• Stavanie lega
     • Stavanie lega

     • Dňa 15. 2. 2019 sa v ŠKD uskutočnila súťaž - Stavanie LEGA. Zúčastnení žiaci mali možnosť využiť svoju fantáziu a zručnosti pri tvorbe krásnych výtvorov z lega. Odmenení boli tí najlepší.

      Na 1. mieste sa umiestnil Daniel Filipp (III.A), 2. miesto obsadil Oliver Hárenčár (III.A) a 3. miesto získala Miriam Oravcová (I.B).

      Výhercovia si so sebou odniesli diplom a LEGO stavebnicu.

      Všetkých šikovných zúčastnených čakala sladká odmena.

      Výhercom srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť o rok!

       

    • IT PANPÚCH
     • IT PANPÚCH

     • Dňa 14.02.2019 sa v Strednej odbornej škole ekonomickej v SNV konala súťaž pre žiakov 9. roč. pod názvom IT PANPÚCH. Na súťaži sa zúčastnilo sedem škôl po dvoch súťažiacich. Každý súťažiaci súťažil sám za seba. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci.  Matej Marcinčin sa umiestnili na  krásnom prvom mieste a Andrej Kalík na peknom druhom mieste.

    • Šikovníček
     • Šikovníček

     • Dňa 8.2. 2019 sa v ŠKD konal prvý ročník súťaže " Šikovníček." Deti zo všetkých oddelení si vyskúšali svoju zručnosť. Ich úlohou bolo, čo najrýchlejšie poskladať pyramídu z plastových pohárov a zložiť späť poháre do pôvodneho stavu. 

      1. miesto získal Tobiaš Majzel z III.B

      2. miesto získala Margarétka Cvengrošová z III.A

      3. miesto získal Adam Štofko z III.B 

      Výhercovia boli odmenení peknými vecnými cenami a diplomom, ostatní súťažiaci získali sladkú odmenu.

      Všetkým srdečne blahoželáme.

    • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • Dňa  29. 11. 2018 si viac ako 20 tisíc detí druhého až štvrtého ročníka z celého Slovenska zasadlo do lavíc, aby čo najusilovnejšie zabojovali vo vedomostnej súťaži o titul Všetkovedka. Medzi ne patrilo i 37 žiakov našej školy. Úlohy boli zaujímavé.  Ako sa hovorí - „Z každého rožka troška.“

      Titul Všetkovedka získali: T. Majzel, P. Maláková, S. Palkovičová z 3.B a T. Zúdorová z 3.A triedy.

      Medzi najúspešnejších štvrtákov sa zaradil J. Lučivjanský a Hugo Jakubov, ktorý súčasne získal aj titul Všetkovedko školy.

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

     • 30. januára 2019 obsadil vynikajúce 1. miesto v okresnom kole Matematickej olympiády (kategória Z9) žiak 9.A triedy, Martin Šponiar. Úspešným riešiteľom bol aj Roland Valach z 9.B triedy, ktorý obsadil krásne 6. miesto.

      Našim nádejným matematikom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!