• Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Dňa 30.09.2020 sa žiaci 1. stupňa zapoja do plnenia rôznych pohybových aktivít, ktoré sú pre nich pripravené v rámci Európskeho týždňa športu.

      Je dôležité vyzdvihnúť, že pohyb zvyšuje nielen našu kondíciu a posilňuje imunitu, ale pozitívne vplýva aj na duševné zdravie.

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva - zmena

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na rozhodnutie Ústredného krízového štábu zo dňa 28.09.2020 presúvame schôdzku Rodičovského spoločenstva tried 2. stupňa zo dňa 1.10.2020 (štvrtok) na 30.09.2020 (streda). Schôdzky budú prebiehať v kmeňových triedach (platí pre všetky triedy) podľa nasledovného:

       

      30.09.2020 (streda): o 16:00 hod.  - 1. a 2. ročník  (1.A, 1.B, 2.A, 2.B)

                                        o 16:30 hod.  -  5. a 6. ročník (5.A, 5.B, 6.A, 6.B)                              

                                        o 17:00 hod. -  3. a 4. ročník (3.A, 3.B, 4.A, 4.B)

                                        o 17:30 hod. -  7., 8. a 9. ročník (7.R, 8.R. 9.A, 9.B)

       

      Prosíme o dodržanie protiepidemických opatrení - rúško, dezinfekcia rúk a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo vám poskytne škola).

      Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vlastné pero, nakoľko budú prebiehať voľby zástupcov rodičov do Rady rodičovského spoločenstva a následne do Rady školy.

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

       

      Vedenie školy

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na triedne schôdzky Rodičovského spoločenstva, ktoré plánujeme uskutočniť nasledovne:

      30.09.2020 (streda): o 16:00 hod.  - 1. a 2. ročník  (1.A, 1.B, 2.A, 2.B)

                                         o 17:00 hod. -  3. a 4. ročník (3.A, 3.B, 4.A, 4.B)

      1.10.2020 (štvrtok): o 16:00 hod.  -  5. a 6. ročník (5.A, 5.B, 6.A, 6.B)

                                        o 17:00 hod. -  7., 8. a 9. ročník (7.R, 8.R. 9.A, 9.B)

      V prípade priaznivého počasia sa schôdzky uskutočnia v areáli školského dvora, v prípade nepriaznivého počasia vo svojich kmeňových triedach. 

      Prosíme o dodržanie protiepidemických opatrení - rúško; v prípade nutnosti vstupu do budovy školy aj dezinfekcia rúk a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo vám poskytne škola).

      Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vlastné pero, nakoľko budú prebiehať voľby zástupcov rodičov do Rady rodičovského spoločenstva a následne do Rady školy.

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

       

      Vedenie školy

     • Záujmové vzdelávanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme pre Vás ponuku záujmového vzdelávania (krúžkov) na školský rok 2020/2021. Dnes sme rozdali žiakom vzdelávacie poukazy, ktoré je potrebné podpísať (nie gumovacím perom!) zákonným zástupcom, na zadnú stranu poukazu napísať názov záujmového útvaru (krúžku), ktorý chce Vaše dieťa navštevovať a odovzdať ho triednemu učiteľovi do 22.9.2020.

      Krúžková činnosť začne od 1.10.2020 a nastaví sa vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou COVID 19.