• Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Dňa 30.09.2020 sa žiaci 1. stupňa zapoja do plnenia rôznych pohybových aktivít, ktoré sú pre nich pripravené v rámci Európskeho týždňa športu.

      Je dôležité vyzdvihnúť, že pohyb zvyšuje nielen našu kondíciu a posilňuje imunitu, ale pozitívne vplýva aj na duševné zdravie.

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva - zmena

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na rozhodnutie Ústredného krízového štábu zo dňa 28.09.2020 presúvame schôdzku Rodičovského spoločenstva tried 2. stupňa zo dňa 1.10.2020 (štvrtok) na 30.09.2020 (streda). Schôdzky budú prebiehať v kmeňových triedach (platí pre všetky triedy) podľa nasledovného:

       

      30.09.2020 (streda): o 16:00 hod.  - 1. a 2. ročník  (1.A, 1.B, 2.A, 2.B)

                                        o 16:30 hod.  -  5. a 6. ročník (5.A, 5.B, 6.A, 6.B)                              

                                        o 17:00 hod. -  3. a 4. ročník (3.A, 3.B, 4.A, 4.B)

                                        o 17:30 hod. -  7., 8. a 9. ročník (7.R, 8.R. 9.A, 9.B)

       

      Prosíme o dodržanie protiepidemických opatrení - rúško, dezinfekcia rúk a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo vám poskytne škola).

      Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vlastné pero, nakoľko budú prebiehať voľby zástupcov rodičov do Rady rodičovského spoločenstva a následne do Rady školy.

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

       

      Vedenie školy

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na triedne schôdzky Rodičovského spoločenstva, ktoré plánujeme uskutočniť nasledovne:

      30.09.2020 (streda): o 16:00 hod.  - 1. a 2. ročník  (1.A, 1.B, 2.A, 2.B)

                                         o 17:00 hod. -  3. a 4. ročník (3.A, 3.B, 4.A, 4.B)

      1.10.2020 (štvrtok): o 16:00 hod.  -  5. a 6. ročník (5.A, 5.B, 6.A, 6.B)

                                        o 17:00 hod. -  7., 8. a 9. ročník (7.R, 8.R. 9.A, 9.B)

      V prípade priaznivého počasia sa schôdzky uskutočnia v areáli školského dvora, v prípade nepriaznivého počasia vo svojich kmeňových triedach. 

      Prosíme o dodržanie protiepidemických opatrení - rúško; v prípade nutnosti vstupu do budovy školy aj dezinfekcia rúk a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo vám poskytne škola).

      Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vlastné pero, nakoľko budú prebiehať voľby zástupcov rodičov do Rady rodičovského spoločenstva a následne do Rady školy.

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

       

      Vedenie školy

     • Záujmové vzdelávanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme pre Vás ponuku záujmového vzdelávania (krúžkov) na školský rok 2020/2021. Dnes sme rozdali žiakom vzdelávacie poukazy, ktoré je potrebné podpísať (nie gumovacím perom!) zákonným zástupcom, na zadnú stranu poukazu napísať názov záujmového útvaru (krúžku), ktorý chce Vaše dieťa navštevovať a odovzdať ho triednemu učiteľovi do 22.9.2020.

      Krúžková činnosť začne od 1.10.2020 a nastaví sa vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou COVID 19.

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.