• Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 20. - 21. 12. 2018 /štvrtok a piatok/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 19. 12. 2018 /streda/ do 8.00 hod.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Rorátna svätá omša
     • Rorátna svätá omša

     • V tomto adventnom čase pozývame všetkých žiakov a ich rodičov

      ráno 10. 12. o 7.00 hod. spoločne prežiť komornú atmosféru rorátnej svätej omše, na ktorú si nezabudnite priniesť aj lampáše.

      Tešíme sa na Vás

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi udeľuje žiakom z prevádzkových dôvodov (prerušená dodávka pitnej vody) riaditeľské voľno dňa 05. 12. 2018 (streda).

      Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 6. 12. 2018 (štvrtok)

       

      Mgr. Ján Orinin

      riaditeľ základnej školy

       

     • Vianočná akadémia

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 12.12. 2018 o 16:30 hod. v Dome kultúry Mier.

      Tešíme sa na Vás.

     • Triedne schôdzky Rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 13. 12. 2018 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť.