a zasúťažili si v biblickom kvíze. Ďakujeme Pánovi, že nám doprial tak nádherné počasie a ochraňoval nás počas celej cesty!

     • Letná škola - 1. deň

     • Letnú školu sme odštartovali vo forme sladkej matematiky, s ktorou sa zabavili ako starší, tak aj mladší žiaci. Prvým krokom bolo vyplnenie pracovných listov, v ktorých bol recept na sladké mafiny. Ako prekvapenie za úspešné splnenie úloh si deti mohli už upečené mafiny ozdobiť podľa vlastného vkusu.Chutili skvele. Po dobrom obede sme si zasúťažili. 

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • PROGRAM LETNEJ ŠKOLY

      9. – 13. 8. 2021

      Organizácia dňa

      8:00 – 12:00    vzdelávacie aktivity

      12:00 – 12:30  obed v školskej jedálni

      12:30 – 15:30  športovo -  zábavné popoludnie 

      Pozn.:  Odchod žiakov po skončení aktivít - každý deň v čase od 12:30 do 15:30 (podľa potreby rodičov). Obedy žiakov, pitný režim, vstupenky do vzdelávacích inštitúcií sú plne hradené z dotácie projektu Letná škola.

       

      Program vzdelávacích aktivít na jednotlivé dni

      Roč. 1. – 3.

      Pondelok:                  Sladká matematika

      Utorok:                       Target English – LEGO učebňa          

      Streda:                       Celodenný výlet na Sans Souci

      Štvrtok:                      Zahrajme sa na zvieratká

      Piatok:                        Dobrodružná cesta za pokladom

       

      Roč. 4. – 6.

      Pondelok:                  Potulky Slovenskom v angličtine

      Utorok:                       Target English – LEGO učebňa

      Streda:                       Zábavná geografia    

      Štvrtok:                      Kamarát s matematikou

      Piatok:                        Športová olympiáda

      Zmena programu vyhradená – v závislosti od počasia

       

      Zobrať so sebou: pršiplášť, šiltovku, vreckové (podľa zváženia), vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (odovzdať v prvý deň).

      V prípade akýchkoľvek otázok, nahlásenia dodatočného záujmu žiakov o letnú školu nás neváhajte kontaktovať na t.č. 0940 629 072