• Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Dňa 22. novembra 2019 sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie žiaci 2.B triedy pod vedením pani učiteľky Lazorovej zahrali na minulosť. V úvode každý žiak odovzdal svoju obľúbenú knihu a peračník ako symbol znárodňovania, zároveň dostal rolovú úlohu, podľa ktorej mal vykonávať, nevykonávať,  isté povolené či zakázané činnosti. Neskôr si v čitateľskej dielni dievčatá čítali o blahoslavenej sestre Zdenke a chlapci o donovi Titusovi Zemanovi. Na základe prečítaného textu vypĺňali úlohy a robili si zápisy, ktoré si v diskusii porovnávali. Na doplnenie informácií si premietli videá s piesňou - Za mrakmi je moje milované slnko a krátkym dokumentom o Titusovi Zemanovi.

       

      V závere sa poďakovali Pánu Bohu, že žijú v slobodnej krajine, kde môžu navštevovať cirkevnú školu, mať priateľov a navštevovať bohoslužby...

       

    • Olympiáda z ANJ - školské kolo
     • Olympiáda z ANJ - školské kolo

     • Dňa 19. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka v kategóriách 1A (5., 6., 7. roč.) a 1B (8., 9. roč.). 

      Umiestnenie (1A kategória):

      1. miesto: Peter Garnek (7. roč.)

      2. miesto: Tobias Grűnärmel (6. roč.)

      3. miesto: Diana Grečková (6. roč.)

       

      Umiestnenie (1B kategória):

      1. miesto: Karolína Kozáková (8.A)

      2. miesto: Ivica Olexová (9. roč.)

      3. mieto: Andrej Gburík (8.A)

       

      Žiaci, ktorí sa v oboch kategóriách umiestnili na prvom mieste, postupujú do okresného kola súťaže.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

       

    • Múzeum Spiša - ŠKD
     • Múzeum Spiša - ŠKD

     • Deti z tretieho oddelenia ŠKD sa v piatok, 22.11.2019, vybrali na návštevu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnili sa interaktívnej prednášky na tému - Po stopách zvierat. Prednáška bola zameraná na priblíženie života živočíchov nášho regiónu, spoznávanie zvierat na základe stôp a zvukov. Deti mali možnosť vidieť, počuť, chytiť, ale aj ovoňať niektoré súčasti zo života zvierat. Prednáška bola spojená s tvorivými dielňami. Každé dieťa mohlo vyrobiť záložku zvieratka do knihy.

      Deti si odniesli veľa zážitkov a nových informácií.

    • MŠO v prehadzovanej
     • MŠO v prehadzovanej

     • Dňa 19.11.2019 sa uskutočnila mestská športová olympiáda žiakov prvého stupňa v prehadzovanej. Naše zmiešané družstvo v zložení: N. Adamcová, L. Pavlíková, N. Andreánska, B. Vanacká, M. Cvengrošová, M. Holečko, M. Furin, T. Majzel, D. Filipp, J. Pidík obsadili pekné piate miesto.

      Blahoželáme!

    • Spajkyho pohár
     • Spajkyho pohár

     • Dňa 22.11.2019 sa v športovej hale v Spišskej Novej Vsi uskutočnila súťaž pod názvom Spajkyho pohár, ktorú vyhlásil Slovenský atletický zväz pre všetky atletické škôlky. Súťaže sa zúčastnilo 18 atletických škôlok Košického kraja. Tak si svoje zručnosti mohli overiť aj členovia nášho atletického klubu, ktorí v zložení: H. Brajerová, M. Gondová, L. Tabáková, Š. Repaský, T. Pacák a D. Filipp obsadili pekné 4. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

     • Oznam

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje rodičom, aby nevchádzali autami do areálu školského dvora a rešpektovali značku ZÁKAZ VJAZDU, pretože tým narušujú zásobovanie školskej jedálne. 

      Za porozumenie ďakujeme.

    • Oceňovanie žiakov
     • Oceňovanie žiakov

     • Pri príležitosti Dňa študentstva sa dňa 21. 11 2019 uskutočnilo oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl v našom meste. Za našu školu si ocenenie z rúk primátora mesta P. Bečarika prevzal  Tomáš Šimonovič, žiak V. B triedy. Srdečne blahoželáme!

    • Anglické divadelné predstavenie
     • Anglické divadelné predstavenie

     • Dňa 13.11.2019 sme sa zúčastnili anglického divadelného predstavenia. Pre žiakov 4., 5., 6. roč. bola pripravená javisková adaptácia bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, sedliakovi a líške. Pre žiakov 7., 8., a 9. roč. bolo pripravené druhé predstavenie pod názvom Jack a Joe. Predstavenie bolo zamerané na slovné časy a iné gramatické javy, ktoré boli koncipované ako inscenovaná učebná pomôcka.

      Ďakujeme!

    • Projektové vyučovanie
     • Projektové vyučovanie

     • Dňa 11. novembra 2019 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili projektového vyučovania s názvom Včelárstvo. Do našej školy zavítali žiaci Strednej odbornej školy ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi. Pod vedením p.uč., Ing. Adriany Magulákovej, obohatili našim žiakom vedomosti z predmetu biológia. Vysvetlili im spôsob života včiel, ich hierarchické usporiadanie a význam pre prírodu aj človeka. Priniesli so sebou množstvo praktických ukážok. Žiaci mali možnosť ochutnať medík z ich domácej výroby, a taktiež si vyrobiť svoju vlastnú sviečku z včelieho vosku.

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Naša škola sa zapojila do projektu -  „Záložka do knihy spája školy,“ s témou „List za listom - baví ma čítať.“ Našou partnerskou školou sa stala Základná škola a Materská škola Emy Destinovej v Českých Budejoviciach. Pri výrobe záložiek sa žiaci nechali inšpirovať literárnymi hrdinami svojich obľúbených kníh. Ich charakterom, predstavami či obrazotvornosťou. Tento medzinárodný projekt nie je len o stretnutí slovenských a českých žiakov pri výrobe záložiek, ale o hľadaní cesty, ako povzniesť knihu tam, kde patrí. Na miesto duchovného vrcholu.

      „Veď kniha je najtichším a najstálejším priateľom. Najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.“ (Eliot) 

    • Bedminton žiačok - okresné kolo
     • Bedminton žiačok - okresné kolo

     • Okresné kolo v bedmintone žiačok sa konalo 13.11.2019 v ZŠ Komenského v Smižanoch. Medzi sebou súťažilo 16 družstiev. Naše žiačky (D. Klingová, S. Spišská, T. Tomčíková) sa umiestnili na peknom 7. mieste.

      Blahoželáme!

    • Bedminton žiakov - okresné kolo
     • Bedminton žiakov - okresné kolo

     • Okresné finále v bedmintone žiakov sa konalo 12.11.2019 v ZŠ Komenského v Smižanoch.Súťažilo spolu 14 družstiev. Naši žiaci (Š. Spišský, P. Matiašovský, S. Kašuba) skončili na peknom 5. mieste.

      Blahoželáme!

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Dňa 12. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do tohto kola súťaže sa zapojilo sedem žiakov v rámci kategórie C. Žiaci deviateho ročníka vypracovali test, napísali úvahu na danú tému a zahrali sa na rečníkov.

      Umiestnenie:

      1. miesto - Dávid Valach

      2. miesto - Tatiana Tomčíková

                        Katarína Pustaiová

      3. miesto - Richard Kellner

      4. miesto - Ema Faltinová

      5. miesto - Ivica Olexová

      6. miesto - Sofia Spišská

       

      Súťažiacim  blahoželáme a Dávidovi Valachovi želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže!

       

    • Výstava - 100 rokov bez Štefánika
     • Výstava - 100 rokov bez Štefánika

     • Dňa 05.11.2019  žiaci deviateho ročníka navštívili Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.  Prostredníctvom výstavy si obohatili obzor svojich vedomostí v predmete dejepis. Výstava bola zameraná na známu osobnosť Československa - Milana Rastislava Štefánika. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o jeho živote, práci a pôsobení. 

    • Exkurzia vo vlastivednom múzeu
     • Exkurzia vo vlastivednom múzeu

     • Žiaci IV.A  triedy sa 29.10.2019 zúčastnili na prehliadke vo VLASTIVEDNOM múzeu v Spišskej Novej Vsi.

      Videli tri zaujímavé výstavy. Prvá výstava s názvom - Od Babičky na boľačky (žiaci si vyskúšali triedenie byliniek). Druhá výstava s názvom - Mláďatá (umožnila žiakom spoznať rôzne druhy zvierat, napríklad: medveďa, rysa, líšku, jeleňa a jeho samicu s mláďaťom ...). Prehliadku ukončili expozíciou o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý bol nápomocný pri vzniku Československej republiky.

      Návštevu odporúčame všetkým, ktorých zaujíma príroda a história.

    • Florbal žiakov - okresné finále
     • Florbal žiakov - okresné finále

     • Dňa 28.10.2019 sa žiaci zúčastnili okresného finále vo florbale žiakov v ZŠ Komenského v Smižanoch. Našu školu reprezentovali: Bruno Rusnák, Michal Lazor, Samuel Kašuba, Patrik Matiašovský, Nicolas Jarembák, Šimon Spišský, Daniel Mazúr, Michal Grečko, Dominik Juhás a Michal Schlosser.  Chlapci sa umiestnili na peknom 4. mieste.

    • Deň zdravej výživy - Hotelová akadémia
     • Deň zdravej výživy - Hotelová akadémia

     • Dňa 17.10.2019 navštívili niektorí žiaci z 8. a 9. ročníka v doprovode pani riaditeľky a výchovnej poradkyne Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o slovenskej kuchyni a zdravej výžive. Pedagógovia tejto strednej školy počas prezentácie predstavili svojich sponzorov a reštaurácie, do ktorých sa žiaci chodia zaúčať. Po krátkej prednáške mali možnosť ochutnať jedlá, ktoré pripravili žiaci tejto školy a kuchári, s ktorými spolupracujú. Žiaci sa dozvedeli množstvo nových informácií z oblasti gastronómie.