• Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 24.01.2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, na ktorom si víťazí triednych kôl preverili svoje vedomosti.  Víťazné  miesta dosiahli: 1. Emanuel Kollár VII.A, 2. Radoslav Kollár IX.B, 3. Andrej Kalík IX.B.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • Dňa 28.1.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo 26. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V 3. kategórii (6. - 7. roč.) získala 3. miesto Ráchel Kovalčíková zo 6. roč.

      Blahoželáme !

    • Popolušky v ŠKD
     • Popolušky v ŠKD

     • Dňa 25. 1. 2019 si deti zo všetkých oddelení ŠKD overili svoju šikovnosť v triedení strukovín. V piatkové popoludnie si v školskom klube zmeralo sily dvanásť „Popolušiek“ svojimi pracovitými prstíkmi. Iba tri najšikovnejšie dostali diplom a symbolickú cenu.
      Na 1. mieste sa umiestnila Bibka Vanacká (III.A), 2. miesto získala Miriamka Oravcová (I.B) a 3. miesto obsadila Sárka Vadelová (III.A).

      Všetkých dvanásť usilovných súťažiacich bolo odmenených drobnou sladkou odmenou.

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • ... a Slovo bolo u Boha ...
     • ... a Slovo bolo u Boha ...

     • Dňa 19.1.2019 sa uskutočnila krajská regionálna recitačná súťaž - ... a Slovo bolo u Boha ... , v ktorej T. Šimonovič (4.B) v rámci 2. kategórie získal 3. miesto v oblasti prózy.

      Blahoželáme!

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 17.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A získal Andrej Gburík (7.B) krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola v Košiciach. V kategórii 1B obsadil Roland Valach (9.B) krásne 3. miesto.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 16.1.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1B získal Matúš Tököly , žiak 9.B triedy, pekné 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme!  

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 10. 1. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckej kresťanskej poézie a prózy ... a Slovo bolo u Boha ... Súťažili v nej žiaci prvého stupňa v 1. a 2. kategórii.

      Vyhodnotenie:

      1. kategória

       poézia

      1. Mária Šimonovičová (B)
      2. Monika Adamcová (1.B)
      3. Martin Rehák (2.A), Oravcová Miriam (1.B)

       

      próza

      1. Diana Gondová (B)
      2. Kristián Oliver Dunčko (A)
      3. Dorota Mária Kočišová  (2:A)

       

      2.kategória

      poézia

      1. Jakub Lučivjanský (4.B)
      2. Natália Adamcová (3.B)
      3. Zuzana Kapustová (B)

       

      próza

      1. Tomáš Šimonovič (4.B)
      2. Sára Búzová (4.B)
      3. Terézia Temňuková (4.B), Johanka Grečková (4.A)
    • Koleda
     • Koleda

     • V prvý pracovný deň nového kalendárneho roka, keď sa stretlo celé spoločenstvo školy,  sme mali v škole koledu. Pán kaplán Marián Kundla posvätil priestory našej školy a spolu sme prosili o Božie požehnanie v novom roku pre žiakov a zamestnancov školy. Pán kaplán prichádzal do každej triedy. Sprevádzal ho školský spevácky zbor so svojimi  koledami. 

    • Martin Benka - čitateľská gramotnosť
     • Martin Benka - čitateľská gramotnosť

     • Pri príležitosti 130. výročia narodenia Martina Benku – maliara, grafika, ilustrátora, výtvarného pedagóga a esperantistu, sme sa v rámci čitateľskej gramotnosti z nástenky vo vestibule školy dozvedeli niečo o živote tohto vynikajúceho slovenského maliara.

      Do výtvarnej  súťaže sa zapojili  žiaci prvého i druhého stupňa. Na vernisáži prác vo vestibule školy boli vystavené práce 38 žiakov. Hlasovalo 85 žiakov a 5 učiteľov.

      1. Stupeň:

      H. Brajerová – IV.B

      S. Buzová – IV.B

      M. Cvengrošová – III.A

      D. Kočišová – II.A

      S. Pivko – IV.B

      M.  Pristáš – II.B

      T. Temňuková – IV.B

       

      2. Stupeň:

      A.Dzimko – IX.A

      A. Gburík – VII.A

      Grečková – VII.A

      Kovalčíková – VIII.

      P. Mrovčák -  VII.A

       

      Žiakom s najväčším počtom hlasov v celkovom hodnotení sa stal Andrej Dzimko z IX.A. 

       

    • Vianočná výstavka
     • Vianočná výstavka

     • Vianoce.....

       

      Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.

      Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti.

      Starý rok už odchádza a nový ide za ním,

      nech Ti len radosť prináša, to je mojim prianím.

       

                  Požehnané Vianoce chcú žiaci privítať výstavkou vianočných ikebán a ozdôb, ktoré sú inštalované vo vestibule školy. Žiarivý vianočný stromček a vianočná výstavka sa stali každoročnou tradíciou, ktorá sa teší veľkej obľube žiakov a rodičov našej školy

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Stalo sa už tradíciou našej školy, že v období adventu  žiaci so svojimi učiteľmi pripravujú pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy Vianočnú akadémiu.  Tá tohoročná sa niesla v duchu vianočného príbehu malého dievčatka – Alžbetky. To malé krehké dievčatko stratilo svoje milované pávy. Túžba nájsť svoje pávy, zaviedla dievčatko  až k stromu života, ktorý prahol po ľudskej láske, viere a nádeji. Alžbetke sa spolu s deťmi  , ktoré majú čisté srdiečka podarilo oživiť strom života a  opäť sa raz ukázalo, že láska nedopustila, aby strom života vyschol. Do vianočnej akadémie sa zapojili všetci žiaci 1. až 4. ročníka, ktorí pod vedením svojich učiteľov pripravili pekný program. Vianočnú akadémiu oživili aj naši malí kamaráti z MŠ, ktorí si pripravili krásne vystúpenie v podobe tancov a piesní. Veríme, že všetkým, ktorí sa prišli na nás pozrieť 12.12.2018 do Domu Kultúry Mier sa naše vystúpenie páčilo. Sme radi, že aj my sme mohli  v tomto predvianočnom období potešiť srdiečka druhých ľudí.

    • ... a slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 10. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese umeleckej kresťanskej poézie a prózy -

      ... a Slovo bolo u Boha ... Súťažili v nej žiaci druhého stupňa v 3. kategórii.

      Vyhodnotenie:

      Poézia:

      1. miesto - Marián Kotrady - 7. B

      2. miesto - Matúš Tӧkӧly - 9. B

      3. miesto - Katarína Pustaiová - 8. roč.

      Próza:

      1. miesto - Emanuel Kollár - 7. A

      2. miesto - Ariana Molitorisová - 9. B

      3. miesto - Dominika Štiavnická - 9. B

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 17. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  - ... a Slovo bolo u Boha ...

      V tomto kole recitačnej súťaže v umeleckej kresťanskej poézii a próze súťažili žiaci v 2. kategórii.  

      Vyhodnotenie:

      Poézia:

      2. miesto - Tobias Grunärmel - 5. roč.

      3. miesto - Laura Geletková - 6. roč.

      Próza:

      1. miesto - Katarína Kollárová - 5. roč.

      3. miesto - Veronika Slivošová - 5. roč.

                        Monika Vansáčová - 5. roč.

       

       

       

    • Vianočné predstavenie
     • Vianočné predstavenie

     • Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné. Prostredníctvom kolied, básní, vinšovačiek, piesní a tanca sa 17. decembra 2018 žiaci zo Školského klubu naladili sviatočne a navštívili  Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, kde svojim krátkym programom spríjemnili chvíle jeho obyvateľom.

    • Rorátna sv. omša
     • Rorátna sv. omša

     • V pondelok, druhého adventného týždňa ráno, ešte za tmy, len pri svetle sviec, ktoré si deti priniesli v lampášoch, sme slávili rorátnu svätú omšu v kaplnke školy.
      Pán kaplán Marián povzbudil deti aj dospelých, aby dovolili  Ježišovi byť svetlom v ich živote. Ak bude Ježiš svetlom nášho života, on posilní našu vôľu konať dobro a v našom okolí bude ubúdať tma a stále viac sa šíriť svetlo.
      Po svätej omši sme sa stretli v školskej jedálni na agape pri teplom čaji a koláči.

    • Múzeum špeciálneho školstva
     • Múzeum špeciálneho školstva

     • Žiaci I.A a I.B triedy pod vedením triednych učiteliek v rámci učiva z prvouky o zmysloch navštívili 27. novembra 2018 Múzeum špeciálneho školstva v Levoči (múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti špeciálneho školstva), Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá sprístupňuje informačné bohatstvo literatúry všetkým zrakovo znevýhodneným Slovákom. Žiaci v múzeu mohli doslova využívať všetky zmysly a pozorovať ich zloženie a funkcie. Interaktívne počúvali, hmatali, voňali, ochutnávali. Okrem toho pozorovali rôzne prístroje a pomôcky, ktoré používajú ľudia so znevýhodnením. Teda takí ľudia, ktorí nemôžu používať všetky zmysly, pretože majú niektorý zmysel narušený. Naučili sa poďakovať a zatlieskať v posunkovej reči. V knižnici pre nevidiacich si poprezerali knihy, učebnice a predmety určené pre nevidiacich, tiež mohli pozorovať tlač kníh v Braillovom písme.

      Do školy sa vrátili o poznanie múdrejší a o zážitky bohatší.