• Denný letný tábor

     • Vážení rodičia,

      pripravili sme pre Vás a Vaše deti novinku, Denný letný tábor pre žiakov 1. - 6. roč., ktorý Vám ponúkame od 10. do 14. augusta 2020 v čase od 8:00 do 15:00 hod. Prostredníctvom tejto aktivity by sme chceli pomôcť hlavne vám, rodičom, ktorí v tomto týždni pracujete a nemáte ešte zabezpečený program pre svoje deti. Pripravili sme pre nich pútavé aktivity (viď plagát) o ktorých Vás budeme bližšie informovať. Prosíme o vyplnenie našej ankety.  Veríme,  že využijete našu ponuku a zažijeme spolu s Vašimi deťmi zábavné leto plné zážitkov.

      Riaditeľka školy

    • Poďakovanie za školský rok
     • Poďakovanie za školský rok

     • V pondelok 29. 6. sme ukončili ďakovnou svätou omšou šk. rok 2019/2020. Žiaci si prevzali svoje hodnotenia, ocenení boli najúspešnejší z nich. Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy za zodpovedný prístup, pracovitosť, ochotu a obetu počas tohto mimoriadneho školského roka. Poďakovanie patrí aj Vám, milí rodičia, za Vašu trpezlivosť a príkladnú spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní. Bez Vás by sme to nezvládli. 

      Prajem všetkým krásne leto!

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy