• Rodičovský príspevok
     • Rodičovský príspevok

     • Rada rodičov odsúhlasila rodičovský príspevok pre šk. rok 2019/2020 nasledovne:

               17 € - najstaršie dieťa

               7 €    - mladší súrodenec

      Príspevok prosíme uhradiť triednemu učiteľovi do 15.10.2019

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Aj piaty ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku sa niesol znova v duchu hesla - #BeActive, teda „buď aktívny,“ a čoraz viac sa stáva populárny aj na našej škole. Podujatia na podporu aktívneho pohybu by sa mali organizovať v termíne od 23. do 30. septembra. Preto sa v piatok, 27. septembra 2019, stretlo v telocvični našej školy 64 žiakov prvého stupňa, ktorí sa s radosťou pustili do plnenia športových aktivít, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka Drevená.

       

    • Svetový deň mlieka v školách
     • Svetový deň mlieka v školách

     • Aj tento rok si žiaci prvého stupňa pripomenuli, aké je mlieko a mliečne výrobky pre ich organizmus dôležité. Preto si v stredu, 25. septembra 2019,  prostredníctvom nástenky vo vestibule školy a na projektových hodinách prostredníctvom prezentácií a pracovných listov pripomenuli jeho význam. Aké by to bolo, keby to všetko nezapili chutným mliekom a nevyrobili si na hodinách výtvarnej výchovy kravičky, ktorým vďačia za tento chutný a zdravý nápoj.

       

    • Stretnutie Rodičovského spoločenstva
     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Milí rodičia!

      Pozývame Vás na celoškolské stretnutie Rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 09. 2019 - štvrtok o 16:30 hod. v telocvični školy.

      Po ukončení budú prebiehať triedne stretnutia rodičov.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

    • Detstvo bez násilia - Výtvarná súťaž
     • Detstvo bez násilia - Výtvarná súťaž

     • Náš žiak, Peter Mrovčák (8.A), sa zúčastnil regionálnej výtvarnej súťaže pod názvom - Detstvo bez násilia, ktoré organizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. So svojou výtvarnou prácou - Stop násiliu -súťažil v 3. kategórii (základné školy - 5. - 9. ročník). Jeho práca patrila medzi úspešné (z 27 prác sa umiestnila na krásnom 4. mieste), a preto ju môžeme vidieť počas vernisáže v Spišskom osvetovom stredisku.

      Srdečne blahoželáme!

     • Duchovné korene Európy pre kresťanské školy v Čechách a na Slovensku - Výtvarná súťaž

     • Naša žiačka, Daniela Hajdučková, získala krásne 2. miesto vo výtvarnej súťaži po názvom - Duchovné korene Európy pre kresťanské školy v Čechách a na Slovensku (5. - 7. ročník) vyhlásené prostredníctvom das: Sozialwerk Akesmanovej spoločnosti v Mníchove.

      Srdečne blahoželáme!

    • V ústrety životu
     • V ústrety životu

     • Srdečne Vás pozývame na spoločný večer s názvom "Kráčajme s modlitbou v ústrety životu", ktorý sa bude konať v piatok 20.09.2019 v školskej kaplnke. Prosiť o ochranu života od počatia budeme pri sv. omši o 19:00 hod., po ktorej bude  následovať krátka adorácia. Tešíme sa na stretnutie s Vami pri Pánovi, ktorý je sám naším Životom!

     • Krúžky

     • Ponuku oddelení záumového vzdelávania nájdete v sekcii

      "Na stiahnutie".

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

       

      vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce (od 11.9. 2019 až do odvolania) na streche telocvične Hotelovej akadémie Vás žiadam o dodržiavanie zákazu vstupu vozidiel na parkovisko školy.

      Zároveň Vás prosím, aby ste neparkovali v priestore pri spodnej bráne, aby ste neblokovali dodávku surovín pre školskú jedáleň. Za porozumenie a dodržiavanie vopred ďakujem.

       

      Riaditeľka školy

     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že platby za ŠKD ( 9€ / mes.) je nutné uhrádzať bankovým prevodom na účet školy :

       

      IBAN: SK95 0200 0000 0000 2683 9592

      VS: mesiac, za ktorý sa uhrádza

      Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, trieda

     • Oznam ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že činnosť ŠKD pre žiakov 1. stupňa začína 3. 9. 2019. Dieťa bude prijímané do školského klubu na základe vyplnenej prihlášky a čestného vyhlásenia, ktoré nájdete v ľavom menu na stiahnutie. Pri vstupe do ŠKD je potrebné aj uhradiť poplatok 9€ za mesiac september.