• "Modlitba je dýchaním duše."
     • "Modlitba je dýchaním duše."

     • V dňoch 23. - 25. mája 2019 sa uskutočnilo duchovné cvičenie učiteľov v Zakopanom. Základnou témou nášho stretnutia sa stal -  "Návrát k láske prvých kresťanov." Témy počas jednotlivých zamylení boli rôzne, napr.: "Štedrosť a jednota. Modlitba prvých kresťanov. Prví kresťania a spory." Modlitbou prosíme, ďakujeme, chválime a odprosujeme. V modlitbách musíme byť vytrvalí, trpezliví, aby sme dosiahli to, o čo prosíme. Nezabúdajme na to, že "Boh má otvorené nonstop," modliť sa môžeme kdekoľvek a kedykoľvek. To, čo máme, nie je len moje, ale je pre všetkých. Deliť sa máme o radosti, ale aj starosti. Radosť sa rozširuje iba vtedy, ak sa s radosťou podelíme. Zjednocovanie veriacich, ochota pomáhať druhým, vytvára jednu dušu, jedno srdce. Kresťan v ochote priblížiť sa ostatným, musí vedieť komunikovať, pretože práve tým buduje vzťah. Vzťah sa rozvíja v dialógu, dialóg poskytuje odpovede na nezodpovedané otázky v našich myšlienkach. Pomáha nájsť spoločnú cestu človeka k človeku.

      Tieto krásne myšlienky nám vo svojich zamysleniach odprezentoval pán kaplán, Marián Kundla.

      Úprimné Pán Boh zaplať za vzplanutie našej duše ohňom nádeje k lepšiemu životu. 

       

      "Tam, kde je láska, neexistuje musím, ale chcem!"

    • Mladý záchranár
     • Mladý záchranár

     • Dňa 22. mája 2019 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili súťaže s názvom - Mladý záchranár - v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Žiaci druhého stupňa na čele s kapitánom, Radoslavom Kollárom, získali krásne 3. miesto. 

      Žiakom blahoželáme!

       

    • Anglický jazyk - návšteva z USA
     • Anglický jazyk - návšteva z USA

     • Dňa 20. mája 2019 sa naši tretiaci, štvrtáci a deviataci mohli pozhovárať v anglickom jazyku s mladými súrodencami, Nicholasom a Brendonom, občanmi Spojených štátov amerických. Chlapci pochádzajú z oblasti blízko mesta New Jersey. Ich prirodzenou rečou je angličtina, hoci vedia i po španielsky. Naši žiaci si teda mohli vypočuť prirodzený anglický jazyk. Otázky žiakov smerujúce k chlapcom boli zamerané hlavne na ich rodinu, školu, prácu, obľúbené americké i slovenské jedlá, zaujímavosti zo života v ich krajine. Samozrejme, stretnutie bolo obohatením i pre pani učiteľky vyučujúce anglický jazyk.

       

    • Európsky deň obezity
     • Európsky deň obezity

     • Európsky deň obezity vyšiel tento rok na sobotu, 18. mája, a niesol sa v duchu hesla-  „Zvládnime obezitu spoločne!“ Preto si aj žiaci našej školy Deň obezity pripomenuli rôznymi aktivitami. Hneď ráno ich vo vestibule školy čakala nástenka venovaná tejto téme. Neskôr si vypočuli reláciu, pozreli prezentácie, vypracovali pracovné listy a s chuťou zacvičili v telocvični.

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

     • Dňa 17. mája 2019 našu školu navštívili žiaci Strednej odbornej školy ekonomickej zo Spišskej Novej Vsi. Ich stretnutie nebolo náhodné. V rámci finančnej gramotnosti vtiahli títo žiači tých našich na druhom stupni do sveta financií. Počas dvoch vyučovacích hodín sa dozvedeli o základoch podnikania a manažmentu. Aktivitami sa žiaci nielen dozvedeli, ale aj naučili niečo nové, napr. vymýšľali si vlastný podnik, výrobky, reklamu naň, slogan alebo vypočítavali čistý príjem zo mzdy, ktorú dostanú, nakupovali v obchodoch a pod.

      Za svoju aktivitu boli odmenení certifikátom a sladkou odmenou. 

      Ešte raz ďakujeme týmto žiakom a pani učiteľke Ing. Magulákovej za spestrenie hodín. 

    • Botanikiáda 2019
     • Botanikiáda 2019

     • 15.05.2019 sa dve žiačky piateho ročníka zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade v Košiciach. Téma 10. ročníka bola: „Vyrobené z rastlín“.

      Zaujímavou a hravou formou plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach. Ich odmenou bola vlastnoručne zasadená letnička. Pre školu získali zľavnené vstupné do botanickej záhrady do konca kalendárneho roka.

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník zaujímavého ekologického projektu BOTANIKIÁDY.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z organizačných dôvodov

      udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

      dňa 24. 5. 2019 (piatok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 27. 5. 2019 (pondelok).

      Mgr. Ján Orinin

    • Duchovné sústredenie žiakov deviateho ročníka
     • Duchovné sústredenie žiakov deviateho ročníka

     • V dňoch 17. - 18. mája sme sa my, deviataci, zúčastnili duchovného sústredenia. Navštívili sme Spišskú Kapitulu a zažili niečo, čo sa už nezopakuje. Príchod, odchod, sväté omše, prechádzky, úlohy, rozhovory a aj chutné jedlo nám malo pomôcť nájsť smer putovania. Smer cesty. Je to cesta životom. Pán kaplán, Marián Kundla, nám ukázal cieľ, ku ktorému máme všetci smerovať. Večný život. Ukázal nám, aký obrat môže nastať v našom živote, ak sa postavíme pred Boha. A úprimne mu povieme: „Bože som slabý a často padám. Bez teba nedokážem byť dobrým človekom. Pomôž mi! Nechcem sebecky kráčať vlastnou cestou, ale cestou ktorú si mi pripravil Ty. Chcem kráčať s tebou. Sám som slabý, ale s tebou som silný. Sám som malý, ale s tebou som veľký. Pomôž mi!“

       

      Náš pobyt bol obohacujúci a veľmi nám pomohol. Dostali sme odpoveď na otázky, na ktoré sme si nevedeli odpovedať sami.

       

      Pán Boh zaplať!(Radoslav Kollár, 9.B)

       

    • Triedne schôdzky
     • Triedne schôdzky

     • Milí rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 16. 5. 2019 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť. 

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Boh stvoril lásku a dal jej meno MAMA.“

      Toto bolo hlavné motto slávnostnej akadémie, ktorú si pre naše mamičky k ich sviatku pripravili žiaci našej školy. Tá sa konala dňa 9. mája v Dome kultúry Mier. V programe sa predstavili mnohé povolania, ktorými by deti mohli byť, keď vyrastú. Našli jedno špeciálne, nenahraditeľné a výnimočné, a to je – mama.

      Ďakujeme Vám naše drahé mamičky za všetku lásku a starostlivosť, ktorou sprevádzate celý náš život.

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Vážení rodičia!
      Srdečne Vás pozývame na slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa
      9. mája 2019 o 16.30 hod. v Dome kultúry MIER.
      Tešíme sa na Vás!

    • Prírodovedný kvíz - ŠKD
     • Prírodovedný kvíz - ŠKD

     • Dňa 30. apríla sa v ŠKD uskutočnil prírodovedný kvíz. Zúčastnení žiaci odpovedali na otázky prostredníctvom testu, výberom z troch možností. Hravo zvládli aj poskladať a pomenovať obrázky chránených živočíchov a rastlín. Boli odmenení sladkou odmenou a symbolickou medailou ako úspešní riešitelia prírodovedného kvízu.

       

    • Slávik Slovenska - obvodné kolo
     • Slávik Slovenska - obvodné kolo

     • Dňa 26.04.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže - Slávik Slovenska 2019 v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. V prevej kategórii nás reprezentovala Laura Šimonovičová, v druhej Tomáš Šimonovič a v tretej Lukáš Mižigár.

      Do okresného kola postúpil Tomáš Šimonovič.

      Blahoželáme!