• Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      aj my sme sa už  dočkali jarných prázdnin, ktoré trvajú od  2. - 6.3.2020. Užite si ich v zdraví. Riadne vyučovanie začína 9.3.2020.

      Ak absolvujete dovolenku počas jarných prázdnin v rizikových krajinách, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste dôsledne dodržiavali všetky odporúčania hlavného hygienika SR. (http://www.uvzsr.sk/)

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (3. kategória)
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (3. kategória)

     • Dňa 27.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže (3. kategória: 7.- 9. roč.) 

      v prednese umeleckej poézie a prózy pod názvom

      Hviezdoslavov Kubín. 

      Umiestnenie žiakov:

      Poézia:

      1. miesto – Katarína Pustaiová, 9. roč.

      2 .miesto – Tatiana Tomčíková, 9. roč.

      3. miesto – Jakub Szentkereszty, 8.A

                         Ema Faltinová, 9. roč.

       

      Próza:

      1. miesto – Emanuel Kollár, 8.A

      2. miesto -  Bianka Mária Artimová, 7. roč.

      3. miesto – Anna Grečková. 8.A

                 

      Súťažiacim blahoželáme!

    • Pozvánka na prežívanie pôstu
     • Pozvánka na prežívanie pôstu

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      aj v tomto roku vás pozývame na spoločné prežívanie pôstneho obdobia v našej škole. Pobožnosť krížovej cesty sa budeme spoločne modliť každú stredu o 7:30 v školskej kaplnke, pričom začneme už v tomto týždni - na popolcovú stredu, 26.2.2020.

      Taktiež vás pozývame pripojiť sa k aktivite Vypni smartfón, „četuj“ s Bohom! Aktivita spočíva v spoločnom záväzku vypnúť denne aspoň na polhodinu telefón a venovať tento čas čítaniu určených biblických úryvkov.

      Každú stredu budú aktualizované biblické súradnice konkrétnych úryvkov na celý týždeň a úlohy k nim. Uverejnené budú na stránke školy, v tlačenej podobe ich deti nájdu na stolíku v školskej kaplnke. Vypracovaný list rovnako odovzdajú do pripravenej krabičky v kaplnke. Počas posledného  pôstneho týždňa budú odmenení žiaci, ktorí budú mať najviac správne vyplnených úloh.

      Nech je pre nás tento pôst obdobím intenzívnej komunikácie s Ježišom! Na tento „čet“ wifi nepotrebuješ ;)

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (1. kategória)
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (1. kategória)

     • Dňa 24.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže (1. kategória: 2.- 4. roč.) 

      v prednese umeleckej poézie a prózy pod názvom

      Hviezdoslavov Kubín. 

      Umiestnenie žiakov:

      Poézia:

      1. miesto – Kotradyová Slávka, III.B

      2 .miesto – Kočišová Dorota Mária, III.A

      3. miesto – Lengvarský Jakub, III.B

                        Kollár Martin Samuel, IV.A

       

      Próza:

      1. miesto – Adamcová Natália, IV.B

      2. miesto -  Adamcová Monika, II.B

      3. miesto – Zúdor Samuel, II.A

                        Zúdorová Terézia, IV.A

                        Šimonovičová Laura, III.B

       

      Súťažiacim blahoželáme!

       

    • Fašiangová diskotéka
     • Fašiangová diskotéka

     • Fašiangy – Turice, Veľká Noc príde, kto nemá kožuška, zima mu bude...“

      Takmer všetci poznáme tieto slová známej pesničky, ktorá sprevádza obdobie

      od Troch kráľov do Popolcovej stredy – fašiangy.

      Na našej fašiangovej diskotéke sa vyskákal každý, kto si so sebou vzal dobrú náladu a chuť sa zabaviť.

      Dňa 21. 2. 2020 sa žiaci 5.-9. ročníka zúčastnili školskej veselice, ktorou si pripomíname fašiangové obdobie. DJ na správnom mieste a so správnou hudbou, všetkých rozhýbal a roztancoval. Bavili sme sa v modernom i ľudovom rytme. Túto našu zábavu spestrili rôzne aktivity, ktoré si pripravila žiacka rada. Pod ich vedením zapojili svojich spolužiakov z každého ročníka do rôznych zábavných súťaží.

      Už teraz sa tešíme na ďalšiu  fašiangovú diskotéku!

    • Karneval žiakov 1. stupňa
     • Karneval žiakov 1. stupňa

     • Dňa 21. februára premenili žiaci 1. stupňa pekne vyzdobenú telocvičňu na pestrú paletu rozprávkových bytostí. Masky boli rozmanité, pestré, originálne. Zábavné súťaže striedali tanečné kolá. Odmenou pre deti boli zaujímavé ceny, ich úsmev na tvári a spokojnosť. Ďakujeme tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali vyhotoviť masky, tetám kuchárkam za výborné fašiangové šišky a poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí prispeli k dobrej nálade.

