• Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 1. apríla do 3. apríla 2019 v čase od 12:00 do 16:30 hod. v budove ZŠ (3. poschodie vľavo).

      K zápisu je potrebná účasť dieťaťa, doniesť rodný list dieťaťa a svoje osobné doklady.

      Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

      EduPage Vám ponúka možnosť vypĺňať prihlášku elektronicky, ktorú si môžete vyplniť doma, vytlačiť si ju a priniesť podpísanú na zápis (nájdete ju v ľavom menu pod názvom elektronická prihláška). Ak nemáte možnosť elektronického vyplnenia prihlášky, vyplníte ju na počítači v škole pri zápise. Prihláška na vyplnenie bude aktívna od 1. apríla 2019.

    • Testovanie 9-2109
     • Testovanie 9-2109

     • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

      Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2019 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

      Náhradný termín celoslovenského testovanie deviatakov

      Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).

      Viac informácii nájdete na www.nucem.sk

       

    • Rozprávkový kráľ - ŠKD
     • Rozprávkový kráľ - ŠKD

     • Dňa 29.3.2019 sa v ŠKD konala súťaž pod názvom " Rozprávkový kráľ." 

      Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov zo všetkých oddelení.       

      1. miesto získala  Sárka Palkovičová, III.B   

      2. miesto získala  Bibka Marčuková ,  III.B   

      3. miesto získala  Terezka Temňuková, IV.B       

      V tomto školskom roku sme udelili aj 4. miesto, ktoré získala žiačka I.A  triedy, Lilianka Mjartanová.

      Všetci víťazi boli odmenení vecnými cenami a ostatní súťažiaci sladkou odmenou.    

      Víťazom srdečne blahoželáme.

       

    • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo
     • Slávik Slovenska 2019 - školské kolo

     • Školské kolo súťaže - Slávik Slovenska 2019 (2. a 3. kategória) sa uskutočnilo 25.03.2019.

      Umiestnenie:

      2.kategória:

      1. miesto - Tomáš Šimonovič, 4.B

      2. miesto - Mária Pidíková ,5. roč.

      3. miesto - Michaela Gondová, 4.B

                        Lucia Tabáková, 6. roč.

       

      3. kategória:

      1. miesto -  Lukáš Mižigár 8. roč. 

      2. miesto - Dominika Štiavnická 9. roč. 

      3. miesto -  Noemi Kovalčíková 8. roč.

       

      Blahoželáme!

       

       

       

       

    • Vybíjaná - mestská športová olympiáda
     • Vybíjaná - mestská športová olympiáda

     • Dňa 27.03.2019 sa konala Mestská športová olympiáda žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl.

      Chlapci 4. ročníka získali vo vybíjanej krásne 2. miesto a dievčatá pekné 4. miesto.

      Blahoželáme!

       

    • Z rozprávky do rozprávky - regionálne kolo
     • Z rozprávky do rozprávky - regionálne kolo

     • Regionálne kolo súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorby sa konalo 27.03.2019 v Spišskej Novej Vsi. Tohto súťažného kola sa zúčastnili aj naši žiaci 1. stupňa zo školského divadelného klubu. Reprezentovali nás rozprávkou pod názvom - O (ne) smelej myške. 

      Za krásne vystúpenie ďakujeme!

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • „KTOKOĽVEK STE, KDEKOĽVEK STE, VODA JE VAŠE ĽUDSKÉ PRÁVO.“ Toto je posolstvo tohtoročnej témy Svetového dňa vody, ktorý každoročne vyhlasuje OSN. Tento sviatok sme v našej škole oslávili v piatok, 22.marca. Prostredníctvom mnohých aktivít sme si viac uvedomovali nenahraditeľnosť vody pre zachovanie života na Zemi.

    • Výtvarná súťaž: „Biblia očami detí a mládeže“
     • Výtvarná súťaž: „Biblia očami detí a mládeže“

     • Víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách:

      2. kategória:  roč. 1. – 2. : Miriam Oravcová I.B, Hugo Pacák II.A, Dorotka Kočišová II.A

      3. kategória:  roč. 3. – 4. : Lenka Pavlíková III.B, Samuel Pivko IV.B, Terezka Temňuková IV.B

      4. kategória:   roč. 5. – 6. : Miroslava Polláková V. roč., Sebastián Ševčík VI. roč., Anna Mária Luptaková VI. roč.

