• COVID AUTOMAT

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s prijatým manuálom MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl 2021" Vás informujeme:

      • škola sa od 1.1.2021 riadi COVID AUTOMATOM
      • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, platí, že I. stupeň sa učí prezenčne bez obmedzení (bez povinnosti testovania), ale žiaci II. stupňa, 1 jeho rodič a zamestnanci školy sa musia pretestovať.
      • v týchto dňoch zisťujeme záujem o návrat žiakov II. stupňa za daných podmienok

      O všetkých dôležitých informáciach ohľadom nástupu žiakov do škôl Vás budeme priebežne informovať.

      Riaditeľka školy

       

    • Klub vyšívania
     • Klub vyšívania

     • V neľahkej dobe pandémie, kedy máme obmedzené kontakty, musíme dodržiavať ROR pravidlá a správať sa zodpovedne, je zrušených množstvo aktivít a podujatí, na ktorých sme sa mohli osobne stretávať. Jednou z nich sú aj záujmové útvary. Predsa sme sa vynašli a niektoré z nich realizujeme online formou prostredníctvom videokonferencií.

      V Klube vyšívania sme sa začali učiť základné stehy a išlo nám to super. Občas sa nám zamotala niť, alebo sme nevedeli urobiť uzlík, ale s trpezlivosťou sa nám podarili prvé výtvory. Doposiaľ sme dávali podobu našim výšivkám len na tvrdom papieri.

      Teraz sa už pokúšame vyšívať na látku. Máme za sebou prvé výtvory - záložky do kníh, vianočné ozdôbky - hviezdy, vyšívané srdiečka.

      Každý člen nášho klubu si už teraz s hrdosťou vraví: "Pevná vôľa všetko zdolá!"

    • Pytagoriáda 2020
     • Pytagoriáda 2020

     • V tejto súťaži, pomenovanej podľa starogréckeho matematika rozhoduje okrem správnosti vypočítaných príkladov aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

       

      Najrýchlejšími „Pytagorejcami“ našej školy sa 10. decembra stali:

       

      5. ročník: Daniel Filipp, Tereza Zúdorová, Alžbeta Baranová, Martin Samuel Kollár.

      6.ročník: Michal Štubňa, Hugo Jakubov, Jakub Lučivjanský, Sarah Pristášová, Dávid Miroslav Rerko, Lucia Šimová, Petra Skybová.

      7. ročník: Mária Pidíková.

       

      Najviac bodov (23) získal Michal Štubňa zo 6. A, ktorý mal spolu s Hugom Jakubovom  (6. B), Jakubom Lučivjanským (6. B) a Luciou Šimovou (6. A) aj najviac správne vyriešených príkladov (13 úloh).

       

      BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

       

    • Pytagoriáda P3 a P4
     • Pytagoriáda P3 a P4

     • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

      Tretiaci absolvovali túto súťaž prvýkrát a popasovali sa s ňou vynikajúco.

      Najúspešnejší žiaci 3. ročníka: Ela Jakubová – 23 bodov, Miriam Oravcová – 23 bodov, Matej Cvengroš – 17 bodov.

      Najúspešnejší žiaci 4. ročníka: Šimon Šabľa – 19 bodov, Michael Pristáš – 16 bodov, René Pirháč – 14 bodov, Benjamín Pavol – 10 bodov.

       

      Všetkým blahoželáme!

    • Kultúrna výmena na hodinách angličtiny
     • Kultúrna výmena na hodinách angličtiny

     • Internet a online nástroje nám ponúkajú výborné možnosti pre komunikáciu nielen v rodnom jazyku. Počas dištančného vzdelávania sa nám naskytla vynikajúca príležitosť využiť cudzí jazyk na spoznávanie iných mladých ľudí a ich kultúry.

      Prostredníctvom aplikácie ZOOM sa niektorí žiaci 7. ročníka a dievčatá 8. ročníka spojili so svojimi rovesníkmi z Chile v Južnej Amerike, aby sa navzájom spoznali, zdieľali prezentácie o svojich krajinách, odpovedali na zvedavé a zaujímavé otázky a formou interaktívnych kvízov sa navzájom vyskúšali, čo sa naučili o kultúre Slovenska a Chile.

      Žiaci si vymenili e-maily, aby mohli aj naďalej pokračovať v komunikácii a vzájomnom spoznávaní seba a svojich krajín. Žiakom aj ich pani učiteľke sa takáto aktivita veľmi páčila a veľmi radi si ju niekedy v budúcnosti zopakujú.

       

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • Dňa 11.12.2020 sa konalo školské kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v dvoch kategóriách: 1A – mladší žiaci (5.-7.ročník) a 1B – starší žiaci (8.-9. ročník). Tento školský rok

      sme boli obohatení o novú skúsenosť: vyskúšali sme si riešenie olympiády online. Písomná časť mala formu online testu, zisťujúceho úroveň gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a posluchu s porozumením. Ústna časť spočívala v odoslaní nahrávky svojho prejavu v anglickom jazyku.

       

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A:

      1. miesto: Tobias Grünärmel VII.roč.

      2. miesto: Tadeáš Gyenes V.A

      3. miesto: Marko Matis VI.B

       

      Kategória 1B:

      1. miesto: Viktor Magulák IX.A

      2. miesto: Samuel Magulák IX.A

      3. miesto: Karolína Kozáková IX.A

       

      Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za účasť.

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v reprezentácii našej školy na okresnom kole olympiády.

       

    • Olympiáda zo SJL - okresné kolo
     • Olympiáda zo SJL - okresné kolo

     • Naša žiačka, Karolína Kozáková (9.A), sa zúčastnila okresného kola Olympiády zo SJL. Tento rok súťaže bol neobvyklý, lebo sa konal prostredníctvom online formy. Ani tento spôsob nás neodradil, aby sme si vyskúšali svoje nadobudnuté vedomosti a zúčastnili sa tejto súťaže. Do okresného kola sa zapojilo spolu dvanásť škôl. Z každej školy bol vybratý iba jeden žiak.

      Karolína Kozáková skončila na peknom 6. mieste.

      Blahoželáme!

       

    • Rorátne sväté omše
     • Rorátne sväté omše

     • Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:

      aperiatur terra, et germinet Salvatorem

      Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého;

      Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)

       

      Advent je čas očakávania príchodu Božieho Syna na svet. Jeho súčasťou sú aj votívne sväté omše ku cti Panny Márie – Roráty.

      Každý štvrtok ráno (07:15 hod.)  sa v kaplnke školy stretnú žiaci vybranej triedy, aby prežili sv. omšu len pri svetle sviec a lampášikov, nakoľko spoločné sv. omše kvôli epidemiologickým opatreniam nie sú možné.

      Aj takto si chceme pripraviť svoje srdcia na príchod Mesiáša.

    • Moja obľúbená prírodoveda
     • Moja obľúbená prírodoveda

     • Učivo prírodovedy zo 4. ročníka je koncipované tak, aby si žiaci osvojili svoje vedomosti na základe pozorovania, bádania, pokusov a praktických ukážok.

      Jednou z tém, ktorej sa naši štvrtáci venovali, bol vesmír.

      Žiakov 4.B táto téma veľmi zaujala a po jej dokončení si vypracovali projekt  s rovnakým  názvom. Využili rôzne materiály a techniky. Ich práce sú naozaj nádherné a originálne.

      Pri téme: Jednoduché stroje – kladka, si pre lepšie pochopenie jej princípu, vytvorili kladky – pevnú aj voľnú, z rôznych materiálov.

      Hovorí sa, že kde je vôľa, tam je cesta.

      Tešíme sa z toho, že naši štvrtáci sú veľmi šikovní a tvoriví.  

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...?

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...?

      Nad touto otázkou sa zamysleli aj naši žiaci na začiatku Adventu... Poznáme vôbec meradlo, ktorým sa dá odmerať LÁSKA ? Deti prišli na to, že meradlom lásky je SRDCE – veľkosť ľudského srdca. Srdce otvorené pre druhých, ochotné dávať, potešiť... Srdce otvorené pre tých, ktorí to najviac potrebujú.... Aj naše deti sa rozhodli pomôcť a obdarovať tých, ktorí sú v tomto čase najviac zraniteľní, krehkí, odlúčení od svojich blízkych...

      Neváhali  vyzdobiť krabice. Naplnili ich rôznymi maličkosťami, ktoré určite potešia babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Pripravili tak darčeky pre našich seniorov k Vianociam. Teraz sú  darčeky v karanténe, ale  na Vianoce potešia našich starkých... Do každej krabice deti pribalili aj niečo navyše – hrejivé detské slová a úprimné priania...

       

      Otvorili tak svoje srdce a zabalili lásku do krabice od topánok...

    • Advent v škole
     • Advent v škole

     • V utorok 1. decembra nám pán kaplán Anton požehnal adventné vence. Túto pobožnosť ste mohli s nami sledovať prostredníctvom živého vysielania z kaplnky školy. Spoločne si pripravujeme svoje srdcia aj príbytky na príchod nášho Spasiteľa. Chceme sa poďakovať aj rodičom za pomoc pri príprave adventných vencov do našich tried. 

      Viac fotiek nájdete tu.

       

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.