• "Je priateľ na internete skutočný priateľ?"

     • Pod týmto názvom knižnica na sídlisku Mier zorganizovala súťaž pre ŠKD, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci zo 4. a 5. oddelenia. Úlohou žiakov bolo nakresliť komiks, na ktorom mali zobraziť, ako vnímajú výsmech, posmešky, ale aj to, ako by pomohli šíriace sa hrozby, ktoré im hrozia na internete, ktoré sa môžu týkať ich spolužiakov, ale aj ich samých.
      Na 1. mieste sa umiestnila Miriam Oravcová (3.B) a 3. miesto získal Jakub Vitikáč (4.A)
      Výhercovia boli odmenení vecnými cenami. Obom žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

    • Projekt Micro:bit
     • Projekt Micro:bit

     • V októbri 2020 sa naša škola zapojila do projektu Micro:bit a po úspešnom schválení sme  od novembra 2020 jeho súčasťou.

      Takže slogan z reklamy „Čo z tých detí len bude? Možno budú programátori.“ sa snažíme  naplniť aj na našej škole.

      Hlavnou myšlienkou tohto projektu je prostredníctvom programovania pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného spolupracovať, pracovať v tíme, ale aj človeka pripraveného a schopného sa celoživotne vzdelávať.

      Čo je to vlastne Micro:bit?

      Zariadenie BBC Micro:bit je programovateľný mikropočítač, ktorý je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií. Ich cieľom bolo vytvorenie edukačnej platformy, ktorá bola zastrešená britskou verejnoprávnou televíznou spoločnosťou BBC.

       Žiaci našej školy sa budú rozvíjať v oblasti programovania, spoznávania nových zákonitosti a procesov, a to tak počas vyučovacieho procesu,  ako aj počas popoludňajšej záujmovej činnosti. Projekt bude spolupracovať s predmetmi Informatika, Technika, Biológia, Fyzika, Geografia. Výsledkom budú nadobudnuté zručnosti a rozšírenie poznatkov z uvedených predmetov.

      Moje úprimné poďakovanie za spoluprácu na projekte patrí p. riaditeľke Mgr. Slavomíre Michlíkovej a p. uč. Mgr. Petre Kaľavskej. Za každým úspechom je tvrdá práca, ktorá nás čaká, ale my sa nebojíme, vyhrnieme si rukávy a ideme do toho.

      Mgr. Vratislav Pollák

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. oznamuje, že dňa 30. júna 2021 udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka. Školský rok sa ukončí v utorok 29. júna 2021.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 28.-29. 6. 2021 (pondelok a utorok) je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 25. 6. 2021 (piatok) do 8:00 hod. 

      Ivana Salajová,                                                                                                                                              riaditeľka ŠJ

    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku
     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

     • Dňa 14.6.2021 sa v Kežmarku uskutočnilo regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala žiačka Heidi Maria Schwabik z 8. ročníka a získala krásne 2. miesto v 3. kategórii – poézia.

      Srdečne jej gratulujeme a tešíme sa z pekného úspechu.

    • Deň detí
     • Deň detí

     • Vo štvrtok 3.6.2021 spolu oslávime hneď dva sviatky:

      Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) a Medzinárodný deň detí

      Začneme tradične sv. omšou. Po nej sme pre našich žiakov pripravili niekoľko prekvapení. Máte sa na čo tešiť 😊.

      Zároveň pozývame všetkých našich žiakov a zamestnancov na guláš. Nezabudnite si so sebou priniesť misku a lyžičku.

      Veríme, že Vám vyčaríme úsmev a spoločne sa počas tohto dňa zabavíme.