    • IT olympiáda
     • IT olympiáda

     • Dňa 19. februára 2020 sa v SOŠ ekonomickej uskutočnila súťaž žiakov 9. ročníka pod názvom IT Olympiáda. Žiaci súťažili v praktických a teoretických otázkach práce s PC, pri riešení logických hádaniek a rôznych zábavných úlohách s použitím prezentačných programov a ich prezentovaní na interaktívnej tabuli.

      Našu školu reprezentovali traja žiaci (Filip Kočiš, Juraj Javorský, Armin Schwabik).

      Filip Kočiš získal krásne 3.miesto.

      Blahoželáme!

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (2. kategória)
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (2. kategória)

     • Dňa 20.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže (2. kategória: 5. - 6. roč.) 

      v prednese umeleckej poézie a prózy pod názvom

      Hviezdoslavov Kubín. 

      Umiestnenie žiakov:

      Poézia:

      1. miesto - Hana Brajerová, 5.B.

      2 .miesto - Matúš Oláh, 5.A.

      3. miesto - Jakub Baran, 6.roč.

       

      Próza:

      1. miesto - Sára Búzová, 5.B.

      2. miesto - Johanka Grečková, 5.A.

      3. miesto - Jakub Lučivjanský, 5.B.

                        Diana Grečková, 6. roč.

       

      Súťažiacim blahoželáme!

                  

       

    • „St. Valentine´s Day“ na hodinách angličtiny
     • „St. Valentine´s Day“ na hodinách angličtiny

     • Dňa 14. februára 2020 nás opäť navštívila lektorka Grace z USA. Hodiny anglického jazyka v 5. – 9. ročníku sa niesli v duchu osláv dňa sv. Valentína. Žiaci si pripomenuli historický pôvod sviatku a bližšie spoznali osobu sv. Valentína prostredníctvom videoklipu v anglickom jazyku. Pomocou brainstormingu a prezentácie si obohatili slovnú zásobu. V príjemnej atmosfére si vytvárali vlastné valentínske pozdravy nielen pre svojich blízkych, ale aj pre seba, a to s textom „I love that I am... loved/happy/a good friend...“ (Milujem to, že som... milovaný/šťastný/dobrý priateľ...) Žiaci sa takto učili prejaviť lásku aj sebe samému.

      Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie opäť o mesiac.

    • Dračie pytačky - bábkové divadlo
     • Dračie pytačky - bábkové divadlo

     • "Pažravý drak dnes ublížil princeznej a ty si sa len pozeral. Zajtra ublížia tebe. Čo urobíš?" 

      Deti z ŠKD sa 13. 2. 2020  prostredníctvom bábkového divadla učili prekonať strach, prekonať samého seba, postaviť sa proti tomu, kto ubližuje. Interaktívne bábkové predstavenie – Dračie pytačky, v ktorom si aj malý bitkár uvedomí, že UDRIEŤ znamená BOLÍ, sa nás to pokúsilo naučiť. Spoločnými silami sme sa učili, ako sa máme k sebe navzájom správať a že nielen  rozprávka môže mať dobrý koniec.

       

    • Šikovníček - ŠKD
     • Šikovníček - ŠKD

     • Dň 14.2.2020 sa v školskom klube konala súťaž v skladaní plastových pohárov. Zúčastnili sa jej žiaci zo

      všetkých oddelení.

      Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Palkovič z II.B

      Na 2. mieste sa umiestnil Benjamín Pavol z III. A.

      Na 3. mieste sa umiestnil Jakub Ogurčák z I.A.

       

      Súťažiacim srdečné blahoželáme. 

    • Farský ples
     • Farský ples

     • Stalo sa už tradíciou, že žiaci našej školy prispievajú svojím programom, aby otvorili Farský ples v Spišskej Novej Vsi. Inak tomu nebolo ani  počas jeho 18. ročníka, ktorý sa konal dňa 8. februára 2020 v koncertnej sále Reduty. Veselé vystúpenie mažoretiek pod vedením p. učiteľky Maťašovskej rozohrialo prítomným  všetky žilky. Ľudové pásmo, Kolo mlynské, ktoré pripravila p. učiteľka Tokarčíková nám pripomenulo krásu ľudových tradícií. Hudobným zážitkom bolo gitarové vystúpenie v podaní Emanuela Kollára a p. učiteľky Lorkovej. Do tanca prítomným zaspieval aj Tomáš Šimonovič za doprovodu ľudovej hudby Štefana Cínu. 

       

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Milí rodičia, starí rodičia

      Ponúkame Vám možnosť prísť sa opäť pozrieť priamo na vyučovanie do tried dňa 19.2.2020. Brány školy budú pre Vás otvorené od 9:00 do 12:00 hod.

      Pripravené máme aj otvorené hodiny Jazykovej školy Target a to:

      9:00    -   8.A

      9:55    -  3.B

      10:55  -   5.A a 4.B

      Na Vaše otázky, týkajúce sa vdelávania, Vám radi odpovieme pri malom občerstvení v školskej jedálni.

      Tešíme sa na Vás! 

    • Rok Božieho Slova
     • Rok Božieho Slova

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      ako  už mnohí viete, v Cirkvi prežívame Rok Božieho Slova. Preto sme sa aj v našej škole rozhodli pripojiť k jeho sláveniu a čerpať z pokladu Božieho Slova naplno. Pripojte sa aj Vy k iniciatíve žiť denne s Božím Slovom!

      Ako na to?

      Na druhom poschodí v našej škole máme nástenky, ktoré Vám k tomu môžu dopomôcť.

      Prvou možnosťou je výber jednej myšlienky zo Svätého Písma, ktorú si môžete zobrať a popremýšľať nad ňou (príp. sa ju naučiť naspamäť) a podľa nej aj žiť.

      Druhá úloha pozostáva z čítania Písma doma, k čomu povzbudzuje aj Vás, milí rodičia. Po prečítaní akéhokoľvek textu so svojimi deťmi si môžete vybrať jednu myšlienku, prepísať si ju na papier a nechať tento papier napr. niekoľko dní na chladničke, či inom viditeľnom mieste. V škole môžete spolu s deťmi prepísať tento citát na pripravenú nástenku.

      Nechajme sa spoločne premieňať Pánovým Slovom,

      zdieľajme ho, šírme a ohlasujme!

    • Karneval
     • Karneval

     • Milí žiaci!

      Fašiangové obdobie vrcholí a my vás srdečne pozývame na karneval a fašiangovú diskotéku.

      KDE? V telocvični našej základnej školy.

      KEDY? 21.02.2020

      Žiaci prvého stupňa si pripravia originálne masky, ktoré predstavia na samotnom karnevale.

      Žiaci druhého stupňa si so sebou prinesú dobrú náladu a veselú myseľ.

       

      Tešíme sa na skvelú zábavu a krásne karnevalové masky.

       

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Veľké výsledky v športe aj v živote dosahujeme v tíme. Spoločný tím vytvorili žiaci siedmeho ročníka počas pobytového lyžiarskeho výcviku v dňoch 20. 01. - 24. 01. 2020 v Liptovskom Jáne. Lyžovanie utvrdzovalo ich kondíciu a každodenná sv. omša vysluhovaná p. kaplánom A. Durčákom posilňovala ich ducha.

      Takto zjednotení s Bohom  prežili nádherný týždeň spolu s našimi p. učiteľmi - V. Pollák, B. Ondáš a zdravotníčkou p. Faltinovou. 

    • Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 4.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Žiaci druhého stupňa sa v tomto významnom roku Božieho Slova veľmi usilovne  zapojili do čítania knihy Exodus, Jonáš a evanjelia podľa Jána.

      Prvé tri miesta obsadili tieto žiačky:

      1. Sára Pristášová, 5.A.

      2. Johanka Grečková, 5.A.

      3. Mária Pidíková, 6.roč.

       

      Veríme, že príjemná atmosféra súťaže, radosť z dobre vykonanej práce a hlavne dotyk Božieho slova ešte dlho zostanú v srdciach našich súťažiacich. 

       

      Prajeme im veľa milostí pri ďalšom čítaní biblických kníh a úspešné zvládnutie dekanátneho kola.

    • Popoluška
     • Popoluška

     • Asi nepoznáme dieťa, ktoré by nevidelo alebo nečítalo  rozprávku o Popoluške.Všetci vieme, že k šťastiu nám nepomôžu iba tri oriešky, ale mnohokrát je potrebná aj naša šikovnosť a usilovnosť.

      V školskom klube sa vo štvrtok, 30.1.2020, premenilo dvanásť detí na Popolušky.  Mohli si vyskúšať šikovnosť svojich ručičiek v súťaži, ktorej cieľom bolo triedenie strukovín.  Tie najšikovnejšie dostali diplom a symbolickú cenu. Za svoju usilovnosť boli všetky Popolušky odmenené drobnou sladkosťou.

      Na 1. mieste sa umiestnila Petra Maláková (IV.B).

      Na 2. miesto sa umiestnila Slávka Kotradyová (III.B).

       Na 3. miesto sa umiestnila Sofia Pavliková (I.B).

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.