• „Ďakujeme p.učiteľka!“

     • 7.apríla slávime spomienku na sv.Jána de la Salle, ktorý je patrónom učiteľov. Pri tejto príležitosti by som chcela pozvať žiakov 1.stupňa na vyjadrenie vďaky svojim učiteľom obrázkom, pekným slovom, či inou tvorivou činnosťou. Na realizáciu práce môžu využiť čas veľkonočných prázdnin. Práce zozbieram po návrate žiakov do školy. Rovnako pozývam všetkých žiakov k modlitbe za celú našu školu:

      Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si našim Učiteľom, ktorý nás učí láske. Prosíme Ťa, otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám srdcia a naplň Duchom Svätým, aby sme teba počúvali a len pre teba žili. Posilni aj našich učiteľov a kňazov, aby nám s trpezlivosťou a láskou odovzdávali vedomosti. Na príhovor sv.Jána de la Salle ťa prosíme: daj nám múdrosť, odvahu, aby sme žili a rástli na česť a chválu tvojho svätého mena. Amen

      Želám vám veľa tvorivých nápadov a krásnych zážitkov v kruhu vašich rodín!

      Mgr. Stanislava Staroňová, sociálny pedagóg

       

    • Rozprávkový kráľ
     • Rozprávkový kráľ

     • Dňa 24.3.2021 sa konala súťaž medzi oddeleniami ŠKD Rozprávkový kráľ. Súťaž prebiehala cez aplikáciu ZOOM. Súťažilo 11 detí zo všetkých oddelení.

      1.miesto získala Anička Justhová z 2.B

      2.miesto obsadila Monika Adamcová z 3.B 

      3.miesto získala Marína Milčáková z 1.B.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

     • Hodina so sociálnym pedagógom

     • Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy absolvovali prvé hodiny so sociálnym pedagógom. Žiakom týchto ročníkov bolo hravou formou vysvetlené, kto je sociálny pedagóg a čo je jeho úlohou. 

      Žiakom prajeme veľa ďalších hravých a zároveň náučných hodín so sociálnym pedagógom. 

       

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 8. februára 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Našu školu reprezentovala žiačka Bianka Mária Artimová (8. ročník) a žiačka Sofia Gondová (9.A). Obe dievčatá statočne zabojovali a popasovali sa s náročnými úlohami. Bianka Mária Artimová sa stala úspešnou riešiteľkou.

      Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • „Život je dar.“

      Každý ľudský život je jedinečný a nesmierne dôležitý... Má obrovskú hodnotu, a to v každom veku...

       

      Dňa 25. marca slávime Sviatok Zvestovania Pána. Zároveň je to Deň počatého dieťaťa.

      Deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. V tejto zložitej a náročnej dobe  chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť  nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život vlastný a za životy našich blízkych. Každý má právo na život. V čase pandémie si všetci uvedomujeme skutočnú hodnotu ľudského života a jeho krehkosť. Všetci chránime seba  a zároveň  chránime aj druhých. Máme nádej, že tento postoj bude mať spoločnosť aj voči bezbranným počatým deťom a bude rešpektované ich právo narodiť sa. Tento deň je medzinárodným dňom spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti. Spomeňme si na ne... Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku, ktorá je symbolom nevinnosti a bezbrannosti.

      Prajme životu od samého počatia až po prirodzenú smrť. Dajme tak najavo, že na životoch nenarodených detí nám záleží!

       

       

       

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12. marca 2021 sa konalo online okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D. Za našu školu sa olympiády zúčastnili žiaci Lara PekarčíkováŠimon Juhás (9.B). Obaja nádejní chemici sa statočne popasovali s neľahkými úlohami okresného kola a stali sa tak úspešnými riešiteľmi.

      Obom žiakom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov!

       

    • DEŇ VODY 22.3.2021
     • DEŇ VODY 22.3.2021

     • „Vodu neoceníme, dokiaľ nám nevyschne studňa, a to platí o všetkom v živote.“ (Benjamin Franklin)

      Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam.  22.marca 2021 preto celý svet oslavuje jej sviatok. Práve v tento deň sme si pre žiakov prvého stupňa pripravili rôzne súťaže a aktivity, pomocou ktorých si chceme pripomenúť dôležitosť tejto tekutiny a jej význam pre človeka. Ukrátení nebudú ani žiaci druhého stupňa, ktorí budú mať tiež na rôznych predmetoch online aktivity a súťaže.

      Chceme poprosiť aj Vás, milí žiaci, aby sme si v tento deň symbolicky pripomenuli význam vody. Príďte v pondelok do školy oblečení v modrom oblečení na desiatu si prineste len čistú pitnú vodu. Vzdajme tak hold najdôležitejšej kvapaline na našej planéte.  Aj v rámci pôstnych predsavzatí môžete myslieť na to, že nie každý človek na našej planéte má pitnej vody nadostač. Vážme si, že nemusíme bojovať o každú kvapku vody.

       

     • Rekonštrukcia telocvične

     • Hoci je čas pandémie a žiaci sa vzdelávajú dištančne, práce v škole neutíchli. Tento čas sme využili na rekonštrukciu palubovky telocvične, prebrúsili sme parkety, zrealizovali sme nový náter čiar.

      Zároveň sme zakúpili prvé skrinky do školských šatní, ktoré budú postupne modernizované.

      Veríme, že tieto vynovené priestory čoskoro potešia aj našich žiakov.

    • Fyzikálna olympiáda
     • Fyzikálna olympiáda

     • Na našej škole sa aj tento rok uskutočnilo školské kolo Fyzikálnej olympiády. V kategórii E sa úspešným riešiteľom stal žiak Šimon Juhás z 9.B triedy. V kategórii F sa stala úspešnou riešiteľkou žiačka Petra Nagyová z 8. ročníka.

      Títo žiaci sa dňa 17. 3. 2021 zúčastnia okresného kola.

      Obom srdečne blahoželáme a zároveň im prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšom!

    • PODPORA SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA
     • PODPORA SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      chceme Vám oznámiť, že od 1.3.2021 Vám naša škola ponúka  pomoc a podporu v riešení výchovných problémov, vzťahových otázok a prevencie  prostredníctvom sociálneho pedagóga.

      Mgr. Stanislava Staroňová, sociálny pedagóg

      staronova.socpedagog@gmail.com

      Viac informácií nájdete tu.

    • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • O Z N Á M E N I E

      Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom,

       že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

       7. - 9. apríla 2021 v čase od 13.00 do 16.30 hod. v budove ZŠ za prísnych hygienických opatrení bez účasti dieťaťa.

       

      Prosíme Vás, aby ste vypísali elektronický formulár prihlášky, ktorý je zverejnený na web stránke školy. Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa). Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

      Ak by situácia neumožnila uskutočniť zápis prezenčne budeme Vás telefonicky kontaktovať, kde si dohodneme presný postup a termín online zápisu.

      Možnosť zápisu mimo uvedeného termínu po dohode na t.č. 053/4188830, 0940 629 072

       

      Viac informácií tu.

      Mgr. Slavomíra Michlíková

      riaditeľka školy

    • Dejepisná olympiáda
     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 11. 2. 2021 sa konal 13. ročník Dejepisnej olympiády, a to prvýkrát v online priestore. V okresnom kole nás reprezentovali naši nadšenci histórie. Najvyššie sa umiestnil Hugo Jakubov, ktorý získal krásne 2. miesto v kategórii F. Veľmi pekné umiestnenie získali aj Samuel a Viktor Magulákovci v kategórii C, ktorí sa umiestnili na 6. a 7. mieste. Statočne zabojovali aj dievčatá Mária Pidíková a Bianka Mária Artimová.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 27. 1. 2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo Matematickej olympiády, v ktorom náš žiak, Emanuel Kollár (9.A), získal 6. miesto a postupuje do krajského kola.

      Srdečne mu gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.  

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 2. 2021 online formou, získal žiak 9.A triedy, Andrej Gburík, v kategórii 1B krásne 7. miesto z 19 súťažiacich.

      Srdečne mu gratulujeme a tešíme sa z pekného úspechu.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť

      a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

      J. A. Komenský

      Marec je mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe. Knihe - ako studnici poznatkov, múdrostí a ponaučení, zábavy. 

      Ak sa chceš dozvedieť, prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci, klikni tu.

       

      !!!   Súťaž   !!!    Súťaž  !!!   Súťaž   !!!    Súťaž  !!!   Súťaž   !!!    Súťaž  !!!   Súťaž   !!!    Súťaž  !!!  

       

      V rámci tohto mesiaca vyhlasujeme 2 čitateľské súťaže.

      1. Prečítaj aspoň jednu knihu počas tohto mesiaca a zapíš ju do čitateľského denníka, ktorý si môžeš stiahnuť nižšie. Každý účastník bude začlenený do žrebovania na konci mesiaca.
      2. Súťaž o najväčšieho knihomoľa tohto mesiaca. Tu stačí napísať názov knihy a autora.

      Čitateľský denník stiahneš tu

      Čitateľský denník a zoznam kníh odovzdajte p.uč. Ľ.Valasovej – 1.B.

       

      Tak teda:  DO ČÍTANIA, PRIATELIA

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.