      5. kategória:    roč. 7. – 9.  : Simon Straka VII.B, Tatiana Tomčíková VIII. roč., Filip Kočiš  VIII. roč. 

       

      Práce týchto žiakov postúpili do Diecézneho kola.

    • Volejbal žiakov - okresné majstrovstvá
     • Volejbal žiakov - okresné majstrovstvá

     • Okresné majstrovstvá vo volejbale žiakov ZŠ sa konali 21. marca 2019. Naši žiaci (M. Lazor, P. Matiašovský, D. Mazúr, L. Mižigár, P. Mrovčák, D. Pernický, S. Petruška, Š.Puškár, Š. Spišský, M. Šponiar) získali krásne 2. miesto.

      Žiakom srdečne blahoželáme!

    • Deň čítania v anglickom jazyku
     • Deň čítania v anglickom jazyku

     • Deň čitania v anglickom jazyku na druhom stupni sme začali diskusiou o tom, prečo je dôležité čítanie, a čo ním môžeme rozvíjať v oblasti cudzieho jazyka. V rámci tejto aktivity sme vyhlásili súťaž  v čítaní anglických diel rôznych spisovateľov. Každý nasledujúci mesiac (apríl, máj, jún) bude venovaný vybraným autorom. Úlohou žiakov je prečítať zvolený text, zapísať si do zápisníka pekné myšlienky, ktoré ho oslovili. Samozrejme, s čítaním si žiak rozvíja slovnú zásobu v cudzom jazyku. Tieto čitateľské denníky budú každý mesiac vyhodnotené.

      Súťažiacim prajeme veľa čitateľských zážitkov pri zoznamovaní sa s anglickou literatúrou.

    • Biblická olympiáda - okresné kolo
     • Biblická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 20.03.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády v kategórii základných škôl. Naši žiaci (E. Kollár, R. Kollár, A. Kalík) sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

      Žiakom blahoželáme!

    • Volejbal žiačok - okresné kolo
     • Volejbal žiačok - okresné kolo

     • Okresné majstrovstvá vo volejbale žiačok ZŠ sa uskutočnili 19.03.2019. Naše žiačky (M. Filippová, S. Gondová, T. Hricová, D. Klingová, S. Spišská, D. Štiavnická, T. Tomčíková, V. Lačná) sa umiestnili na krásnom 3. mieste.

      Žiačkam blahoželáme!

    • Duchovné sústredenie žiakov 7. ročníka
     • Duchovné sústredenie žiakov 7. ročníka

     • V dňoch od 15. do 16. marca 2019 sa uskutočnilo duchovné sústredenie  pre žiakov siedmeho ročníka. Spišská Kapitula sa stala miestom nášho pobytu počas dvoch dní. V rámci tohto sústredenia sme boli sprevádzaní pánom kaplánom, Mgr. Mariánom Kundlom a rehoľnou sestrou Immaculatou. Náš pobyt sa začal sv. omšou. Neskôr nasledoval pestrý program. Veľmi zaujímavý bol večerný film o sv. Pavlovi. Na nasledujúci deň nás čakala prehliadka Biskupského úradu. Po nej sme si prešli Spišský Jeruzalem, v areáli ktorého sme sa pomodlili krížovú cestu. Celé duchovné sústredenie sme zakončili sv. omšou. Počas nášho sústredenia sme absolvovali veľa pekných aktivít, ktoré nás v duchovnej sfére posúvali neustále napred. Povzbudení a duchovne naplnení sme sa vrátili domov. (Anna Grečková, 7.A)

    • Strom detských spisovateľov - vyhodnotenie
     • Strom detských spisovateľov - vyhodnotenie

     • Eugen Suchoň

       

      Malé Slovensko v sebe ukrýva množstvo osobností, ktoré aj po sto rokoch, dokážu vzbudiť záujem súčasnej generácie. Sem môžeme začleniť aj hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, ktorý sa narodil pred 110. rokmi v Pezinku. Študoval v Bratislave a v Prahe. Preslávil sa operou, v ktorej vystupovali hlavné postavy: Štetina, Katrena, Ondrej. Úlohou bolo uhádnuť názov opery. Jej odpoveď bola Krútňava.Táto národná opera, bola napísaná podľa knihy Milana Urbana: Za vyšným mlynom.

      Správne odpovedalo 10 žiakov z 12.

      Vyžrebovaní boli žiaci: B.Vanácka , M. Cvengrošová , Jeřabková.

       

      Strom detských spisovateľov I. kolo

       

      V januári nám vo vstupe rozkvitol „Strom detských spisovateľov.“ V 1. kole sa nám predstavila Mária Rázusová Martáková, Elena Čepčeková a Krista Bendová. V texte boli ukryté otázky. Správne odpovedalo 12 žiakov.

      Vyžrebovaní boli: S. Palkovičová, E. Hamborová, B. Marčuková.

       

      Strom detských spisovateľov II. kolo

      V 2. kole nám pribudli na strome ďalší spisovatelia:  Ľ. Podjavorinská, M. Rúfus, M.Ďuríčková a D. Hevier. Správne hlasovala 16 žiakov. Vyžrebovaní boli: J.Lučivjanský, E.Pacáková, M.Oravcová.

       

      Strom detských spisovateľov III. kolo

      Do 3.kola sa zapojilo 32 žiakov. Vylosovaní boli: D.Jeřabková, B.Marčuková, N.Adamcová.

      Do tejto aktivity sa zapojilo spolu 61 žiakov. .  

    • Gymnastický štvorboj
     • Gymnastický štvorboj

     • V dňoch 11. - 12. 03. 2019 prebiehali v ZŠ na Komenského ulici okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji. Účastníkov tejto súťaže každým rokom pribúda a konkurencia je vždy väčšia a väčšia. Cvičenci sú rozdelení do troch vekových kategórií. Naši žiaci svoje trénovanie zúročili a v konečnom hodnotení získali nasledovné umiestnenia.

      Kategória A: chlapci 2. miesto, dievčatá 4. miesto.

      Kategória B: chlapci 3. miesto, dievčatá 4. miesto.

      Kategória C: chlapci 2. miesto a dievčatá 5. miesto.

      Spomedzi jednotlivcov sa najviac darilo Andrejovi Kalíkovi (9.B), ktorý si vo svojej kategórii vybojoval nádherné 1. miesto.

      Všetkým výhercom blahoželáme!

    • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     • Obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín sa konalo 14. marca 2019  v priestoroch Základnej školy Ing. o. Kožucha v Spišskej Novej Vsi.

      Umiestnenie:

      1. kategória:

      Sára Búzová (4.B) - 2. miesto - próza

      Hana Brajerová (4.B) - 3. miesto - poézia

      3. kategória:

      Dominika Štiavnická (9.B) - 2. miesto - próza

      Kristína Reháková (8.roč.) - 2. miesto - poézia

      Emanuel Kollár (7.A) - 3. miesto - próza

       

      Všetkým srdečne blahoželáme!

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 11.03.2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci medzi sebou súťažili v 2. (5. - 6. roč.) a 3. kategórii (7. - 9. roč.).

      Umiestnenie v 2. kategórii:

      Poézia:

      1. miesto - Jakub Baran (5. roč.)

      2. miesto - Laura Geletková (6.roč.)

      3. miesto - Peter Spura (6.roč.)

       

      Próza:

      1. miesto - Diana Grečková (5. roč.)

      2. miesto - Monika Vansáčová (6.roč.)

      3. miesto - Bianka Mária Artimová (6.roč.) 

       

      Umiestnenie v 3. kategórii:

      Poézia:

      1. miesto - Kristína Reháková (8.roč.)

      2. miesto - Jakub Szentkereszty (7.A)

      3. miesto - Magdaléna Filippová (8.roč.)

      Próza:

      1. miesto - Emanuel Kollár (7.A)

      2. miesto - Dominika Štiavnická (9.B)

      3. miesto - Radoslav Kollár (9.B)

       

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste, nás budú reprezentovať v ďalšom kole súťaže.

      Všetkým blahoželáme!

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 5.3.2019. Žiaci medzi sebou súperili v 1. kategórii.

      Umiestnenie.

      Poézia:

      1. miesto - Hana Brajerová (4.B)

      2. miesto - Matúš Oláh (4.A)

      3. miesto - Patrícia Rút Lesniaková (2.B)

                        Lia Kovalčíková (3.B)

       

      Próza:

      1. miesto - Sára Búzová (4.B)

      2. miesto - Natália Adamcová (3.B)

      3. miesto - Tomáš Šimonovič (4.B)

                        Zuzana Kapustová (3.B)

       

      Všetkým súťažiacim blahoželáme!

       

    • Rodičovské spoločenstvo
     • Rodičovské spoločenstvo

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 7. marca 2019 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť!