• Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Blíži sa veľký modlitebný deň – už zajtra,18. októbra sa budú deti a ich rodičia po celom svete modliť ruženec za pokoj a jednotu v rámci akcie Milión detí sa modlí ruženec.

      Pridajte sa preto aj vy.

      Pozývame Vás k tomu, aby ste k modlitbe ruženca povzbudili aj Vašich priateľov a známych. Poďme spoločne naplniť slová sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

      Každé dieťa, žiak, ktorý sa zapojí do tejto aktivity si v pondelok prinesie do školy korálku. Z týchto korálok spoločne zhotovíme ruženec.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 udeľuje žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov dňa 18. 10. 2019 (piatok).

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

     • Dňa 16. októbra si žiaci našej školy pripomenuli, aké je dôležité zdravé stravovanie pre ich vývoj. Ochutnávkou zdravých nátierok, ovocia a zeleniny odštartovali svoj deň, ktorý počas projektového vyučovania obohatili o prezentácie, rozhovory a výtvarné práce venované tejto tematike.

       

    • Testovanie 5 2019
     • Testovanie 5 2019

     • V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019). Základné informácie k testovaniu T5 2019 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA / Testovanie 5.

    • Recykluj a vyhraj
     • Recykluj a vyhraj

     • „Ten, kto separuje  odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu.“

       

      Naša škola sa zapojila do súťaže – „Recykluj a vyhraj,“ ktorú organizuje spoločnosť MILK – AGRO spol. s. r. o.

      Zapojili sme sa do troch kategórií:

      1. Úlohou žiakov  je zbierať hliníkové viečka z výrobkov SABI.

      2. Úlohou žiakov v ŠKD je urobiť výtvory z výrobkov SABI.

      3. Vymyslieť pieseň (zvuková nahrávka – vybraná trieda).

       

      Viac informácií na stránke: https://www.milkagro.sk/

    • Stolný tenis žiačok ZŠ - okresné kolo
     • Stolný tenis žiačok ZŠ - okresné kolo

     • Dňa 10.10.2019 sa konalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali tieto žiačky - Tatiana Tomčíková, Ivica Olexová, Magdaléna Filippová, Karolína Kozáková. Z 13 družstiev obsadili pekné 4. miesto.

      Súťažiacim srdečne blahoželáme!

    • Život delfínov - prednášky
     • Život delfínov - prednášky

     • V mesiaci október sa žiaci štvrtého a piateho oddelenia ŠKD stretnú v priestoroch školskej knižnice na prednáškach, v ktorých sa dozvedia informácie o spôsobe života delfínov. Poukáže sa predovšetkým na ich slobodný život  v moriach. Tento cicavec by sa nemal stať atrakciou, byť v zajatí. Žiaci sa naučia, prečo je potrebné chrániť tieto živé tvory na našej planéte.

     • Ukončenie stavebných prác

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že rekonštrukčné práce na streche telocvične Hotelovej akadémie boli ukončené.

     • Plavecká štafeta

     • Plavecká štafeta sa konala 4. októbra 2019 v priestoroch mestskej plavárne v Spišskej Novej Vsi. Cieľom tejto aktivity nebolo podávať najlepšie dosiahnuté časy, ale zapojiť sa do akcie a urobiť niečo pre svoje zdravie. Z našej školy sa zapojili títo žiaci - Samuel Kašuba, Nicolas Jarembák, Bruno Rusnák, Lukáš Mižigár, Armin Schwabik, Šimon Spišský, Peter Mrovčák, Jakub Skybjak, Laura Geletková, Alex Geletko, Marko Matis.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Dňa 27.09.2019 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnili okresné majstrovstvá žiakov a žiačokcezpoľnom behu na Košiarnom briežku. Naši chlapci (Michal Grečko, Armin Schwabik, Richard Kellner) skončili na peknom 5. mieste.

      Blahoželáme!

    • Ružencová pobožnosť
     • Ružencová pobožnosť

     • Počas celého mesiaca október Vás srdečne pozývame k účasti na modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa budeme modliť každý pondelok o 7:30 hod. v kaplnke.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V rámci osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname 26. septembra, prebieha v jazykovej učebni v dňoch od 30. septembra do 4. októbra 2019 predaj kníh anglických vydavateľstiev Albion books, Usborne Children´s Books a burza cudzojazyčných kníh. Na hodinách anglického jazyka žiaci spoznávajú európske krajiny, ich jazyky a kultúru. Pokúšajú sa uhádnuť jazyk, ktorým hovoria ľudia na videozáznamoch formou kvízu. Vytvárajú strom s pozdravmi v rôznych jazykoch, diskutujú o potrebe štúdia cudzích jazykov, vyrábajú vlajky a ochutnávajú anglický čaj a pukance.  

    • Anglický klub detí
     • Anglický klub detí

     • Anglický klub detí, je súčasťou školského klubu a koncepčne nadväzuje na konverzáciu v anglickom jazyku v škole. Žiaci počas popoludnia počas relaxačných aktivít, prípravy na vyučovanie, hier, komunikujú výhradne v anglickom jazyku s lektorom, aj navzájom medzi sebou. Cieľom je vzbudiť záujem detí o cudzí jazyk, komunikovať a myslieť v ňom, rozširovať slovnú zásobu a naučiť sa ho používať v bežnom živote.

      Prihlášku do Anglického klubu detí nájdete v sekcii "Dokumenty na stiahnutie."

    • Začíname už dnes
     • Začíname už dnes

     • Milé mamičky,

      srdečne Vás pozývame na cvičenie s FIT loptou, ktoré bude prebiehať každú stredu od 17:00 do 18:00 hod. v telocvični ZŠ. Začíname už dnes. Prineste si so sebou uterák, dobrú náladu a nezabudnite na pitný režim.

    • Oznam
     • Oznam

     • Pre záujemcov o kurz anglického jazyka
      na ZŠ Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

       

      Prihlášky nájdete v riaditeľni, kde je potrebné ich aj odovzdať. registrácia do kurzu je možná aj online na adrese:

      wattsenglish.target-skola.sk


      Zber prihlášok končí v piatok (4.10.2019) doobeda, aby sa výučba mohla nasledujúci týždeň začať.

      Úvodná hodina bude v utorok 8.10.2019 priamo v priestoroch školy, kde bude po celý rok prebiehať. Predbežne je čas lekcií stanovený na utorokštvrtok. Presný čas bude oznámený individuálne každému žiakovi po zozbieraní prihlášok.

       

      Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk.