• Majstrovstvá v malom futbale dievčat - okresné kolo
     • Majstrovstvá v malom futbale dievčat - okresné kolo

     • Dňa 26. 04. 2018 sa konali Majstrovstvá v malom futbale dievčať (okresné kolo) na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Naše žiačky (T. Tomčíková, M. Filippová, M. Štendová, LuciaTabáková, Laura Tabáková, Z. Faltínová a P. Vilková) skončili na peknom 6. mieste.

    • Prírodovedné popoludnie
     • Prírodovedné popoludnie

     • Dňa 25. apríla 2018 sa v ŠKD uskutočnilo zábavno-poznávacie podujatie - Dobrodružstvom za prírodou. Deti sa pri riešení zaujímavých úloh mohli dozvedieť, odkiaľ sa berú stromy v lese, ako sa správame na chránenom území a spoznali aj zákonom chránené rastliny a živočíchy. Na záver sa deti potešili sladkej odmene.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutia.

    • Beseda s včelárom
     • Beseda s včelárom

     • Dňa 20. 04. 2018 sme v školskom klube privítali pána včelára - Jozefa Slebodníka, ktorý sa s nami podelil o svoje zážitky a skúsenosti s dlhoročným chovom včiel. Deti sa mohli zoznámiť s rôznymi nástrojmi a pomôckami, ktoré sú dôležité pri starostlivosti o včely. Pán včelár s radosťou odpovedal na všetky zvedavé otázky.

      Srdečne ďakujeme za návštevu a prajeme veľa zdravia a pracovného elánu pri jeho užitočnej práci.

    • Bricklandia - výstava Lega
     • Bricklandia - výstava Lega

     • V piatok,13.apríla 2018, sme sa vybrali so žiakmi do Košíc, aby sme navštívili výstavu Lega s názvom Bricklandia. Po zhliadnutí rôznych vystavených exponátov z Lega, sme mali k dispozícii 30 kg legových kociek, z ktorých si každý z nás mohol vytvoriť svoje dielko. Výstava bola veľmi zaujímavá, no v Košiciach sme nemohli obísť ani Dóm sv. Alžbety. Po zhliadnutí interiéru sme vyšli 160  schodov. Čakal na nás nádherný pohľad z veže na mesto. Aj takto veselo, s úmevom a vrecom plných zážitkov sme prežili krúžok Tvorivé dielne.

    • Gymnastický štvorboj - krajské majstrovstvá
     • Gymnastický štvorboj - krajské majstrovstvá

     • V Košiciach sa dňa 19.04.2018 konali krajské majstrovstvá v gymnastickom štvorboji. V kategórii C sa družstvo chlapcov umiestnilo na peknom 2. mieste. V rámci kategórie jednotlivcov skončil A. Kalík na krásnom 1. mieste.

    • Gymnastický štvorboj - okresné majstrovstvá
     • Gymnastický štvorboj - okresné majstrovstvá

     • Dňa 12.04.2018 sa konali okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ na ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi. V kategórii B skončilo družstvo chlapcov (Š. Spišský, A. Kiška, D. Mazúr, J. Mrovčák, M. Šteiner) na peknom 2. mieste. V kategórii C sa družstvo chlapcov (A. Kalík, S. Petruška, P. Mrovčák, D. Pernický a D. Novák) umiestnilo na krásnom 1. miesteVo svojich kategóriách sa chlapci v rámci jednotlivých výstupov - Šimon Spišský a Andrej Kalík  - umiestnili na  krásnom 1. mieste.

      Blahoželáme a prajeme mnoho ďalších športových úspechov!

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     •  Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150  odsek 5 z príležitosti slávnostného zasadnutia pedagogickej rady

        udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

       dňa 13. 04. 2018 (piatok)

       Vo vyučovaní sa bude pokračovať 16. 4. 2018 (pondelok)

                                                                                                                 Mgr. Ján Orinin

                                                                                                                                                             riaditeľ školy

    • Vybíjaná žiačok - okresné finále
     • Vybíjaná žiačok - okresné finále

     • Dňa 05.04.2018 sa na Základnej škole Nejedlého v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné finále vo vybíjanej žiačok. Naše žiačky (M. Filippová, T. Tomčíková, I. Olexová, E. Faltinová, S. Gondová, Lucia Tabáková, Laura Tabáková, Zuzana Faltinová, P. Vilková, M. Štendová, K. Kozáková) obsadili krásne 2. miesto.

    • Marec - mesiac kníh
     • Marec - mesiac kníh

     • Deň čítania v anglickom jazyku sa realizoval na vyučovacích hodinách počas 26. marca 2018. Niesol sa v znamení názvu prispôsobenému na anglické heslo – Today reader and tomorrow leader.

      Žiaci sa museli popasovať s neznámym textom. Na prvom stupni sme si vybrali rozprávku pod názvom – Škaredé káčatko. Pracovalo sa s daným textom aj pomocou vyhľadávania v slovníku a osvojovania si nových slov. Žiaci druhého stupňa čitali knihu od D. Defoe – Robinson Crusoe. Najlepšími čitateľmi sa stali žiaci 9. ročníka, ktorí dokázali prečítať najviac textu.

      „Čítanie je pre dušu tým, čím je cvičenie pre telo.“ 

    • Chemická olympiáda - okresné kolo
     • Chemická olympiáda - okresné kolo

     • Dňa 23. marca 2018 sa konalo na našej škole okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci – Filip Tokarčík (9.A) - 2. miesto a Gabika Lapšanská (9.B) – 12. miesto. Obom nádejným chemikom srdečne blahoželáme a Filipovi želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Vo štvrtok, 22.03.2018, sme všetci žili vodou. Nečudo, veď bol Svetový deň vody. Obliekli sme si modré tričká. Najobľúbenejším a zároveň jediným nápojom sa v tento deň stala iba voda z vodovodu, bez farbív a príchutí. O vode sme sa rozprávali, učili, maľovali sme ju. Súťažili sme o najmodrejšiu triedu.

      Tejto úlohy sa najlepšie zhostili žiaci 1. A, 2. A, 2. B, 3. B, 9. A a 9. B triedy. Keďže prišli všetci žiaci týchto tried v modrom, získali diplomy.

      Uvedomili sme si, že aj keď sa nám zdá taká obyčajná, predsa je vzácna. My jej máme zatiaľ dostatok, no v mnohých krajinách sveta to nie je samozrejmosťou.