• Škola od 1.3.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Od 1. 3. 2021 sa žiaci 1. – 4. ročníka našej ZŠ budú vzdelávať prezenčne, v prevádzke bude školská jedáleň aj ŠKD.

      Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Podmienkou nástupu žiaka 1. stupňa do školy je negatívny PCR alebo antigénový test 1 zákonného zástupcu (spoločná domácnosť), resp. 2 zákonných zástupcov (oddelené domácnosti rodičov), ktorý nie je starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy.

      Zákonný zástupca žiaka pri nástupe žiaka do školy preukáže výsledok svojho platného negatívneho testu, resp. prekonanie ochorenia Covid 19 (nie staršieho ako 3 mesiace) prostredníctvom čestného vyhlásenia (príloha 11a), ktoré nájdete na konci oznamu. Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie odovzdá dieťa alebo rodič svojmu triednemu učiteľovi pred vstupom do školy.

      Testovanie v priestoroch školy sa tento víkend realizovať nebude.

       

      Čestné prehlásenie rodiča príloha 11a

      Informácie pre dotknuté osoby príloha 11b 

       

      Riaditeľka školy

    • Jarné prázdniny 22.2. - 26. 2. 2021
     • Jarné prázdniny 22.2. - 26. 2. 2021

     • Všetkým našim žiakom prajeme pekné prázdniny. Oddýchnite si, načerpajte síl do ďalších dní. Pokračovať vo vyučovaní budeme 1. 3. 2021 podľa aktuálnych usmernení.

    • Výzdoba pre Ježiša - pôst 2021
     • Výzdoba pre Ježiša - pôst 2021

     • Milí žiaci, rodičia a pedagógovia,

      pozývame vás k zapojeniu sa do pôstnej aktivity.

      Vieme, že pôst má len vtedy zmysel, ak nám pomáha pripraviť sa na oslavu zmŕtvychvstania nášho Pána. Ak však chystáme niekomu oslavu, snažíme sa vyzdobiť celý dom. Keďže pre nás niet väčšieho dôvodu na radosť ako práve Ježišovo vzkriesenie, chceme mu spoločne pripraviť tú najkrajšiu výzdobu! Naša výzdoba však nebude len o farebných ozdobách či balónoch, ale hlavne o našich dobrých skutkoch, sebazáporoch a modlitbách. K aktivite budeme potrebovať prúžky týchto farieb:

      Fialová  - ak sa niečoho zriekneš, červená za dobrý skutok, žltá za modlitbu. Na každý prúžok môžete napísať, čo sa vám podarilo urobiť a spájať ich tak postupne do retiazky, ktorou pred veľkonočnými prázdninami ozdobíme kaplnku.

      Aktivitu vyhodnotíme na konci pôstu – ocenení budú tí, ktorí budú mať najdlhšiu reťaz, a to v 2 kategóriách: 1. Rodina 2.Jednotlivec.

      Bližšie informácie ako aj pomôcky k aktivite nájdete v správe na EduPage :)

      Nech je tento pôst pre nás priblížením sa k Ježišovi!

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     • Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo olympiádygeografie, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťažilo sa v troch kategóriách, v ktorých sa našim žiakom  podarilo získať veľmi pekné výsledky.

      kategórii E súťažili žiaci Šimon Juhás (9.B), Lukáš Turčan (9.B) a Jakub Szentkereszty (9.A).

      kategórii F súťažili žiaci Martin Oravec (7.ročník), Jakub Lučivjanský (6.B) a Hugo Jakubov (6.B). V tejto kategórii sa nám podarilo získať úspešné 2. miesto, ktorého držiteľom sa stal žiak Hugo Jakubov.

      kategórii G súťažili žiaci Martin Samuel Kollár (5.A), Tobiáš Majzel (5.B) a Michal Furin (5.B). V tejto kategórii sa nám podarilo získať krásne 5. miesto, ktoré obsadil žiak Martin Samuel Kollár7. miesto, ktoré patrí žiakovi Tobiášovi Majzelovi.

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12.2.2021 sa traja žiaci našej školy (Emanuel Kollár 9.A, Šimon Juhás 9.B, Lara Pekarčíková 9.B) zúčastnili online školského kola chemickej olympiády kategórie D. Hodiny štúdia chémie navyše boli korunované úspechom, pretože všetci žiaci sú úspešnými riešiteľmi. K dosiahnutému výsledku zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole.

    • FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
     • FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

     • Neodmysliteľnou súčasťou fašiangového obdobia sú karnevaly. Tento rok sa na našej škole pre žiakov ŠKD uskutočnil online formou. Žiaci zasielali fotky svojich vlastnoručne vyrobených alebo nakreslených masiek, pri ktorých využili svoju fantáziu a kreativitu. Všetky masky boli nápadité a zaujímavé. Ocenili sme tie najoriginálnejšie:

      Na prvých troch miestach sa umiestnili masky týchto žiakov:

      1. miesto: Adam Mozgi: II.B (Štyri ročné obdobia)
      2. miesto: Patrícia Lesňáková: IV.B (Lietajúci balón)
      3. miesto: Rachel Pristášová: II.B (Kaktus)

      Za snahu a kreativitu sme sa rozhodli oceniť aj ďalších žiakov:

      Adam Lesňák (I.A); Katka Bigošová (II.B); Timotej Varša (II.A); Boris Farkašovský (I.B); Matúš Čech (II.B); Dávid Kováč (IV.B); Nelka Harenčárová (II.A)

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa do fašiangového online karnevalu zapojili a oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

    • Recykluj a vyhraj - 18. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o.
     • Recykluj a vyhraj - 18. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o.

     • „Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.

       

      Naša škola sa zapojila aj tento rok do súťaže  – „Recykluj a vyhraj“ 

       Zapojili sme sa do troch kategórií:

      1. Úlohou žiakov  je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI.

      2. Úlohou žiakov v ŠKD je urobiť výtvory z výrobkov SABI.

      3. Vymyslieť pieseň (zvuková nahrávka – vybraná trieda).

      Viac informácií na stránke: https://sutaz.milkagro.sk/

     • Testovanie 13.2.2021 - objednávkový systém

     • Vážení rodičia, zamestnanci školy!

      V sobotu 13. 2. 2021 v čase od 8:30 do 12:00 hod. plánujeme znovu otvoriť brány MOM zriadeného v Zš sv. Cyrila a Metoda. pre zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, zamestnancov ZŠ aj cirkevného gymnázia a jeho študentov 4. ročníka. V snahe zabezpečiť hladký priebeh testovania sme pre Vás znovu pripravili objednávkový systém na Vami preferovaný čas.

      Objednajte sa TU 

     • Škola od 8.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a rozhodnutia RÚVZ sa v okrese Spišská Nová Ves môžu otvárať školy.

      Od 8. 2. 2021 sa žiaci 1. – 4. ročníka našej ZŠ budú vzdelávať prezenčne. Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

      Podmienkou nástupu žiaka 1. stupňa do školy je negatívny PCR alebo antigénový test 1 zákonného zástupcu (spoločná domácnosť), resp. 2 zákonných zástupcov (oddelené domácnosti rodičov), ktorý nie je starší ako 7 dní počítaný k dátumu nástupu žiaka do školy.

       Zákonný zástupca žiaka pri nástupe žiaka do školy preukáže výsledok svojho platného negatívneho testu, resp. prekonanie ochorenia Covid 19 (nie staršieho ako 3 mesiace) prostredníctvom čestného vyhlásenia (príloha 11a), ktoré nájdete na konci oznamu. Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie odovzdá dieťa alebo rodič svojmu triednemu učiteľovi pred vstupom do školy.

      Vyučovanie bude prebiehať v takom režime ako v decembri (4 vyučovacie hodiny).

      ŠKD bude fungovať v režime od 6. 30 – do 16. 30 hod. Skupiny žiakov v ŠKD sa nebudú premiešavať.

      Žiaci, ktorí chodievajú na obedy, budú automaticky nahlásení na stravu. V prípade, že o stravovanie nemáte záujem, je potrebné dieťa odhlásiť zo stravy najneskôr 8. 2. 2021 do 8:00 (t. č. 053 4188835).

      Žiak, ktorý nenastúpi do školy môže byť ospravedlnený zákonným zástupcom najviac 5 dní, následne musí neúčasť žiaka na vyučovaní ospravedlniť lekár žiaka.

      Ak rodičia z vlastného rozhodnutia nepustia dieťa do školy, je potrebné to nahlásiť triednemu učiteľovi. V takomto prípade bude mať žiak dlhodobo ospravedlnenú absenciu, avšak rodič nemá nárok na čerpanie pandemickej OČR. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom edupage.  

       

      Čestné prehlásenie rodiča príloha 11a

      Informácie pre dotknuté osoby príloha 11b 

       

      Riaditeľka školy

       

     • Pozitívna správa - negatívne výsledky

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V sobotu 6. 2. 2021 prebehlo vo vstupných priestoroch  našej ZŠ testovanie  zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa ako aj zamestnancov ZŠ a Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka na ochorenie COVID. Máme pre Vás pozitívnu správu, testovanie využilo 120 osôb a všetky výsledky boli negatívne.  Poďakovanie patrí nášmu testovaciemu tímu zloženému aj z radu pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Zvlášť ďakujem zdravotníckemu personálu, našim bývalým žiakom, MUDr. Tomášovi Mitríkovi a MVDr. Andrejovi Mitríkovi za ich ochotnú pomoc a profesionálny prístup pri realizácii testovania. Vážime si aj požehnanie od nášho kaplána Antona a jeho sprevádzanie  počas aktivity. Ďakujem aj Vám, rodičia a zamestnanci, ktorí ste využili túto príležitosť, možnosť  nášho objednávkového systému a prispeli tak k hladkému priebehu testovania. Tu nešlo iba o nás a naše rodiny, ale o Vás a Vaše deti, našu druhú rodinu. Bohu vďaka, zvládli sme to!

      Riaditeľka školy

     • Testovanie 6.2.2021 - objednávkový systém

     • Vážení rodičia, zamestnanci školy!

      V spolupráci s Územným spolkom SČK v SNV sme pre Vás zriadili MOM v ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktoré slúži na pretestovanie žiakov, rodičov, zamestnancov pred nástupom do školy. V sobotu 6. 2. 2021 v čase od 8:30 do 12:00 hod. testujeme zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa, zamestnancov ZŠ aj cirkevného gymnázia a jeho študentov 4. ročníka. V snahe zabezpečiť hladký priebeh testovania sme pre Vás pripravili objednávkový systém na Vami preferovaný čas.

      Objednajte sa TU 

       

    • Fašiangový karneval
     • Fašiangový karneval

     • Všetkým deťom ŠKD

      na známosť sa dáva,

      že sa v našej škole chystá

      nevídaná sláva!

      Nech si na tú oslavu,

      krásavci a krásky,

      prichystajú dopredu

      na karneval masky!

       

      Všetkých žiakov ŠKD pozývame, aby sa zapojili do fašiangového karnevalu, ktorý sa tento rok uskutoční online formou. Zašlite fotky svojich vlastnoručne vyrobených alebo nakreslených masiek pani vychovávateľkám. Vaše originálne výtvory zasielajte do piatka budúceho týždňa (12.2.2021).

      Najkrajšie masky budú ocenené!

       

       

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.