• Denný letný tábor

     • Vážení rodičia,

      pripravili sme pre Vás a Vaše deti novinku, Denný letný tábor pre žiakov 1. - 6. roč., ktorý Vám ponúkame od 10. do 14. augusta 2020 v čase od 8:00 do 15:00 hod. Prostredníctvom tejto aktivity by sme chceli pomôcť hlavne vám, rodičom, ktorí v tomto týždni pracujete a nemáte ešte zabezpečený program pre svoje deti. Pripravili sme pre nich pútavé aktivity (viď plagát) o ktorých Vás budeme bližšie informovať. Prosíme o vyplnenie našej ankety.  Veríme,  že využijete našu ponuku a zažijeme spolu s Vašimi deťmi zábavné leto plné zážitkov.

      Riaditeľka školy

    • Poďakovanie za školský rok
     • Poďakovanie za školský rok

     • V pondelok 29. 6. sme ukončili ďakovnou svätou omšou šk. rok 2019/2020. Žiaci si prevzali svoje hodnotenia, ocenení boli najúspešnejší z nich. Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy za zodpovedný prístup, pracovitosť, ochotu a obetu počas tohto mimoriadneho školského roka. Poďakovanie patrí aj Vám, milí rodičia, za Vašu trpezlivosť a príkladnú spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní. Bez Vás by sme to nezvládli. 

      Prajem všetkým krásne leto!

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

       

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.