• Záložka - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice
     • Záložka - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

     • Obrazovým výtvorom tohto projektu je záložka. No hlavnou úlohou je doviesť deti opäť ku KNIHÁM. 

      Po oboznámení s tohtoročnou témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, pani učiteľky vo svojich triedach začali s tvorením záložiek. Deti pri výrobe záložiek použili rôzne techniky, materiály a zvolili si odlišné veľkosti. 

      Od koho ich dostanú sa dozvedeli z nástenky vo vestibule. Mohli si prečítať o mesta Zlaté Moravce, kde sa nachádza naša patronátna škola. A pomocou fotiek mohli nakuknúť aj do školy, kde sa ich rovesníci tešia na krásne záložky.

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Dňa 23.10.2018 bol trochu iný ako po iné dni. Pani vychovávateľky nás milo prekvapili hneď po príchode do vestibulu školy. Na laviciach rozvoniavali jablkové koláče, ktoré pre žiakov, učiteľov a rodičov vlastnoručne upiekli. Na nástenke boli práce detí a články o tom, prečo je dobré každý deň zjesť aspoň jedno jablko. Žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, v popoludnajších hodinách čakala pekná prezentácia. Na stole nechýbali čerstvo narezané jablká, na ktorých si pochutili.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj my sme každý pondelok v mesiaci október o 7:30 hod.  v školskej kaplnke uvažovali nad Božou láskou k nám, modlitbou posvätného ruženca.
      18. októbra sme sa zapojili do celosvetovej aktivity: Milión detí sa modlí ruženec. O 9:00 hod. sa naša telocvičňa zmenila na „Máriansku kaplnku,“ v ktorej sa  stretlo spoločenstvo školy a spolu s ďalšími tisíckami detí sme prosili Pannu Máriu o jednotu a pokoj vo svete, dôverujúc slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“
      Nielen v mesiaci október, ale počas celého roka chceme zveriť Panne Márii naše životy a prosiť o Máriinu ochranu pre celé spoločenstvo našej školy.

              

    • Návšteva experiment galérie
     • Návšteva experiment galérie

     • Dňa 10. októbra 2018 žiaci I.B s pani učiteľkou Lazorovou navštívili Laboratórium - experiment galériu v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavým spôsobom im bol priblížený život škrečkov, ktorý nielen pozorovali, ale mohli si ho vyskúšať experimentom zmenšenia, ktorý vymyslel „Gregor Experimentátor.“  Žiaci týmto spôsobom videli všetko v maxi rozmeroch a zahrali sa na škrečkov, ktorí sa krútia v škrečkovskom kolese, posedeli si v kokosovom orechu, šplhali sa po lane, okúsili maxi syr...

      Všetci odchádzali nadšení, ba niektorí odhodlaní stať sa vedcami.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov

       udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno dňa 19. 10. 2018 (piatok).

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22. 10. 2018 (pondelok).

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

     • Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra. Pripomínajú si ho ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa. Preto si aj žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili niekoľko aktivít, ktorými chceli pripomenúť všetkým, aká je dôležitá správna životospráva pre náš organizmus.

       

    • Korčuliarsky kurz
     • Korčuliarsky kurz

     • V dňoch od 8.10. do 12.10. 2018 sa naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho kurzu pod záštitou Správy telovýchovných zariadení mesta Spišská Nová Ves a Slovenským zväzom ľadového hokeja. Spoločne sa pustili do realizácie projektu „Školský korčuliarsky program“ pre prvý stupeň základných škôl v našom meste. Deti si pod vedením skúsených trénerov zdokonalili svoje korčuliarske zručnosti a poniektorí zvládli svoje prvé kroky na ľade. Tréningy boli veľmi zaujímavé, plné rôznych súťaží. Žiaci po skončení kurzu obdržali ľadové vysvedčenie a sladkú odmenu.

    • Poznávame prírodné vzácnosti Slovenska
     • Poznávame prírodné vzácnosti Slovenska

     • Krásu jesennej prírody žiaci VII. ročníka obdivovali v NP – Slovenský kras v Zádielskej tiesňave. Kaňon bol modelovaný po mnohé geologické obdobia. Žiakov očarila krása prírodných vápencových útvarov. Naša exkurzia bola doplnená návštevou Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá žiakov zaujala vzácnou krasovou výzdobou. Tento podzemný klenot patrí k svetovým prírodným vzácnostiam.

    • Svetový deň zvierat
     • Svetový deň zvierat

     • Dňa 4. októbra si pripomíname Svetový deň zvierat. V rámci neho  žiaci 6. ročníka navštívili Zoologickú záhradu a pavilón Aquatera v Spišskej Novej Vsi. Pozreli si život suchozemských a vodných zvierat a zdôraznili ich význam a hodnotu.

      Žiaci 2. ročníka navštívili Múzeum Spiša, kde sa zoznámili so živočíchmi, ktoré žijú na území Spiša, rozoznávali živočíchov podľa zvukov a vytvorili si záložky do knihy v tvare zvierat.

       

    • Jesenná výstavka
     • Jesenná výstavka

     • Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata .....

      Každý dobrý hospodár v jeseni zbiera úrodu z polí a záhrad. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho štedrosť a dary.

      Aj žiaci našej školy formou výstavky jesenných dekorácií ďakujú za úrodu a krásu jesennej prírody, ktorá poteší telo i dušu.

    • Biologická exkurzia
     • Biologická exkurzia

     • Žiaci VI. ročníka sa 27.09.2018 zúčastnili biologickej exkurzie do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Na náučnom chodníku sa žiaci zoznámili s históriou skanzenu, s prácou v lese, s lesnou technikou, s významom lesa v minulosti a dnes. Zdôraznená bola ekológia lesa a negatívne zásahy do prírody. Žiaci si mali možnosť vyskúšať vystavené exponáty a pracovník štátnych lesov im pripravil zaujímavé aktivity (meranie a priemerkovanie dreva, poznávanie semien, pracovný list, lesná škôlka).

      Biologická exkurzia bola prínosom pre žiakov, rozšírila im vedomosti z oblasti ekosystému LES.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Dňa 27.9.2018 sa žiaci našej školy zapojili do rôznych športových aktivít, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka Drevená v rámci „Európskeho týždňa športu.“ Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Témou kampane ostáva #BeActive, teda „buď aktívny.“ Je to týždeň plný športovej aktivity určený pre každého, bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Európska komisia sa projektom snaží prilákať k pohybovým aktivitám čo najviac ľudí. Aj naši žiaci svojimi výkonmi v telocvični ukázali, že hýbať sa vedia, že hýbať sa chcú a hýbať sa budú aj naďalej.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september je Európskym dňom jazykov. Pripomíname si ho od roku 2001. Dôvodom vzniku bolo poukázanie  na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrenie podpory jazykovému vzdelávaniu.

      V tento deň sme sa na hodinách anglického jazyka prostredníctvom anglickej piesne naučili  frázu pozdravu v rôznych jazykoch. Pracovali sme s mapou Európy, pomocou ktorej  sme spoznávali jednotlivé štáty a ich vlajky. V priebehu dňa sme si popíjali anglický čaj a ochutnávali typické dobroty z vybraných krajín Európy. Poskladali sme si obrázky a dramaticky sme stvárňovali vtipy, ktoré humorným spôsobom vysvetlili dôležitosť ovládania cudzieho jazyka.

      Hlavné motto tohto dňa bolo:

      „Viac jazykov, viac priateľov. More languages, more friends, mehr Sprachen, mehr Freunde.“

    • Svetový deň mlieka v škole
     • Svetový deň mlieka v škole

     • V utorok 25.9.2018 si prváci a druháci našej školy pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Ich cesta viedla do školskej jedálne, kde si pre ne tety kuchárky pod vedením pani riaditeľky školskej jedálne prichystali ochutnávku nátierok pripravených z mliečnych výrobkov. Ako by to bolo, keby to všetko nezapili chutným mliekom. O jeho význame pre ich telo a zdravý vývoj si potom porozprávali na projektovej hodine prostredníctvom prezentácie. Na záver sa naučili krátku básničku, niektorí  pesničku a všetci vypracovali pripravené pracovné listy, ktoré dozdobili peknými kresbami.