• Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 25. - 26. 6. 2019

      /utorok a streda/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 24. 06. 2019 /pondelok/ do 8:00 hod.

      V dňoch 27. 6. 2019 a 28. 6. 2019 školská jedáleň neposkytuje stravu z prevádzkových dôvodov.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Prednes nemeckej poézie a prózy
     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     • Dňa 14.06.2019 sa uskutočnila krajská súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy.

      V druhej kategórii, próza - haidi Mária Schwabik - 2. miesto.

      V druhej kategórii, poézia - Zuzana Faltinová - 3. miesto.

    • Hľadanie pokladu
     • Hľadanie pokladu

     • V pondelok, 10. júna, sa deti v ŠKD zúčastnili hľadania tajomného pokladu. Vďaka indíciám, ktoré nachádzali a vďaka šikovnosti, ktorú preukázali, našli stratenú pirátsku truhlicu. Jej sladký obsah si ako dobrí spolužiaci a kamaráti rozdelili rovným dielom. 

    • Vypni telku, zapni seba
     • Vypni telku, zapni seba

     • 27. mája sa začal týždeň kampane - Vypni telku, zapni seba, ktorej sa zúčastnili i deti z ŠKD. Na znak toho, že svoj čas budú viac venovať svojim blízkym, ich pomoci a pohybu či hrám, nosili na ruke špeciálny náramok. V školskom klube ich čakali každý deň zaujímavé aktivity, ktorými rozvíjali svoje zručnosti, vzťahy i lásku k Bohu.

    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 05.06.2019 sa uskutočnili okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Naši žiaci sa vo svojich kategóriach umiestnili nasledovne:

      1. miesto - Heidi Mária Schwabik - 2. kat. próza

      1. miesto - Zuzana Faltínová - 2. kat. poézia

      2. miesto - Ema Faltínová - 3. kat. próza

      2. miesto - Ivica Olexová - 3. kat. poézia

       

      Žiaci, ktorí získali 1. miesto, postupujú do regionálneho kola v Kežmarku.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • I tento rok sme v našej škole slávili Medzinárodný deň detí, 30. mája 2019, na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Ani daždivý deň nám nedokázal pokaziť náladu. Začali sme ho slávnostnou svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Pán kaplán sa nám v kázni pripomenul, aby sme svojim správaním, vyjadrovaním, neprestávali robiť dobré meno sebe i škole, ktorej sme súčasťou. Po svätej omši sa žiaci prvých troch ročníkov postupne presunuli do Alex parku, kde prežili intenzívnu hodinovú zábavu. Vyskúšali si rôzne druhy preliezok, trampolín, šmýkačiek. Potom sa posilnili občerstvením a mohli sa veselo unavení vrátiť do školy. Druhý stupeň sa bol kultúrne vyžiť na divadelnom predstavení pod názvom - Perinbaba. Všetci žiaci sa presunuli do školy, aby si pochutnali na výbornom guľášiku, ktorý pripravili s láskou pani kuchárky. 

       

      Pán Boh zaplať za tento krásne strávený deň!

       

    • Adamko - časopis
     • Adamko - časopis

     • V mesiaci máj sa žiaci I.B triedy pod vedením p. uč. Lazorovej zapojili do súťaže v časopise Adamko. Spoločne vyrobili plagát na tému: „Zvieratká z našich lesov." 

      Fotografia s týmto plagátom bola uverejnená v júnovom čísle časopisu a žiaci získali pekné DVD.

       

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • Začiatkom mesiaca máj si žiaci I.A a I.B oprášili a rozšírili poznatky z dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Spišskej Novej Vsi. Po krátkej súťažno - teoretickej časti si mohli prakticky vyskúšať svoje znalosti na bicykloch a kolobežkách. V sprievode pani učiteliek a vychovávateliek tak prežili nielen zábavné a slnečné, no i osožné dni. Veríme, že nielen na cvičisku, ale aj v reálnom živote, budú naši žiaci dodržiavať pravidlá cestnej premávky s ostražitosťou.