• Školská knižnica - aktivity
     • Školská knižnica - aktivity

     • V aktivitách zameraných na "Predstavovanie svätých" pôsobiacich aj na Slovensku bolo hlavnou úlohou zodpovedať na jednu z otázok. Dočítať sa správnej odpovede mohli žiači po pristavení sa k nástenke, na ktorej bola fotografia a potrebné informácie priblížujúce nám život a pôsobenie jednotlivých vybraných svätcov.

      Vyhodnotenie február:

      Správne odpovedalo 31 žiakov.  Vyžrebovaní boli títo žiaci: V.Poklembová, D.Slebodník, Š.Turčánik z II.A.

      Vyhodnotenie marec:

      Správne odpovedalo 30 žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci: Š.Turčánik II.A, M.Kollár II.A, O.Harenčár II.A. 

      Vyhodnotenie apríl:

      Tento mučeník zaujal svojím životom, lebo sa do aktivity zapojilo až 43 žiakov.

      Vyžrebovaní boli títo žiaci: E.Pacáková II.A, M.Matis III.B, L.Geletková V.

      Vyhodnotenie máj:

      Do tohto kola aktivity sa zapojilo 19 žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci: E. Ištvániková II.A, M.Cvengrošová II.A, E.Pacáková II.A.

       

       

      V mesiaci marec žiaci prvého stupňa vytvorili „Strom vzácnych myšlienok.“ Tvorili ho najzaujímavejšie myšlienky z obľúbených kníh, ktorými žiaci ozdobili strom vo vestibule školy.

      Verím, že tieto myšlienky povzbudili ostatných alebo inšpirovali k prečítaniu nejakej knihy.

       

       

       

       

    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku
     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

     • Dňa 13.6.2018 sa ukutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali vybraní žiaci, ktorí spoznali krásu literatúry aj v inom než materinskom jazyku. 

      Umiestnenie:

      3. - 4. roč. - prednes poézie: Tobias Grünärmel -    2. miesto

      5. - 7. roč. - prednes poézie:  Ema Faltínová -        1. miesto

                         prednes prózy:    Heidi Schwabik -       1. miesto

      8. - 9. roč. - prednes poézie:  Barbora Starnová -    2. miesto

                          prednes prózy:   Gabriela Lapšanská - 2. miesto

       

      Srdečne blahoželáme!

    • Spišské športové hry detí a mládeže
     • Spišské športové hry detí a mládeže

     • Dňa 8.júna 2018 sa konal XXII. ročník  Spišských športových hier detí a mládeže. Našu školu reprezentovali dievčatá 5. a 6. ročníka vo vybíjanej, chlapci 7. až 8. ročníka v hokejbale  a plavci.

      Dievčatá si vybojovali pekné 3. miesto a chlapci skončili na 4. mieste. 

      Z plavcov si dve 3. miesta vyplával Šimon Spišský (6.B) a Gabriela Lapšanská (9.B) jedno tretie miesto.

      Všetkým športovcom srdečne blahoželáme!

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • aDňa 5.6 a 6.6 2018 sa uskutočnila vo Zvolene celoslovenská súťaž v rétorike - Štúrov Zvolen. Okres Spišská Nová Ves v 2. kategórii (7. - 9. roč.) úspešne reprezentovala naša žiačka, Katarína Pacáková - víťazka okresného kola,  a v celoslovenskom kole získala Cenu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra.

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     •  Dňa 4.6.2018 na našej škole prebiehalo záverečné hodnotenie Zelenej školy. Počas dvoch rokoch sme plnili úlohy prioritnej témy -  Energia. Žiaci postupne hodnotili 7 krokov danej témy.

                  Na záverečné hodnotenie si pripravili eko-scénku, prezentáciu splnených úloh a EKO - kódex. Na záver zatancovali a zaspievali hymnu Zelenej školy. Hodnotitelia Zelenej školy v rozhovore so žiakmi – kolégium Zelenej školy a vedením školy, sa oboznámili s prácou a podujatiami, ktoré boli zamerané na enviromentálnu výchovu.

    • Botanikiáda
     • Botanikiáda

     • Projekt „Botanikiáda,“ je určený žiakom 5. ročníka. Deviaty ročník Botanikiády sa niesol pod názvom „BOTANIKA NA TANIERI.“

                  Regionálnemu kolu predchádzalo školské kolo. On-line test písalo 22 žiakov 5. ročníka. Z nich  nás dvaja reprezentovali v regionálnom kole, ktoré sa konalo 30. mája 2018 v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach.

                  Žiaci na 6. stanovištiach plnili zaujímavé úlohy a výsledky zapisovali do pracovných zošitov. Ich odmenou bol pobyt v objektoch Botanickej záhrady a pre školu získali zľavnený vstup do Botanickej záhrady.

      Táto súťaž je motivujúca a povzbudzuje žiakov k aktívnej ochrane prírody a jej poznávania.

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo  súťaže - Slávik Slovenska v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. 

      Obsadenie: 

      2. miesto: Tomáš Šimonovič - 3.B

      2. miesto: Marián Kotrady - 6.B

      2. miesto: Gabriela Lapšanská - 9.B

      Dňa 16.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže - Slávik Slovenska v Retude v Spišskej Novej Vsi.

      Obsadenie:

      3. miesto: Tomáš Šimonovič - 3.B