• Majstrovstvá okresu vo vybíjanej dievčat
     • Majstrovstvá okresu vo vybíjanej dievčat

     • Dňa 29.04.2019 sa konali okresné majstrovstvá vo vybíjanej dievčat, do ktorých sa úspešne prebojovali aj naše dievčatá po víťazstve v základnom kole. Po vyrovnaných zápasoch družstvo dievčat v zložení: S. Gondová, K. Kozáková (7.A), T. Grečková, M. Kmetzová (7.B), Z. Faltinová, L. Tabáková, L. Geletková, P. Vilková, N. Hložná (6.roč.), M. Polláková, D. Grečková (5.roč.), M. Gondová (4.B) obsadili pekné 2. miesto.

      Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150  odsek 5 z organizačných dôvodov

       udeľuje žiakom riaditeľské voľno  dňa 09. 04. 2019 (utorok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 10. 04. 2019(streda).

    • Bábková hra - dramatizácia
     • Bábková hra - dramatizácia

     • Dňa 04.04.2019 si žiaci piateho ročníka na hodine slovenského jazyka a literatúry vyskúšali, aké je povolanie bábkoherca. S bábkami, ktoré si vlastnoručne vyrobili, odprezentovala každá skupinka svoje krátke divadielko. Vymýšľali si vlastné príbehy, ktoré korešpondovali s výzorom urobenej bábky (pavúk, dievčatko, otec, zajac, myška, ...). Texty museli byť pripravené v prozaickej aj dramatickej podobe. Z daného vymysleného príbehu vytvárali scenár. Zahrali sa na dramaturgov, režisérov, scenáristov v jednom.

      Veríme, že repertoár našich triednych divadielok sa bude i naďalej rozrastať a žiaci ho budú pripravovať s podobným nadšením.

    • Chemická olympiáda - okresné kolo
     • Chemická olympiáda - okresné kolo

     • Okresné kolo chemickej olympiády sa konalo 22.03.2019. V kategórii D boli pozvaní štyria žiaci 9. ročníka.

      Umiestnenie:

      4. miesto - Martin Šponiar

      5. miesto - Matúš Vaľko

      8. miesto - Andrej Kalík

      17. miesto - Matej Marcinčin

       

      Našim deviatakom srdečne blahoželáme!

    • Beseda so spisovateľkou
     • Beseda so spisovateľkou

     • Dňa 29. marca 2019 sme prežili pekné dopoludnie pri besede so spisovateľkou, Gabrielou Spustovou - Izakovičovou, autorkou kníh poézie a prózy pre deti i dospelých. Pani spisovateľka pútavým spôsobom predstavila svoju tvorbu, prečítala zaujímavé úryvky zo svojich kníh. Deti s radosťou reagovali a kládli zaujímavé otázky, na ktoré odpovedala s pokorou a hĺbkou v srdci.

       

    • ŽIVOT JE KRÁSNY...    CHRÁŇME HO OD POČATIA!
     • ŽIVOT JE KRÁSNY... CHRÁŇME HO OD POČATIA!

     • 25. marca sme si na našej škole  pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. Zároveň bol to aj deň spomienky na všetky nenarodené deti. Biela stužka sa stala symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Pripnutím  stužky na odev, sme tak vyjadrili svoj postoj a potrebu chrániť každý počatý život...

      NA ŽIVOTOCH NENARODENÝCH DETÍ ZÁLEŽÍ!